Savci (Mammalia) – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Savci (Mammalia)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Petapb

 

SAVCI (Mammalia – podle mléčné žlázy)

-vyvinuli se ve druhohorách (před 200 mil. lety) ze skupiny savcovitých plazů

-největší rozvoj ve třetihorách

 

 • VÝSKYT

-souš

-druhotně voda a vzduch

teplokrevní (tělesná teplota cca 36°C)

 

 • TĚLNÍ POKRYV

=kůže – silná na povrchu rohovatí

(mnohovrstevná pokožka + mohutná škára + podkožní vazivo)

 

=srst – funkce: tepelná izolace, mechanická ochrana, maskování

-tvořena chlupy:

ZÁKLADNÍ= pesíky – zevní krycí, delší a silnější, určují zbarvení srsti

podsada – vlníky + osiníky, jemné a kratší, izolační vlastnosti

 

SPECIALIZOVANÉ= hmatové (sinusové)– kolem ústního otvoru a na čenichu

brvy– oční víčka

žíně– ocas a hříva kopytníků

štětiny

-ježení srsti – vzpřimovač chlupu

-línání – pravidelná sezónní výměna srsti

 

=deriváty kůže (rohovité útvary)

ostny (ježek)

krunýř (pásovci)

drápy (šelmy)

nehty (primáti)

kopyta (kopytníci)

rohy (turovití) X parohy (jelenovití) = kostěného původu

 

=kožní žlázy

            mléčné (prsní)– produkce mléka, které sají mláďata

potní– termoregulace + individuální pach

mazové– ústí k chlupům

pachové – vnitrodruhová komunikace

 

STAVBA TĚLA

-hlava + krk + trup + ocas + 4 končetiny

končetiny rozděleny podle tvaru, prostředí a způsobu pohybu

dělení savců podle způsobu našlapování:

ploskochodci = hlodavci, primáti, medvědi

prstochodci = šelmy

kopytníci = špičky posledních prstových článků, sudokopytníci a lichokopytníci

 

 • KOSTRA

=plně kostěná

-konstantní počet obratlů (7 krčních)

-plochá kost hrudní

-krkavčí kost redukovaná na výběžek lopatky

 

lebka: mozkovna- schránka pro mozek + obličejová část → převládá

-čelní kost, temenní kosti (2), týlní kost- týlní otvor (napojení na míchu), spánkové kosti, klínová kost

– připojena k páteři 2 klouby – po stranách týlního otvoru hrboly

obličejová část: čelisti – dolní čelist připojena 2 klouby k lebce

– horní čelist se podílí na vzniku tvrdého patra

(+ tvoří ho kosti patrové)

sluchové kůstky- kladívko, kovadlinka, třmínek – původ ve 3.žab.oblouku

-kost dosedající na hrtanové chrupavky = jazylka

-krční páteř- 7 obratlů – (atlas X axis)

-hrudní obratle: 12-15

-bederní páteř- různý počet obr.:2-8

-křížová oblast- kost křížová – srůst obratlů

-ocasní obratle – různý počet

 

kostra končetin– přední- lopatkový pletenec- lopatka (nemají klíční ani krkavčí kosti)

-ramenní kloub- pažní, vřetení, loketní, zápěstní, záprstní kost, články prstů

– zadní- pánevní pletenec

– kyčelní kloub- stehenní, holení, lýtková, zánártní, nártní, články prstů +  čéška

 

 • SVALSTVO

=bohatě diferencované

-pomocné dýchací svaly =bránice + mezižeberní svaly

(bránice- plochý sval odděluje hrudní a břišní dutinu)

-žvýkací + mimické svaly obličeje

-podkožní ploché svaly (třes kůže)

-příčně pruhovaná (kosterní) svalovina

funkce: pohyb z místa na místo (lokomoce)

-hladká svalovina

funkce: vystýlá vnitřní orgány, peristaltika (střeva), stahování žaludku

-srdeční svalovina (myokard)

funkce: pumpuje krev

 

 • TRÁVICÍ SOUSTAVA

-slinné žlázy (zvlhčení potravy, začátek trávení – ptyalin)

-chrup mléčný X trvalý

typy zubů: řezáky, špičáky, zuby třenové, stoličky

počet a tvar zubů = taxonomické kritérium

-ústní dutina → hltan → jícen → žaludek → dvanáctník → tenké střevo → tlusté střevo (+ slepé střevo) → konečník → řitní otvor (!kloaka pouze u vejcorodých!)

