Ošetřovatelský proces u nemocných na onkologii

osetrovatelstvi

 

Otázka: Ošetřovatelský proces u nemocných na onkologii

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Ošetřovatelský proces u nemocných na onkologii

 

Vyšetřovací metody

 

Nemocný s chemoterapií

 • Chemoterapie – použití chem. látek s protinádorovým účinkem = cytostatika
 • Dělení cytostatik:
  • alkilační látky
  • antimetabolity
  • protinádorová ATB
  • inhibitory mitózy buněk
  • platinové deriváty
  • inhibitory topoizomeráz
 • mají řadu NÚ:
  • poruchy krvetvorby
  • nevolnost
  • zvracení
  • poškození jater
  • poškození sliznice GIT
  • poškození ledvin, srdce, plic, NS
 • Podávání cytostatik:
  • 1) P.O. – kontraindikace – onem. GIT
  • 2) I.V. – injekce nebo infúze
  • 3) i.m., s.c. podání
  • 4) intrakavitální aplikace – do dutin – děloha, MM
  • 5) intraarteriální – do arterie, která zásobuje nádor
  • 6) lokální aplikace – přímo do nádoru
 • Povinnosti sestry při i.v. podání cytostatik:
  • -dodržovat zásady manipulace s cytostatiky – ochranný oděv,rukavice,zvláštní místnost s digestoří, odpad na zvláštní místo, ne osoby mladší 18 let.
  • příprava těsně před podáním
  • -aplikovat přísně i.v.
  • -používat vždy spojovací hadičku, v průběhu aplikace několikrát aspirovat
  • -zahájit aplikaci 10 ml Fyziologického roztoku a zakončit 10-15 ml
 • Péče o dlouhodobě zavedenou flexilu:
  • – z kanyl je zákaz braní krve
  • -zajištění průchodnosti
   • trvalá pomalu kapající infuze
   • hepatinová zátka 0,1 heparinu
  • – převaz – frekvence dle použitého materiálu, dodržení asepse
  • -před aplikací – desinfekce koncovek a spojovací hadičky, po rozpojení sterilní krytka
 • Implantační podkožní aplikační komůrkový systém:
  • -dlouhodobé zajištění cévního řečiště, zavedení speciální nádobky s horní pryžovou vrstvou- rezervoár s vyústěním do horní duté žíly, vstup – port, bývá všít do podkoží na hrudníku
  • -aplikace se provádí transkutálně do portu speciálními jehlami
  • -proplach portu 1x/10 dnů ředěným Heparinem
  • – výhody- zlepšuje kvalitu života – není vidět,neomezuje v pohybové aktivitě,použití i několik let
 • Komplikace i.v. podání:
  • 1) paravenózní podání
   • přerušit podání
   • odsátí maxima podaného cytostatika
   • po odsátí aplikace antidota do postižené oblasti
   • po skončení aplikace antidota sterilní krytí
   • studený obklad
   • komprese
  • 2) infekce v souvislosti s kanelací žilního systému – zarudnutí,zčervenání ,otok,bolest,teploty
  • 3) uzávěr-okluze – krevní sraženinou
  • 4) trombóza žíly
  • 5) krvácení
  • 6) netěsnost systému,setu
 • Práce sestry s cytostatiky
  • Prostory – desinfekce prostředí, bezpečnostní box a laminárním prouděním, dodržet podmínky výrobce pro přípravu
  • Pracovníci
   • ne mladší 18 let, v prostoru nesmí být jídlo, pití, kouřit
   • 1x ročně školení o bezpečnosti práce s cytostatiky,1x ročně lékařské vyš., ne líčení
  • Ochranné pomůcky
   • sterilní oděv
   • 2x rukavice
   • horní pár se vyměňuje po 30 minutách práce nebo mech. poškození
   • speciální rukavice
   • použité – kontejnery s cytostatickým odpadem
  • Ředění a příprava roztoků
   • používáme jednorázové pomůcky
   • ředíme podle návodu
   • načaté ampule označit datem a uložit do speciálních nádob
   • dbát na bezpečnost práce
   • denně úklid
   • umýváme 70% ethanolem, teplá voda + detergent
   • na závěr desinfekce
   • podložky na pracovní ploše vyměňovat dle návodu výrobce.

 

Nemocný s radioterapií

 • Radioterapie = aktinoterapie
  • léčba pomocí radioaktivního záření, působením elektromagnetické energie
 • Aplikace – samostatná x v kombinaci s jinou léčbou
 • účinek je lokální
 • léčba je kurativní nebo paliativní
 • Před ozařováním je vypracován individuální plán – dávky, počet ozařování
 • Zdroje záření:
  • Externí – ozařování se děje v určité vzdálenosti od povrchu těla
  • Interní – brachioterapie – zdroje záření se zavádějí do těsné blízkosti nebo přímo do oblasti nádoru
 • Druhy:
  • transkutální ozařování – zdroj je umístěn mimo tělo, určí se přesná lokalizace, značku je třeba zachovat po celou dobu léčby
  • brachioterapie
   • výhody – značná účinnost
   • nevýhody – po dobu zavedení zářiče je nemocný upoután na lůžko a může se pohybovat jen v určitém prostoru
 • Nežádoucí účinky:
  • 1) celkové – výskyt- ozařování velkých částí těla
   • projevy – únava, nevolnost, zvracení, snížená chuť k jídlu
   • opatření – odpočinek, vhodná volba stravy, dostatek tekutin, farmakoterapie
  • 2) místní – postižení kůže – postradiační reakce – kůže zarudlá, bolestivá, oteklá, alopecie, leukopenie, trombocytopénie

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!