Asthma bronchiale – maturitní otázka

 

Otázka:  Asthma bronchiale

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): Kristýna

 

Charakteristika

 • Je to chronické zánětlivé celoživotní onemocnění DC se:
  • Záchvaty výdechové dušnosti, která je způsobena přechodným bronchospasmem
  • Otokem sliznice dýchacích cest
  • Tvorbou vazkého hlenu, který dýchací cesty ucpává.
 • Odhaduje se celosvětově asi 150 miliónů astmatiků. Mezi dětmi je asi 10% výskyt.
 • Nelze zcela vyléčit, ale dá se dostat pod kontrolu. Neléčené astma vede k nevratným změnám zhoršujícím výkonnost nemocného a k řadě komplikací.
 • Neléčený chronický zánět v DC vede ke strukturálním změnám a trvalému zúžení DC s akutními astmatickými záchvaty.

 

Bronchospasmus

 • Je vyvolán kontrakcí hladkých svalů dýchacích svalů a vznikne působením některého ze spouštěcích faktorů= Alergeny – prach, pyly, peří, roztoči, potraviny, viry, plísně, léky-salicyláty….

 

Příčiny

 • Alergie časného typu s genetickou dispozicí, dochází k přehnané reakci na látky z prostředí
 • Atopie – vrozená dispozice k rozvoji alergie, ve zvýšené míře se tvoří protilátky typu IgE typickým projevem jsou atopické ekzémy
 • pylová alergie, senná rýma, alergická rýma….
 • psychogenní složky – emoční rozrušení, stres, strach…..
 • fyzická námaha

 

Příznaky

 • Astma se dělí dle klinických obtíží do 4 stupňů:
  1. Lehký záchvat – je občasný, lehké příznaky
  2. Středně těžký – 1 – 2 x týdně, trvání do jedné hodiny, dochází ke zhoršení respiračních funkcí
  3. Těžký záchvat – časté záchvaty, trvá 1 hod. i dny
  4. Astmatický záchvat – střídají se období klidu a období s astmatickými záchvaty
 • Vzniká náhle, neočekávaně, ve dne i v noci
 • Má prodloužený výdech provázený pískoty a vrzoty, protože DC jsou zúženy (výdechová – dušnost) dýchá proti odporu
 • Stridor
 • Nemocný sedí, zaujímá ortopnoickou polohu
 • Úzkost a tíseň na hrudi, neklid, opocenost, panika, strach, rty i konečky prstů má cyanotické, tachykardie
 • Dráždivý kašel, ke konci záchvatu vykašle trochu sputa
 • Vtahování jugulární jamky

 

Astmatický stav

Status astmatikus – vyplývá z dlouhotrvající dušnosti

 • Je charakterizován dlouhou dobou trvání, těžkým průběhem a ohrožením vnitřního prostředí. Ventilace plic je nízká, dochází k hypoxii a hyperkapnii/hromadí se CO2/
 • Na základě hyperkapnie se rozvíjí respirační acidóza/ph krve klesá/.
 • Astmatik dýchá velmi povrchně
 • Rozvíjí se akutní dechová nedostatečnost, může dojít k srdečnímu selhání.
 • V důsledku přetížení pravé komory může vzniknout cor pulmonale/dilatace PK/.

 

Vyšetřovací metody

 • anamnéza (pylová rýma, atopický kašel, prodloužení expiria, výskyt v rodině)
 • fyzikální vyšetření – nález cyanózy, ortopnoe, prodloužené expirium
 • funkční plicní vyš. – spirometrie (měření dechových objemů, u astmatu klesá tzv. jednovteřinová vitální kapacita, tj. objem vzduchu vydechnutý s největším úsilím za 1 vteřinu), nelze provádět u malých dětí
 • alergologické vyš. – testování diagnostickými alergeny -kožní – c. injekce (0,02 ml) – inhalační – alergen se vdechne za současné spirometrické kontroly; provokační- např. vkápnutí do nosu
 • ↑ titr protilátek IgE v krvi (imunologické vyš., mikrobiologická laboratoř)
 • KO (↑ množství eozinofilů)
 • ABR – saturace krve kyslíkem, nález respirační acidózy, hyperkapnie
 • sputum – bakteriologicky, cytologicky k doplnění

