Snímací elektrody – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Snímací elektrody

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– polarizovatelné

– elektrodový potenciál se průchodem proudu mění

– kovové

– koncentrační polarizace

– mění se koncentrace důsledkem vylučování a uvolňování iontů

– chemická polarizace

– na povrchu se vylučují plyny

 

– nepolarizovatelné

– relativní stálost potenciálu

– stříbro-chloridová

 

– mikroelektrody

– snímání z jednotlivých buněk => hrot do 0,5μm

– kovové nebo skleněné

– hrotová otevřená trubička naplněná elektrolytem spojeným Ag-AgCl el.

 

– makroelektrody

– povrchové

– kovové destičky + vrstva vodivého gelu

– miskové elektrody

– prohloubené => standardní stálá vrstva vodivého gelu

 

– hloubkové (vpichové)

– injekční jehly s izolovaným ušlechtilým vodičem

– EMG, dlouhodobé snímání EKG a EEG

 

– bipolární aplikace

– dvě diferentní elektrody v elektricky aktivní oblasti

 

– unipolární aplikace

– jedna maloplošná diferentní v elektricky aktivní oblasti, druhá indiferentní v neaktivní


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!