Pohlavní systém – maturitní otázka

anatomie

 

Otázka: Pohlavní systém muže

Předmět: Biologie

Přidal(a): Zuzka

 

 

Funkce pohlavního systému:

 • tvorba potomstva
 • tvorba hormonů
 • tvorba pohlavních buněk
 • umožnění pohlavního styku

 

NEPOHLAVNÍ

 • Tvoří se klony – geneticky stejné potomstvo s rodiči
 • Např.
  • 1) pučení
  • 2) dělení
  • 3) šlahouny, oddenky

 

POHLAVNÍ

 • Dochází ke splynutí pohlavních buněk (gamet)
 • Pohlavní buňky -> gamety, samičí pohlavní buňky -> oocyty
  • HERMAFRODITÉ: nerozlišení, produkují oba typy pohlavních buněk
  • GONOCHORISTÉ: rozlišení, produkují pouze jeden typ pohlavních buněk
 • Pohlavní buňky vznikají v gonádách (u člověka varlata a vaječníky)
 • Pohlavní buňky vznikají redukčním dělením – meiózou
  • Během meiózy dochází ke snížení sad chromozomů = pouze jedna sada (23 chromozomů od matky, 23 od otce -> n-23)
   • 22 párů chromozomů – autozomy
   • 23. pár – gonozomy: určují pohlaví
    • samčí XY – u mužů nese Y
    • samičí XX – u žen nese X
  • Pohlaví určuje muž: spermie nese X nebo Y, vajíčko nese vždy X
 • Primární pohlavní znaky již v zárodku = společný základ
 • Puberta: dovývin = vznik sekundárních pohlavních znaků
  • -> dozrávají pohlavní buňky
 • Aby se pohlavní orgány správně vyvinuly, zasahují hormony, ty jsou produkovány v pohlavních orgánech
  • Testosteron – u mužů, u žen v malém množství
  • Estrogen – u žen, u mužů v malém množství
  • Progesteron
  • Folitropin a lutropin – produkuje adenohypofýza

 

POHLAVNÍ SYSTÉM MUŽE

Význam: rozmnožování – umožnění koitu, tvorba pohlavních buněk, tvorba testosteronu, (vylučování)

VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY

VARLATA: tvar švestky, vazivový obal (chrání varle) -> zasahuje dovnitř a člení varlata na lalůčky, uvnitř lalůčků semenotvorné kanálky, které tvoří spermie

 • Leudigovy buňky: produkují testosteron -> ten ovlivňuje růst pohlavních orgánů, růst celého organismu, ovlivňuje i chování (nadbytek způsobuje podrážděnost a agresivitu)
 • Sertoliho buňky: chrání a vyživují spermie

SPERMIE:

 1. v hlavičce jádro, dále v hlavičce akrozom = ten umožňuje lepší proniknutí spermie do vajíčka
 2. krček – obsahuje mitochondrie
 3. bičík – umožňuje pohyb

NADVARLATA: zadržují se zde zralé spermie (obvykle 14 dní, ale mohou zde být až 40 dní)

 • vzniká zde sekret (mísení spermií s tekutinou – NE ejakulát)

CHÁMOVODY: párová trubice, tlustá jako stéblo, 40 cm dlouhá

 • spojuje varlata s močovou trubicí
 • z hladké svaloviny (nelze ovlivnit vůlí)

SAMENNÉ VÁČKY: pomáhají vzniku tekutiny -> dochází již ke vzniku ejakulátu, sekret semenných váčků je zásaditý a obsahuje výživné látky (fruktózu) a hormony (prostaglandiny), které pomáhají spermiím se pohybovat

PROSTATA: Prostatická tekutina je mléčně zakalená a obsahuje vápník či fosfátové ionty. Ve stáří může prostata zbytnět a poté mají muži problém s močením, jelikož skrz ni prostupuje močová trubice, velikostí se podobá kaštanu

Ejakulát: objem kolísá mezi 2,5 – 4,5 ml. Složení = spermie a sekret (z nadvarlat) 10 %, sekret semenných váčků 60%, sekret prostaty 30% + hlen bulbouretrálních žlázek (produkují cukry -> zdroj energie, tvoří proteiny -> ty ovlivňují schopnosti spermií, dále mají lubrikační funkci)

 

ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY

 • ŠOUREK: obsahuje nadvarlata a varlata (kryje je)
  • udržuje nižší teplotu (o cca 3-4 °C) -> varlata musí sestoupit, jelikož spermie pro správný vývoj nižší teplotu potřebují
 • PENIS: umožňuje koitus a odstraňování moči
  • kořen
  • tělo
  • žalud – kryt předkožkou
  • uvnitř penisu 3 topořivá tělesa obsahující dutinky: ty se musí naplnit krví, aby došlo k erekci a vypuzení ejakulátu

