Zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí – maturitní otázka z biologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): K.Vostracka

 

 

 

 

 A) Zrakové ústrojí

1) stigma (světločivná skvrna)                                                 

 • výskyt: prvoci
 • vnímání světla a tmy

2) faosomy

 • výskyt: kroužkovci
 • buňky rozptýlené v pokožce
 • vnímání světla a tmy

3) ploché oko

 • výskyt: medúzy

4) miskovité oko

 • výskyt: ploštěnky

5) pohárovité oko

·        výskyt: měkkýši

6) složené oko

·        výskyt: členovci

·        složené z malých oček (ommatidia)

·        vytváří mozaikový obraz (každé očko zachycuje část obrazu)

7) komorové oko (nejdokonalejší)

·        výskyt: hlavonožci, obratlovci

·        nižší obratlovci: zaostřují posunem čočky k sítnici

·        vyšší obratlovci: zaostřování změnou tvaru čočky (akomodace)

 

Oko  (komorové oko – 3 komory)

– dálkové čidlo, snímá podněty > světlo (390- 750nm)

– na sítnici se nachází buňky – tyčinky a čípky = receptory

– souhra očí je umožněna díky 3 párům okohybných svalů (porucha = strabismus)

+ oční víčka (horní je pohyblivější), pozůstatek mžúrky = spojivka, řasy, obočí, slzní žláza

 

Koule oční

 • uložena v tukové tkáni (očnice)
 • skládá se ze 3 vrstev: povrchová (bělima, rohovka)

střední cévnatá (cévnatka, řasnaté těleso, duhovka)

vnitřní vrstvy (sítnice)

 

> Bělmo (bělima) = sclera

– bílá a pevná ochranná vrstva oka

– slouží k udržení tvaru oka

 

> Rohovka = cornea

– vychází z bělma, je průhledná

– musí být správně vyklenutá (vada = extázie)

 

> Cévnatka = chorioidea

– kreje oko, ale ne celé; je protkaná cévami > výživa oka

– přední část přechází v duhovku

 

> Duhovka= iris

– nachází se zde melanin

– uprostřed je otvor > Zornice (panenka)= pupila – roztahuje se pomocí hladkých svalů (reflex)

 

> Řasnaté těleso = corpus cilliaris

– dochází zde k akomodaci čočky  (vyboulení) > pomocí hladké svaloviny

>Čočka = lens

– asi 4mm široká

– zavěšena na corpus cilliaris, skládá se z kůry a jádra (rozsol)

 

> Sklivec

– rozsolovitá výplň

 

> Sítnice = retina

– má vlastní světločivnou vrstvu

– náchází se zde tyčinky a čípky

 • tyčinky – černobílé vidění (šero, noc)

– 120 mil. , umístěny na periférní sítnici

– barvivo rhodopsin – ve tmě jeho množství roste ( nutný vitamín A)

– pokud je ho málo >šeroslepost

 • čípky – barevné vidění

– v centru sítnice, kde je jich nejvíc = žlutá skvna = makula (nejostřejší vidění)

– žlutá je až u mrtvol, jinak červená

 

slepá skvrna = vyústění zrakového nervu

akomodace = přizpůsobení tvaru čočky (ve stáří je horší)

– blízké předměty >vyklenutí čočky

– vzdálené > zploštění

 

oční vady a choroby:

krátkozrakost – obraz se promítá před sítnicí, nevidíme do dálky (rozptylka)

dalekozrakost– obraz se promítá za sítnici, nevidímě na krátko (spojky)

astigmatismus – vadné zakřivení rohovky (špatné zaostření)

zelený zákal (glaukom) – zvýšený nitrooční tlak

šedý zákal (katarkata) – usazování tukových buněk na čočce

barvoslepost  (daltonismus)

zánět spojivek, ječné zrno, srabismus

 

2) Sluchové a rovnovážné ústrojí

Stavba a funkce sluchového ústrojí

– umožňuje rozlišovat zvuky

– slyšitelný zvuk: 16 – 20 000 Hz

– buňka v uchu = receptor X celé ucho = čidlo

– dělení na 3 části:

 • ucho zevní (boltec = chrupavka, zvukovod, bubínek)
 • ucho střední (kladívko, kovadlinka, třmínek, Eustachova trubice vedoucí do nosohltanu)
 • ucho vnitřní (v labyrintu kosti skalní – 3 polokrouhlé kanálky, vejčitý a kulivý váček, hlemýžď)

 

1) Zevní ucho

>Bubínek

– blána, která ve vklenutá dovnitř

–  vnitřní strana = sliznice X  vnější = pokožka

– příjímá informace prostřednictvím nárazů molekul

(16 000 – 20 000 Hz)

 

2) Střední ucho

> Středoušní kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek)

– ze žaberních oblouků

– třmínek nasedá na vnitřní ucho

– bubínek se rozkmitá > vibrace se přes středoušní kůstky 10-20x zesílí > vnitřní ucho

 

3)Vnitřní ucho

(3 polokružné chodbičky + předsíň + hlemýžď)

–  uloženo v kostěném labyrintu (dutina kosti skalní)

– dutiny labyrintu vyplněny perilymfou

 

>Hlemýžď = cochlea

– 3 chodby – koštěná přepážka a membrány

– naplněn endolymfou > přenos vibrace do Cortiho orgánu

– basilární a Reissnerova blána

> 3 komory (scala tympani, media, vestibuli)

Cortiho orgán – zde vláskové buňky

– změna mechanické energie na el. signál > nervový  impuls

 

> Rovnováha = Statické čidlo

– vestibulum = část labirintu

– 2 váčky (vejčitý váček = utriculus; kulovitý váček = sacculus)

                  – u vnitř váčků vysoké buňky s vlásky a krystalky soli = statokonia, které se rozpohybují )

                  – k určení polohy hlavy = statické čidlo (pád, stoupání, vzpřímení)

 

> Kynetické čidlo

– 3 polokružné chodbičky  – vyplněné endolymfou, jsou na sebe kolmé

– kinetické čidlo – v ampulách = konce chodbiček

-okolity – vápenitá tělíska, která se přesýpají >rozhýbají endolymfu >přenos informace (polohy těla)

– vzruchy jdou do mozkové kůry

Další podobné materiály na webu: