CHOPN (chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc)

 

Otázka: CHOPN (chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc)

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): Vojt9k

 

 

Anatomie dýchacích cest

 • Horní cesty dýchací
  • dutina nosní (cavitas nasi)
  • nosohltan (nasopharynx)
 • Dolní cesty dýchací
  • hrtan (larynx)
  • průdušnice (trachea)
  • průdušky (bronchy)
  • průdušinky (bronchioly)
  • plíce (pulmo)

 

Hrtan (Larynx)

 • Trubicovitý tvar
 • Horní ústí je otevřené do hltanu
 • Dolní úsek přechází do průdušnice
 • Je tvořen chrupavkami – chrupavka štítná, pod ní je chrupavka prstenčitá
 • Na chrupavku prstenčitou jsou připojeny dvě hlasivkové chrupavky
 • Hlasové vazy jsou rozepjaty od hlasivkových chrupavek k zadní ploše chrupavky štítné
 • Hrtan je od hltanu oddělen hrtanovou příklopkou

 

Průdušnice (Trachea)

 • Navazuje na hrtan, větví se na dvě průdušky (bronchy).

 

Průdušky (Bronchy)

 • Vstupují do plic, kde se větví v tzv. bronchiální strom.

 

Stěnu průdušnice a průdušek tvoří:

 • chrupavka (zaručuje stálý tvar a otevřený průsvit trubice i při dýchání)
 • vazivo – spojuje i jednotlivé chrupavky navzájem
 • hladká svalovina – svou kontrakcí mění průsvit i poměrně velkých bronchů

 

Sliznice průdušnice a průdušek obsahuje

 • hlenové žlázky, které zvlhčují svým sekretem povrch sliznice

 

Průdušinky (Bronchioly)

 • Průdušky bronchiálního stromu o velmi malém průměru nazýváme průdušinky, které vedou vzduch do/z plicních sklípků.
 • Stěna průdušinek obsahuje sliznici a vazivo s hladkou svalovinou.

 

Plíce (Pulmo)

 • Párový orgán jehlancovitého tvaru, vyplňují prostor dutiny hrudní.
 • Levá plíce je rozdělena na dva laloky. Pravá plíce je rozdělena na tři laloky a je větší. Laloky se dělí na plicní segmenty.
 • Plicní tkáň je tvořena bronchy, vazivem, cévami a nervy.
 • Na povrchu plic je jemná blanka – poplicnice
 • Základní funkční jednotkou plic jsou plicní sklípky (alveoly), které nasedají na průdušinky (tzv. respirační bronchy), alveoly jsou tvořené buňkami zvanými pneumocyty. Zde dochází k výměně plynů mezi zevním prostředím a krví (tzv. zevní dýchání).

 

Charakteristika onemocnění:

 • Onemocnění charakterizované přítomností produktivního kašle po dobu nejméně 3 měsíce, 2 roky po sobě s dušností a zhoršující se obstrukcí DC.
 • Patří sem:
  • Chronická bronchitida
  • Emfyzém plic
 • hlavním rysem obou nemocí je překážka normálního proudění vzduchu v DC – obstrukce dýchacích cest
 • oba mechanismy způsobují výrazné roztažení plicních sklípků, ve kterých se i při výdechu zadržuje vzduch
 • Chronická bronchitida – chronický zánět průdušek
  • Projevy – chronický kašel s vykašláváním sputa, nejvíce po ránu, expirační námahová dušnost, stridor, cyanóza, zvýšená náplň krčních žil, říká se jim modří foukači, občas akutní exacerbace s horečkou a hnisavým sputem (akutní bronchitis)
  • Důsledkem je postupné zúžení bronchů a vznik emfyzému
 • Emfyzém plic (rozedma plic) – nadměrný obsah vzduchu v plicích z důvodu rozšíření průdušinek a plicních sklípků (alveolů)
  • Projevy – expirační klidová dušnost, růžoví v obličeji – růžoví foukači, hubnutí, v pokročilém stadiu – soudkovitý hrudník
  • Důsledky – viz komplikace choroby

 

Stadia onemocnění:

 • I. stadium – lehké – kašel, expektorace (nemusí být)
 • II. stadium- středně těžké – kašel, expektorace, námahová dušnost, exacerbace choroby
 • stadium- těžké – kašel, expektorace, vyhrocující se dušnost limitující p. při denních aktivitách, exacerbace choroby
 • III. stadium- velmi těžké – kašel, expektorace, dušnost, exacerbace ohrožující N na životě – vznik komplikací – plicní hypertenze, cor pulmonale, CHRI, chron. srd. selhávání (viz dále)

I člověk bez příznaků (kašel, expektorace) může mít obstrukční ventilační poruchu. Kašel a vykašlávání obvykle pacienta příliš neobtěžují, bývají dávány do spojitosti s kuřáctvím. Lékaře vyhledají až kvůli stupňující se dušnosti.

