Chladící směsi – laboratorní práce (protokol)

 

   Otázka: Chladící směsi

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): MelnyM

 

Vypracoval: Michal Melnar, Spolupracoval: Aneta Kharitonova

Téma: Exotermní a endotermní děje, Chladící směsi

Úkol: Dosáhnout co nejnižší teploty v kádince

Pomůcky: 2 kádinky (250 ml), lžička, laboratorní váhy, počítač, teploměr Vernier, odměrný válec (50 ml), plastová lžička

Chemikálie: sníh, led, voda, chlorid sodný NaCl

 

Pokus č. 1:                     

Chladící směs s chloridem sodným

  1. Navážili jsme 100 g sněhu a 30,4 g chloridu sodného.
  1. Umístili jsme teploměr Vernier do kádinky se sněhem a změřili výchozí teplotu.

 

Postup:

  1. Co nejrychleji jsme vytvořili homogenní směs v kádince. Směs jsme míchali přímo teploměrem.
  1. Změřili jsme teplotu pomocí programu Logger Lite.

 

Pokus č. 2:

Nemohli jsme provést, jelikož nezbyl sníh.

 

Pokus č. 1:

Chladící směs s chloridem sodným

 

Výsledky:

složení chladící směsi: sníh + chlorid sodný NaCl

počáteční teplota…………………….…. 0,2° C

nejnižší dosažená teplota       ………….-18,4° C

předpokládaná nejnižší teplota….-21,2° C

 

Pokus č. 2:

Nemohli jsme provést, jelikož nezbyl sníh.

Grafický záznam měření tedy chybí.

 

Závěr:

Dokázali jsme princip chladící směsi, kdy teplota vzniklého roztoku látek je nižší než teplota látek samotných.

V našem případě byla teplota samotného ledu okolo 0° C. Po přidání chloridu sodného se teplota snižovala až na konečných -18,4° C.

Na internetu jsme našli například nejnižší dosaženou teplotu -14,5° C, kdy byl pokus prováděn s plechovkou. My jsme pokus prováděli v kádince – je možné, že různé povrchy, materiály nebo i rychlost míchání roztoku mohou být příčinou různých dosažených hodnot.

 

Obecně chladící směsi využíváme v potravinářském či chemickém průmyslu.

Například “suchý led” nebo-li tuhý oxid uhličitý, posypy aj.

 

Endotermní děj – jsme dokázali tak, že teplota roztoku byla po reakci nižší než původní teplota.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!