Ateroskleróza a její komplikace, hypertenze

 

   Otázka: Ateroskleróza a její komplikace, hypertenze

   Předmět: Lékařství, Klinika nemocí

   Přidal(a): kokonatka

 

ATEROSKLERÓZA

 • (Kornatění) je závažné onemocnění tepen

 

Vznik aterosklerózy

 • Aterogeneze
  • Endotelová dysfunkce-poškozuje ho Diabetes, vysoký krevní tlak, kouření
 • Pěnové buňky
  • Zvýšená propustnost pro lipidové molekuly, polysacharidy, cholesterol do medie
 • Lipidové proužky
  • Aktivace monocytů (pohlcují částice)
 • Fibrózní plát
  • Ukládání polysacharidy, krevní sraženiny, cholesterol, vápenatí a vznikají fibrózní platy
  • Vyplavení lipoproteinů
 • Aterosklerotický plát
  • Přítomnost ateromu (dutina vyplněna žlutavou mastnou kaši)
  • Nekrotické hmoty s velkým obsahem krystalu
 • Aterosklerotický vřed
  • Prasknuti aterosklerotického plátu – praskne není nesmáčivý – začne trombocitovat vzniká trombus vmetek
 • Aterosklerotické platy dělení
  • stabilní menší množství tuku nepraská, pouze zúžení cévy
  • nestabilní více tuku praská, vzniká trombus, ucpe cévu s nejmenším průsvitem

 

Projevy

 • Poškození orgánů
 • Srdce – ICHS, IM
 • Mozek – CMP
 • Ledviny
 • Dolní končetiny – ICHDK
 • tenké střevo

 

Rizikové faktory

 • Ovlivnitelné
  • Kouření
  • Hypertenze
  • Hyperlipidoproteinemie
  • Stres
  • Diabetes
  • Obezita
  • Nedostatek pohybu
 • Neovlivnitelné
  • Věk
  • Genetika
  • Mužské pohlaví (ženy chrání estrogen)

 

Diagnostika

 • Fyzikální, poslech pulzu a palpace pulzu
 • Laboratorní – krevní lipoproteiny
 • Přístrojová – rtg. kontrastní vyšetření tepen
  • Angioskopie

 

Léčba

 • Režimová opatření – zákaz kouření, fyzická aktivita
 • Dietní opatření – snížení tuku
 • Léčba hypertenze, cukrovky, Obezita
 • Hypolipidemika – léky

 

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA

 • Mozek je organ prvořadého významu, proto je enormně důležité zajistit stálý mozkový průtok
 • Při poruchách cévní zásobení závisí na
  • Rozsahu
  • Době trvání ischemie
  • Kolaterálním řečišti

 

Vznik na podkladě poruchy krevního zásobení

 • Ischemie – nedokrvení (příp. ateroskleróza)
 • Při dostání trombu do úzké cévy
 • Prasknutí cévního aneurysma – krvácení do mozku
 • Spasmus —křeč. cévy

 

Rizikové faktory

 • Arteriální hypertenze
 • Kardiovaskulární poruchy
 • Alkohol
 • Kouření
 • Diabetes mellitus
 • Hypercholesterolémie
 • Stresový způsob života

 

Varovné příznaky CMP

 • Náhlá slabost, necitlivost tváře, HK nebo DK na jedné polovině těla
 • Náhlá zmatenost, potíže s mluvením či porozuměním
 • Náhle rozmazané vidění nebo ztráta zraku
 • Náhle vzniklé problémy s chůzi nebo závratě
 • Náhlá silná bolest hlavy

 

CMP dle průběhu

 • TIA (tranzitorní Ischemická ataka) – přechodná Ischemická ataka. Náhle vzniklá ložiska mozková dysfunkce. Do 24 hodin odezní nejčastější příčinou je dočasný uzávěr intrakraniální tepny embolem. Důležité komplexní vyšetření odpovídající léčba
 • RIND (Reverzibilní Ischemická neurologický deficit) ložisková mozková ischémie, trvá déle než 24.hodin odezní do 3. Týdnu bez rezidua nejčastější příčinou je drobnější emboly, hemodynamické změny
 • Zhoršující se mozková příhoda – pokračující nárůst ložisková hypoxie a progrese symptomatologie projev nárůst trombu opakované embolizace
 • Dokončená (komplexní) CMP projevy reverzibilní ložiskové hypoxie. Trvalý funkční deficit

 

Terapie

 • Při podezření ihned 155 měl by být co nejdříve dopraven do nemocnice. Terapeutické okno 4,5 hodiny. Roli hraje čas, ovlivňuje následnou strategii léčby a prognóza nemocného
 • Oxygenace – kyslík
 • Léky proti zvracení antiolytika, antiemetika
 • Mechanická rekanalizace postižení větších tepen
 • Antiagregační terapie – léky na rozpouštění sraženin
 • Pohybová léčba-rehabilitace
 • Fyzikální terapie
 • Komplexní lázeňská léčba

 

Ischemická choroba srdeční

 • Aterosklerotické pláty ukládané v koronárních tepnách, kde jsou příčinou sníženého průtoku krve v srdečním svalů – myokardu
 • Srdeční sval trpí nedokrvením – ischemii
 • Klinické projevy tohoto nepoměru mezi dodávkou a poptávkou kyslíku je bolest na hrudníku – angina pectoris
 • Finální stádium je nekróza srdečního svalu – ischemie myokardu

 

Ischemie nepoměr mezi potřebou a dodávkou kyslíku způsobeno

 • samostatnou aterosklerózou
 • Trombózou (krevní sraženiny)
 • Embolii (vmetek) – z jiné častý těla
 • Spasmus – křeč
 • Vzniká nekróza

