Nádory – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Nádory

   Předmět: Obecná chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Nádory

 

Nádory

 • Nádor = nekoordinovaně dělící se tkáň
 • Rozdělení nádorů podle biologické aktivity na Benigní a Maligní
 • Obor zabývající se léčbou maligních nádorů – ONKOLOGIE

 

Benigní nádory

 • “ Nekoordinovaný růst
 • “ Ohraničený od okolí
 • “ Expanze, útlak okolní tkáně, ale nejeví známky invaze
 • “ Netvoří metastázy
 • “ Nerecidivují
 • “ Histologicky prakticky totožné s tkání, ze které vychází
 • “ Nebezpečí plyne z tlaku na okolní struktury – míšní kanál, mozek…

 

Maligní nádory

 • “ Nekoordinovaný růst
 • “ Tendence k recidivám
 • “ Invaze do okolí
 • “ Tvorba metastáz
  • – Per continuitatem – prorůstání
  • – Lymfatickou cestou – LU
  • – Krevním řečištěm – játra, plíce, kosti, mozek…
  • – Implantační – karcinoza peritonea…
 • “ Oslabují organismus – kachektizace
 • “ Tlak na okolí
 • “ Poškození okolních struktur – krvácení při porušení cévy, perforace trávicího traktu…

 

Prekanceroza

 • Nádorová tkáň zatím benigního charakteru, která se ale při dalším růstu mění v maligní nádor
 • Střevní polypozy…

 

Etiologie nádorů

 • Působení zevních a vnitřních vlivů
 • “ Genetická predispozice
  • – Karcinomové rodiny – ca mammy ( RA )
  • – Střevní polypozy s nasedajícím carcinomem
 • “ Hormonální vlivy
  • – ca mammy
  • – gynekologické ca.
 • “ Působení zevních vlivů – karcinogeny = kancerogeny ( PA + SA )
 • “ Fyzikální
  • – UV záření
  • – Radioaktivní záření …
  • “ Chemické
   • – Azbest, nikl, anilinová barviva…
  • “ Biologické
   • – Viry – papilomaviry…
  • ˘ Častější vznik nádorů ve vyšším věku
  • ˘ Nádory vznikající v nižším věku jsou agresivnější
  • Muži
   • – Bronchogenní ca
   • – Ca z GIT oblasti
   • – Urogenitální trakt
  • Ženy
   • – Mamma
   • – Gynekologické ca
   • – GIT

 

Dělení nádorů dle původu

 • Názvosloví – přípona -OM ( carcinom, lymfogranulom, fibrom, hepatom, … )
 • “ Benigní nádory:
 • “ Mesenchymové
  • – Tuk – lipom
  • – Sval – myom
  • – Pojivo – fibrom
  • – Kost – osteom
  • – Chrupavka – chondrom
  • – Cévy – angiom ( hemangiom, lymphangiom )
 • “ Epitelové
  • – Papilom – z nežlazového epitelu
  • – Adenom – ze žlaznatého epitelu – mamma…
 • “ Maligní nádory:
 • “ Mesenchymové = sarkomy
  • – Osteosarkom
  • – Rabdomyosarkom
  • – Leiomyosarkom
  • – …
 • “ Epitelové = carcinomy
  • – Adenocarcinom – střevo, mamma…
  • – Spinocelulární carcinom – jícen, bronchy…
 • “ Ostatní:
  • – Z hemopoetické tkáně – hemoblastozy
  • – Z lymfatické tkáně – lymfomy
  • – Z pojivové tkáně nervového systemu – gliomy
  • – …

 

