Dýchací soustava – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Dýchací soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): t.klodnerova

 

 

STAVBA A FUNKCE, PŘENOS KYSLÍKU A OXIDU UHLIČITÉHO, FYLOGENEZE

-dýchací soustava umožňuje sycení krve kyslíkem a odvod CO2 z organismu

-dýchání = výměna plynů

 

-FUNKCE:

1. výměna dýchacích plynů mezi organismem a vnějším prostředím

2. vylučování vody ve formě páry

 

2 funkční procesy:

 • NÁDYCH=VDECH (inspirium) – aktivní děj, vzduch je nasáván, plíce se rozepínají

-umožněno stahem dýchacích svalů (bránice se pohybujeme směrem dolů)

 • VÝDECH (expirium) – pasivní děj, vzduch je vypuzován, plíce se smršťují

-dýchací svaly ochabují (bránice se pohybuje směrem nahoru)

-rozlišujeme:

 • DÝCHÁNÍ ZEVNÍ (PLICNÍ) –výměna dýchacích plynů mezi plícemi a krví
 • DÝCHÁNÍ VNITŘNÍ (TKÁŇOVÉ) – výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáněmi

DECHOVÁ FREKVENCE – určuje počet vdechů za minutu, v klidu se pohybuje okolo 16

 

VÝMĚNA DÝCHACÍCH PLYNŮ (CO2, O2)

-většina organismů včetně člověka získává energii z živin AEROBNÍM způsobem, který je pro buňku výhodnější a vyžaduje neustálý přívod O2 ke tkáním

-CO2 pak vzniká jako odpadní produkt metabolických pochodů v tkáních

-koncentrace: VDECHOVANÝ VZDUCH: 21% O2, 0,03 CO2

VYDECHOVANÝ (alveolární) – vychází z plicních sklípků(alveoly)-14% O2, 5% CO2

-působí parciální (částkové) tlaky CO2 a O2:

-každý plyn působí svou částí (99% O2)

-tam kde je vyšší tlak O2, tam je nižší tlak CO2 a obráceně (pomáhají si)

-1. plicní dýchání – plicní sklípky, P(02) je větší než P(CO2) – přes endotel vlásečnic O2 do krve

-2. vnitřní dýchání – P(CO2) je větší než P(O2) – CO2 prochází do vlásečnic

 

FORMA TRANPORTU DÝCHACÍCH PLYNŮ:

 • O2 – jediná možnost přenosu prostřednictvím krevního barviva HEMOGLOBIN:

-Hb+ 4O2 → Hb(O2)4 –O2 se váže na Fe v molekule Hb za vzniku OXYHEMOGLOBINU

(vazba je slabá-lehce se ve tkáních uvolní)

 • CO2 – 3 způsoby přenosu
  • nejjednodušší – založený na rozpustnosti CO2 ve vodě

-rozpuštěný v krevní plazmě = 5% CO2

 • kyselina aminooctová = glycin – nejjednodušší aminokyselina:

 

-CO2 karboxyluje tyto aminokyseliny v bílkovinách, přenos 10% CO2

-úsek bílkoviny a na něm různě skupiny NH2:

a na ty má spadeno CO2→vnoří se mezi dusík a vodíky:

 

 • nejvíc = 85% CO2 ve formě hydrogenuhličitého aniontu HCO3-, který je navázaný na hemoglobin c podobě KARBAMINOHEMOGLOBINU

-na membráně červené krvinky dochází k reakci: CO2 + H20 →H2CO3 – slabé a hned se rozpadá na: H+, HCO3-

-objem vzduchu pŕi běžném dýchání – 14 vdechů za minutu

-celková kapacita plic = 4 – 5 litru

 • a) INSPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (NÁDECHOVÝ) – 2,5 litru

=objem vzduchu, který můžeme ještě nadechnout po běžném nádechu

 • b) RESPIRAČNÍ OBJEM – 0,5 litru – běžné dýchání
 • c) EXSPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (VÝDECHOVÝ) – 1 litr

=objem vzduchu, který můžeme ještě vydechnout po klidném výdechu

 • d) REZIDUÁLNÍ PLICNÍ OBJEM (ZBYTKOVÝ) – 1,5-2 litry

=objem vzduchu, který není možné z plic vydechnout

-důležitý ukazatel v soudním lékařství (novorozenec se nadechl→plíce plavou na vodě→žil)

-mrtvý novorozenec→nenadechl se→plíce se potopí, plavou pod vodou

 

ANATOMIE DÝCHACÍ SOUSTAVY

-dýchací soustavu tvoří dýchací cesty (HORNÍ, DOLNÍ) a hlavní dýchací orgán – plíce

 

DÝCHACÍ CESTY

 • HORNÍ CESTY DÝCHACÍ
  • NOSNÍ DUTINA (cavum nasi) – předehřívá,zvlhčuje vzduch,zbavuje ho prach.částic

-začíná NOSNÍMI OTVORY, rozdělena NOSNÍ PŘEPÁŽKOU na 2 poloviny a patrem oddělená od dutiny ústní, ohraničena NOSDRAMI

