Epilepsie – ošetřovatelská péče u dětí a dospělých

maturita

 

   Otázka: Epilepsie

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Karlo 360

 

 

Charakteristika onemocnění

 • je chronické onemocnění charakterizované opakovanými náhle vzniklými záchvaty, při kterých dochází ke stereotypním poruchám vědomí, chování, poruchám motorických funkcí, senzitivních a smyslových funkcí

 

Příčiny

 • Genetická dispozice
 • Poškození mozku
 • Kraniocerebrální poranění – poranění hlavy
 • Nádorové onemocnění – epilepsie často prvním příznakem
 • CMP
 • Závislost – alkohol, drogy
 • Infekční onemocnění (např. encefalitida)

 

Příznaky

> rozeznáváme dva základní druhy epileptických záchvatů, a to grand mal a petit mal

 • Grand mal:
  • náhlé bezvědomí, pád na zem
  • tonické křeče: trvají cca 30 min., křeč příčně pruhovaného svalstva celého těla, stočení očních bulbů a hlavy do strany, ruce sevřeny v pěst, bledost vystřídá cyanóza
  • přechod do klonické křeče
  • klonické křeče: trvají 1-2 min. někdy i déle, prudké záškuby celého těla, nemocný bije hlavou i končetinami o zem, chrčivě dýchá, vytékání slin z úst, někdy může dojít k pokousání – zkrvavělé sliny, v záchvatu často dojde k povolení svěračů, tudíž se nemocný může pomočit i pokálet, zornice jsou v mydriáze (rozšíření zorniček)
  • po skončení záchvatu křeče přechází buď do hlubokého spánku nebo se nemocný postupně probírá, přičemž může být zmatený, dezorientovaný, pomalý.
  • frekvence velkých záchvatů může být různá

 

 • Petit mal:
  • nejčastěji u dětí a mladých lidí
  • je charakterizován jako náhlá, velmi krátká porucha vědomí trvající sekundu nebo pár sekund
  • bez křečí, nemocný neupadá na zem
  • dítě se náhle zastaví v činnosti, zahledí se do prázdna, zastaví se v činnosti (řeč, psaní), pouští předmět, který drží v ruce
  • v čase záchvatu se mohou vyskytnout jemné záškuby očních víček, končetin
  • po skončení záchvatu pokračuje v činnosti, nemocný přitom neví co se v době záchvatu stalo
  • frekvence malých záchvatů může být různá
 • před záchvaty se může objevovat aura – předzvěst

 

Vyšetřovací metody

 • Anamnéza (OA, RA, NO)
 • Fyzikální vyšetření
  • pohled
  • odběry biologického materiálu: krev na hladiny antiepileptik (červená, biochemie)
  • neurologické vyšetření
  • vyšetření očního pozadí ( UNITROPIC oční kapky – k rozšíření očního pozadí)
  • EEG (příprava – umýt vlasy, nepoužívat gely nebo tužidla
  • videomonitoring
  • CT
  • NMR (nukleární magnetická resonance)

 

Léčba

 • Konzervativní terapie
  • medikamentózní (antiepileptika) – k podání přesný čas
   • Rivotril, Keppra, Gabanox, Pregabalin
  • úprava životosprávy
  • nepobývat ve velkém teple a na prudkém slunci
  • dodržovat pravidelný denní režim
  • zajistit dostatečný noční spánek
  • vyvarovat se velké fyzické námahy, vhodný výběr povolání
  • volit lehkou nedráždivou stravu
  • naprostý zákaz drog, alkoholu

 

Ošetřovatelská péče

 • Uložení, poloha, pohybový režim
  • jsou přijímání na nejrůznější oddělení
  • nemocného uložit na menší, klidný pokoj
  • zkontrolovat signalizaci

 

 • Monitoring
  • u záchvatu: dobu trvání, vědomí, dýchání, na které části těla křeče začali, jaký je druh křečí (tonické, klonické), pomočení, pokálení, pokousání, chování po záchvatu, pozor na riziko úrazu, informovat lékaře, vést dokumentaci

 

 • Výživa
  • úplné vyloučení alkoholu
  • nedráždivá dieta (zdravá vyvážená strava)

 

 • Vyprazdňování
  • dle soběstačnosti, zaznamenat do dokumentace

 

 • Hygienická péče
  • dle věku/soběstačnosti, nemocného nebudit násilím, hygiena až po spontánním probuzení, nenechávat v koupelně bez dozoru

 

 • Odpočinek a spánek
  • vhodná teplota pokoje
  • dostatek spánku, zejména po záchvatu
  • nepospávat během dne, nedoporučuje se noční bdění

 

 • Psychosociální problematika a domácí péče
  • dispenzarizace:
   • plně kompenzovaný (2 a více let bez záchvatů a terapie)
   • kompenzovaný rok (rok bez záchvatů a terapie)
   • částečně kompenzovaný (déle než měsíc bez záchvatů)
   • nekompenzovaný (záchvaty jsou častější než 1x do měsíce)
  • abstinence od alkoholu a pravidelný spánek
  • vyhýbat se situacím co vyvolávají záchvat (např. práce na počítači, hraní počítačových her, světla na diskotékách)
  • ve volném čase by se měly vyhýbat pobytu ve výškách, v blízkosti vody nebo ohně, neměli by stát na okraji nástupišť
  • mohou provozovat většinu sportů, nevhodné je pro ně horolezectví, potápění a kontaktní sporty např. box
  • v zaměstnání a ve škole je vhodné, aby pacient zdělil údaje o nemocnění
  • je nutné informovat, nejen nemocného, ale i jeho rodinu o onemocnění a případném poskytnutí první pomoci
  • nosit u sebe kartičku o onemocnění
  • Epi stop – spolek pro epileptiky

 

Ošetřovatelské problémy

 • riziko poranění při záchvatu, únava, vyčerpání, riziko selhání ZŽF, nedostatečná informovanost o lécích, nedostateční informovanost blízkých o poskytnutí PRP, nedostatečná informovanost nemocného i blízkých o onemocnění, riziko infekce v i.v. lince, riziko aspirace, porucha sebepojetí

 

Více o nemocích CNS v následující maturitní otázce:

https://biologie-chemie.cz/onemocneni-cns-osetrovatelska-pece-u-deti-a-dospelych/

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!