Dýchací soustava – maturitní otázka

 

Otázka: Dýchací soustava

Předmět: Biologie

Přidal(a): t.klodnerova

 

Obsah: Stavba a funkce, přenos kyslíku a oxidu uhličitého, fylogeneze

 

ÚVOD

 • dýchací soustava umožňuje sycení krve kyslíkem a odvod CO2 z organismu
 • dýchání = výměna plynů

 

FUNKCE:

 • 1. výměna dýchacích plynů mezi organismem a vnějším prostředím
 • 2. vylučování vody ve formě páry

2 funkční procesy:

 • NÁDYCH=VDECH (inspirium) – aktivní děj, vzduch je nasáván, plíce se rozepínají
  • umožněno stahem dýchacích svalů (bránice se pohybujeme směrem dolů)
 • VÝDECH (expirium) – pasivní děj, vzduch je vypuzován, plíce se smršťují
  • dýchací svaly ochabují (bránice se pohybuje směrem nahoru)

 

Rozlišujeme:

 • DÝCHÁNÍ ZEVNÍ (PLICNÍ) –výměna dýchacích plynů mezi plícemi a krví
 • DÝCHÁNÍ VNITŘNÍ (TKÁŇOVÉ) – výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáněmi

DECHOVÁ FREKVENCE – určuje počet vdechů za minutu, v klidu se pohybuje okolo 16

 

VÝMĚNA DÝCHACÍCH PLYNŮ (CO2, O2)

 • většina organismů včetně člověka získává energii z živin AEROBNÍM způsobem, který je pro buňku výhodnější a vyžaduje neustálý přívod O2 ke tkáním
 • CO2 pak vzniká jako odpadní produkt metabolických pochodů v tkáních
 • koncentrace:
  • VDECHOVANÝ VZDUCH: 21 % O2, 0,03 CO2
  • VYDECHOVANÝ (alveolární) – vychází z plicních sklípků(alveoly) – 14 % O2, 5 % CO2
 • působí parciální (částkové) tlaky CO2 a O2:
  • každý plyn působí svou částí (99 % O2)
  • tam kde je vyšší tlak O2, tam je nižší tlak CO2 a obráceně (pomáhají si)
  • 1. plicní dýchání – plicní sklípky, P(02) je větší než P(CO2) – přes endotel vlásečnic O2 do krve
  • 2. vnitřní dýchání – P(CO2) je větší než P(O2) – CO2 prochází do vlásečnic

 

FORMA TRANPORTU DÝCHACÍCH PLYNŮ:

 • O2 – jediná možnost přenosu prostřednictvím krevního barviva HEMOGLOBIN:
  • Hb+ 4O2 → Hb(O2)4 –O2 se váže na Fe v molekule Hb za vzniku OXYHEMOGLOBINU (vazba je slabá-lehce se ve tkáních uvolní)
 • CO2 – 3 způsoby přenosu
  • 1. nejjednodušší – založený na rozpustnosti CO2 ve vodě
  • rozpuštěný v krevní plazmě = 5 % CO2
  • 2. kyselina aminooctová = glycin – nejjednodušší aminokyselina:
   • CO2 karboxyluje tyto aminokyseliny v bílkovinách, přenos 10 % CO2
   • úsek bílkoviny a na něm různě skupiny NH2: a na ty má spadeno CO2→vnoří se mezi dusík a vodíky
  • 3. nejvíc = 85 % CO2 ve formě hydrogenuhličitého aniontu HCO3-, který je navázaný na hemoglobin v podobě KARBAMINOHEMOGLOBINU
   • na membráně červené krvinky dochází k reakci: CO2 + H20 → H2CO3 – slabé a hned se rozpadá na: H+, HCO3-
 • objem vzduchu při běžném dýchání – 14 vdechů za minutu
 • celková kapacita plic = 4 – 5 litru
  • a) INSPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (NÁDECHOVÝ) – 2,5 litru = objem vzduchu, který můžeme ještě nadechnout po běžném nádechu
  • b) RESPIRAČNÍ OBJEM – 0,5 litru – běžné dýchání
  • c) EXSPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (VÝDECHOVÝ) – 1 litr =objem vzduchu, který můžeme ještě vydechnout po klidném výdechu
  • d) REZIDUÁLNÍ PLICNÍ OBJEM (ZBYTKOVÝ) – 1,5-2 litry =objem vzduchu, který není možné z plic vydechnout
   • důležitý ukazatel v soudním lékařství (novorozenec se nadechl → plíce plavou na vodě → žil)
   • mrtvý novorozenec → nenadechl se → plíce se potopí, plavou pod vodou

 

ANATOMIE DÝCHACÍ SOUSTAVY

 • Dýchací soustavu tvoří dýchací cesty (HORNÍ, DOLNÍ) a hlavní dýchací orgán – plíce

 

