Kroužkovci – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Kroužkovci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): TS

 

 

 

 

kmen Kroužkovci

– vodní i suchozemští, asi 17 000 druhů

– velikost: milimetry až 3 metry

– tělo: válcovité, protáhlé, homonomně segmentované (článkované), první článek= prostomium

na povrchu= epidermis (četné hlenové žlázky→ usnadňují pohyb), jemná kutikula (ochrana)

pod pokožkou= kožně svalový vak (okružní a podélná svalovina)

někdy pohybové orgány= výrůstky se svazky štětin (parapodia)

– některé orgány se v jednotlivých článcích opakují (nervová a rozmnožovací soustava), jiné ne (trávicí)

– trávicí soustava: trubicovitá, ústní otvor na břišní straně→ ústní dutina→ hltan→ jícen→

→ žaludek (žláznatá část= enzymy, svalnatá část= mísení potravy) →

→ střevo (spirální řasa tyflosolis, zvětšení povrchu)→řitní otvor

– dýchací soustava: často dýchají celým tělem, někdy žábry= keříčkovité vychlípeniny na pokožce

– cévní soustava: uzavřená, hřbetní a břišní céva, mezi nimi příčné spojky,

chybí srdce→hřbetní céva je stažitelná, axilární cévy=pomocná srdce, v přední časti těla

krevní barvivo- železo (červená), měď (zelená)

– vylučovací soustava: metanefridie= obrvená, mnohobuněčná nálevka, ústí na povrch, v každém článku

– nervová soustava: gangliová, na břišní straně

v každém článku pár uzlin→ mezi články spojení podélnými pruhy konektidy

pár v jednom článku spojen komisury

v přední části zvětšené uzliny= nadhltanová a podhltanová

– smysly: oči, statocysty, chemoreceptory, mechanoreceproty

– rozmnožovací soustava: hermafrodité i gonochoristé, původně v každém článku→ redukce,

oplození- vnější

 

  1. třída Mnohoštětinatci

– většinou mořští

– na každém článku parapodie

– pokožka může vylučovat schránku z uhličitanu vápenatého

– rozmnožování: gonochoristé, vývoj nepřímý přes larvu (trochofora)

nepohlavní- zadní část se zaškrtí→ zmnožení pohlavních buněk

– zástupci: Nerytka hnědá

– až 20 cm, dravec, žije na dně

Afroditka plstnatá

– až 18 cm, žije při březích Evropských moří

 

  1. třída Opaskovci (Clitelata)

– 3 800 druhů, suchozemské a sladkovodní druhy

– bez parapodií

– mají clitellum (opasek) u 30 článku

 

  1. podtřída Maloštětinatci (Oligocheta)

– 7- 6 000 článků, různý počet štětin

– hlavová část není viditelně oddělena

– při jícnu vápenaté žlázy- vyrovnávají pH v trávicí trubici

– proterandričtí hermafrodité→ ♂ 1-4 páry varlat, ♀ 1-3 páry vaječníků

– 10 článek= semenné váčky, 15 článek= vývod ♂, 14 článek= vývod ♀

– rozmnožování: hlenové pouzdro→ uvolní se do něj vajíčka a spermie→ pouzdro se

sesune přes hlavu a zůstane někde ležet

navzájem do sebe zapichují štětinky aby drželi u sebe

– smysly: světločivné a hmatové buňky v pokožce, jsou fotofobní= strach ze světla

– velká schopnost regenerace

– výskyt: v půdě, potrava pro jiné živočichy, ve vodě

– zástupci:  Nitěnka větší, Žížala pestrá, Žížala obecná

 

  1. podtřída Pijavice (Hirudinea)

– 300 druhů

– velikost: 1-30cm, 34 článků

– tělo: dorzoventrálně zploštělé, bez štětin

2 přísavky- přední ze šesti článků, zadní ze sedmi článků

– trávicí soustava: čelistmi propichuje povrch těla, vpouští do krve látku hirudin (působí

protisrážlivě a znecitlivuje)

žaludek se slepými výběžky, které naplní krví a uchovává si ji

– žaludek: Chobotnatka rybí, Pijavka koňská, Pijavka lékařská

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!