Plazi (Reptilia) – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Plazi (Reptilia)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Petapb

 

PLAZI (Reptilia)

-vyvinuli se asi před 300 mil. lety v mladších prvohorách z krytolebců (obojživelníci) → druhohory = éra plazů

-z plazů se vyvinuli ptáci i savci

-délka od několika cm do několika m

-tvar těla: ještěrkovitý, želví, hadovitý

-plazi rostlou celý život

-dobře vyvinutý krk

-mají pomalý postnatální vývin

-někteří dlouhověcí (želva sloní- 200 let)

-vyvíjejí se zárodečné obaly, které chrání zárodek → probíhá zárodečný vývoj na souši

-v chladném období (pod 8 °C) upadají do stavu strnulosti

 

Fylogeneze plazů

-v mladších prvohorách (karbon) → rozvoj v druhohorách = éra plazů

-koncem druhohor vymírají druhohorní plazi (dinosauři)

-přes drobné formy vývin savců a ptáků

 

Výskyt

-suchozemští obratlovci (někteří druhotně vodní)

proměnlivá teplota těla → STUDENOKREVNÍ (poikilotermní, ektotermní)

 

AMNIOTA (blanatí)

kolem zárodku jsou ochranné obaly:

amnion (vnitřní, funkce: ochrana, uzavírá amniovou dutinu s plodovou vodou, nahrazuje vodní prostředí)

allantois (střední, funkce: dýchání (bohatě prokrven), embryonální, vylučovací- hromadí zplodiny metabolismu)

serosa (vnější, funkce: vyživovací, mechanická ochrana, vyplňuje prostor mezi zárodkem a živým žloutkem, u savců se podílí na tvorbě placenty a nazývá se chorion)

-kladou vejce na souši

 

STAVBA TĚLA

  • POVRCH TĚLA

-na povrchu → kůže

-pokožka je suchá, na povrchu rohovatí ⇒ mohou vznikat různé rohovité útvary

-vrchní vrstvy rohovatí → šupiny (krokodýli, plazi)

rohovité a kostěné štíty (želvy)

-kůže se periodicky vyměňuje → svlékají kůži

hadi ji svlékají v celku („hadí košilka“)

ještěři po částech

-chromatofory (barviva) ⇒ zbarvení kůže

-kožní žlázy vytvořené jen výjimečně → když je mají, tak vylučují obvykle zapáchající látky (ještěrky a krokodýlové)

 

  • KOSTRA

-plně osifikována

-kost hlavy = lebka – pohyblivě spojena s páteří jedním kloubem

-připojení spodní čelisti (hadi, ještěři) kostí čtvercovou → široké rozevření tlamy

kost trupu = páteř – krční, hrudní, bederní, křížová, ocasní

-jsou od sebe zřetelně odděleny

-1. krční obratel (atlas) + 2. krční obratel (čepovec = axis) + dalších 6 obratlů

→ kloubní spojení s lebkou, 1 kloubem = lepší pohyblivost hlavy

žebra – pojí se k páteři, různý počet (hodně- hadi)

kost hrudní (chybí u želv a hadů) → hrudní koš

kost končetin = připojeny lopatkovým a pánevním pásmem

(redukce- hadi, přeměna-  mořské želvy)

 

  • SVALSTVO

-poprvé mezižeberní svaly a bránice (pomocné dýchací svaly)

 

  • TRÁVICÍ SOUSTAVA

-dutina ústní → vytvořeno tvrdé patro

-odděluje nosní a ústní dutinu → vyústění = kloaka (stejný otvor i pro PS a VS)

-vyvinuté slinné žlázy

-slinné žlázy u některých přeměněny v jedové žlázy (hadi, ještěři)

-zuby během života vyměňovány (chybí u želv), u některých hadů → jedové zuby

 

  • CÉVNÍ SOUSTAVA

-studenokrevní → v srdci se mísí krev

-pokračuje podélné dělení srdce = 2 předsíně + 1 komora s neúplnou přepážkou

             (nejdokonalejší u krokodýlů)

-malé mísení krve

-poprvé vrátnicový (jaterní) oběh

 