-v bočních stěnách jsou SKOŘEPY NOSNÍ – kosti, 2 horní skořepy z čichové kosti, 1 dolní skořepa –samostatná kost

-ve stropu dutiny je ČICHOVÉ POLE s čichovými buňkami

-a) vše je pokryto ŘASINKOVÝM EPITELEM-řasinky zachycují a vylučují nečistoty

-b) vše je PROKRVENO aby se vzduch v nosní dutině ohřál

(nejen v nosní dutině tyto 2fce, ještě jsou VEDLEJŠÍ DUTINY se stejnou sliznicí – horní čelist, čelní, klínová, čichová kost – vzduch se pŕedehřívá)

-2 vedlejšími dírami-CHOANAMI (=konec nosní dutiny, už u ryb) se dostává vzduch z ND do:

 • NASOHLTAN (nasopharynx) – horní část hltanu otevírající se proti dutině nosní

-po stranách vyúsťuje EUSTACHOVA TRUBICE ústící do středního ucha

-chrání bubínek, vyrovnávání tlaků

je v něm lymfatický orgán-mandle→imunita, lymfocyty

-představuje křižovatku, kde budou začínat dolní cesty dých.

-v dolní části křižovatka – křížení trávicí a dýchací trubice:

-EPIGLOTIS = hrtanová příklopka, rozděluje tyto 2 části (hrtan a hltan)

-dýchám→otevřená, polykám→uzavřená

epiglotitida-u novorozenců zánět hrtanové příklopky

-smrt ve spánku udušením,dělají to bakterie,doktor udělá dírku k dých

 

 • DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ – začínají hrtanem a končí průduškami ústící do plic
  • HRTAN (larynx) – visí na jazylce, vystužen chrupavkami:
   • ŠTÍTNÁ CHR.(certilago tyreoidea) – za ní štítná žláza

=ohryzek –  u mužů vlivem testosteronů větší→jinak tvarovaný krk; pod ní:

 • PRSTENCOVÁ CHR. (certilago cricoidea) – prsten není ukončený-je mezera
 • HLASIVKOVÁ CHR. – připojují se zezadu na prstencovou ch., trojboké

-visí na ni 2 hlasivkové vazy (štěrbinou mezi nimi proudí vzduch, rozechvívá vazy a vzniká vzduch)

 • PRŮDUŠNICE (trachea) – za hrtanem, 12cm dlouhá trubice tvořená chrupavkami

-visí na prstencové chrupavce

-vystlána řasinkovým epitelem-na povrchu řasinky – nečistoty ven

(u kuřáků je hlen zelený, žlutý-kuřácký smích ráno-kašle aby se zbavil nečistot)

-dělí se na 2 průdušky

 • PRŮDUŠKY (bronchi) –2 chrupavčité trubice zanořující se do plic, řasinkový epitel

-v plicích se dělí na PRŮDUŠINKY(bronchioly)-ty končí PLICNÍMI SKLÍPKY(alveola)

-stěnu DÝCHACÍ TRUBICE na průřezu tvoří sliznice, podslizniční vazivo, chrupavka, vazivo, hladká sval.

 

PLÍCE (pulmo)

-houbovitý orgán tvořící laloky

-samostatný dýchací párový orgán umístěný v hrudní dutině

-PRAVÁ PLÍCE – složená ze 3 laloků

LEVÁ PLÍCE – složená ze 2 laloků, protože na levou stranu je natlačeno srdce

-PLICNÍ VENTILACE = dýchací pohyby – důležitý podtlak v hrudní dutině, ale v něm nemůže být vše→ podtlak musí být uzavřen→povrch plic je pokryt vazivovou blánou=POPLICNICE a druhá vazivová blána je POHRUDNICE

-prostor mezi oběma blanami nazýváme POHRUDNIČNÍ DUTINA a je v ní tekutina a podtlak, zajišťuje klouzání obou blan při dýchacích pohybech

-BRÁNICE -funguje jako píst, pohyby řízeny bráničním nervem-poškodíme do 4.míšního nervu→smrt

-hlavní VDECHOVÉ SVALY = bránice, vnější mezižeberní svaly

-hlavní VÝDECHOVÉ SVALY = vnitřní mezižeberní svaly

-plíce tvoří houbovitá plicní tkáň složená z množství drobných PLICNÍCH SKLÍPKŮ (alveolů), do nichž ústí nejjemnější průdušinky, stěna sklípků jednovrstevná, protkaná sítí vlásečnic, výměna plynů zde

-PNEUMOTHORAX = úrazem porušíme podtlak v hrudní dutině→uzavřou se plicní sklípky a odumírá

část plic

-1. pomoc – nikdy nevytahovat předmět z hrudníku!!!

