Vyšetření moči – maturitní otázka

 

Otázka: Vyšetření moči

Předmět: Lékařství, Ošetřovatelství

Přidal(a): katerina.suchanov

 

Fáze vyšetřování moči

Preanalytická fáze

 • Příprava pacienta a odběrového materiálu:
  • klidné zacházení, dodržování zásad asepse
 • Odběr vzorku :
  • spontánní mikce – záchyt ze středního proudu,
  • manuální komprese krajiny močového měchýře,
  • cévkování (katetrizace),
  • cystocentéza (punkce močového měchýře).
 • Uchovávání vzorků:
  • provést analýzu maximálně do 30 min (pH ihned),
  • Poté je nutná konzervace chladem při 4 °C

 

Analytická fáze

 • Příprava vzorku:
  • vzorek moči konzervovaný chladem je třeba temperovat.
 • Vlastní vyšetření:
  • fyzikální vyšetření – barva, zápach, zákal, hustota,
  • chemická kvalitativní analýza – stanovení acidity (pH), průkaz přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketolátek, žlučových barviv (bilirubinu) a krve,
  • mikroskopické vyšetření močového sedimentu.

 

Postanalytická fáze

 • Výpočty
 • Interpretace

 

Fyzikální vyšetření

Objem

 • Závisí na tělesné hmotnosti a velikosti povrchu těla
 • Zvýšený objem moči (nad 70 ml/kg/24h) =polyurie
 • Příčiny:
  • Selhání ledvin
  • Cushingův syndrom (nadprodukce hormonů nadledvin)
  • Cukrovka
  • Nadměrný příjem tekutin
 • Snížený objem moči (méně než 7ml/kg/24h) =oligurie
 • Příčiny:
  • Akutní selhání ledvin
  • Obstrukce močových cest
  • Dehydratace
  • Horečka
  • Fyzická zátěž
  • Otoky

 

Barva

 • Fyziologicky různě intenzivně žlutá
 • Je ovlivňována hustotou
 • Patologické odchylky:
  • Červená – přítomnost hemoglobinu (červené krevní barvivo) nebo krve
  • Oranžově hnědá – hnědá – způsobena žloutenkou (icterem) – zvýšeným množstvím bilirubinu

Zápach

 • Druhově charakteristicky aromatický
 • Patologické odchylky:
  • Po acetonu: cukrovka
  • Hnilobný: bakteriální infekce ve spojitosti s proteinurií (bílkovinami v moči)
  • Stání při pokojové teplotě – také rozklad bílkovin

 

Zákal

 • Čerstvá moč má být čirá
 • Patologické odchylky: –
  • bělavý zákal: hnis, bakterie, tuk
  • červenavý: erytrocyty, resp. hemoglobin

 

Hustota

 • Měří se pomocí hustoměru
 • Zvýšená hustota moč=hyperstenurie
  • Příčiny: dehydratace
 • Snížená hustota moč=hypostenurie
  • Příčiny: diabetes, selhání ledvin, zvýšený příjem tekutin

 

Chemické vyšetření moči

 • Pomocí indikátorových papírků

pH

 • Ovlivňováno přijatou potravou, léky
 • Zvýšení pH=alkaliurie
  • Příčiny: alkalogenní dieta, uroinfekce, retence moči
 • Snížení pH=acidurie
  • Příčiny: acidogenní dieta, otrava etylenglykolem

 

Bílkoviny

 • Přítomnost bílkovin v moči=proteinurie
 • Příčiny:
  • Preglomerulární (před ledvinami)
   • Horečka, stres, fyzická námaha, křečové stavy, nadbytek bílkovin v plazmě
  • Glomerulární (v ledvinách)
   • Zánět ledvin
  • Postglomerulární (příčina za ledvinami)
   • Záněty močových cest, močové kameny, záněty pohlavního systému

 

Glukóza

 • V moči se objevuje po překročení prahu pro glukózu
 • Příčiny
  • Hyperglykemické (zvýšená hladina glukózy v krvi)
   • Cushingův syndrom, Diabetes
  • Příčina v poškození ledvin

 

Ketolátky

 • Přítomnost ketolátek: aceton, kyselina acetoctová a kyselina 3-hydroxymáselné
 • Příčiny:
  • Hubnutí (negativní energetická bilance)
  • Diabetes
  • Horečnaté stavy

 

Žlučová barviva – bilirubin

 • U psa může být nález fyziologický – nízký ledvinový práh pro bilirubin
 • U koček nález vždy patologický
 • Příčiny:
  • Poškození jater
  • Rozpad hematomů (krevních podlitin)

 

Krev

 • Papírky detekují krev nebo hemoglobin =hematurie nebo hemoglobinurie
 • Příčiny:
  • Těžké záněty močového systému
  • Úrazy
  • Močové kameny
  • Nádory
  • Poruchy srážení krve

 

Vyšetření močového sedimentu

Metodika

 • Principem je centrifugace moči
 • 2000 otáček, 5 minut
 • Provést nátěr na podložní sklíčko
 • Nechat zaschnout, obarvit (Dip Quick)
 • Vyšetřujeme
  • Přítomnost krevních buněk
  • Epitelií močových cest
  • Krystalky
  • Mikrooganismy

 

Erytrocyty v moči

= erytrocyturie

 • Příčiny:
  • Infekce močového systému
  • úrazy a nádory močového systému
  • poruchy srážení krve
  • záněty, úrazy a nádory pohlavního systému
  • extrémní fyzická zátěž

Leukocyty v moči

=leukocyturie

 • Příčiny:
  • Záněty,
  • úrazy
  • nádory močového systému
  • zánět prostaty

 

Epitelie

 • Různé typy buněk z různých částí močového systému
 • Příčiny:
  • záněty a nádory močového systému

 

Válce

 • Vznikají jako odlitky ledvinových kanálků
 • Mohou být složené z krevních bílkovin, tukových látek, hemoglobinu, krevních buněk
 • Přítomnost válců v moči = cylindriurie
 • Příčiny:
  • Poškození ledvin – záněty, nádory, úrazy
  • Dehydratace, horečnaté stavy

 

Krystaly

 • Různého typu v závislosti na krmné dávce
 • Fosfátové
 • Cystinové
 • Urátové
 • Šťavelanové


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!