  • DÝCHACÍ SOUSTAVA

-poprvé plně rozlišená dýchací trubice → spojuje plíce s vnějším prostředím

-dokonalejší plíce než u obojživelníků → vnitřní sliznice více zřasená

-u hadů dochází k redukci levé plíce

-dýchací pohyby hrudního koše

-vzácně přídatné dýchací orgány (vodní želvy- anální vaky, vodní hadi- ústní sliznice)

 

  • VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

-poprvé metanefros (pravá ledvina) = nejdokonalejší typ ledvin (zpětné vstřebávání vody do těla ⇒ šetření vodou)

-odpadní látka = kyselina močová (nerozpustná)

-spojení pohlavní soustavy se soustavou vylučovací ⇒ UROGENITÁLNÍ SOUSTAVA

 

  • NERVOVÁ SOUSTAVA

-vyspělejší než u obojživelníků

-hlavní ústředí → koncový mozek

-poprvé vytvořeno 12 párů mozkových nervů

-poprvé vytvořená druhotná kůra mozková

 

  • SMYSLOVÁ SOUSTAVA

-dominantní smysly:

zrak- 2 pohyblivá víčka (u hadů a gekonů průhledná srůstají) + mžurka, temenní oko →reaguje na světlo (haterie, někteří ještěři)

čich Jacobsonův orgán (vomeronazální orgán) v dutině horního patra a ústí do nosní dutiny = chemicky analyzují okolí („čichají  jazykem“)

-v oblasti hlavy → termoreceptory ⇒ registrování tepla z vnějšího prostředí (např. chřestýš)

 

  • POHLAVNÍ SOUSTAVA

-gonochoristé

-někteří šupinatí mají hemipenis = párovitě rozeklaný penis

-pohlavní rozmnožování

-oplození vždy vnitřní → vyvinuty kopulační orgány samců

-vejcorodé x živorodé x vejcoživorodé formy

= vejcorodí (oviparní) většina (vejce s blanitou nebo zvápenatělou skořápkou)

=vejcoživorodí (ovoviviparní) někteří ještěři a hadi- ještěrka živorodá, slepýš

=živorodí (viviparní) – zmije, gekoni

-výjimečně péče o potomstvo (stavba hnízda, hlídání snůšky) – kobra, krajta, krokodýli

-amnion (blanatí) → po oplození ⇒ zárodek (vytváří si zárodečné obaly- chrání ho)

 

SYSTÉM

Řád: HATÉRIE

-noční pozemní zavalití

-aktivní je za soumraku a v noci

-dračí hřeben

-je živou zkamenělinou (byla současníkem dinosaurů)

-endemit

-funkční temenní oko zakryté kůží

-Nový Zéland

-recentní pouze jeden druh hatérie novozélandská

 

Řád: ŽELVY

-dvojitý krunýř z kožních kostí

→ štít břišní – mezoderm.

→ hřbetní – ektoderm.

-kostěné desky krunýře srůstají s obratli páteře, hrudními a     břišními žebry a částí končetin

-kostra částečně přirůstá ke krunýři (carapax = vypouklá část + plastron = plochá část)

-bezzubé zobákovité čelisti (ostrý kryt z rohoviny)

pětiprsté končetiny s drápy mají funkci kráčivou, veslovací, hrabavou

-svalstvo trupu je zakrnělé

-svalovina krku, končetin a ocasu je mohutná

-vejcorodé → o vejce nikdy nepečují

-vejce kladou vždy na souši

-srovnání suchozemské

                        klenutý krunýř, býložravé, končetiny kráčivé, hrabavé

želva žlutohnědá, želva obrovská, želva sloní

 

X vodní

plochý krunýř, masožravé, ploutvovité končetiny

kareta, kajmanka, kožatka, magmata

-zástupci: želva bahenní– obojživelná, Středomoří + Podunajská nížina

                  želva sloní

                  želva žlutohnědá

                  želva obrovská– 2 m

                  kareta pravá (želva karetová)- poskytuje želvovinu, kožovitá vejce

                  kareta obrovská– lovena pro maso

                  kožatka velká– slabý, kůží překrytý krunýř, ploutvovité nohy

 

Řád: KROKODÝLOVÉ

-obojživelný způsob života

-progresivní znaky (bránice, téměř plně rozdělené srdce, zuby v jamkách)

-vejce velikosti husích vajec s lesklou vápenatou skořápkou

-hnízdo hloubí na souši a zahrnují ocasem

-samice některých druhů snůšku hlídají – mláďata se líhnou po 7 – 8 týdnech

-na pohlaví mláďat má vliv teplota

-dlouhý ocas => zdroj pohybu

nohy krátké a silné (běhání)

-srdce je dokonale 4dílné

-krokodýli, kajmani, aligátoři, gaviálové

zástupci: aligátor severoamerický– 4 m, krátká tupá hlava

                  kajman černý– krátká tupá hlava, oči vystupují nad hladinu

                  krokodýl nilský– 4. zub dolní čelisti má při zavřené tlamě viditelný, až 8 m, dnes spíše jen v afrických národních parcích, tlama mírně zašpičatělá

                  gaviál indický

 

Řád: ŠUPINATÍ

-dlouhý rozeklanný jazyk (vkládá do Jacobsonova orgánu)

 

podřád: Ještěři

-zachovány končetiny nebo alespoň pásma (slepýšovití)

-pokožka svlékána po částech

-potravu koušou

autotomie ocasu (ještěrky, slepýši)

zástupci: ještěrka obecná– vejcorodá (ovoparní), živí se měkkýši a hmyzem

ještěrka živorodá– lesní podhůří, vejcoživorodí

ještěrka zelená– naše největší ještěrka, 35 cm, smaragdově zelená, schopnost autotomie (odvrhnutí) ocásku, schopnost regenerace → ocas vypadá jinak ⇒ nevyvíjí se ocasní páteř, pouze vazivo → vyztužuje ho

ještěrka zední–  šedohnědá, malá hlava a dlouhý ocas

slepýš křehkýzcela redukované končetiny, vejcoživorodí (ovoviviparní)

leguán zelený– Amerika a Madagaskar, končetiny s drápy

agama stepní– kulatá hlava a rohovité límce či hřebeny, aktivní za dne

dráček létavývystouplá žebra propojené kožním lemem = klouzavý let

gekon zední– velké oči, aktivní za šera a tmy, 5-ti prsté končetiny s drápky => pohyb po skalách a zdech

varan komodský– největší ještěr, 4 m, nelámavý ocas, protáhlá hlava, hluboce rozeklaný jazyk

chameleon obecný– žije na stromech a keřích  ze stran zploštělé tělo s ostrým hřbetním kýlem, ocas k přichycování, dlouhé tenké nohy – prsty (3 a 2) srostlé v kleště – svírají větev, plíce má slepé výběžky, které se plní by byl chameleon větší, velké oči, jež se pohybují nezávisle na sobě, dlouhý, na konci kyjovitě rozšířený lepkavý jazyk (někdy delší než délka těla)

bazilišek americký– hřeben na hřbetě, běhá po vodě

 

podřád: Hadi

-úplná ztráta končetin

-pokožka svlékána vcelku i s očními víčky („hadí košilka“)

-většinou dlouhý rozeklaný jazyk

-čtvercová kost – velká pohyblivost čelistí

tělní obratle jsou nerozlišené a mají pohyblivá žebra

-až 100 obratlů → každý nese pár žeber

-jen pravá plíce → nevejdou se všechny párové orgány do těla

-kořist požírají celou ⇒ postupně ji rozkládají uvnitř těla

-chybí močový měchýř

-temenní oko

-střední ucho a L plíce

jedovatí– jedové žlázy a zuby

– kobra, korálovec, mamba, taipan

kobra indická- prudce jedovatá, rozšiřuje krk rozevřením žeber

kobra africká– prudce jedovatá

mamba– prudší jed než kobry

zmije obecná– šedé až olivově zelená barva s tmavým klikatým pruhem, vejcoživorodá

zmije útočná– prudce jedovatá tropická zmije

korálovec– pestré kroužky po těle- varovné zbarvení, smrtelně jedovatá

škrtiči– dlouzí, mohutná svalovina

-krajta, hroznýš, anakonda

            chřestýš– chřestí rohovitými prstenci ze zbytků svrchních vrstev pokožky

            hroznýš– usmrcují zadušením

            užovka obojková– vejcorodá; nejedovatá, loví skokany, pulce

            hroznýš královský– 4 m

anakonda velká

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!