-VITÁLNÍ KAPACITA PLIC = maximální množství vzduchu, které můžeme vydechnout po největším

možném nádechu, ukazatel výkonnosti plic

-hodnota závisí na věku, pohlaví, trénovanosti (běžně okolo 4 litrů)

 

OBRANNÉ REFLEXY = reflexy vyvolané podrážděním nervových zakončení v dýchacích cestách

-řízení dýchacích pohybů: centrum v prodloužené míše

 • KÝCHÁNÍ – pŕi podráždění horních cest dýchacích
 • KAŠLÁNÍ – při podráždění dolních cest dýchacích
 • ŠKYTÁNÍ – potrava se dostane do hrtanu místo do jícnu

-suché jídlo prochází hltanem→naruší se srdeční rytmus a rytmus dýchání→brání posunutí sousta→slouží jako pomoc k posunutí sousta

-souvisí s srdeční a plicní činností

-centrum dýchání je ovlivňováno CHEMORECEPTORY ve velkých cévách, které vyhodnocují koncentraci CO2 v krvi→ podle toho se zrychluje nebo zpomaluje dýchání

dýchání můžeme měnit i vědomě – např. zadržením dechu, pomocí emocí – smích, pláč

 

NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY

 • VIROVÉCHŘIPKA – akutní infekční onemocnění, může být vyvolána několika typy virů

-chřipkové kmeny rychle mutují, šíří se kapénkovou nákazou

-cílový orgán: sliznice dýchací soustavy

-vysoké teploty, bolesti kloubů a kostí, suchý kašel, bolesti hlavy…

 • BAKTERIÁLNÍ – respirační onemocnění, nebezpečné
  • TBC = TUBERKOLÓZA – způsobuje bakterie MYCOBACTERIUM TUBERCOLOSIS

-šíří s kapénkovou infekcí, vede k rozpadu plicní tkáně, původci se stávají rezistentní

 • PNEUMONIE =ZÁPAL PLIC – bakteriální i virový původ

nebezpečná pro staré lidi (poplicnice přirůstá k pohrudnici a nejsou možné dýchací pohyby→nesmí ležet na 1 místě)

postihuje plicní sklípky, které se plní zánětlivou tekutinou a jsou vyřazeny z dýchání

-často vzniká jako komplikace jiných chorob

 • ANGINY – způsobeno streptokoky, stafylokoky

-prudký zánět krčních mandlí, horečka, boletsi krku, zduření krčních mandlí

 

PORUCHY:

 • UCPÁNÍ DÝCHACÍCH CÉV – různé příčiny

-problematické kombinovat 2 léky proti kašli u zdravého člověka:

ANTITUSIKA (+) nikdy nekombinovat s MUKOLYTIKY (rozpouštějí hleny=mucin)

-způsobují vyřadění centra pro kašlání→umrtví centrum kašlání v prodlouž.míše

došlo by k udušení ve spánku vlastními hleny

 • ASTMA – způsobuje ucpání, záchvatovité onemocnění

-způsobené zúžením průdušek a zvýšenou produkcí hlenu

-většinou je způsobeno ALERGENY (pyl, prach, peří, roztoči…)→stažení hlad.svalů→dušení

-nutné odstranit alergen, alergie protože jsme vychovávány v prudké čistotě

 • RAKOVINA PLIC – těžce léčitelné

-nádorové onemocnění často spjaté s kouŕením (karcinogenní účinky dehtových látek – nikotin, benzpirény, dehet)

 

FYLOGENEZE

-kyslík získáváme ze vzduchu nebo vodního prostředí (žábry)

 • PRIMITIVNÍ ŽIVOČICHOVÉCELÝM POVRCHEM TĚLA

-žahavci, ploštěnky – z vody (medúza, nezmar, žáby)

-kroužkovci – ze vzduchu (pijavice), mají na těle okrsky k pŕijímání O2

 • BEZOBRATLÍ PLICNÁ VAKY – měkkýši (hlemýžď)-jako plíce slouží prokrvená stěna pláště
 • HMYZVZDUŠNICE –trubička ustící na zadečku, vzduch do tkání a CO2 pryč
 • OBRATLOVCIžábry (ryby), plíce (od obojživelníků dál)
  • OBOJŽIVELNÍCÍ –málo členěné plíce uvnitř, hladké→malá účinná plocha→málo účinné dýchání→snaží se mít stále vlhkou kůži (snadnější příjem O2)
  • PLAZI – větší funkční plocha, krev se méně mísí→není třeba přídatné kožní dýchání

-plíce více členěné, kůže krytá šupinami

 • PTÁCIvysoká spotřeba 02 díky létání – energeticky náročné

-účinnost dáno i tím, že vzduch prochází plícemi 2x

-plíce protaženy do plicních vaků, uvnitř plíce hodně členěné

 • SAVCI hodně členěny uvnitř, na dýchání se účinně podílí bránice

-1 plíci mají jen hadi (2. plíce zakrěla)

-plynový měchýř u ryb – neslouží k dýchání, je to hydrostatický orgán-slouží k pohybu

bahník, lezec obojživelný – ryby, které získávají kyslík ze vzduchu (dokáží být dlouho bez vody)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy