Kořen (radix) – stavba rostlinného těla

biologie

 

   Otázka:  Stavba rostlinného těla a jeho dělení

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Barbora

 

 

Obsah tématu

 

KOŘEN (radix)

 • Většinou podzemní org bez listů
 • Postrádá kutikulu (bránila by vstřebávání živin z půdy), průduchy a fotosyntetická barviva
 • Fce: upevňovací, absorpční, vodivá, rozmnožovací, zásobní, syntéza látek (AMK), symbióza (bobovité a bakterie s enzymem nitrogenáza, mykorrhiza – rostlina dává houbě energetické zdroje a houba rostlině vodu a min. l.), dýchání
 • Výživa kořene: heterotrofní
 • Neukončený růst
 • Bublinatka, růžkatec – bez kořene, vodní rostl
 • Kořen: pozitivně gravitropický, negativně fototropický (stonek naopak)
 • Radikula: embryonální základ kořene, objevuje se jako první při klíčení semene
 • Epifyt: nemá kořeny v půdě (tropy, dole málo světla), roste na jiných rostlinách, orchidej
 • 1děložné: adventivní kořeny (svazčité)- stejně silné po celé délce, mohou vznikat i na stoncích a listech = řízkování, vznikají po zániku hl kořene
 • 2děložné a nahosemenné: hl kořen + vedlejší

 

Podélný řez

 • Kořenová čepička:
  • Kryje vegetační vrchol kořene
  • Živé parenchymatické buňky
  • Chrání vrcholové meristémy před poškozením, usnadňuje vnikání kořene do půdy
  • Stále se obnovuje činností vrcholového prvotního meristému
  • Ve středu buňky s přesýpavým škrobem – správný směr růstu kořene, reakce na gravitaci X některé vodní nemají
 • Kořenové vlásky (absorpční zóna)– zvětšují absorpční plochu kořene – příjem roztoků , diferenciace pletiv kořene
 • Prodlužovací zóna – Buňky na začátku malé, na konci prodloužené
  • Intenzivní růst kořene, zvětšování buněk

 

Příčný řez

 • Pokožka: rhizodermis, jednovrstevná bez kutikuly a průduchů
 • vzdušné kořeny epifytů mají pokožku vícevrstevnou, tzv. velamen (=vrstva mrtvých buněk kryjících vzdušné kořeny a sloužící k nasávání vody, např. epifytické orchideje, monstera)
 • vodní rostliny a některé rostliny žijící v symbióze s půdními houbami (smrk, jedle) nemají kořenové vlásky
 • Primární kůra:
  • a) exodermis – většinou jednovrstevná, po odumření rhizodermis plní funkci krycího pletiva, buňky této vrstvy korkovatí (ukládá se v nich suberin)
  • b) mezodermis – mnohovrstvá, rozdělena na vnější parenchymatickou vrstvu, zásobní funkce a vnitřní sklerenchymatickou vrstvu – mechanická funkce
  • c) endodermis – odděluje primární kůru od středního válce a je tvořena buňkami, které jsou z jedné strany nápadně ztloustlé
 • pokud jsou v raných fázích vývoje impregnovány pouze radiální buněčné stěny endodermis, označujeme místa depozice suberinu na příčném řezu kořenem jako tzv. Casparyho proužky

 

Metamorfozy kořene

 • Kořenové hlízy (orsej) – ztloustlý kořen, zásobní f.
 • Bulvy (řepa) – zásobní f. – kořen srostl se stonkem
 • Vzdušné kořeny (Monstera) – přijímají vzdušnou vlhkost
 • Příčepivé kořeny (břečťan) – přichycovací f.
 • Haustoria ((polo)parazité – jmelí, kokotice) – bere hostiteli vodu a min. l.
 • Chůdovité kořeny (kukuřice) – upevňují rostlinu v bahnité, sypké půdě
 • Kontraktilní (stahovací) kořeny – během vývoje se zkracují a zatahují rostlinu do půdy (tulipán)
 • Pneumatofory – kořeny rostou nahoru (negativně geotropické) – u vody (tisovec, mangrove)
 • Asimilační kořeny – kořeny jsou ploché, zelené, podobné listům (selský hrachovec)

 

Tvar kořene

 • Jednoduchý (penízek rolní)
 • Hlíznatý (vstavače)
 • Niťovitý (mák)
 • Válcovitý (křen)
 • Vřetenovitý (mrkev)
 • Kulovitý (řepa, ředkev)
 • Srdcovitý (buk)

 

Hospodářský význam

 • Potrava – kořenová zelenina (mrkev,..)
 • Potravinářský prům. – řepa cukrovka, čekanka (náhražka kávy cikorka)
 • Léčiva – kostival lékařský, ženšen
 • Zpevňování půdy – hráze, břehy – duby, olše
 • Zvyšování kvality půdy symbiózou bobovitých rostlin a hlízkovými bakteriemi, které váží vzdušný dusík a převádějí ho na organickou formu
 • Krmivo pro zvířata – krmná řepa
 • Kořenové čistírny – rákos


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!