Povrchové napětí – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Povrchové napětí

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Povrchové napětí

– fázové rozhraní = hraniční vrstva mezi dvěma fázemi => nerovnoměrné působení kohezních sil =>

=> povrchové napětí σ

– síla F působící rovnoběžně s povrchem kapaliny na délkovou jednotku l myšleného řezu

– plošná hustota povrchové energie E (energie uvolněná zmenšením povrchu na nulu)

σ = F/l = E/S

– práce potřebná k překonání kohezních sil při zvětšování povrchu kapaliny

– způsobuje tlak uvnitř kapaliny – při rovné hladině malý – zvětšuje se zakřivením

 

– Youngův-Laplaceův vzorec: Δp = 2σ/r

r=poloměr křivosti hladiny

 

– jevy u stěny nádoby

– podle poměru kohezních a adhezních (přilnavých) sil

– adheze>koheze

– kapalina smáčí povrch => konvexní

– kapilární elevace

– vysoušení porézními hmotami

– koheze>adheze

– kapalina nesmáčí povrch => konkávní

– kapilární deprese

 

– povrchově aktivní látky

– tenzidy

– hydrofobní a hydrofilní část => usazují se na fázovém rozhraní => jeho obohacení oproti objemu => změna kohezních sil => pokles σ

– malé ionty

– v objemu jsou o málo víc než na povrchu => zvýšení σ

 

– povrchová koncentrace (adsorpce) Γ

– látkové množství v jednotkové ploše rozhraní

– Gibbsova adsorpční rovnice

Γ = -c/RT  Δσ/Δc  =>  Δσ = – ΓRTΔc/c

 

– biofyzikální účinky

– plicní alveoly

– chování jako bubliny v kapalině

– vysoké zakřivení => snaha o zmenšení povrchu hlavně při fázi výdechu

– plicní surfaktant

– fosfolipidy a bílkoviny na povrchu alveolů

– výrazně snižuje povrchové napětí

– konstantní n => největší koncentrace při nejmenším povrchu (výdechu)

 

– změna konformace globulárních bílkovin

– při přechodu membránami – hydrofilní vnějšek stojí, hydrofobní vnitřek pokračuje

 

– emulgátory

– rozbíjení kapek tuku ve vodě => překonání povrchového napětí

– tenzid napětí snižuje => usnadňuje emulgaci

– žlučové kyseliny, bílkoviny v mléce, …


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy