Fylogeneze cévní soustavy – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Fylogeneze cévní soustavy

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Markéta Dočkalová

 

 

 

 

FYLOGENEZE CÉVNÍ SOUSTAVY

Fce:– rozvod (hormonů, živin, plynů, odpadních látek)

  • Homeostáza
  • imunitní fce

 

TĚLNÍ TEKUTINY

PRVOCI – v cytoplasmě probíhají všechny funkce a procesy

HYDROLYMFA – žahavci, ploštěnci, hlísti, ostnokožci

Základ: voda a míza

– Rozpustné soli

– Má lehce zakalenou barvu, ale je velmi průsvitná – bohatá na bílkoviny

– Měňavkovité buňky – pohlcují, produkují látky

 

HEMOLYMFA (krvemíza): měkkýši, kroužkovci, členovci

– Různě zabarvená

– Soli, bílkoviny (větší množství) –  krevní barvivo

Fce: vázat kyslík a jeho transport po těle

– Hemocyanin: modrý – měkkýši a členovci

– Hemoglobin: červený – kroužkovci, obratlovci

– Hemeritrin: fialový

– Chlorokruorin: zelený – mnohoštětinatci

Hemolymfa neobsahuje žádné buňky – barviva jsou volně rozpuštěná

 

OBRATLOVCI:3 hlavní tekutiny – krev, tkáňový mok, lymfa

 

CÉVNÍ SOUSTAVA

Otevřená: vylévá se volně do dutiny mezi orgány – omývá je

Uzavřená: do orgánů je rozvedena žílami – srdce krev pumpuje do těla

 

Prvoci, houby, žahavci, ploštěnci, hlísti àNEMAJÍ CS

Prvoci, houby, žahavci – tělní tekutiny cirkulují po těle při pohybu

HLÍSTI: hydrolymfa – pohybuje se spirálovitě díky stahům kožně svalového vaku okolo trávicí soustavy

MĚKKÝŠI: CS z mezodermu (střední zárodeční list)

– Hemolymfa, hemocyanin

Plži, mlžiotevřená – tepenné srdce – pumpuje okysličenou krev

– Tvořeno jednou předsíní a komorou – srdce uložené v osrdečníku(redukovaný coelom)

– Ze žaber, plicních vaků stéká okysličená krev do předsíně, z ní do komory a komora

pumpuje okysličenou krev na vrchol útrobního vaku a k hlavě a noze.

– Žíly, které sbírají odkysličenou krev a vedou ji zpět do plicních vaků nebo žaber.

Hlavonožci – krevní soustava je uzavřená – 2 předsíně a 1 komora

Tepenné srdce – žaberní oběh – pumpuje krev do žaber – velký evoluční skok

KROUŽKOVCI:uzavřená soustava

– Žádné srdce –  krev pohání hřbetní céva – pumpuje směrem k hlavě

Břišní céva – pumpuje do ocasní části – mají měňavkovité buňky

– Žížala – hemoglobin

MNOHOŠTĚTINATCI:chlorokruorin(zelené krevní barvivo)

ČLENOVCI:otevřená: celý CS je redukovaný jen na hřbetní cévu

– Hřbetní srdce – uložené v zadečku

– Hemolymfa

OSTNOKOŽCI – ambulakrální soustava + hydrolymfa

OBRATLOVCI: uzavřená CS, hemoglobin

– Žilné srdce (venózní)

PARYBY, RYBY – žilní splav (předsíň a komora) a tepenný násadec, který pumpuje krev do žaber, tam se okysličí a pokračuje do těla

-(Srdce vede okysličenou krev)

– Žilný splav à Předsíň à komora àtepenný násadecà žábryà těloà žilný splav

OBOJŽIVELNÍCI – 3 dílné srdce

-V komoře se mísí krev

– Krev se rozhání třemi směry

PLAZI –  mají nedokonale rozdělenou komoru

-Náznak 4 dílného srdce

– Díky přepážce nedochází k tak významnému mísení

PTÁCI– 4 dílné srdce

– aorta v pravém oblouku

SAVCI: aorta v levém oblouku

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!