Říše živočichové – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Říše živočichové

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Dalibor

 

 

 

Charakteristika

Heterotrofní organismy

Živiny berou z jiných těl organismů

Růst/velikost je dána geneticky

Lokomoce (schopnost se pohybovat)

 

Životní funkce

Příjem a zpracováni potravy… Potrava musí obsahovat základní živiny :

a)Tuky

b)Cukry

c)Bílkoviny

d)Vodu

e)Vitamíny

f)Stopové prvky

 

I.Trávicí soustavy

1)láčka

Jeden otvor přijímací a vylučovací zároveň (např. nezmar)

 

2)přijímací trubice

Přijímací otvor oddělen od vylučovacího … různý stupeň dokonalostí

 

Nejdokonalejší: obratlovci – mají trávicí žlázy/v ústní dutině slinné žlázy

Funkce: příjem a zpracováni potravy (zuby,jazyk,tváře= mechanické zpracováni)

 

Tenké střevo = vstřebáváni výživných látek a vylučováni nestrávených zbytků

 

II.Dýcháni

Přijímáni kyslíku vede k oxidaci živin ——) uvolňováni energie+ výdej CO24

 

Přijímáni kyslíku

  • Celým povrchem těla (žížala)
  • Vodní živočichové přijímají kyslík rozpuštěný ve vodě (získávají jej žábrami , které jsou prokrvené a berou na sebe kyslík)
  • Suchozemští dýchají:

a)vzdušnicemi= (hmyz) soustava trubiček, kyslík jde přímo k buňkám

b) plíce= (neznám princip , to si musíte zjistit)

 

III.Tělní tekutiny a jejich oběh

 

1)mimo buněčné tekutiny

Tvoří prostředí buňkám ,je neustále doplňován

Přebytek je odveden mízními cévami

 

2)tekutiny uzavřené v cévách

Funkce: přenos látek , dýchacích plynů ,vitamínů , atp…

 

Tělní tekutiny také udržují :

  1. Stálou teplotu v těle
  2. Stálý tlak + Ph
  3. Obranyschopnost organismu

 

IV.Obranné procesy živých soustav

1)Nespecifická imunita

Nepoškozená kůže ,sliny ,slzy ,kyselé prostředí žaludku ,sliznice ,kys. Prostředí na kůži

 

2)Specifická imunita

Schopnost organismu odolávat konkrétnim cizorodým látkam

 

Imunitní systém= všechny systémy ,které se podílejí na obraně organismu

 

Imunita=

1)Vrozená= od narození

2)získaná :

a) pasivní (do org. Se vpraví látky s krátkodobým účinkem)

b) aktivní (do org. Se vpraví oslabené viry/bakterie aby se si tělo vyrobilo vlastní protilátku)

 

Alergie= přehnaná reakce imunitního systemů

 

V.Typy oběhových soustav

1)Oběhová soustava chybí

U jednobuň. A nižších živočichů (plášťenky, žahavci)

Rozvod látek je difuzní (přeléváni mezi stěnou těla a trávicí trubicí)

 

2)Uzavřená cévní soustava pro bezobratlé

Tvořena hřbetní a břišní cévou s příčnými spojkami v přední části

Není zde srdce —-) pohyb krve způsoben pohybem kožní svaloviny

Opačný směr toku ,než u obratlovců

 

3)Uzavřena cévní soustava pro obratlovce

a)ryby(srdce=1předsíň+1komora)

Srdcem protéká neokysličená krev (tok: od ocasu k hlavě)

Ze srdce jde krev do žaber , kde je okysličená

b)Obojživelník(2předsíně+1komora)

V komoře dochází k mísení okys. a neokys. Krve

2 tělní oběhy :

                              Malý plícní

                              Velký tělní

 

c)Plazi(2předsíně+1komora s částečnou přepážkou)

 

d)ptáci a savci (2přesíně+2komory)

 

VI.Vylučovací soustava

Udržuje stálost vnitřního prostředí = homeostázu

 

Souvislost s oběhovými soustavami=) odvádí zplodiny látkového metabolismu (odpadní látky)

 

1)nefridie (vylučovací orgán nižších živočichů)

a)Protonefridie

U ploštěnců

Tvořeno plaménkovými buňkami

 

b)Metanefridie

U bezobratlých živočichů

V každém článku kroužkovce

Trubicovitý tvar – vnitřní konec = obrvená nálevka

 

2)ledviny(u vyšších živočichů)

U obratlovců v bederní části podél páteře , fazolovitý tvar

Základ = malphigické tělíska

 

Rozmnožováni

Základní podmínka existence

 

1)nepohlavní (u nižších živočichů)

Nezmar , korály , žáhavci

 

Mnoho typů , rodiče “naklonují“ své potomky

 

2)pohlavní

Nový jedinec vzniká z pohlavních buněk (gamet)

= spermie a vajíčka

 

Gamety vznikají v gonádách(pohlavní žlázy)

Oplození = splynutí 2 gamet

 

Vzniká zygota —-) vzniká zárodek

 

Zygota= buňka s kompletní sadou chromozómů ( u človeka Diploidní sada 2n)

 

Podle přítomností gonád rozeznáváme :

Hermafrodit(obojetníci- šnek/žížala) = samčí i samičí buňky

Gonochoristé = samčí nebo samičí

 

Řízení živočišného organismu

a)řízení hormonálni

Řízení pomocí hormonů , které vylučují žlázy s vnitřní sekrecí(endokrinní) , hormony jdou do krve , na místo určení

 

Hormony fungují pomalu , ale mohou působit dlouhodobě

 

b)řízení nervové

Řízení pomocí nervové soustavy (zákl. stavební jednotka= neuron)

Rychlejší než hormonálni(rychlost šíření v milisekundách)

Základní vlastnosti je dráždivost a schopnost odpovědět na podráždění (reflex)

 

Druhy reflexů

  • Vrozené(nepodmíněné)= probíhají po stalé stejných drahách

 

  • Získané(podmíněné)= vytváři se nové spoje/ nové dráhy , opakovánim se posilují a neopakovánim se zapomínají

 

Typy nervových soustav

1)rozpýlená (žahavci)

Nervové buňky jsou v tělě rozptýlené , navzájem spojené výběžky

 

2)provazcovitá (plášťenky)

Nakupení nervových buněk do uzlin , které jsou v přední části těla

 

3)žebříčkovitá (kroužkovci)

 

4)trubicovitá (obratlovci)

Tvar trubive na hřbetní straně

 

GNS– centrálni nervová soustava

-tvořena mozkem a míchou

 

PNS– periférni nervová soustava

-obvodové nervy + hlavové nervy

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!