Laser – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Laser

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Laser

– jediný umělý zdroj koherentního záření

– aktivní látka + optický rezonátor + zdroj excitační energie

 

– dvouhladinový laser

– střídání excitace a deexcitace

– excitační energie => převod elektronů aktivní látky na vyšší hladiny => stimulační foton => hromadná deexcitace => vznik fotonů o stejné energii => zesíleny optickým rezonátorem

– optický rezonátor = soustava zrcadel ve vzdálenosti vlnové délky

 

– tříhladinový laser

– excitace až na širokou třetí hladinu => není potřeba monoenergetický zdroj (tepelný přechod)

 

– podle aktivní látky

– pevné – rubínový, neodymový

– polovodičové – elektroluminiscence, vysoká účinnost

– kapalinové – roztok organického barviva => laditelnost vlnových délek

– plynové – He-Ne, iontové (Ar, Kr), molekulový plynný laser (CO2+N2+He), excimerový

– plazmové – plazma ionizovaného uhlíku

– s volnými elektrony – svazek elektronů v magnetickém poli

– změna E elektronů nebo f pole => změna λ

 

– podle režimu

– kontinuální – souvislé vlnění

– impulsní – různě dlouhé impulsy

 

– pseudolasery

– LED diody – nekoherentní často polychromatické záření => bez biologických účinků

 

– účinky laseru

– viz účinky viditelného světla

 

– terapeutická aplikace laseru

– fototerapie, spory o účinnost

– polovodičové lasery s nízkým výkonem (do 500mW), λ=630-900nm

– laserová pera, kapesní lasery, stolní lasery

– terapeutický účinek

– analgetický

– zvýšení parciálního tlaku O2, změna polarizace => snížení dráždivosti

– protizánětlivý

– aktivace monocytů a makrofágů, urychlená proliferace lymfocytů

= imunologická podstata

– biostimulační

– zvýšená syntéza kolagenu, zvýšené prokrvení, rychlejší regenerace

– chirurgické lasery viz níže


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!