 

Léčba

 • Cílem je potlačení zánětu DC
 • Farmakologie:
  • Bronchodilatancia – Ventolin, Bricanyl, Atrovent;
  • Kortikosteroidy – Solu-Medrol;
  • Mukolytika – Mucosolvan, ACC
  • Antihistaminika
  • ATB – pokud známky respiračního infektu
  • Oxygenoterapie – možnosti podávání kyslíku
  • Kontinuální infuze Ringerova roztoku
   • volíme především inhalační a  v.  formu podání léků, poučený rodič či dítě zahajuje inhalační léčbu sám, jinak provádí sestra!!

 

Zásady inhalace

Režimová opatření zvlhčený vzduch, omezit spouštěcí faktory (domácí zvířata, koberce, záclony, prašné a zakouřené prostředí,…)

 • Speleoterapie – léčba v jeskyních, pobyty u moře- oblázkové pláže
 • Akupunktura, jóga, psychoterapie, farmakoterapie, míčkování, lázně

 

Léčba astmatického záchvatu

 • Inhalace rychle účinných bronchodilatancií – 2 – 4 dávky každých 20 minut v první hodině.
 • Současně je cílem léčby zklidnění pacienta, navodit psychickou pohodu
 • Zlepšení dýchání – tím zlepšení plicní ventilace a tkáňového zásobování kyslíkem

 

Ošetřovatelská péče

 • S ošetřováním astmatiků se můžeme setkat v domácím prostředí, tak v nemocnici.
 • Příjem – plicní odd., interní odd., u dětí na dětském odd.
 • Především zklidnění pacienta
 • Poloha – Fowlerova, ortopnoická
 • Pokud si pacient léky aplikuje sám – kontrola, dohled, u dětí – sestra. Pokud i.v. aplikace kontrola funkčnosti kanyly, délky zavedení, sledování příznaků zánětu
 • Zajištění provedení ordinací – odběry krve, spirometrie….
 • Kyslíková terapie – kontrola účinnosti
 • Dostatek tekutin – čaj, voda, NE – džusy, mléčné nápoje…
 • funkce – TK, P, D, P, TT
 • Sledování účinku léků
 • Zhodnocení úrovně soběstačnosti – ev. dopomoc

 

DLOUHODOBÁ PÉČE

 • Speleoterapie- jeskyně
 • Klimatoterapie- moře
 • fyzioterapie (nácvik správného dýchání)
 • Psychoterapie a sedativa
 • Životospráva – eliminace alergenů z potravy
 • hyposenzibilizace – aplikace oslabených alergenů do organismu per os nebo injekčně dle výsledků testů. Cílem je přimět organismus k přiměřené reakci na cizorodou látku.
 • Při výběru zaměstnání zohlednit rizikové prostředí
 • Není nutné omezovat fyzickou aktivitu
 • SELF – MANAGEMENT – pacient je do léčby zapojen, zná podstatu, plán léčby, ví, jak reagovat při zhoršení stavu.

 

VÝŽIVA

 • Nemocného dostatečně zavodňovat, protože ztrácí z těla velké množství vody dýcháním, aktivně nabízet tekutiny. Zavodnění usnadňuje vykašlávání vazkého hlenu. Pokud není nemocný pro dušnost schopen dostatečně pít, zavodňujeme parenterálně dle ordinace lékař
 • Strava lehce stravitelná, nenutit (upřednostnit ovoce – vitamíny, minerály).

 

VYPRAZDŇOVÁNÍ

 • U těžkých stavů přísná bilance tekutin (ARO, JIP), sledovat pravidelnost stolice, odchod plynů – plynatost  zvedá bránici a objevují se dýchací potíže.

 

PÉČE O DUŠEVNÍ POHODU

 • Při záchvatu je pacient neklidný, úzkostný, někteří bývají zlostní až agresivní = nutný laskavý a starostlivý přístup sestry, potřebuje uklidnění a psychickou podporu, snížit duševní napětí, vyloučit strach a stres z nemocničního prostředí, odloučení od rodičů.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!