Diagnostika nádorů

 • ˘ Fyzikální vyšetření
 • ˘ Endoskopie – fibro, kolo, broncho…
 • ˘ Zobrazovací metody – RTG, SONO, CT, NMR, PET, AG…
 • ˘ Biochemické metody – onkomarkery – spíše ke sledování dynamiky léčby tumoru a event. recidivy
 • ˘ Mikroskopické vyšetření
 • “ Cytologie – stěry ( čípek děložní …) – PAP I-V
 • “ Biopsie – odběr části tkáně – punkční – trucut jehla, odštípnutí při endoskopii – tu colon
 • “ Histologie – definitivní vyšetření odstraněného tmoru a jeho okolí
 • “ Grading tumoru – G1 – G3 – dle agresivity nádoru
 • “ Staging tumoru – určuje rozsah nádorového onemocnění, lokální i celkový, který rozhoduje o další léčbě
  • ˘ TNM klasifikace
  • “ T – tumor – lokální rozsah
  • – T0 – T4 ( Tis = carcinoma in situ – pouze na sliznici, nepronikající přes bazální membránu )
  • “ N – nodes – postižení lymfatických uzlin – spádových a vzdálených
  • – N0 – N3
  • “ M – metastazy
  • – M0, M1
 • “ Screening – cílené vyhledávání nádorových onemocnění
 • – Vyšetřování příbuzných u pacientů s dědičně ovlivněným nádorovým onemocněním,nebo prekancerozami – střevní polypozy, ca mammy…
 • – Pravidelné vyšetření po dosažení rizikového věku
 • Hemokult po 50. Roce
 • Mammografie a SONO u žen po 40. Roce, samovyšetřování…

 

Dispenzarizace pacientů

 • “ Dispenzarizace pacientů s nádorovým onemocněním – onkologie, chirurgie, hematologie…
 • – Po dokončení terapie další pravidelné kontroly pro vyloučení recidivy

 

Vyšetření a prevence nádorů

 • – Anamneza + Fyzikální vyšetření
 • – Zobrazovací metody
 • – Endoskopie
 • – Onkomarkery
 • “ Prevence tumorů:
  • – Životní styl, vyloučení negativních vlivů
  • – Samovyšetření
  • – Pravidelné kontroly

 

Terapie nádorů

 • ˘ Chirurgická
  • “ Úplné odstranění primárního tumoru a eventuelně i metastáz je základní podmínkou úspěchu léčby
  • “ Odstranění celé tkáně s nádorem – mastectomie, gastrectomie…
  • “ Odstranění části tkáně s tumorem – do zdravé tkáně s dostatečným lemem – resekce střeva, extirpace z mammy…
  • “ Paliativní chirurgický výkon:
  • “ Paliativní resekce – odstranění nádoru, nebo jeho části, ale ne do zdravé tkáně, nebo již diseminace ( játra, LU,… )
  • “ Odlehčovací operace – bez odstrannění tumoru, jen zlepšení kvality života – GIT spojky ( CHDA, GEA, ITA…)
 • ˘ Onkologická terapie:
  • “ Chemoterapie – cytostatika – p.o., i.v.
  • “ Radioterapie – u radiosenzitivních tumorů – RTG záření, kobaltové bomby, radioaktivní izotopy
  • “ Neoadjuvantní – před chirurgickým výkonem – zmenšení tumoru, lepší operabilita
  • “ Adjuvantní – po chirurgickém výkonu – zajišťovací, k minimalizaci rizika recidivy
 • ˘ Další druhy léčby:
  • “ Hormonální terapie – u hormonálně závislých tumorů – ca mammy, gyn. tumory…
  • “ Imunoterapie – pro aktivaci protinádorové imunity – specifické Pl, killer cells cílené proti nádoru – zatím spíše experimentální – genetické inženýrství
  • “ Podpůrná terapie – k zmírnění nežádoucích účinků léčby ( nevolnost, slabost, alopecie…)
  • “ Psychoterapie
  • “ Pacient by měl být vhodným a srozumitelným způsobem informován o charakteru onemocnění a jeho léčbě, je to podmínkou jeho spolupráce.
  • “ Pacient může dát souhlas k informováním svého okolí, nikoli naopak!!!
 • Dodnes neexistuje jednoznačná léčebná metoda zaručující definitivní vyléčení onkologického onemocnění.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!