Hormonální soustava člověka – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Hormonální soustava člověka

Předmět: Biologie

Přidal(a): broskev

 

Funkce:

1) látková (humorální) regulace organismu

2) tvorba hormonů (zákl. výkonná jednotka) = látky přenášené krví, vážou se na receptory cílových buněk a ovlivňují tak jejich činnost; účinkují v nepatrných množstvích

3) řízení zpětnou vazbou (negativní, pozitivní)

 

Neurohumorální regulace = nervová soustava + endokrinní žlázy

 

Nervová   -> nervy působí adresně

-> povel z CNS se šíří přesně na cílové místo

-> okamžité reakce na podněty – reflexy

 

Hormonální   -> hormony přenášeny z místa vzniku k regulovanému orgánu krví

-> na hormony reagují pouze buňky s receptorem pro daný hormone

 

Žlázy s vnitřní sekrecí:

 • Šišinka
 • Podvěšek mozkový
 • Štítná žláza
 • 4 příštítná tělíska
 • Brzlík
 • Nadledviny
 • Ostrůvky slinivky břišní

 

Pohlavní žlázy

 • Vaječníky/varlata

   

Rozdělení hormonů:

 • TKÁŇOVÉ HORMONY = jsou vylučovány buňkami rozptýlenými v tkáních, primárně k jiným účelům, např. gastrin, sekretin, serotonin, erytropoetin, angiotenzin
 • ŽLÁZOVÉ HORMONY = vylučovány endokrinními žlázami (žlázami s vnitřní sekrecí)
 • NEUROHORMONY = jsou vylučované neurosekrečními buňkami (nervové buňky, produkující hormony), např. hypothalamus

   

Chemické složení a mechanismus účinku:

hormony odvozeny od aminokyselin

 • kde: dřeň nadledvin, štítná žláza (T3, T4), epifýza

 

steroidní hormony

 • kde: kůra nadledvin, pohlavní žlázy
 • působení na buňku: přímo
 • pronikají přímo do buňky -> hormon reaguje s receptorem v cytoplazmě
 • hormon-receptorový komplex putuje do jádra buňky a váže se na určité místo DNA

-> ovlivňuje proteosyntézu, syntetizují se speciální enzymy

 

peptidové a proteinové hormony

 • kde: adenohypofýza, neurohypofýza, slinivka břišní, štítná žláza (kalcitonin), příštítná tělíska
 • působení na buňku: nepřímo
 • hormon reaguje s receptorem v cytoplazmatické membrány
 • hormon-receptorový komplex vyvolá vznik „druhého posla“- druhý posel ovlivňuje proteosyntézu

-> mění propustnost membrány pro určité látky nebo aktivuje enzymy

 

Řízení sekrece hormonů:

 • na řízení produkce hormonů se podílí:

1) hypothalamus – nadřazený vliv

2) hormony hypofýzy ovlivňují produkci hormonů jiných žláz

3) princip zpětné vazby – hormon vytvořený žlázou zpětně ovlivňuje tuto žlázu -> tlumí/povzbuzuje další činnost

 

Negativní zpětná vazba

 • základní kontrolní mechanismus
 • změna vyvolaná hormonem v cílové tkáni je monitorována (tzv. kontrolní proměnná) a zpětně inhibuje sekreci hormonu

 

Pozitivní zpětná vazba

 • zvláštní kontrolní mechanismus, ve kterém dochází k cyklu změn, kdy každá ovlivňuje následující, až se dosáhne úrovně vedoucí ke kvalitativní změně systému
 • kontrolní proměnná zde neinhibuje produkci hormonu, ale naopak ji ještě dále podněcuje, př. ovulace

 

Cyklické změny sekrece hormonů

 • vliv spánku, střídání ročních období, náš vývoj a stárnutí
 • jsou obvykle podloženy změnami aktivity drah CNS, jež se mění v průběhu denní doby, cyklu spánek/bdění a během roku
 • př. sekrece růstového hormonu, která dosahuje svého maxima během časných fází spánku, ale během jeho průběhu se opět vrací na udržovací hladinu

 

Endokrinní a exokrinní žlázy

 • Exokrinní žlázy – vylučují hormony na povrchu epitelu – na konkrétní místo (mléčná, potní žláza…)
 • Endokrinní žlázy – vylučují hormony do krevního oběhu

  

Hypothalamo-hypofyzární systém

 • řídí činnost ostatních žláz s vnitřní sekrecí
 • hypothalamus je s hypofýzou spojen nervově (se zadním lalokem) a cévně (s předním lalokem)

 

Hypothalamus

= spodní část mezimozku s neurosekreční funkcí

 • z jeho nervových buněk (neurokrinií) jsou uvolňovány hormony, které se hromadí v neurohypofýze
 • hormony:

-> liberiny

= uvolňovací hormony, krátké peptidové hormony vylučované buňkami hypothalamu (neurohormony), řídí syntézu a vylučování jednotlivých hormonů adenohypofýzy

-> statiny

= inhibují tvorbu hormonů adenohypofýzy

-> antidiuretický hormon (ADH, vazopresin, adiuretin)

= zvyšuje propustnost buněčných membrán pro vodu v distálním kanálku ledvin a umožňuje její zpětné vstřebávání -> zvyšuje koncentraci moči

-> oxytocin = působí pravidelné stahy hladké svaloviny (dělohy při porodu, vývody mléčných žláz)

 

Hypofýza (hypophysis)

= uložena v klínové kosti, oválné tělísko zavěšené na hypothalamu (podvěsek mozkový)

 • části:
 1. neurohypofýza = zadní lalok, pouze skladuje a odevzdává do krve hormony hypothalamu
 2. adenohypofýza = přední lalok, produkuje hormony:

-> somatotropin (STH)

= růstový hormon, podporuje růst těla, hojení poškozených tkání

 • je aktivní zejména v mládí, zejména v době před úplnou osifikací růstových chrupavek
 • nedostatek: nanismus = trpasličí vzrůst
 • nadbytek: gigantismus = nadměrný růst

-> prolaktin (PRL)

= v těhotenství podporuje růst mléčné žlázy, vyměšování mléka (=laktace)

 • inhibice ovulace a spermatogeneze

-> kortikotropin (ACTH) (adrenokortikotropin)

= řídí činnost kůry nadledvin

-> tyrotropin (TSH)

= řídí činnost štítné žlázy

-> folitropin (FSH) (folikulostimulační hormon)

= ovlivňuje dozrávání folikulů ve vaječníku

-> lutropin (LH) (luteotropní hormon)

= ovlivňuje vznik žlutého tělíska ve vaječníku

 

Přehled endokrinních žláz a jejich hormonů:

Šišinka (epiphysis)

 • šišticovité tělísko, připojené ke stropu komory mezimozku
 • hormony:
  • melatonin – řídí tělesné rytmy – spánek, bdění
   • brzdí pohlavní činnost, jeho produkce je závislá na délce osvětlení – během dne kolísá, za světla se produkce snižuje, maxima dosahuje v noci
   • v mládí brání předčasnému nástupu puberty a sexuálnímu vývoji
   • s prodlužováním světelného dne na jaře jeho tvorba klesá

 

Štítná žláza (glandula thyreoidea)

 • párová žláza, jejíž oba laloky leží po stranách chrupavky štítné
 • obsahuje žlázové buňky, uspořádané do uzavřených váčků – vyplněny bílkovinným roztokem, obsahujícím hormon tyroxin který ovlivňuje oxidační procesy v buňkách
 • hormony:
  • tyroxin (T4) a trijodthyronin (T3) (aktivní forma) = ovlivňují celkový metabolismus, termoregulaci, růst a vývoj, dozrávání CNS, obsahují molekuly jodu
  • kalcitonin = snižuje hladinu vápníku a fosforu v krvi (antagonistou parathormonu)
 • hypothyreóza: nedostatečná činnost v dětství – kretenismus = zpoždění fyzického i duševního vývoje

v dospělosti – útlum tělesných fcí: snížení látkové přeměny, skleslost, zpomalená srdeční činnost, nesnášenlivost zimy

 • hyperfunkce: zrychlení srdeční činnosti, zvýšená produkce tělesného tepla, hubnutí

zvětšení štítné žlázy = struma (trijodtyronin)

(Graves-)Basedowova nemoc – zrychlený metabolismus, neklid, třes, hubnutí, vystouplé oční koule = exoftalmus

 

Příštítná tělíska (glandulae parathyroideae)

 • 2 páry čočkovitých útvarů uložené na zadní straně štítné žlázy
 • hormony:
  • parathormon – udržuje stálou hladinu vápenatých a fosforečnanových iontů v krvi, zvyšuje tvorbu vitaminu D
 • v případě potřeby podněcuje uvolňování Ca z kostí do krve, omezuje vylučování Ca z ledvin
 • zvyšuje vstřebávání Ca2+ ve střevě a v dist. tubulu
 • snižuje vstřebávání fosfátů v proximálním tubulu
 • hyperfunkce: odvápnění kostí
 • hypofunkce: snížení obsahu vápníku v krvi, zvyšuje se nervosvalové dráždění (svalové záškuby) až ke křečím (tetanie) dýchacích svalů – udušení

 

Slinivka břišní (pancreas) – Langerhansovy ostrůvky = shluky buněk roztroušené v hmotě slinivky břišní

