Paliva – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Paliva

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): abc

 

– Zdroj energie

  1. Pevná
  2. Kapalná
  3. Plynná
  4. Jaderná

 

1)Pevná vše co se dá spálit, dřevo, uhlí

  • a) dřevo- měkké- smrk, lípa

– tvrdé- buk, dub

– středně tvrdé- borovice, javor

– vzácná- mahagon, eben, třešeň, ořech

– spalují se nápadné stromy, kůry, větve apod…

 

  • b) uhlí- karbonizované zbytky rostlin, rašelina, hnědé uhlí 60- 75 % C, černé 75- 92% C, antracit 92- 98% C, gagát 98-99% C neboli černý jantar (lesklá hmota, polodrahokam, smuteční šperky)

 

Hodnocení kvality uhlí:

1) výhřevnost- čím víc tepla se uvolní, tím lepší uhlí máme

2) obsah síry- problém ve spalování, zachytávání je drahé

3) popel – množství- nespálené části uhlí, agresivita- slouč. kovů, S, N

 

Koks. C– černý uhlí, v koksové peci (soustava komor), ve vzduchu šířka 20-25 cm (kvůli teplotě), prohřívaní pomocí spalin (1300°C)

150°C vypaření vlhkosti v uhlí

250-300°C trhání vazeb C-S, C-N, C-O (CO, CO2,H2S)

400°C štěpí se C-H, C-C (CH4,CH3-CH3, kap. látky)

500°C polokoks- měkký mat., kratší řetězce

600°C dehet a fenoly se oddělí

900°C vznikl koks, shoří

1100-1150°C grafitizovaný koks, hned neshoří

Vysypeme, prudce ochladíme, koksem se topilo ve vysokých pecích, později vytápění nemocnic, škol apod., nevýhřevné a kvalitní, dlouhodobě žhne

 

2)Kapalná paliva- produkty ze zpracování C, rostlinné oleje, alkoholy, éthery, bionafta (methylester řepky olejky), zkapalněné plyny (propan butan, H)

 

Ropa: žádný přesný vzorec, různé barvy (žlutá, černá), kvalitní Kuvajtská, znečištěné sirnými sloučenina (žlutá) zpracovává se hůř

– Je mazlavá, hutná, těží se- rafinérie ropy- na jeden typ ropy, atmosférická destilace

30-200°C benzíny, řetězce od 5 do 11 C, 20-30% benzínu

180-270°C petrolej, 10-18 C, 15-25% ropy

250-360°C plynový olej, 16-25 C, 15-25% ropy

Destilačním zbytkem je mazut- 25-35 C, hustý, dřív se spaloval, vakuová destilace- lehké topné oleje, za normální t, těžké až na 1000°C.

Asfalt- černé masti v lékařství, silnice

 

Benzín- do benzínových motorů, zapálí se elektrickou jiskrou

  • Oktanové číslo- chová se jako směs heptanu a oktanu

-čím kvalitnější, tím lepší výsledek

Letecké benzíny- od 40-175°C

Trysková paliva- do stíhače, 100-280°C, nesmí tuhnout do -60°C, obsah síry nesmí být vyšší jak 0,1%

 

Motorová nafta-směs petroleje a plynového oleje, cetanové číslo- hexadekan + 1methylnaftalen, kvalitní od 50

Bionafta- náhražka, methylester řepky olejky, do dieselových motorů, mot. nafta + bionafta v druhé generaci, arctic nafta- nesmí tuhnout do -30°C

 

3) Plynná paliva– zemní plyn- přírodní palivo, vyskytuje se s ropnými ložisky, spalující složky jsou methan a vodík, předcházejícím svítiplyn (CO + H spal. složky)

Koksárenský plyn: na vytápění koksové pece, složení (H, Co2,CH4,Ch3CH3,propan)

Bioplyn: vzniká na skládkách, k vyhřívání prostorů

Propanbutan: propanbutanové láhve, pro pohon motorů

 

4) Jaderná paliva- obohaceny U a Pu, dochází k řetězové reakci pomocí Co tyčí, pečlivě se chladí (voda se nevypouští, časem je radioaktivní)

 

Zpracování ropných produktů

1) Vyčištění jednotlivých frakcí- chceme málotuhnoucí látky, nechceme alkany- směs ochladíme a oni vykrystalizují

2) Sirné sloučeniny- probubláváme H- vzniká sulfan

3) asfaltery, pryskyřice- jsou nestále, vylučují se, odstraníme extrakcí roztoku fenolu

4) úprava maziv- hl. S- způsobuje korozi

5) tuky- zahuštujeme Ca a Ba soli vyšších mastných kyselin

6) krakování- pouze teplem

Katalytické- trhání dlouhých řetězců, aluminosilikáty- gelovité hlinitokřemičitany (katalyz.)

Hydrogenační- teplo + plynný vodík, zabrání vzniku násobných vazeb

7) reformování benzínu- u málo kvalitních benzínů, provádí se dehydrogenace za P= 5MPa + platinový katalyzátor

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!