 

Komplikace:

 • Pneumonie – zápal plic
 • Cor pulmonale – plicní srdce – zvětšení pravého srdce z důvodu zvýšeného tlaku v plicích (z PSK je krev vedena plicní tepnou do plic)
 • Chronické selhávání pravého srdce
 • CHRI – chronická respirační insuficience – zhoršená respirace, zhoršená výměna plynů v plicích, hypoxémie, hyperkapnie
 • prognóza je závislá na vzniku komplikací
 • je zhoršená kvalita života (kyslíková léčba i doma)
 • smrt vzniká dech. nedostatečností, selháním pravého srdce

 

Příčiny:

 • Fyzikální, chemické podněty (kouření, škodliviny v ovzduší…)
 • Nevyléčené akutní bronchitidy
 • Astma bronchiale
 • Dědičnost, snížená imunita

 

Příznaky:

 • Viz – Charakteristika onemocnění

 

Dg:

 • Anamnéza
 • Fyzikální vyš.- pohled – ortopnoe, našpulení rtů při výdechu, cyanóza, růžoví v obličeji, strach…
  • poslech – prodloužený výdech, pískoty, vrzoty
 • SpO2
 • RTG srdce a plic- cor pulmonale
 • EKG – známky pravostranného zatížení
 • Spirometrie – snížená vitální kapacita plic
 • bronchoskopie
 • Laboratoř – CRP, ASTRUP, sputum na K+C

 

Léčba:

 • Zákaz kouření
 • Aplikace O2
 • Bronchodilatancia – Syntophylin i.v., Atrovent, Ventolin, Berodual, Berotec…
 • Mukolytika – Mucosolvan, Ambrobene…
 • Expektorancia – Bromhexin
 • Inhalace – bronchodilatancia, mukolytika, expektorancia
 • Při infekci – ATB
 • Kortikoidy (v akutním stadiu) – Medrol, Solu-Medrol…
 • Dechová RHB, lázně – Luhačovice, Karlova Studánka

 

Edukace:

 • Abstinence kouření, vyhýbání se zakouřeným prostorám
 • Otužování, pobyt na čerstvém vzduchu
 • Používání inhalátorů
 • Prevence respiračních chorob
 • Poučit o hygieně DC
 • Pravidelné kontroly u OL či pneumologa (a 3měsíce)

 

Oš.plán:

 • Uložení – INT, plicní odd. – akutní stavy – JIP, ARO
 • Poloha – Fowlerova, ortopnoická, u okna s centrálním rozvodem O2
 • Monitorace – FF, sputum (charakter + množství), známky infekce
 • Pohyb – dle zdr.stavu
 • Hygienická péče – dle stavu (dušnosti)
 • Vyprazdňování – při srd. selhávání – P+V
 • Dieta – bez omezení, dostatek tekutin (pokud není PSS), při zahlenění omezit mléčné výrobky
 • Péče o DC- buničinu, emitku – aktivní odkašlávání, dechová RHB
 • Inhalace, O2 (i v noci)
 • Dodržovat léčebný režim, nekouřit, odkašlávat
 • Péče o PŽK
 • Péče o psychiku (nemoc pacienta invalidizuje), dostatek spánku a odpočinku
 • Nutná dispenzarizace

 

Oš.dg.:

 • Omezení průchodnosti DC z důvodu nadměrné tvorby sputa
 • Poruchy výměny plynů v plicích z důvodu destrukce plicních sklípků
 • Infekce z důvodu oslabení imunity při chron.onem a hromadění sekretu v DC
 • Porucha ve výživě z důvodu sníženého příjmu potravy z důvodu dušnosti
 • Porucha spánku z důvodu dušnosti
 • Snížená výkonnost z důvodu únavy
 • Poruchy soběstačnosti z důvodu dušnosti a únavy

 

Péče o dýchací cesty:

 • Aktivní odkašlávání
 • Zvlhčování vzduchu, pravidelné větrání
 • Poklepová masáž – poklep na stěnu hrudníku konečky prstů od spodu nahoru
 • polohová drenáž – dle OL, provádí se úpravou lůžka podložením v dolní části lůžka – dochází k uvolnění hlenu vlastní vahou pacienta
 • posturální drenáž – p. se nahne přes okraj lůžka, hrudník je níže než DK
 • odsávání ev. laváž (proplach)DC
 • aplikace O2 a inhalací

 

Dech. RHB – nácvik správné rytmiky dýchání, dechová gymnastika (cviky zaměřené na dýchání)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!