 • hormony:
  • inzulin – tvoří se v B-buňkách LO, snižuje hladinu glukózy v krvi
 • podporuje vstup glc do buněk, syntézu bílkovin, tvorbu glykogenu v játrech
 • glukagon – tvoří se v A-buňkách, zvyšuje hladinu glukózy v krvi
  • podporuje štěpení glykogenu
 • somatostatin tlumí sekreci růstového hormonu a hormonů GIT

 

Nadledviny (glandulae suprarenales)

 • párové orgány uložené na horním pólu ledvin
 • lze na nich rozlišit korovou a dřeňovou část

kůra:

 • glukokortikoidy – působí protizánětlivě – léky proti alergii (riziko: potlačení obranyschopnosti org.)
  • kortisol
   • účastní se metabolismu živin, zvyšuje pohotovost organismu při dlouhodobém stresu
   • zvyšuje: tlak, glukoneogenezi, lipolýzu
   • snižuje: imunitní a zánětlivou odpověď , tvorbu kostí
 • kortikosteron – podobný účiněk jako kortisol, ale slabší
 1. mineralokortikoidy
 • aldosteron – řídí zpětné vstřebávání Na+ a současně vylučování K+ v ledvinových kanálcích
 • anabolické a pohlavní hormony – androgeny, estrogeny – vylučovány v nepatrném množství, podílí se na správné diferenciaci pohlaví

dřeň:

 • obsahuje neurosekreční buňky podobné gangliovým buňkám CNS – buňky produkují dva chemicky podobné hormony:
  • adrenalin – vyvolává rozšíření svalových cév, podporuje srdeční činnost
  • noradrenalin – vyvolává zúžení cév, zvyšuje krevní tlak
 • vylučují se při stresu a připravují organismus k tělesnému výkonu a zátěžovým situacím
 • zvyšují odbourávání glykogenu v játrech, činnost potních žláz, aktivitu svalstva

 

Varlata (testes)

 • okolo semenných kanálků obsahují Leydigovy buňky, produkují:
 • hormony:
  • testosteron – ovlivňuje růst a rozvoj mužských pohlavních orgánů a vznik mužských sekundárních pohlavních znaků, stimulace krvetvorby
 • podporuje tvorbu bílkovin, a tím nárůst svalové hmoty (anabolický účinek)
 • urychluje zánik růstových chrupavek

  

Vaječníky (ovaria)

 • v buňkách, tvořících stěnu Graafových folikulů produkují:
 • ženské pohlavní hormony:
  • estrogeny – u člověka řídí menstruační cyklus (endometrium) a podmiňují vývoj ženských sekundárních pohlavních znaků
 • estradiol, estron, estriol
  • zvyšují srážlivost krve, snižují počet mazových žlázek, podpora ukládání tuku v podkoží, kalcifikace kostí
 • žluté tělísko, které vzniká přeměnou Graafova folikulu, produkuje:
  • gestageny – působí na sliznici děložní (myometrium), udržuje těhotenství
  • brání zrání dalších Graafových folikul a působí na buňky mléčných žláz
 • progesteron – podporuje růst děložní sliznice po ovulaci
 • po otěhotnění zastavuje menstruační cyklus
 • vývoj mléčné žlázy, zvyšuje množství hlenu v děložním hrdle (ochranná zátka) a tlumí (předčasné) kontrakce dělohy
 • na rozdíl od estrogenů však nemá vliv na vývoj pohlaví plodu

 

Dočasné žlázy

thymus (brzlík)

 • za hrudní kostí
 • od puberty tukovatí a mizí (atrofije)
 • produkuje:
  • thymokrescin – podpora přeměny dětského organizmu na dospělý, oddaluje nástup puberty, podpora imunity

placenta

 • v období těhotenství
 • vzniká z oplodněného vajíčka v děloze
 • funkce: výživa plodu a okysličování
 • produkuje:
  • choriongonandotropin – info o probíhajícím těhotenství (moč, krev), zastavuje menstruační a ovulační cyklus, zvyšuje efektivity využití živin v těle
  • progesteron

 

Onemocnění hormonální soustavy

 • diabetes mellitus (cukrovka)
 • příčina: zvýšená hladina glukózy v krvi
 • průběh: cukr (zdroj E) se nedostává do buněk, odváděn močí z těla ven
 1. typ: tělo vytváří protilátky likvidující buňky slinivky břišní, a tím se snižuje produkce inzulinu
 2. typ: tkáně se stávají odolné vůči inzulinu

-> zvýšení produkce inzulinu -> buňky se vyčerpávají + je poškozuje zvýšená hladina cukru v krvi a MK uvolňované z břišní tukové tkáně -> selhání buněk, nedostatek inzulinu

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!