Zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí – maturitní otázka

biologie

 

Otázka: Zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí

Předmět: Biologie

Přidal(a): K.Vostracka

 

A) Zrakové ústrojí

1) stigma (světločivná skvrna)                                                 

 • výskyt: prvoci
 • vnímání světla a tmy

2) faosomy

 • výskyt: kroužkovci
 • buňky rozptýlené v pokožce
 • vnímání světla a tmy

3) ploché oko

 • výskyt: medúzy

4) miskovité oko

 • výskyt: ploštěnky

5) pohárovité oko

 • výskyt: měkkýši

6) složené oko

 • výskyt: členovci
 • složené z malých oček (ommatidia)
 • vytváří mozaikový obraz (každé očko zachycuje část obrazu)

7) komorové oko (nejdokonalejší)

 • výskyt: hlavonožci, obratlovci
 • nižší obratlovci: zaostřují posunem čočky k sítnici
 • vyšší obratlovci: zaostřování změnou tvaru čočky (akomodace)

 

Oko  (komorové oko – 3 komory)

 • dálkové čidlo, snímá podněty > světlo (390- 750nm)
 • na sítnici se nachází buňky – tyčinky a čípky = receptory
 • souhra očí je umožněna díky 3 párům okohybných svalů (porucha = strabismus)
 • + oční víčka (horní je pohyblivější), pozůstatek mžúrky = spojivka, řasy, obočí, slzní žláza

 

Koule oční

 • uložena v tukové tkáni (očnice)
 • skládá se ze 3 vrstev:
  • povrchová (bělima, rohovka)
  • střední cévnatá (cévnatka, řasnaté těleso, duhovka)
  • vnitřní vrstvy (sítnice)

 

> Bělmo (bělima) = sclera

 • bílá a pevná ochranná vrstva oka
 • slouží k udržení tvaru oka

 

> Rohovka = cornea

 • vychází z bělma, je průhledná
 • musí být správně vyklenutá (vada = extázie)

 

> Cévnatka = chorioidea

 • kreje oko, ale ne celé; je protkaná cévami > výživa oka
 • přední část přechází v duhovku

 

> Duhovka= iris

 • nachází se zde melanin
 • uprostřed je otvor > Zornice (panenka)= pupila – roztahuje se pomocí hladkých svalů (reflex)

 

> Řasnaté těleso = corpus cilliaris

 • dochází zde k akomodaci čočky  (vyboulení) > pomocí hladké svaloviny

 

>Čočka = lens

 • asi 4mm široká
 • zavěšena na corpus cilliaris, skládá se z kůry a jádra (rozsol)

 

> Sklivec

 • rozsolovitá výplň

 

> Sítnice = retina

 • má vlastní světločivnou vrstvu
 • náchází se zde tyčinky a čípky
 • tyčinky – černobílé vidění (šero, noc)
  • 120 mil. , umístěny na periférní sítnici
  • barvivo rhodopsin – ve tmě jeho množství roste ( nutný vitamín A)
  • pokud je ho málo >šeroslepost
 • čípky – barevné vidění
  • v centru sítnice, kde je jich nejvíc = žlutá skvna = makula (nejostřejší vidění)
  • žlutá je až u mrtvol, jinak červená

 

slepá skvrna = vyústění zrakového nervu

akomodace = přizpůsobení tvaru čočky (ve stáří je horší)

 • blízké předměty >vyklenutí čočky
 • vzdálené > zploštění

 

oční vady a choroby:

 • krátkozrakost – obraz se promítá před sítnicí, nevidíme do dálky (rozptylka)
 • dalekozrakost– obraz se promítá za sítnici, nevidímě na krátko (spojky)
 • astigmatismus – vadné zakřivení rohovky (špatné zaostření)
 • zelený zákal (glaukom) – zvýšený nitrooční tlak
 • šedý zákal (katarkata) – usazování tukových buněk na čočce
 • barvoslepost  (daltonismus)
 • zánět spojivek, ječné zrno, srabismus

 

B) Sluchové a rovnovážné ústrojí

Stavba a funkce sluchového ústrojí

 • umožňuje rozlišovat zvuky
 • slyšitelný zvuk: 16 – 20 000 Hz
 • buňka v uchu = receptor X celé ucho = čidlo
 • dělení na 3 části:
  • ucho zevní (boltec = chrupavka, zvukovod, bubínek)
  • ucho střední (kladívko, kovadlinka, třmínek, Eustachova trubice vedoucí do nosohltanu)
  • ucho vnitřní (v labyrintu kosti skalní – 3 polokrouhlé kanálky, vejčitý a kulivý váček, hlemýžď)

 

1) Zevní ucho

>Bubínek

 • blána, která ve vklenutá dovnitř
 • vnitřní strana = sliznice X  vnější = pokožka
 • příjímá informace prostřednictvím nárazů molekul
 • (16 000 – 20 000 Hz)

 

2) Střední ucho

> Středoušní kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek)

 • ze žaberních oblouků
 • třmínek nasedá na vnitřní ucho
 • bubínek se rozkmitá > vibrace se přes středoušní kůstky 10-20x zesílí > vnitřní ucho

 

3)Vnitřní ucho

(3 polokružné chodbičky + předsíň + hlemýžď)

 • uloženo v kostěném labyrintu (dutina kosti skalní)
 • dutiny labyrintu vyplněny perilymfou

 

>Hlemýžď = cochlea

 • 3 chodby – koštěná přepážka a membrány
 • naplněn endolymfou > přenos vibrace do Cortiho orgánu
 • basilární a Reissnerova blána
 • > 3 komory (scala tympani, media, vestibuli)
 • Cortiho orgán – zde vláskové buňky
 • změna mechanické energie na el. signál > nervový  impuls

 

> Rovnováha = Statické čidlo

 • vestibulum = část labirintu
 • 2 váčky (vejčitý váček = utriculus; kulovitý váček = sacculus)
 • uvnitř váčků vysoké buňky s vlásky a krystalky soli = statokonia, které se rozpohybují )
 • k určení polohy hlavy = statické čidlo (pád, stoupání, vzpřímení)

 

> Kynetické čidlo

 • 3 polokružné chodbičky  – vyplněné endolymfou, jsou na sebe kolmé
 • kinetické čidlo – v ampulách = konce chodbiček
 • okolity – vápenitá tělíska, která se přesýpají >rozhýbají endolymfu >přenos informace (polohy těla)
 • vzruchy jdou do mozkové kůry


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!