 

POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY

 • Funkce: reprodukční, tvorba hormonů, vznik vajíček, vývoj plodu

VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY

 • VAJEČNÍKY: tvar švestky
  1. na povrchu jednovrstevný epitel
  2. pod ním korová vrstva -> zde dochází k vývoji vajíček
  3. pod ní dřeňová vrstva -> zde dochází k tvorbě hormonů
  • jsou uloženy v dutině pánevní, tvoří se zde vajíčka a estrogeny
  • dívka se narodí s cca 400 000 vajíček, do puberty jich zbyde cca 4000 a do menopauzy se jich uvolní cca 400
  • vaječníky se v uvolňování vajíček střídají (avšak stane se, že se uvolní i 2 vajíčka najednou)
  • vývoj vajíček nastává v procesu oogeneze
  • hormony ovlivňují: růst, vývoj pohlavních orgánů, vývoj mléčných žláz, těhotenství (progesteron více), chování
 • VEJCOVODY: vedou od vaječníků k děloze
  • uvnitř vejcovodů řasnatý epitel
  • funkce: místo transportu vajíčka, k oplození vajíčka spermií dochází VE vejcovodech (vajíčko se do dělohy transportuje 7 dní), ve vejcovodech spermie přežívají 2-3 dny
 •  DĚLOHA = uterus
  • dutý, silnostěnný orgán (síla stěny se mění podle menstruačního cyklu)
  • cca 8 cm: vliv má věk, fáze menstruačního cyklu, těhotenství, patologické změny
  • z hladké svaloviny
   • tělo dělohy
   • hrdlo dělohy (dole): 3,5 – 4 cm zakončeno děložním čípkem, který vystupuje do pochvy (viry zde mohou způsobit nádorové bujení)
  • děloha má 3 vrstvy
   • výstelka dělohy se nazývá endometrium: sliznice pokrývající stěny dělohy -> na sliznici dochází k velkým změnám v průběhu menstruačního cyklu
   • myometrium: hladká děložní svalovina
   • perimetrieum: vazivový obal dělohy
  • funkce: zachytává se zde vajíčko -> když je oplozené dochází k nidaci (uhnízdění) a následně k vývoji embrya (děloha ke konci těhotenství šahá až k bránici), další její funkcí je vypuzení plodu během porodu
 • POCHVA = vagina
  • trubice, nepárová, 10 cm dlouhá, velice pružná do všech stran
  • na povrchu má dlaždicovitý epitel = vícevrstevný (díky tomu menší riziko infekce a poranění)
  • spojuje dělohu s vnějšími orgány
  • vchod uzavřen hymenem (panenská blána), perforovaná -> při prvním pohlavním styku se poruší, ale odchází definitivně až při prvním (přirozeném) porodu
  • žlázy, které se nachází u děložního hrdla a na konci pochvy, produkují kyselinu mléčnou -> způsobují kyselé prostředí, mají imunitní funkci
   • =imunita nespecifická, není 100%
  • Lactobacillus Döderleini -> v pochvě, zkvašuje glykogen na kyselinu mléčnou, tvoří kyselé pH (4,5)
  • Poševní sekret -> hlen v pochvě, zvlhčuje a umožňuje pohlavní styk (nedochází k poranění
   • -> menší riziko infekce)

 

ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY

 • Hrma: tukový pahorek pod podbřiškem, ochlupený
 • Malé stydké pysky: neochlupené, jsou kryty velkými stydkými pysky: ochlupené, stydké pysky chrání vstup do pochvy -> mezi nimi se nachází stydká rýha
 • I ženy mají topořivá tělesa -> u vstupu do pochvy, při vzrušení velmi prokrvené
  • clitoris (poštěváček): největší, při vzrušení se prokrví, zvětší a může vyprodukovat sekret
  • párový erektilní orgán: pod spodinou malých stydkých pysků
 • vestibulární žláza: zvlhčují, Bartholiniho žláza -> největší
 • hráz: část mezi řitním otvorem a ústím do pochvy -> při porodu někdy dochází k natržení
 • také se zde nachází předsíň poševní (sem ústí močová trubice)

 

OVULAČNÍ A MENSTRUAČNÍ CYKLUS

 1. Ovulační cyklus: popisuje změny ve vaječnících
 2. Menstruační cyklus: popisuje změny odehrávající se v děloze

Začínají v období puberty, interval je cca 28 dní, začínají první menstruací – minarché -> od tohoto období je žena plodná až do období menopauzy

 