 

Rizikové faktory

 • Ovlivnitelné
  • Arteriální hypertenze
  • Dyslipidemie
  • Nedostatečná fyzická aktivita
  • Diabetes mellitus
  • Stres
  • Obezita
  • Kouření
  • Zvýšený příjem soli a alkoholu
 • Neovlivnitelné
  • Věk
  • Genetika
  • Pohlaví
 • ICHS nejčastěji úmrtí v ČR

 

Rozdělení ICHS

 • Akutní
  • Nestabilní angina pectoris
  • Akutní infarkt myokardu
  • Náhlá koronární smrt
 • Chronická
  • Stabilní angina pectoris
  • Němá ischemie myokardu
  • ICHS se srdeční nedostatečnosti
  • ICHS s arytmiemi

 

Angina pectoris

 • Nedostatečný přítok krve k srdečnímu svalu znamená nedostatek kyslíku pro jeho práci a nedostatečný odvod zplodin látkové výměny
 • Tento stav se projevuje typickou bolesti za hrudní kosti

 

Příznaky angíny pectoris

 • Bolest námahová, svíravá, pálivá
 • Vyzařování bolesti
  • Dolní čelist
  • Horní končetiny
  • Epigastrium
  • Záda
 • Tlak v hrudi
 • Dušnost
 • Tento stav vymizí po přerušení námahy, příznaky trvají maximálně 20 min
 • Atypické Příznaky >pacient necítí bolest

 

Nestabilní angina pectoris

 • Náhle zhoršení průtoku koronárními tepnami
 • Projevuje se záchvaty bolesti v různých situacích, i v klidu, které jsou velmi prudce bez reakce na podání nitrátu, trvají déle než 30 min
 • Záchvaty obvykle předchází vzniku akutního infarktu myokardu

 

Infarkt myokardu

Diagnostika infarktu

 • 2 až 3 z příznaků
 • Více než 20 min trvalá bolest na hrudi spojena s dušností
 • Nauzea
 • Zvracení
 • Typické změny EKG – elektrokardio graf
 • Pozitivní srdeční markery – v krvi vyplavené enzymy z buněk

 

Komplikace IM

 • Arytmiemi změna srdečního rytmu-hlavní příčina úmrtí
 • Selhání srdce

 

Náhlá koronární smrt

 • Je smrt, která přichází bez předchozího příznaků
 • Smrt do 2 hodin od prvních příznaků
 • Nejčastěji Kardiovaskulární onemocnění

 

Diagnostika ICHS

 • EKG – elektrokardio graf – elektricky potenciál srdce
 • Ergometrie – EKG při zátěži
 • Koronarografie- zobrazení koronárních tepen
 • ECHO srdce – Ultrazvuk srdce
 • EKG Holter – 24 h EKG
 • Laboratorní vyšetření – koronární markery

 

Léčba ICHS

 • Několik složek
 • Redukce rizikových faktorů, změna životního stylu a pravidelný pohyb
 • Medikamentózní léčba
  • Nitráty – rozšíření cév
  • Hypolipidemika – snížení hladiny lipidu v krvi
  • Beta blokátory – zlepšení prokrvení srdce
  • Antikoagulancia – snížení krevních sraženin
  • Antiagregancia-brání shlukování trombocytu
  • ACE inhibitory – bazodilarace
 • Chirurgické řešení
  • PTA (Angioplastika) – zavedení katetru do třísla, putuje do srdce pomoci cévního řešíte a rozšíření cév
  • Bypass – přemostění, většinou žilou z dolních končetin

 

Ischemická choroba dolních končetin

 • ICHDK
 • překrvení cév dolních končetin

 

Příčiny

 • Trombus
 • Embolus-vmetek
 • Ateroskleroticky plat – Ateroskleróza – významna příčina
 • Křeč tepny – Spasmus

 

Rychlost vzniku

 • Akutní uzávěr – vždy akutní stav s ohrožením končetiny pod uzávěrem
 • Chronický uzávěr – průtok krve se zhoršuje postupně, nastupují symptomy ischemie

 

Rizikové faktory

 • Ovlivnitelné
  • Kouření
  • Hypertenze
  • Hyperlipidoproteinemie
  • Stres
  • Diabetes
  • Obezita
  • Nedostatek pohybu
 • Neovlivnitelné
  • Věk
  • Genetika
  • Mužské pohlaví (ženy chrání estrogen)

 

Klinické příznaky

 • Akutní uzávěr
  • Pod místem vzniká náhlá ischemie – náhlá bolest
  • Kruta bolest – bledá, chladná, mramorová končetina
  • Cyanoza končetin – modrání
  • Chybí pulzace
  • Necitlivost končetin
  • Po několika dnech odumření končetiny
 • Chronický uzávěr
  • Klaudikace (claudication intermittens) bolest při chůzi ustupující při zastavení
  • Dochází k blednutí a ochlupení, odpadá, studená

 

Diagnostika

 • Anamneza – životní styl, onemocnění cévní, léky, bolest
 • Fyzikální vyšetření –
  • Pohled (končetina je bledá, u chronické bez ochlupení)
  • Pohmat (končetina je studená)
  • Pulzace – chybí
 • Ultrazvuk
 • Angiografie
 • CT
 • MR

 

Terapie

 • Režimová opatření (kouření, strava, cvičení, chůze, udržovat DK v teple)
 • Farmakologie – antiagregancia, vazodilatancia
 • Dodržování hygieny
 • Chirurgická léčba
  • Angioplastika – PTK-implantace stentu
  • By-pass


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!