Ploštěnci – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Ploštěnci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): TS

 

 

 

 

Triblastica= tři zárodečné listy,

Schizocelia- mezoderm, volně rozptýlené buňky, někdy parenchym

 

kmen Ploštěnci (Plathelminthes)

– bilaterálně (oboustranně) souměrní živočichové

– tělo: dorzoventrálně zploštělé, rozdělené na hlavu a trup

na povrchu- jednovrstevná pokožka z obrvených buněk, někdy žláznaté buňky tvořící hlen (ochrana těla)

cizopasníci někdy tvoří kutikulu= ochrana před hostitelem

pod povrchem- svalovina, s pokožkou tvoří kožně svalový vak

– trávicí soustava: vakovitá, někdy rozvětvená, někdy zarůstá (tasemnice)

začíná ústním otvorem → hltan → střevo (trávení) → vyvrhnutí zbytků ústním otvorem

trávení probíhá cyklicky

– dýchací soustava: není, dýchají celým povrchem těla

– cévní soustava: není, nemají srdce ani cévy, pro přenos látek se uplatňuje tekutina schizocelu

– vylučovací soustava: protonefridie= plaménkové buňky opatřené bičíky, pohyb bičíku → podtlak →

→ filtrace tekutiny → kanálkem vylučování z těla

 

– nervová soustava: centrální nervové ganglium (uzlina)= v hlavové části, z ní nervové provazce do těla

břišní provazce jsou zesílené, mezi nimi příčné spojky → žebříčková soustava

-smyslové orgány: oči= miskovité, světločivné buňky jsou v prohloubenině

chemoreceptory= vnímají kvalitu okolí

statocysty= vnímají polohu těla

– rozmnožovací soustava: složitá, jsou hermafrodité

♂= mnoho varlat→ chámové kanálky→ chámovod→ penis, ústí do pohlavní kloaky

♀= dva nebo více vaječníků→ vejcovody→ pochva, ústí do pohlavní kloaky

oplození vnitřní, vývoj přímo nebo přes larvičku,

vajíčka- pevný obal, žloutkové buňky= výživa

– výskyt: vodní prostředí, parazité způsobující závažná onemocnění

 

třída Ploštěnky (Turbellaria)

– vodní většinou draví živočichové

– velikost: od několika milimetrů po několik centimetrů

– velká schopnost regenerace

– na povrchu: řasinkový epitel a žláznaté buňky produkující sliz → umožnění pohybu

– uvnitř těla: svalovina- podélná, šikmá

– trávicí soustava: ústní otvor uprostřed na břišní straně

může tvořit Y nebo být vakovitá nebo rozvětvená

– zástupci: Ploštěnka potoční

– kopinatá hlava, světločivné skvrny

– vyskytuje se v čistých potocích na spodní straně kamenů

Ploštěnka mléčná

– bíle zbarvená

– ve stojatých a mírně tekoucích vodách

Maloústka podlouhlá

– ve stojatých sladkých vodách, rozmnožuje se nepohlavním

 

třída Motolice (Trematoda)

– vnitřní parazité

– tělo: zploštělé, listovité, kryté kutikulou

2 přísavky- u ústního otvoru a na břiše

– velikost: několik milimetrů až centimetrů

– složitý vývoj

– zástupci: Motolice jaterní

– velikost: 3cm

– ve žlučových cestách jater u dobytka, živý se krví

– mnoho vajíček→ do střev→ ven z těla→ do vody, obrvená larvička miracidium→

→ do dýchacího otvoru vodního plže→ cysta, malá larvička= redie (několik generací)→

→ změna v cerkárii, ven z plže→ uchycení na vodní rostlině, vytvoří cystu→ snědení ovcí,

cysta praskne a celý proces se opakuje

Motolice kopinatá

– velikost: max. 1cm

– přizpůsobena suchu

– hostitelem je suchozemský plž→ vytlačí ji z těla→ mravenec (v hlavě)→

→ mravence sežere dobytek s trávou

Krevnička močová

– pohlavní dimorfizmus

– ♂- 12mm velký, plochý, na vnitřní straně žlábek

– ♀- 21mm velká, žije v žlábku samečka

 

třída Jednorodí (Monogenea)

– ektoparazité, na jednom hostiteli

– zástupci: Žábrohlíst ouškový

– napadá kůži a žábry ryb, způsobuje jejich úhyn

 

třída Tasemnice (Cestoda)

– endoparazité, hermafrodité

– velikost: až 13 metrů

– tělo: hlavička (Scollex)- kulovitá s příchytnými zařízeními (4 přísavky a věnec háčků/zářez)

články (proglotidy)- až několik tisíc, uvnitř jen rozmnožovací orgány

– orgánové soustavy: není trávicí, není dýchací

– vývoj: v jednom článku až 80 000 vajíček

poslední články se odtrhují a vycházejí ven z těla→ mezihostitel (členovec, kroužkovec,

obratlovec)→ vytvoří se larvička onkosfér, proleze stěnou střeva a s krví se přenese do svalů

nebo jiných tkání→ vytvoří se boubel (klidové stádium s ochrannou vrstvou na povrchu)→

→ po snědení člověkem se obal rozpustí, vychlípí se hlavička→ uchytí se ve střevě a začnou dorůstat články

– zástupci: Tasemnice dlouhočlenná

– přísavky a věnec háčků

– velikost: 2-3m a až 900 článků

– mezihostitel: prase

Tasemnice Bezbranná

– pouze přísavky

– velikost: 3-10m a až 2 000 článků

– mezihostitel: skot

Skulovec široký

– na hlavě má zářez

– velikost: 15m a až 4 000 článků

– mezihostitel: buchanka→ ryba→ člověk

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!