OVULAČNÍ CYKLUS

 • FOLIKULÁRNÍ FÁZE: dochází během ní k rozvoji a růstu zárodečných buněk
  • V hypofýze vzniká folikul stimulující hormon a luteizační hormon
  • Jedno vajíčko dostane stimul – okolo něj se začnou shlukovat a růst buňky a tvoří se dutý váček -> zralý váček se nazývá Graafův folikul
  • Graafův folikul produkuje estrogeny
  • v konečné fázi, když je zralý, praskne = této fázi říkáme ovulace -> dojde k vyplavení vajíčka, a to se zachytí ve vejcovodech
 • LUTEÁLNÍ FÁZE:
  • Z prasklého Graafova folikulu vzniká Žluté tělísko (dojde k vyplnění dutiny folikulu)
  • Žluté tělísko produkuje hormon progesteron -> ten zabraňuje uvolnění dalších vajíček
   • Pokud nedojde k oplození vajíčka spermií, tělísko zaniká
   • Pokud dojde k oplození, progesteron je Žlutým tělískem produkován do 6. měsíce těhotenství -> po 6 měsících přebírá funkci placenta

 

MENSTRUAČNÍ FÁZE

=příprava děložní sliznice na uhnízdění vajíčka

4 fáze

 • MENSTRUAČNÍ FÁZE: pokud nedojde k oplození vajíčka, nastává menstruační fáze
  • Dojde k odstranění děložní sliznice (povrch stěn dělohy)
  • Dochází ke stažení cév = kontrakci -> dojde k přetržení cév a krvácení
  • Krvácení průměrně 3-5 dní
  • Dochází k uvolnění neoplodněného vajíčka a Žlutého tělíska
 • PROLIFERAČNÍ FÁZE: zrání
  • Řízeno estrogeny
  • 5.-12. den cyklu (někdy až 15. den)
  • Dochází k růstu sliznice
  • Tato fáze je zakončena ovulací
 • SEKREČNÍ FÁZE
  • Dochází ke kypření (zvětšení) děložní sliznice
   • Vlivem estrogenu a progesteronu
   • Příprava na výživu oplozeného vajíčka
  • 12.-27. den (nejdelší fáze)
  • Uvolnění vajíčka z vaječníku obvykle 12.-15. den
 • ISCHEMICKÁ FÁZE
  • Dochází k ní, pokud vajíčko není oplozeno
  • Zaniká Žluté tělísko
  • Dojde ke kontrakci svaloviny + odumření vrstev (sliznice)
  • Přestane se produkovat progesteron

 

OPLOZENÍ

 • Spermie přežijí v děloze 2-3 dny
 • Oplození je nejpravděpodobnější 10-15 hodin po ovulaci (uvolnění vajíčka)
 • K oplození vajíčka spermií dojde již během prvních dvou hodin (od jejich setkání)

 

VÝVOJ VAJÍČKA

 • Graafův folikul -> vejcovod -> děloha
 • Spermie se uvolňují enzymy, aby se lépe dostaly do vajíčka (akrozom), odhodí bičík
 • Po oplození dochází k dělení (meióze) -> odehrává se již ve vejcovodech, čtvrtý den se zygota (oplozené vajíčko, které má 2 sady chromozomů) dostává do dělohy
 • Fertilizace – proces splynutí vajíčka a spermie

 

VÝVOJ

 • FÁZE OPLOZENÍ: 3 týdny
  • Dochází k dělení buněk
 • EMBRYONÁLNÍ FÁZE: 4.-12. týden
  • = zárodečná fáze
 • FETÁLNÍ FÁZE: 12. týden až do porodu
  • = plodová fáze

Zygota -> dělení (rýhování) -> morula -> blastula -> gastrula -> blastocysta -> zanoření do sliznice (těhotenství) -> zárodek -> plod

 • Postupný vývoj v zárodek, poté plod – v 8. týdnu obvykle dochází k vývoji v plod (ten je uzavřený ve 3 obalech) -> vyvinuty pohlavní orgány
 • Dochází k vývoji placenty (ta se vyvíjí společně se zárodkem)
  • Vzniká z chorionu a z buněk děložní sliznice, alantois vnější
  • S plodem propojena pupečníkem = dlouhý 50 cm, obsahuje 3 cévy
  • Zajišťuje: funkci plic, trávicí soustavu, rozvod živin, odstranění odpadních látek, ochranná funkce
  • Krev matky a dítěte se nemísí = přenos skrz tkáňový mok

 

ANTIKONCEPCE

 • HORMONÁLNÍ: pilulky, injekce, náplasti, kroužek, nitroděložní tělísko
 • NEHORMONÁLNÍ: kondomy, pesar (diafragma), spermicidní gel, nitroděložní tělísko, globule, bazální teplota, vasektomie / podvázání vaječníků


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!