Dezinfekční a antiseptické látky

chemie-léčiv

 

Otázka: Dezinfekční a antiseptické látky

Předmět: Chemie léčiv

Přidal(a): Anet D.

 

 

Choroboplodné zárodky mimo organismus

 • Infekce je proniknutí choroboplodných zárodků (=bakterie, viry, plísně, prvoci) nebo cizopasných mnohobuněčných organismů (=červů) do organismu, jejich namnožením vznikají různé infekční či parazitární onemocnění, většina bakterií a virů vyvolává horečku
 • Biologický faktor, který může zapříčinit onemocnění hostitele je patogen, zahrnuje organismy, které mohou narušit normální fyziologické procesy mnohobuněčných organismů (patří sem i viry, viroidy)
 • Infekce může být generalizovaná, kdy dochází k postižení celého organismu, jiným typem infekce je částečná, kdy se jedná o infekci v místě poranění
 • V těle člověka se mohou vyskytovat různé mikroorganismy, lidský organismus má bohužel velmi vhodné prostředí, pro růst bakterií, virů, plísní, kvasinek a prvoků
 • K přenosu mikroorganismů může docházet různými způsoby, nejčastěji dochází k přenosu přímým kontaktem nebo vdechováním infikovaného vzduchu, organismus se také může nakazit konzumací kontaminované potravy nebo vody
 • Infekcím je možno předcházet účinnou prevencí, kterou zabezpečují dezinficiencia a antiseptika
 • Proti choroboplodným zárodkům se používají antibiotika, chemoterapeutika a antimykotika
 • Proti cizopasníkům se aplikují anthelmintika

 

Charakteristika dezinfekčních a antiseptických látek

 • Dezinfekční prostředky – látky, které usmrcují choroboplodné zárodky mimo organismus, ať už je živočišný nebo rostlinný
 • Antiseptika – sloučeniny, které zastavují růst a rozmnožování patogenních i nepatogenních zárodků vně i uvnitř organismu

Přechod mezi oběma skupinami je neostrý

Účinek spíše závisí na koncentraci látky, než na její struktuře

 

Látky oxidačního typu

Způsobují oxidaci některých enzymů cizorodých organismů

 

a) Sloučeniny uvolňující kyslík – peroxosloučeniny

 • Peroxid vodíku– dezinfekce dutiny ústní a malých poranění (3% roztok), Peroxooctová kyselina – Persteril (30% roztok v octové kyselině) – dezinfekce zařízení ve farmacii (vodné roztoky 0,001 nebo 0,05%), antimykotikum
 • Dibenzoylperoxid– akné – kožní gel Eclaran, Aknecid

 

b) Sloučeniny chloru – dezinfekce vody

 • Chlornan sodný – NaClO
 • Chlorové vápno – chlornan vápenatý+chlorid+hydroxid vápenatý – dezinfekce vody v bazénech a v potravinářství (sanace)
 • Chlornan sodný+NaCl = SAVO – bělící účinky (zavádění chloru do vody za studena)
 • N-chlorarensulfonamidy – chloramin B a chloramin T – dezinfekce neživých předmětů

 

c) Jodderiváty

 • Samotný jód – účinné antiseptikum – dezinfekce operačního pole, na menší rány (dříve jódová tinktura – etanolový roztok jodu s přídavkem jodidu sodného) – jod je velmi toxický (musí se uvolňovat postupně)
 • Jodoform – stomatologie – jod se uvolňuje až při styku s tkání
 • Jodofory – Jodisol, Jodonal – na neporušenou pokožku

 

d) Kyselina boritá, tetraboritan sodný Na2B4O7– součástí borové vody – výplachy, borové masti, mýdla

 

e) Sloučeniny stříbra – sráží bílkoviny a ty zabraňují pronikání Ag+ do hloubky –povrchová dezinfekce– v praxi dusičnan stříbrný – odstraňování bradavic, do antiseptických nosních kapek a do mastí (podobně i chlorid stříbrný)

 

Organické látky

 • Etanol (60-90%), propanol, propan-2-ol (70-80%), mentol, resorcin, mýdla, mýdlový roztok krezolů = lyzol, aminové soli, paraben, hexachlorofen
 • Dezinfekce pokožky
 • Dezinfekce vzduchu ve veřejných prostranstvích – propan -1,2-diol mentol = redukcí 5 – methyl – 2-(propan-2-yl)fenolu vodíkem na Raneyově niklu
 • Fenoly, kresoly (4 – chlor – 3-methyl fenol) – vysoce účinné proti bakteriím a houbám, méně proti virům
 • Hexafloren – součástí Septonexu – dříve v antiseptických mýdlech – bohužel vedlejší účinky
 • Endiaron – dichlorchinolinol – forma pasty jako lokální antiseptikum nebo tablety pro dezinfekci střev
  • Příprava reakcí 2-aminofenolu s propan-2-enalem -> zacyklení v kyselém prostředí -> aromatizace působením 2-nitrofenolu -> redukuje se na 2-aminofenol -> chlorace chinolin-8-olu působením chloru v prostředí octové a chlorovodíkové kyseliny
 • Formaldehyd (methanal), glutaraldehyd (pentandial) – dezinfekce chirurgických nástrojů – účinnost proti bakteriím, virům, plísním

Dezinfekční účinky karboxylových kyselin – mravenčí, octová, mléčná, sorbová, undecylenová, benzoová – konzervování potravinářských a farmaceutických produktů

 

Povrchově aktivní látky

 • Anionické tenzidy, mýdla
 • Pevná mýdla – sodné soli mastných kyselin
 • Mazlavá mýdla – draselné soli mastných kyselin
 • Dezinfekční látky – kvartérní amoniové sloučeniny = inertní mýdla
 • AJATIN – benzododeciniumbromid – příprava z toluenu radikálovou chlorací -> benzylchlorid reaguje s dimetylaminem -> benzyldimethylamin -> kvarternizace (způsoby výroby komplexní směsi) dodecylbromidem

SEPTONEX – karbethopendeciniumbromid – výroba z palmitové kyseliny působením bromem v přítomnosti červeného fosforu -> ethylester působením etanolu -> substituce bromu dimetylaminem -> kvarternizace metylbromidem

 

Pojmy

 • Stopangin – hexatidin, dezinfekce ústní dutiny a hrtanu při zánětlivých a infekčních onemocnění Coloxyd – methylenová modř – místní povrchové antiseptikum
 • Ajatin – přípravek, který ničí choroboplodné zárodky, je určen pro vnější použití, přípravek je určen k dezinfekci běžných povrchových poranění pokožky, patří mezi inertní mýdla
 • Formaldehyd – nejjednodušší aldehyd, karcinogen pro člověka, je to jeden z karbonylových derivátů uhlovodíků, v České republice je jeho používání v potravinářství zakázáno, do těla vstupuje především vdechováním a požitím
 • Baktericidní účinek – reakce s látkami vytvářejícími stěnu buňky -> usmrcení mikroorganismů – peniciliny, cefalosporiny


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!