-chrup: rozlišen (heterodontní)– řezáky (I), špičáky (C), třenové zuby (P), stoličky  (M)

neúplné chrupy (králíci nemají špičáky)

zpravidla dvougenerační (mléčný, trvalý)

 

 • DÝCHACÍ SOUSTAVA

-párové roztažitelné plíce (výměna plynů v plicních sklípcích)

-hlasové ústrojí v hrtanu

-nosní/ústní dutina → hltan → hrtan → průdušnice → 2 průdušky (větví se na průdušinky) → plíce

 

 • CÉVNÍ SOUSTAVA

-čtyřdílné srdce

-oddělená krev

-v L polovině srdce – okysličená krev

– krev do těla, silnější svalovina

-v P polovině srdce – odkysličená

-zachován L oblouk aorty

-bezjaderné červené krvinky

-malý plicní X velký tělní oběh

 

 • VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

-párové pravé ledviny (metanefros) v bederní krajině

-močový měchýř (chybí jen u ptakořitných)

 

 • NERVOVÁ SOUSTAVA

-rozvoj koncového mozku (i šedé kůry mozkové)

-CNS + obvodové nervy

-relativně velký mozeček (koordinace pohybu)

-mícha končí v křížové části páteře (nesahá do ocasu)

-šedá kůra mozková (neocortex)

-12 párů mozkových nervů

 

 • HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

-nejvyšší úroveň z obratlovců, všem endokrinním žlázám je nadřazena hypofýza + hypotalamus

 

 • SMYSLOVÁ SOUSTAVA

-původní vůdčí smysl byl čich (nevyvinut u kytovců)

-zrak- dobré a barevné vidění (kromě soumračných a nočních savců)

-čočka schopna akomodace (=proces, který zvětšuje zakřivení čočky a pomáhá k zaostření blízkých předmětů na sítnici oka)

-mžurka redukována (srpkovitá blanka ve vnitřním koutku oka)

-slzné žlázy

-sluch (boltec, 3 kůstky)

-rovnovážně sluchový orgán ve vnitřním uchu

 

 • POHLAVNÍ SOUSTAVA

-gonochoristi

-párové gonády (♂ varlata X ♀ vaječníky)

-vnitřní oplození ve vejcovodech

-pohlavní dimorfizmus (př. lev / lvice)

-páření a doba březosti (gravidita) načasovány tak, aby se mláďata rodila do klimaticky příhodného období (dostatek potravy)

-vznik placenty- „plodové lůžko“

-na vzniku se podílí děložní sliznice + chorion, alantois- vyživovací funkce, přirostlá k děložní stěně

-plod spojen pupeční šňůrou → vývod metabolických zplodin, výměna plynů, produkce hormonů

-do těsné blízkosti placenty zasahují cévy matky + vyvíjejícího se jedince

– ! ne mísení krve

-prostupují látky z krve matky do krve plodu

-první potrava– mateřské mléko

-rozdíly mezi skupinami (vejcorodí X živorodí)

 

SYSTÉM

-podle způsobu rozmnožování

 

 PODTŘÍDA: VEJCORODÍ

-kladou vejce

-mají některé znaky plazů a ptáků, např. mají kloaku, krkavčí kost, zobákovité čelisti

-vlastnosti savců-  hustá srst, bezjaderné červené krvinky, bránice, střední ucho ze 3 kůstek

-mláďata se živí mateřským mlékem-  ale aktivně ho nesají, jen olizují mléčná políčka

(ne bradavky)

 

Řád: PTAKOŘITNÍ

-prastará skupina

-mléčná políčka na břiše

-kloaka

varlata v tělní dutině, šourek není vytvořen

-krkavčí kost

-nedokonalá termoregulace

-oči se zachovanou mžurkou

-vejce s kožovitým obalem a velkým množstvím žloutku

-čelisti ve formě zobáku, bezzubé

-orientace hlavně hmatem

-chybí ušní boltce

-samci jedové žlázy na zadních nohách

-pouze Austrálie, Tasmánie, Nová Guinea

 

-zástupci: ptakopysk– kachní „zobák“, plovací blány, polovodní

                  ježura– bodliny a srst, trubicovitě protáhlá tlama

                  paježura

 

PODTŘÍDA: ŽIVORODÍ

-rodí žívá mláďata (celý vývoj embrya z vejce probíhá v těle matky)

 

Nadřád: VAČNATÍ

-mají vak = „inkubátor“ pro mládě

-vak je obkroužen dvěmi vakovými kostmi

-rodí nedokonalá mláďata » donáší je ve vaku

 

Řád: VAČNATCI

-rodí nedokonalá mláďata v raném embryonálním stádiu, vývoj dokončují ve vaku

-ve vaku se mláďata přisají a „přirostou“ k bradavce

-mléko je vstřikováno do tlamičky mláděte → aktivně nesaje

-oblast Austrálie a Ameriky

-zástupci: klokan– býložravci, žijí ve stádech, mohutné svaly na zadních nohách, mohutný ocas

koala medvídkovitá– chápavé nohy, chybí ocas, živí se pouze listy eukalyptu, potravní specialista, má vak obrácený na zádech

vačice opossum– jižní a Severní Amerika, ovíjivý ocas, předstírá smrt a vylučuje posmrtný smrad → ochrana před predátory

 vakoveverka

      vakovlk

                  bandikut (má pravou placentu)

      ďábel medvědovitý= „tasmánský čert“

 

Nadřád: PLACENTÁLOVÉ

-u samice v děloze se vytváří placenta → vzniká prorůstáním chorionu (blána klkatá) do stěny dělohy

-placenta zajišťuje výživu a odvádí zplodiny mechanismu

-oběhy matky a dítěte se nemísí, ale látky prochází skrz placentu

-mláďata: NIDIKOLNÍ (=krmivá)- šelmy, hlodavci

NIDIFUGNÍ (=nekrmivá)- kopytníci (po porodu jsou schopná stát a následovat stádo)

 

Řád: HMYZOZRAVCI

-orientace čichem- protažený čumák

-zástupci: ježek– hibernuje = „pravý zimní spánek“, lopatkovité končetiny

rejsek vodní

krtek

 

Řád: LETOUNI

-jediná skupina savců, která aktivně létá

-noční aktivita

-TARGUS- víčko v uchu (u ušního boltce)

-přední končetiny přeměněny v křídlo

-zadní končetiny přeměněny v zavěšovací orgán

-orientují se pomocí ECHOLOKACE – ultrazvukových vln; vysílají je, podle odrazu poznají vzdálenost

-zástupci: netopýr velký-živí se hmyzem, vysílá zvuky tlamou → přijímá ušima

vápenec– vysílá zvuky nosem → přijímá ušima

       kaloň jedlý- tropické, býložraví, nektar z květin

                   upír obecný– živí se krví obratlovců, olizují krev, mohou přenášet vzteklinu

 

Řád: PRIMÁTI

-nehetnatci

-dokonalá NS

-POLOOPICE- nižší, primitivnější způsob života, noční život → velké oči

                        –zástupci: lemur kata

                                         komba ušatá

                                         ksukol

                                         outloň

                                         nártoun

 

-OPICE- ploskonosí- malpy, chápani, vřešťani

-opice nového světa

-zástupci: malpa kapucínská

-úzkonosí- paviáni, kočkodani, mandrilové, makakové

-opice starého světa

-zástupci: makak rhesus

pavián mandril

-LIDOOPI- nejdokonalejší

-jemná motorika

-gibboni, šimpanzi, gorily, orangutané

-zástupci:

orangutan bornejský

šimpanz učenlivý

gorila nížinná

 

