Protista (Prvoci) – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Protista (Prvoci)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Eliška Macháčková

 

Protista = jednobuněčné organismy

 1. Protophyta = jednobuněčné rostliny
 2. Protozoa = jednobuněční živočichové (patří sem právě prvoci)

 

Charakteristika

– jednobuněčné organismy nebo jejich kolonie

– rozšířeni po celém světě

– potrava: bakterie, sinice, rozsivky, řasy, části organické hmoty,…

– prvoci, kteří žijí ve sladkých vodách (hypotonické prostředí) mají osmoregulační (pulzující) vakuoly – slouží k odstraňování

přebytečné vody

 

Stavba

– všichni mají pelikulu = membrána na povrchu těla

– pohyb zajišťují:

 • bičíky
 • brvy, svazky brv
 • panožky
 • undulující membána

– mají membránové a buněčné organely (potravní, osmoregulační vakuola,…)

– fotosyntetizující prvoci mají chloroplasty

 

Rozmnožování

– nepohlavní: dělením, pučením, schizogonie = rozdělení mateřské buňky na větší počet dceřiných buněk

– pohlavní:

a) konjugací = 2 buňky se dočasně spojí -> velké jádro se rozpadne a malé se mitózou zmnoží na 4 -> 3 malá jádra zaniknou a zbylé se mitoticky zmnoží na 2 -> samčí jádro jde skrz ústa do samice = výměna genetického materiálu

b) kopulací = 2 buňky splynou, vznikne zygota a dále se množí sporgonií = tvoří spory, které se přenesou do hostitelů

 

Kmen: Bičíkovci

– pohyb zajišťuje jeden či více bičíků

– potravu přijímají: osmoticky, pinocytózou (v povrchové membráně se vytváří váčky, do kterých jsou pohlcovány drobné

částečky), vzácně i fagocytózou (pohlcování větších částí)

– zástupci:

 • váleč koulivý = valvox
 • tvoří cenóbium = koloni tvořenou buňkami jedné generace
 • brvitka

– umožňuje v trávicím traktu všekazů (např. termitů) trávit celulózu (v dřevě) – symbiotizuje s nimi

 • trypanozoma spavičná (Trypanosoma gambiense)

přenašeč: Glossina palpis = moucha tse tse

v buňce má výrazně přeměněnou mitochondrii = kinetoplast

– původce spavé nemoci (napadení nervstva, vyčerpání organismu

-> 40 000 lidí ročně zemře)

– zdroj nákazy: bíložravci -> moucha z nich saje krev a poté saje ze člověka

-> nakazí ho

 • bičenka poševní (Trichomonas vaginalis)

– obsahuje axostyl = pevné vlákno vystužující buňku

– přenáší se pohlavním stykem

– spůsobuje trichomoniázy (výtoky, může způsobit potrat)

 • lamblie střevní

– má 2 symetrická jádra a mohutné přísavky

– způsobuje střevní onemocnění a napadá buňky tenkého střeva

– výskyt nákaz zejména v severní Africe, Turecku atd.

 

Kmen: Krásnoočka

– dříve řazeny do bičíkovců a stále jsou řazeny i mezi řasy

– buňka má 2 bičíky a stigmu (světločivná skvrna – pomáhá reagovat buňce na světlo)

– mají chloroplasty získané sekundární endosymbiózou

– zástupci:

 • krásnoočko zelené

– jednobuněčná pohyblivá řasa

– potravu přijímá celým povrchem těla = heterotrofně, nebo fotosyntézou = autotrofně => mixotrofie

 

Kmen: Kořenonožci

– tvoří panožky díky kontrakcím vnější vrstvy cytoplazmy, ty slouží k pohybu a přijímání potravy fagocytózou

– umí tvořit cysty = stádia se sníženým metabolismem (za nepříznivých podmínek)

– zástupci:

 • měňavka velká

– na dnech stojatých vod

 • měňavka úplavičná
 • způsobuje dyzenterii = úplavici (průjmové onemocnění s krvavou hlenovou stolicí, smrt na dehydrataci)
 • dírkonoši

– vytvářejí schránky z CaCO3 s otvůrky

 

Kmen: Paprskovci

– tvoří panožky vyztužené osním vlákénkem (panožky jsou tenoučké a dlouhé, jako paprsky)

– zástupci:

 • slunivky

– sladkovodní, živý se bakteriemi nebo drobnějšími prvoky

– vylučují mechanický obal (rosol), někdy schránky (SiO2, chitin)

 • mřížovci

– pouze mořští

– schránky z SiO2 – v nich otvůrky na panožky, schránky se usazují na mořském dně

v podobě radiolariového bahna – po ztuhnutí křemičité organogenní usazeniny

 

Kmen: Hlenky

– dříve řazeny do hub (na rozdíl od nich netvoří podhoubí a dokáží se pohybovat)

– tvoří plazmodium (sporokarp) = reprodukční fáze životního cyklu, která tvoří výtrusy, slizovitá mnohojaderná hmota)

– vyskytují se jako haploidní myxoaméby (nahé buňky) nebo myxomonády (buňky pohybující se pomocí 2 bičíků)

– zástupci:

 • vlčí mléko obecné

– roste na trouchnivějícím dřevě (pařezy)

 • slizovka práškovitá

 

Kmen: Nádorovky

– specializované parazitické organismy houbového charakteru

– v buňkách hostitelských rostlin se vyskytují ve formě mnohojaderné cytoplazmy = paraplazmodia

– tvoří nádory (na rostlinách, NE na člověku :D)

– zástupci:

 • nádorovka kapustová

– způsobuje nádory n brukvovitých rostlinách

 

Kmen: Obrněnky

– některé obsahují chloroplasty a živí se tak mixotrofně (heterotrofně + autotrofně)

– četné druhy jsou toxické nebo mohou při přemnožení ohrožovat populace ryb

(rybí maso je po jejich přílišném pozřívání nepoživatelné – problém pro rybáře)

– zástupci:

 • ceratium

– jejich tělo připomíná sklíčka

 

Kmen: Výtrusovci

– všichni jsou parazité

– potravu přijímají celým povrchem těla

– infekční stádium má na jednom konci složitý aparát = apikální komplex = apex – slouží k přichycení a proniknutí do tkání

či buněk hostitele

– složitý životní cyklus:

 1. schizogonie = rozmnožují se nepohlavně (dělením, klonováním atd.)
 2. gamogonie = rozmnožují se pohlavně pomocí gamet = pohlavních buněk
 3. sporogonie = poslední fáze, kdy se rozmnožují pomocí spor, které jsou přeneseny do těla hostitele

 

životní cyklus zimniček (způsobují malárii)

 

1. komár nasaje krev z člověka (erytrocyty obsahují gametocyty)

2. gametocyty se usídlí v trávicím traktu komára a vyvinou se ve sporozoity (proběhla pohlavní fáze dělení)

3. komár znovu saje člověka, sporozoity se dostanou do jeho krve dále jdou do jater

4. v játrech se mění v merozoity (nepohlavní stadium vývoje) napadají erytrocyty, pomnožují se v nich

5. dochází k erytrolýze (rozpad erytrocytů) některé merozoity se mění v gametocyty

6. komár znovu saje cyklus se opakuje

– zástupci:

·          hromadinky

– napadají členovce a kroužkovce

– např. hromadinka švábí

·          kokcidie jaterní

– způsobuje kokcidiózu („králičí mor“)

– vyvolává v játrech tvorbu drobných nádorů

·          zimničky (plasmodia) = krvinkovky

– parazitují v červených krvinkách, které ničí

– způsobují malárii (zimnici)

– člověk je pouze mezihostitel, hlavním hostitelem je komár Anopheles (moskyt)

– způsobují vysoké horečky (max. teplota u člověka je 42 °C, při vyšší teplotě se rozkládají bílkoviny -> smrt

– k léčbě se používají antibiotika nebo chinin

 

 • toxoplasma gondii

– onemocnění chřipkového typu

– u těhotných žen napadá plod -> potrat nebo dítě s hydrocefalem (zmnožení mozkomíšního moku – velká hlava)

– přenašeč na člověka: kočka (na kočku se přenese z myši, jejíž chování je toxoplasmou ovlivněno – neutíká)

 

Kmen: Nálevníci

– velké množství brv či svazků brv

– mají buněčná ústa, potravní vakuolu, stažitelnou vakuolu a buněčnou řiť

– obsahují 2 jádra (velké jádro = vegetativní makronukleus, malé jádro = generativní mikronukleus)

– rozmnožování: nepohlavní (příčné dělení), pohlavní (konjugace)

 

– zástupci:

 • trepka velká
 • vířenka

 

– k podkladu přichycená vláknem, při ohrožení se stahuje

 • mrskavka
 • bachořci

 

– v žaludcích přežvýkavců, pomáhají rozkládat celulózu

trepka velká

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!