Práva pacientů – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Práva pacientů

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Úplný text etického kodexu

 • 1. Právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči – odborníky
 • 2. Právo znát jméno lékaře a ostatního zdr. personálu, soukromí, možnost denního styku s rodinou, přáteli atd. Omezení pouze ze závažných důvodů.
 • 3. Právo na rozhodování v dg. postupech i terapii. Právo na informace.
 • 4. Právo na odmítnutí léčby a informace důsledcích svého rozhodnutí
 • 5. Právo na soukromí, stud, diskrétnost. Přítomnost dalších osob nezúčastněných na léčbě může odmítnout
 • 6. Právo na ochranu informací- důvěrné. I údaje v počítačích
 • 7. Právo na léčbu a péči LEGE ARTIS, event. dg.a th. postupy v jiném zařízení
 • 8. Právo na kontinuitu v péči. Následná péče, informace o další péči
 • 9. Právo na podrobné a srozumitelné vysvětlení v případě experimentu či nestandardního postupu. Souhlas písemný, možnost odstoupit kdykoliv
 • 10. V závěru života právo na kvalitní a citlivou péči
 • 11. Právo i povinnost se řídit nemocničním řádem, právo kontroly svého účtu

 

PACIENT MÁ NEJEN SVÁ PRÁVA, ALE I POVINNOSTI /pohled sociologa/

 • 1. právo – každý člověk má právo být nemocný
 • 2. právo – každý nemocný má právo se chovat během nemoci jinak, než ve zdraví
 • 1. povinnost – vyhledat včas lékaře a léčit se
 • 2. povinnost – spolupracovat při péči a léčbě

 

Etický kodex PRÁVA PACIENTŮ

 • Lékař vždy byl a bude veřejnou osobou.
 • Způsob jeho činnosti je stále podrobován morálnímu hodnocení ze strany
  • kolegů
  • pacientů
  • veřejnosti
 • Etický = deontologický kodex vymezuje povinnosti k těmto skupinám lidí, je přijímán jako vhodný a opodstatněný
 • Etický kodex – PRÁVA PACIENTŮ je u nás novinka, mnohdy přijímán s rozpaky a četnými výhradami i nepochopením. Lékaři = zpochybňovali prvky PP.
 • Po dlouhá staletí pacienti práva neměli, nepotřebovali je – diáda, paternalizmus
 • První zmínky – 70 léta tohoto století.
 • Důvody – změna paternalizmu v partnerství
  • – lidská práva a individuální svobody/lidé si přejí dostatek informací a chtějí rozhodovat o sobě nebo alespoň spolupracovat/
  • – vzdělání/jsou vzdělanější, informovanější, nelze vnucovat submisi/
  • – rozvoj vědecké mediciny- řada změn /práce je týmová,specializovaná/
  • – početní nárůst dlouhodobě a chronicky nemocných/buď ad integrum, neb ad optimum – mnoho klientů musí žít se svou nemocí- DM, stomie, amputace/
  • – nové dilematické/nejednoznačné/situace např. transplantace, umělé oplodnění atd.
 • Jeden z prvních KODEXŮ PRÁV PACIENTŮ formuloval David Anderson
  • – lékárník z Virginie.Prezentováno v r. 1971.
 • V 1972 přijata Asociací amerických nemocnic vlastní PRÁVA pacientů
 • V 1974 ve Francii Charta hospitalizovaného pacienta
 • V 80 letech ve všech vyspělých zemích Práva pacientů – samozřejmost
 • Vznik dalších Kodexů
  • – Práva těhotné ženy a nenarozeného dítěte
  • – Práva handicapovaného dítěte
  • – Práva imobilních osob
  • – Práva starých lidí
  • – Práva psychicky nemocných
  • – Práva dialyzovaných a transplantovaných pacientů
  • – Práva umírajících
 • v 1990 začala pracovat CENTRÁLNÍ ETICKÁ KOMISE.
 • Podán návrh H. Haškovcovou na vypracování, přijetí a zveřejnění Etického kodexu Práva pacientů.
 • Česká verze byla koncipována na základě Vzorových práv pacientů USA z r. 1985. Definitivní verze vyhlášena CEK MZ ČR 25.2.1992

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!