Ontogeneze člověka – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Ontogeneze člověka

   Předmět: Biologie

   Přidal(a):  t.klodnerova

 

OVARIÁLNÍ CYKLUS

-trvá od jedné ovulace k druhé

 

změny na vaječníku (ovarium), řídící cyklus, několik fází:

a) FOLIKULÁRNÍ FÁZE – prvních 14 dní cyklu

-vlivem FSH roste náhodně vybraný folikul→mění se v Graafův folikul-v něm produkce estrogenů→na konci se přidá LH (lutropin) a napomáhá dozrávání folikulu→po dozrání je:

b) OVULAČNÍ FÁZE – od 12. do 16. dne GF praská→vajíčko zachyceno vejcovodem putuje k děloze→trvá 5 (max 6 dnů)

c) LUTEÁLNÍ FÁZE – luteum=žlutý

-na místě prasklého folikulu vzniká ŽLUTÉ TĚLÍSKO (corpus luteum)-začne prudce produkovat progesteron (14. den nejvíce progesteronu u ženy)

-když nedojde k oplození mění se na BÍLÉ TĚLÍSKO (corpus albicans)

 

MENSTRUAČNÍ CYKLUS

-změny sliznice dělohy, cyklické změny endometria, několik fází

-periodická příprava na oplodnění a těhotenství, řízen hypotalamem

-probíhá cca 24-34 dní (průměrně 38), oba cykly spolu úzce souvisejí

 • MENSTRUAČNÍ FÁZE – trvá 3-5 dní, projevuje se krvácením sliznice=endometria sliznice

-nastává pokud nedojde k oplození a uhnízdění vajíčka, zaniká žluté tělísko

 • RŮSTOVÁ=PROLIFERAČNÍ – 5.-12.den cyklu

-obnovování endometria, protože se objevuje nový GF→jeho vazivové buňky produkují estrogeny, které podporují růst nové děložní sliznici

-na konci fáze nastává OVULACE – GF praská a uvolňuje zralé vajíčko

-jsou zde zpětnovazebné vztahy – dá se zpomalit

 • SEKREČNÍ FÁZE – 13.-27.den cyklu

-endometrium se prokrví a nasákne výživnými látkami, aby se tam mohlo uhnízdit vajíčko= NIDACE-vajíčko se vyživuje ze sliznice=zanoŕení se do sliznice

 • ISCHEMICKÁ FÁZE – 28. dne cyklu, poslední den cyklu

-dojde k ischémii=zúžení cév→odumírá sliznice a s krví se odlupuje

MENOPAUZA = klidové období, kdy žena trvale ztrácí menstruaci, u některých způsobuje potíže

-splynout s vajíčkem může vždy jen 1 spermie – brání průniku dalších spermií po proniknutí do vejce

 

OPLOZENÍ VAJÍČKA

-spermie vstříknuté při pohlavním styku do pochvy putují dělohou až do vejcovodu, kde může dojít k oplození vajíčka – splynutí spermie s vajíčkem

-spermie mají v ženském pohlavním ústrojí životnost cca 1-2 dny

 

VÝVOJ ZÁRODKU A TĚHOTENSTVÍ

TĚHOTENSTVÍ

-představuje zátěž pro organismus ženy – váhový přírůstek 12kg, zvýšení výkonu plic,…

-začíná oplozením vajíčka a končí porodem plodu-přibližně 280 dní

-oplozené vajíčko se rýhuje→dostává se do dělohy ve stadiu MORULY→ta se mění v BLASTOCYSTU→ zanořuje se do děložní sliznice=NIDACE (uhnízdění) oplozeného vajíčka:

vnitřní část blastocysty – EMBRYOBLAST

-je základem vlastního zárodku, uvnitř embrya vzniká tzv. ZÁRODEČNÝ TERČÍK, z něj

se vyvíjejí 3 zárodečné listy, které dávají vzniknout jednotlivým orgánům

-na konci 2. měsíce vytvořeny základy všech orgánů a zárodek se mění v PLOD

-je základem zárodečného obalu AMNIONU – zvětšuje se, uzavírá kolem zárodku

AMNIONOVOU DUTINU vyplněnou PLODOVOU VODOU chrání zárodek před otřesy

-vnější část blastocysty – TROFOBLAST

-je základem zárodečného obalu – CHORIONU, který později klky vrůstá do děložní

sliznice a tvoří PLACENTU

-zajišťuje spojení mezi tělem matky a plodu, zajišťuje plodu výźivu, přívod

O2, CO2, vylučování odpadních látek, produkuje hormony, které zabezpečují

průběh těhotenství

-s tělem plodu je spojena PUPEČNÍKEM

-těhotenství je ukončeno PORODEM – plod je stahy děložního svalstva vypuzen z těla matky

-ŠESTINEDĚLÍ – je období 6 týdnů po porodu, kdy se organismus ženy vrací do původního stavu

 

DVOJČATA

 • JEDNOVAJEČNÁ – z 1 zygoty, která se rozdělí na 2 části

-jsou vždy stejného pohlaví, mají stejnou genetickou výbavu

-zygota se rozdělí do 12. dnů→SIAMSKÁ DVOJČATA→mají společné tkáně

 • DVOJVAJEČNÁ – vznikají oplozením 2 (i 3) vajíček najednou

 

NEMOCI POHLAVNÍ SOUSTAVY

 • KAPAVKA (gonorea) – infekční onemocnění způsobené bakterií NEISSERIA GONORRHEA

-projevuje se akutním zánětem sliznic s hnisavým výtokem z pohlavních orgánů, pálením

-neléčená přechází do chronického stádia, může vést až k neplodnosti

 • SYFILIS (přijíce)-chronické infekční onemocnění způsobené bakterií TREPONEMA PALLIDUM

-začíná tvrdým vředem v místě vstupu infekce (pohl.orgány), v dalším stadiu se projevuje na kůži a sliznicích po různě dlouhé době latence postiženy další orgány

 • NEPLODNOST neschopnost jedinců mít potomstvo

-různé příčiny – u muže např neschopnost tvorby spermií, u žen neprůchodnost vejcovodů

-za neplodné se považuje manželství, ve kterém žena při pravidelném nechráněném pohlavním styku neotěhotní do 2 let

 • IMPOTENCE – neschopnost muže uskutečnit pohlavní styk, porucha erekce

 

ANTIKONCEPCE

=cílená ochrana před nežádoucím otěhotněním, používají se různé metody:

 • KONDOM (prezervativ) – mužské antikoncepční prostředek

-chrání před otěhotněním a zároveň před přenosem pohlavních chorob

 • NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKA – zavádí lékař, zabraňuje uhnízdění oplozeného vajíčka a znemožňují pohyb spermií
 • HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE – podává se ve formě tablet, které obsahují ženské pohlavní hormony a uměle tak udržují jejich hladinu v krvi – zabrání ovulaci
 • VÝPOČET PLODNÝCH DNŮ – pomocí dlouhodobějšího sledování menstruačního cyklu
 • PŘERUŠOVANÁ SOULOŽ – muž musí penis vyjmout z pochvy ještě před ejakulací

-velmi malá spolehlivost

 • STERILIZACE – chirurgický zákrok zajiśťující trvalou neplodnost, u mužů i u žen
 • POSTKOITÁLNÍ ANTIKONCEPCE –neužívá se pravidelně, ale podává se jednorázově po nechráněném styku

 

POTRAT (abortus)

-vypuzení plodu a placenty z dělohy do 28. týdne těhotenství

-SAMOVOLNÝ – může být způsoben špatným vývojem plodu,…

-UMĚLÝ (INTERRUPCE) =umělé přerušení těhotenství

-vyvolán vnějším zásahem lékaře do 12. týdne těhotenství

 

INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ JEDINCE

-ONTOGENEZE =individuální vývoj od narození po smrt

-v děloze začíná nitroděložní vývin

 • ZÁRODEČNÉ (=EMBRYONÁLNÍ) OBDOBÍ

začíná oplozením (vajíčko po ovulaci oplozeno do 12h, pokud ne k ničemu nedojde)

-životnost spermií: 2 dny (někdy i 7 dní)

největší pravděpodobnost oplození je mezi 12.-16. dnem menstruačního cyklu

-ZYGOTA→mění se v MORULU (3.-5.den)→BLASTULAGASTRULA (2 části – TROFOBLAST=vyživovací plodové obaly, EMBRYOBLAST-z něj vzniká embryo, amnion-v něm plodová voda

 • PRENATÁLNÍ VÝVOJ – před narozením
 • POSTNATÁLNÍ VÝVOJpo narození, dělí se na:
  • NOVOROZENEC – do 1 měsíce, adaptace na vnější prostředí

-není termoregulace, nervová soustava je ještě nezralá, konec spojení pupeč.šň.

 • KOJENEC – do 1 roku, jedinec je kojen mateřským mlékem

-pŕi kojení se vytváří citové pouto mezi matkou a dítětem

do prořezání zubů, obrovský rozvoj všech schopností (na konci začíná chodit)

 • BATOLE – do 3 let, učí se mluvit, socializace, rozeznává osoby

-zpomaluje se tělesný růst, dokončuje se mléčný chrup, hraje si, sám jí, krátké věty

 • PŘEDŠKOLNÍ VĚK – do 6 let, plynulý růst, nejsou velké rozdíly mezi pohlavími

-1. změna postavy (zvětšuje e obličejová část hlavy)

-výměna mléčného chrupu, rozvoj myšlení, řeči, fantazie, paměti, motoriky

 • ŠKOLNÍ VĚK – 7.-14. věk, dělí se na 2 období-hranicí je počátek rozvoje druhotných pohlavních znaků
  • MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK-do 11 let, zátěž s nástupem školy (učení, únava)
  • STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK – nastává puberta, dospívání, rozvoj logické paměti

rozvoj druhotných pohl. znaků, nevyrovnanost osobnosti

 • ADOLESCENCE =DOSPÍVÁNÍ= PUBERTA –individuálně (11-18 (21))

-kritické myšlení a vnímání osob, duśevní dospívání, citová nevyrovnanost

 • DOSPĚLOST – do 30, psychická a fyzická aktivita, zakládá rodinu, výchova dětí
 • ZRALOST – do 45, snaha po uplatnění zkušeností, nějvětší pracovní aktivita
 • STŘEDNÍ VĚK – do 60, u žen je ukončena činnost vaječníků (schopnost mít děti)
 • STÁŘÍ – do 75, snižuje se činnost orgánů, kostní tkáň řídne, snižuje s podíl vody

degenerace, pokles fyz. a psych. výkonnosti

 • VYSOKÉ STÁŘÍ – nad 75 (nad 80 kmetovské období)
 • SMRT (exitus) – ukončení života, nevratné přerušení životně důležitých funkcí

-příčiny: 1. kardiovaskulární nemoci (selže orgán), 2. rakovina, 3. nehody

-ve vývoji jedince rozlišujeme:

OBDOBÍ 1. VZDORU – nastává v období předškolního věku, začíná prosazovat své názory

-OBDOBÍ 2: VZDORU – v pubertě

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!