DÝCHACÍ CESTY

 • HORNÍ CESTY DÝCHACÍ
  • NOSNÍ DUTINA (cavum nasi) – předehřívá, zvlhčuje vzduch, zbavuje ho prach. částic
  • začíná NOSNÍMI OTVORY, rozdělena NOSNÍ PŘEPÁŽKOU na 2 poloviny a patrem oddělená od dutiny ústní, ohraničena NOSDRAMI
  • v bočních stěnách jsou SKOŘEPY NOSNÍ – kosti, 2 horní skořepy z čichové kosti, 1 dolní skořepa –samostatná kost
  • ve stropu dutiny je ČICHOVÉ POLE s čichovými buňkami
  • a) vše je pokryto ŘASINKOVÝM EPITELEM-řasinky zachycují a vylučují nečistoty
  • b) vše je PROKRVENO aby se vzduch v nosní dutině ohřál (nejen v nosní dutině tyto 2fce, ještě jsou VEDLEJŠÍ DUTINY se stejnou sliznicí – horní čelist, čelní, klínová, čichová kost – vzduch se předehřívá)
 • 2 vedlejšími dírami-CHOANAMI (=konec nosní dutiny, už u ryb) se dostává vzduch z ND do:
  • NASOHLTAN (nasopharynx) – horní část hltanu otevírající se proti dutině nosní
  • po stranách vyúsťuje EUSTACHOVA TRUBICE ústící do středního ucha
   • chrání bubínek, vyrovnávání tlaků
   • je v něm lymfatický orgán – mandle → imunita, lymfocyty
   • představuje křižovatku, kde budou začínat dolní cesty dých.
  • v dolní části křižovatka – křížení trávicí a dýchací trubice:
  • EPIGLOTIS = hrtanová příklopka, rozděluje tyto 2 části (hrtan a hltan)
   • dýchám → otevřená, polykám → uzavřená
   • epiglotitida-u novorozenců zánět hrtanové příklopky
    • smrt ve spánku udušením, dělají to bakterie, doktor udělá dírku k dých
 • DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ – začínají hrtanem a končí průduškami ústící do plic
  • HRTAN (larynx) – visí na jazylce, vyztužen chrupavkami:
   • ŠTÍTNÁ CHR.(certilago tyreoidea) – za ní štítná žláza
   • =ohryzek –  u mužů vlivem testosteronů větší → jinak tvarovaný krk; pod ní:
   • PRSTENCOVÁ CHR. (certilago cricoidea) – prsten není ukončený-je mezera
   • HLASIVKOVÁ CHR. – připojují se zezadu na prstencovou ch., trojboké
    • visí na ni 2 hlasivkové vazy (štěrbinou mezi nimi proudí vzduch, rozechvívá vazy a vzniká vzduch)
  • PRŮDUŠNICE (trachea) – za hrtanem, 12cm dlouhá trubice tvořená chrupavkami
   • visí na prstencové chrupavce
   • vystlána řasinkovým epitelem-na povrchu řasinky – nečistoty ven (u kuřáků je hlen zelený, žlutý – kuřácký smích ráno-kašle aby se zbavil nečistot)
   • dělí se na 2 průdušky
  • PRŮDUŠKY (bronchi) –2 chrupavčité trubice zanořující se do plic, řasinkový epitel
   • v plicích se dělí na PRŮDUŠINKY(bronchioly)-ty končí PLICNÍMI SKLÍPKY(alveola)
 • stěnu DÝCHACÍ TRUBICE na průřezu tvoří sliznice, podslizniční vazivo, chrupavka, vazivo, hladká sval.

 

PLÍCE (pulmo)

 • houbovitý orgán tvořící laloky
 • samostatný dýchací párový orgán umístěný v hrudní dutině
 • PRAVÁ PLÍCE – složená ze 3 laloků
 • LEVÁ PLÍCE – složená ze 2 laloků, protože na levou stranu je natlačeno srdce
 • PLICNÍ VENTILACE = dýchací pohyby – důležitý podtlak v hrudní dutině, ale v něm nemůže být vše→ podtlak musí být uzavřen → povrch plic je pokryt vazivovou blánou=POPLICNICE a druhá vazivová blána je POHRUDNICE
 • prostor mezi oběma blanami nazýváme POHRUDNIČNÍ DUTINA a je v ní tekutina a podtlak, zajišťuje klouzání obou blan při dýchacích pohybech
 • BRÁNICE -funguje jako píst, pohyby řízeny bráničním nervem-poškodíme do 4.míšního nervu → smrt
 • hlavní VDECHOVÉ SVALY = bránice, vnější mezižeberní svaly
 • hlavní VÝDECHOVÉ SVALY = vnitřní mezižeberní svaly
 • plíce tvoří houbovitá plicní tkáň složená z množství drobných PLICNÍCH SKLÍPKŮ (alveolů), do nichž ústí nejjemnější průdušinky, stěna sklípků jednovrstevná, protkaná sítí vlásečnic, výměna plynů zde
 • PNEUMOTHORAX = úrazem porušíme podtlak v hrudní dutině → uzavřou se plicní sklípky a odumírá část plic
  • 1. pomoc – nikdy nevytahovat předmět z hrudníku!!!
 • VITÁLNÍ KAPACITA PLIC = maximální množství vzduchu, které můžeme vydechnout po největším možném nádechu, ukazatel výkonnosti plic
  • hodnota závisí na věku, pohlaví, trénovanosti (běžně okolo 4 litrů)

 

OBRANNÉ REFLEXY = reflexy vyvolané podrážděním nervových zakončení v dýchacích cestách

 • řízení dýchacích pohybů: centrum v prodloužené míše
  • KÝCHÁNÍ – při podráždění horních cest dýchacích
  • KAŠLÁNÍ – při podráždění dolních cest dýchacích
  • ŠKYTÁNÍ – potrava se dostane do hrtanu místo do jícnu
  • suché jídlo prochází hltanem → naruší se srdeční rytmus a rytmus dýchání → brání posunutí sousta → slouží jako pomoc k posunutí sousta
  • souvisí s srdeční a plicní činností
 • centrum dýchání je ovlivňováno CHEMORECEPTORY ve velkých cévách, které vyhodnocují koncentraci CO2 v krvi→ podle toho se zrychluje nebo zpomaluje dýchání
 • dýchání můžeme měnit i vědomě – např. zadržením dechu, pomocí emocí – smích, pláč

 

NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY

 • VIROVÉCHŘIPKA – akutní infekční onemocnění, může být vyvolána několika typy virů
  • chřipkové kmeny rychle mutují, šíří se kapénkovou nákazou
  • cílový orgán: sliznice dýchací soustavy
  • vysoké teploty, bolesti kloubů a kostí, suchý kašel, bolesti hlavy…
 • BAKTERIÁLNÍ – respirační onemocnění, nebezpečné
  • TBC = TUBERKOLÓZA – způsobuje bakterie MYCOBACTERIUM TUBERCOLOSIS
   • šíří s kapénkovou infekcí, vede k rozpadu plicní tkáně, původci se stávají rezistentní
  • PNEUMONIE =ZÁPAL PLIC – bakteriální i virový původ
   • nebezpečná pro staré lidi (poplicnice přirůstá k pohrudnici a nejsou možné dýchací pohyby → nesmí ležet na 1 místě)
   • postihuje plicní sklípky, které se plní zánětlivou tekutinou a jsou vyřazeny z dýchání
   • často vzniká jako komplikace jiných chorob
  • ANGINY – způsobeno streptokoky, stafylokoky
   • prudký zánět krčních mandlí, horečka, bolesti krku, zduření krčních mandlí

 

PORUCHY:

 • UCPÁNÍ DÝCHACÍCH CÉV – různé příčiny
  • problematické kombinovat 2 léky proti kašli u zdravého člověka:
   • ANTITUSIKA (+) nikdy nekombinovat s MUKOLYTIKY (rozpouštějí hleny=mucin)
    • způsobují vyřadění centra pro kašlání → umrtví centrum kašlání v prodlouž. míše
   • došlo by k udušení ve spánku vlastními hleny
 • ASTMA – způsobuje ucpání, záchvatovité onemocnění
  • způsobené zúžením průdušek a zvýšenou produkcí hlenu
  • většinou je způsobeno ALERGENY (pyl, prach, peří, roztoči…)→stažení hlad. svalů → dušení
  • nutné odstranit alergen, alergie protože jsme vychovávány v prudké čistotě
 • RAKOVINA PLIC – těžce léčitelné
  • nádorové onemocnění často spjaté s kouřením (karcinogenní účinky dehtových látek – nikotin, benzpirény, dehet)

 

FYLOGENEZE

 • kyslík získáváme ze vzduchu nebo vodního prostředí (žábry)
 • PRIMITIVNÍ ŽIVOČICHOVÉCELÝM POVRCHEM TĚLA
  • žahavci, ploštěnky – z vody (medúza, nezmar, žáby)
  • kroužkovci – ze vzduchu (pijavice), mají na těle okrsky k přijímání O2
 • BEZOBRATLÍ PLICNÁ VAKY – měkkýši (hlemýžď)-jako plíce slouží prokrvená stěna pláště
 • HMYZVZDUŠNICE –trubička ústící na zadečku, vzduch do tkání a CO2 pryč
 • OBRATLOVCIžábry (ryby), plíce (od obojživelníků dál)
  • OBOJŽIVELNÍCÍ –málo členěné plíce uvnitř, hladké → malá účinná plocha → málo účinné dýchání → snaží se mít stále vlhkou kůži (snadnější příjem O2)
  • PLAZI – větší funkční plocha, krev se méně mísí → není třeba přídatné kožní dýchání
   • plíce více členěné, kůže krytá šupinami
  • PTÁCIvysoká spotřeba 02 díky létání – energeticky náročné
   • účinnost dáno i tím, že vzduch prochází plícemi 2x
   • plíce protaženy do plicních vaků, uvnitř plíce hodně členěné
  • SAVCI hodně členěny uvnitř, na dýchání se účinně podílí bránice
 • 1 plíci mají jen hadi (2. plíce zakrněla)
 • plynový měchýř u ryb – neslouží k dýchání, je to hydrostatický orgán-slouží k pohybu
 • bahník, lezec obojživelný – ryby, které získávají kyslík ze vzduchu (dokáží být dlouho bez vody)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!