Řád: ŠELMY

-masožravci

-predátoři

-loví živou kořist

-POZEMNÍ: uzpůsobený chrup, trháky (poslední horní třenové zuby a první dolní stoličky), ostré, velké špičáky

MEDVĚDOVITÉ- největší pozemní šelmy, zakrnělý ocas, všežraví, ploskochodci, bez obličejové mimiky

-zástupci:

medvěd hnědý- všežraví, nepravý zimní spánek (přes zimu se několikrát probudí)

medvěd lední- masožraví, bíle zbarvený

panda

 

LASICOVITÉ- dlouhé tělo, krátké nohy, ohebná páteř, pachové žlázy u řitního otvoru

-zástupci: tchoř, skunk, kuna, lasice, hranostaj, vydra, jezevec

 

HIENOVITÍ- podobní psovitým, „sražený“ zadek, mohutný chrup, silné žvýkací svaly, smečky

-zástupce: hyena skvrnitá

 

KOČKOVITÉ- zkrácená obličejová část, malý počet zubů (max. 30), velké oči, ostré zatažitelné drápy, loví většinou individuálně, na kořist číhají

-zástupci: kočka, rys, levhart, jaguár, tygr, lev, gepard

 

PSOVITÉ- dlouhé nohy, prodloužená obličejová část, prstochodci, smečky,

kořist štvou

-zástupci: liška, vlk, pes hyenový, fenek, psík mývalovitý

 

-VODNÍ: adaptace k vodnímu životu, přeměna končetin v ploutve

namíření zadních končetin dozadu (nahrazení ocasní ploutve)

silná tuková vrstva v podkoží

 

PLOUTVONOŽCI- zástupci: lachtan– zachované boltce, umí dát zadní končetiny pod tělo a chodit na souši

tuleň– nemá ušní boltce, zadní končetiny pouze jako kormidlo, po souši se plazí

mrož– velké zahnuté kly vzniklé z horních špičáků, silný řev

 

Řád: CHOBOTNATCI

-horní řezáky » kly

-chobot vzniká protažením nosu a srůstem s horním pyskem

-pneumatizovaná lebka – aby unesli hlavu

-zástupci: slon africký– velké uši » ochlazení, na chobotu má dva prstíky

slon indický– na chobotu jeden prstík

 

Řád: LICHOKOPYTNÍCI

-velcí savci s redukovaným počtem prstů

-3. prst nejsilnější, chráněn kopytem, osa končetiny prochází 3. prstem

-protažená obličejová část

-řezáky v horní i dolní čelisti, potravu ukusují

-silné pysky, horní může být prodloužený

-jednoduchý žaludek

-zástupci:

nosorožec– tlustá zrohovatělá kůže, 1-2 rohy postavené za sebou

 kůň

 osel

zebra

tapír

 

Řád: SUDOKOPYTNÍCI

-3. a 4. prst = kopyto

-osa končetiny prochází mezi prsty

-býložravci

-velcí savci

-často ve stádech

 

-NEPŘEŽVÝKAVÝ

prase domácí

-prase divoké

-hroch obojživelný

 

-VELBLOUDI- mimochodník- stejně se pohybují nohy na obou stranách

velbloud dvouhrbý– v hrbech– zásobní tuk » rozkladem » metabolická voda

velbloud jednohrbý (dromedár)

lamy

-PŘEŽVÝKAVÝ- 4 žaludky – bachor, čepec, kniha, slez

-čeledi: JELENOVITÍ- samci mají parohy, SHAZUJÍ JE

ŽIRAFOVITÍ

TUROVITÍ- rohy, rohovina, pokožkový původ

tur, ovce, kozy

 

Řád:KYTOVCI

-žijí jen ve vodě

-rybovitý tvar těla

-KOSTICOVCI- kostice → filtruje se přes ně plankton → živí se jim

-zástupci:

velryba grónská

plejtvák obrovský

 

– OZUBENÍ- draví, živí se rybami

-zástupci:

delfín obecný

vorvaň

 

Řád: CHUDOZUBÍ

-zástupci: lenochod

 

Řád: HLODAVCI

Řád: ZAJÍCOVITÍ

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy