Kosterní soustava, svalová soustava

 

   Otázka: Kosterní soustava, svalová soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Iveta

 

 

Stavba kostí

 • Z anorganických sloučenin
  • CaCO3,Ca(PO4)2 – zajišťují tvrdost, křehkost
 • Z organických sloučenin
  • Ossein – zajišťují prožnost
 • Okostice
  • Tuhý vazivový obal bahatě protkaný cévami a nervy, upínají se zde svaly, pokrývá celou kost, kromě kloubních konců
  • V okostici se nacházejí kostitvorné buňky (osteoblasty), které vytvářejí v případě poškození kosti novou kostní tkáň
 • Kostní tkáň
  • Spongiozní – houbovitá
   • Při zlomenině vytváří nové sítě
   • Odolná proti tlaku, tahu
   • Architektonická kostí
   • V epifízách, krátké – ploché kosti
  • Kompaktní – hutná
   • Lamely jsou vrstevníků kruhovitě kolem haversových kanálků
   • Dlouhé, krátké, ploché kosti
 • Kostní dřeň
  • Vyplňuje vnitřek dlouhých kostí a dutinky ve spongiozní kosti
  • Vznikají zde červené krvinky, většina bílých krvinek a krevní destičky
  • V mládí je červená, postupně s věkem ukládáním tuku žloutne

 

Osifikace

 • Proces vzniku kostí
 • Kostnatění
 • Desmogenní osifikace – vzniká z vaziva
 • Chondrogenní osifikace – vzniká z chrupavky

 

Růst kostí

 • Růst do šířky zajišťuje okostice
 • Růst do délky se uskutečňuje prostřednictvím růstových chrupavek (jsou umístěny mezi diafýzou a epifýzami dlouhých kostí
 • Růst kostí do délky je řízen růstovým hormonem (somatotropinem) produkovaným hypofýzou
 • Pevnost kostí ovlivňuje hormon kalcitonin vytvářejí se ve štítné žláze a parathormon, který vzniká v příštítných tělískách
 • V chrupavce vznikne osifikační jádro, začínají se oddělovat do stran osteoblasty a ty se mění na osteocyty

 

Stavba obratle

Kostra trupu, hlavy, končetin

 • Trup
  • Páteř
   • Pružná osa celého těla
   • 33 – 34 obratlů
    • 7 krčních – 1.nosič – atlas – kývavý pohyb, 2.čep – axis – otáčivý pohyb
    • 12 hrudních
    • 5 bederních
    • 5 srostlých – kost křížová
    • 4 -5 srostlých – kostrč
  • Žebra
   • Jsou protáhlé, obloukovité kosti, které se vzadu kloubně připojují k hrudním obratlům a vpředu chrupavkou k hrudní kosti – společně se tvoří hrudní koš chránící srdce a plíce
   • 7 párů pravých žeber – chrupavkou připojeny ke kosti hrudní
   • 3 páry nepravých žeber – chrupavkami připojeny na chrupavky žeber pravých
   • 2 páry volných žeber – končí vpředu volně ve stěně břišní
  • Hrudní kost
   • Je plochá kost, nachází se v přední části hrudního koše
   • Je spojena s pravými žebry a kloubně s klíčními kostmi
   • Skládá se z
    • Rukojeti
    • Těla
    • Mečovitého výběžku
 • Hlava
  • Chrání mozek a smyslové orgány
  • Obličejová
   • Horní čelist – párová, jsou zde vysazeny zuby
   • Dolní čelist – nepárová, kloubně spojena se spánkovou kostí
   • Kost lícní – párová
   • Kost slzní – párová, je na vnitřní straně kostěné očnice
   • Kost nosní – párová, tvoří podklad hřbetu nosu
   • Kost radličná – nepárová, tvoří část horní přepážky
   • Kost patrová – párová
   • Jazylka – nepárová, visí na ní hrtan
  • Mozková
   • Ploché kosti jsou spojeny švy – vazivové spojení kostí
   • Kost týlní – nepárová, má týlní otvor, který navazuje na atlas
   • Kost temenní – párová
   • Kost čelní – nepárová, kostěný podklad pro čelo
   • Kost spánková – párová, součást je kost skalní- nejpevnější
   • Kost klínová – nepárová, ukládá hypofýzu
   • Kost čichová – tvoří strop nosní dutiny
 • Horní končetina
  • Pletené horní končetiny
   • Lopatka
   • Klíční kost
  • Volná horní končetina
   • Pažní kost
   • Vřetenní kost – palcová strana ruky
   • Loketní kost – malíková strana ruky
   • Zápěstní kůstky – 8 kostí ve dvou řadách po čtyřech
   • Záprstní kůstky – 5 kostí
   • Články prstů – 14 článků (palec 2 články, ostatní 3 články)
  • Velké klouby horní končetiny
   • Kloub ramenní – spojení hlavice kosti pažní a jamky lopatky
   • Kloub loketní – spojení kosti pažní, loketní a vřetenní
 • Dolní končetina
  • Pletenec dolní končetiny – připojuje dolní končetiny ke kostře trupu
   • Pánevní kost – párová, vzniká srůstem kosti kyčelní, stydké a sedací
  • Volná dolní končetina
   • Stehenní kost –
   • Holenní kost – palcová strana, tvoří vnitřní kotník
   • Lýtková kost – malíková strana, tvoří zevní kotník
   • Zánártní kůstky – 7 kostí
   • Nártní kůstky – pomáhá tvořit klenbu, 5 kostí
   • Články prstů
  • Velké klouby dolní končetiny
   • Kloub kyčelní – spojení hlavice stehenní kosti a jamky pánevní kosti
   • Kloub holenní – spojení spodního konce kosti stehenní a horního konce kosti holenní, v jeho přední části je umístěná čéška

 

Spojení kostí

 • Pevné
  • Pomocí vaziva – švy na lebce
  • Pomocí chrupavky – pánevní kosti, žebra, hrudní kost
  • Pomocí kostí – pánevní kost, kost křížová
 • Pohyblivé
  • Pomocí kloubů
  • Kulový kloub
  • Elipsoidní kloub
  • Sedlový kloub
  • Válcový kloub
  • Čepový kloub
  • Plochý kloub

 

Svalová soustava

Druhy svalové tkáně

 • Příčně pruhovaná svalovina
  • Je ovládaná vůlí
  • Kosterní svalovina
  • Tvoří jazyk, svaly hlavy a končetin, ale i bránice, hlavní dýchací sval savců
 • Hladká svalovina
  • Není ovládaná vůlí
  • Tvoří stěny cév, trávicí trubice, žaludku, vývodů žláz, dělohy nebo svalů jako je vzpřimovač chlupu nebo svaly duhovky oka.
 • Srdeční svalovina
  • Stavbou svalů je podobná příčně pruhované svaloviny, ale funkcí se podobá hladké svalovině
  • Tvoří myokard

 

Stavba kosterního svalu

 • Sval se skládá ze svalových vláken (myofibrila) spojených do snopečků
 • Snopečky se spojují do snopců a více snopců tvoří sval
 • Sval je krytý svalovou povázkou (fascie)
 • Střední část svalu se nazývá bříško svalů – je to nejširší část svalu
 • Na koncích sval přechází ve šlachy, pomocí nichž se upínají ke kostře
 • Svaly jsou složeny s kontraktilních bílkovin
  • Aktin – světlý, jednolomý
  • Myosin – tmavá, dvojlomá

 

Svalový stah

 • Je umožněn přítomností kontraktilních bílkovin, z kterých jsou složený myofibrily
 • Myofibrily jsou vlákna v cytoplazmě svalových vláken
 • Mezi vlákna myosinu jsou částečně zasunuty vlákna aktinu
 • Myofibrily se zkracují a dojde ke kontrakci
 • Sarkoméra – základní úseky myofibril tvořené střídajícími vlákny aktinu a myosinu
 • Činnost kosterního svalstva je řízena mozkovými a mišními nervy ovládané vůlí
 • Svalovou kontrakci vyvolává nervový vzruch, který přivádí motorické nervové vlákno
 • Motorické nervové vlákno inervuje více svalových vláken a tvoří speciální typ synapse – nervosvalová ploténka
 • Nervový vzruch dospěje na konec nervového vlákna a způsobí vylití mediátoru do štěrbiny nervosvalové ploténky, na svalovém vlákně vzniká akční potenciál
 • Z jeho endoplazmatického retikula se uvolní ionty Ca, které vyvolají reakci mezi aktinem a myosinem
 • Nastává svalový stah
 • Ionty Ca se vracejí zpět do endoplazmatického retikula, vazba aktinu a myosinu se uvolní a dojde k uvolnění svalu
 • K uvolnění dojde, pokud se obnoví původní množství ATP
 • Při stahů je nutný příjem kyslíku, ale při pohybu není možno dosáhnout takového přísunu, tak tělo funguje na kyslíkovém dluhu
 • Při kys.dluhu dochází k anaerobnímu odbourání glukózy na laktát hromadící se ve svalu, neboť krev není schopna odvádět, dochází k rychlejší únavě a bolesti
 • A při relaxaci svalu je laktát ze svalů vyplavován do jater, kde je odbouráván

 

Rozdělení svalů podle funkce

 • Antagonistické svaly
  • Pracují opačně, párové svaly
 • Synergistické svaly
  • Spolupůsobící svaly
 • Ohybače (flexory)
 • Natahovače (extenzory)
 • Přitahovače (adduktory)
 • Odtahovače (abduktory)
 • Svěrače (sfinktery)
 • Rozvěrače (dilatátory)

 

Přehled nejdůležitějších svalů

 • Svaly hlavy
  • Žvýkací svaly
   • Pohyb dolní čelisti
   • Zevní žvýkací sval
   • Spánkový sval
  • Mimické svaly
   • Určují výraz obličeje
   • Kruhový sval oční
   • Tvářový sval
   • Stahovače dolního rtu
   • Velký lícní sval
   • Kruhový sval ústní
 • Svaly krku
  • Zdvihač hlavy
 • Svaly hrudníku
  • Vnitřní mezižeberní svaly
  • Zevní mezižeberní svaly
  • Velký prsní sval
  • Malý prsní sval
  • Bránice – odděluje dutinu břišní od dutiny hrudní
 • Svaly břicha
  • Přímý sval břišní
  • Zevní šikmý sval břišní
 • Svaly zad
  • Široký sval zádový
  • Trapézový sval
  • Mezilopatkové svaly
 • Svaly horní končetiny
  • Deltový sval
  • Dvojhlavý sval pažní
  • Trojhlavý sval pažní
  • Svaly předloktí
  • Svaly ruky – ohýbače a přitahovače prstů
 • Svaly dolní končetiny
  • Velký hýžďový sval
  • Střední hýžďový sval
  • Malý hýžďový sval
  • Čtyřhlavý sval stehenní
  • Krejčovský sval
  • Sval poloblanitý
  • Trojhlavý sval lýtkový – připojený achylovou šlachou ke kosti patní
  • Svaly bércoun


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!