Láčkovci (Coelenterata) – maturitní otázka

biologie

 

   Otázka: Láčkovci (Coelenterata)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kuba Liška

 

 

Láčkovci (Coelenterata)

 • Tělo – 2 zárodečné listy ->mezi nimi mezoglea – rosolovitá hmota, opora těla
 • Primitivní svalová soustava, nervová a smyslové orgány
 • Trávicí dutina – jeden otvor – přijímací i vyvrhovací->Láčka

 

2 základní tělní typy:

 • Polyp – přisedlé stadium, žije samostatně nebo v koloniích, velká schopnost regenerace
 • Medúza – pohyblivé stadium

 

1. Kmen: Žahavci (Cnidaria)

 • Vodní živočichové, vyskytuje se u nich jak stadium polypa, tak stadium medúzy

Stadium polypa:

 • Nezmar – tělo protáhlé, k podkladu přisedá nožním terčem – aborální pól, druhá strana těla je zakončena šesti až sedmi rameny, mezi kterými je otvor – orální pól
 • Má dva zárodečné listy, mezi nimi mezoglea

Došlo k diferenciaci buněk:

a) Diferenciace ektodermu

 • Vznikly nematocyty – žahavé buňky, při podráždění výběžku (knidocyl – místo dotyku) dojde k vystřelení vlákna s jedovatou látkou
 • Dále vznikly protoneurony – propojeny sítěmi, vytváří nejprimitivnější nervovou soustavu
 • Epitelové buňky – kryjí povrch těla
 • Myoepiteliální buňky

b) Diferenciace entodermu

 • Vznikají buňky živné a žláznaté, které se podílejí na zpracování potravy – vylučují enzymy
 • Buňky vmezeřené, které jsou v mezoglei a mohou z nich vzniknout jakékoli jiné buňky

Stadium medúzy:

 • – 90 % těla tvoří voda, složitější orgány, tělo – klobouk – (zvon) – vršek klobouku – exumbrella, spodek – subumbrella, dále ramena – až stovky
 • Trávicí soustavu tvoří kanálky, které jsou uvnitř zvonu, jsou okružní (kolem dokola) a odspoda nahoru – radiální, dohromady se soustava nazývá gastrovaskulární soustava
 • Na okraji zvonu jsou statické a světločivé orgány – rophália, dále chemoreceptory – informují o kvalitě vody
 • Rozptýlená nervová soustava, nejvíce buněk na okraji zvonu a ramenech
 • Pohyb – rytmické stahy, primitivní svalovina

Rozmnožování

 • Nezmar – rozmnožuje se pučením přes celé léto, když klesne teplota tak se rozmnožují pohlavně, pod rameny vznikají samčí, u nožního terče samičí buňky (hermafroditi), po oplození vzniká vajíčko -larva – planula, která doroste v nového nezmara
 • Medúzy – strobilace – dochází ke střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování
 • rozmnožování medúz v dospělosti jsou to gonochoristé, vajíčko je oplozeno mimo tělo, z vajíčka vzniká larva (planula),  která přisedne a vytvoří se nový polyp, ta část postupně dorůstá a doškrcují se vrcholové části, po doškrcení vzniká larva ephyra, ta se otáčí směrem dolů a dospěje v medúzu

Význam:

 • skoro žádný, kromě korálnatců, kteří se podíleli na tvorbě zemské kůry

 

Třída: Polypovci

 • většinou drobní živočichové, většinou tvoří kolonie, dravý způsob života, patří sem

řád: Nezmaři:

 • žijí i u nás -> Nezmar hnědý, zelený, obecný 1-1,5 cm

řád: Hydromedúzy:

 • Medúza sladkovodní (tělo asi 2 cm, na okraji asi 400 chapadel)

řád: Trubýši

 • mořští zástupci, kteří žijí v koloniích
  Pneumatofor- plynový vak, kterým je pak kolonie unášena na hladině
  2. Plovací zvonce – podílejí se na pohybu celé kolonie
  3. Gonozoidi – podílejí se na rozmnožování
  4. Gastenozoidi – zpracovávají potravu
  5. Daktylozoidi – vytvářejí dlouhá žahavá vlákna, která mohou koupajícího člověka
  omotat a požahat na velké části povrchu těla
 • obývají teplá moře
 • někteří zástupci světélkují

 

Třída: Medúzovci

 • většina z nich je mořských, převažuje medúzové vznášivé stádium
 • Zástupci: Talířovka ušatá – svítivá, největší – Cyanea arctica (až 2 m), čtyřhranka (1 dokáže zabít 3-4 lidi)

 

Třída: Korálnatci

 • převážně v teplých, čistých mořích, je jich kolem 6000 druhů a vytvářejí kolonie
 • různý počet chapadel, část z nich si vytváří schránky z vápence, kde jsou jednotlivé schránky odděleny přepážkami
  Korálnatci osmičetní
 • Venušin vějíř, Pérovník, Modrý korál
  Korálnatci šestičetní
 • mají ramena podle počtu 6

řád: Větevnatci

 • větevník mozkový (kolonie naroste do tvaru mozku)

řád: Sasanky

 • nemají schránku, jsou přisedlé
 • jsou to gonochoristé
 • často v příbojových zónách, jsou to dravci – pojídají malé rybky některé sasanky žijí v symbióze s rybami, nebo s poustevníčky
 • Zástupci: Sasanka koňská

 

Kmen:  Žebernatci

 • mořští živočichové
 • mají buď vejčité, nebo protáhlé tělo, připomínají ploštěnce, mají 8 párů žeber
 • někteří zástupci světélkují, jsou to dravci
 • Zástupci: Žebernatky, Venušin pás, žebrovky


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!