Obecná farmakologie – maturitní otázka z chemie/farmakologie

 

   Otázka: Obecná farmakologie

   Předmět: Chemie/farmakologie

   Přidal(a): deni24

 

 

 

 

OBECNÁ FARMAKOLOGIE

=věda o léčivech, studuje co se děje mezi léčivem a živým organismem, interakce mezi léčivy (jak na sebe reagují různá léčiva), cílem jsou i mikrozvířata ve zvířeti

 

 • Farmacie-studuje léčivo jako takové (stavbu, složení, výrobu)
 • Farmakologie (dělíme)

Obecná-farmakokinetia-zkoumá osu léčiva v organismu (jak se vstřebá, co se s ním děje, kdy se vyloučí, kdy je nejvyšší hladina…)

– farmakodynamika- co dělá léčivo s organismem-mechanismy účinku léčiv (jaký účinek)

Speciální – studuje skupiny léčiv

 • Klinická farmakologie– zkoumá účinky léčiv na zdravých a nemocných zvířatech (účinky, projevy..)
 • Farmakoterapie– věda, zkoumá konkrétní léčiva a použité dávkování, snášení léků, trvání, délka podávání
 • Toxikologie-věda o jedech a jejich účincích (nežádoucí až smrtelných účincích léků)

 

LÉČIVO-FARMAKO

Zdravotní materiál

 • Léčiva- 1.skupina
 • Pomocné látky-součást léčiva, poskytuje hmotu, nosič, nemá léčivé účinky
 • Prostředky zdravotnické techniky-chir. Nástroje, obvazy, inj. materiál
 • Prostředky obalové techniky.udržují stabilitu a trvanlivost léčiva

 

Pomocné látky

-vazelína, olej, voda, vosk

-neměla by ovlivňovat stálost léčiva

-neměla by ovlivňovat smyslové vjemy

 

Léčiva

-směs látek určené k podání člověku nebo zvířeti, k léčení, k diagnóze choroby, k prevenci, nebo k úpravě (ovlivnění) biologických funkcí

 

Léčiva

 • Léčivé látky

– jsou chemicky jednotné, jdou vyjádřit chemickým vzorcem, mají konkrétní strukturu

-patří sem přírodní látky-chemicky nejednotné (nedefinované)

-používají se pro přípravu léčiva (surovina) nebo jsou použiti jako léčivo

 

 • Léčivé přípravky

-produkty z léčivých a pomocných látek

-upraveny do konkrétní formy (např. dezinfekční přípravky, kosmetické přípravky, homeopatika…)

 

 • Léky

-je konečný produkt

-jsou léčivé přípravky nebo léčivé látky upravení do takové formy připravené k použití

 

Léky

 • IPL-individuálně připravené léčivo-to co vyrobí v lékárně
 • HVLP-hromadně vyrobený léčivý přípravek-v továrně (dnes většina)

 

Názvy léčiv

 • Generický-volně používaný v literatuře, název není chráněn
 • Chemický-chemická identifikace léčiva
 • Lékopisný– název latinský, využívá se v lékopisech
 • Tovární-chemicky stejný, ale více názvů, název patentován, obchodní název daný výrobcem, součástí názvu může být název firmy
 • Registrační číslo dle systému CAS– celosvětově platný, jednoznačně konkretizuje lék
 • INN-oficiální název, používaný v literatuře, lékopisech, katalogách

       -je nejpoužívanější

 

Dávky a dávkování léčiv

 • Dávka (dosis)- množství léčiva, které chceme aplikovat pacientovi
 • Dávka jednotlivá (dosis singula)– množství léku podané zvířeti najednou
 • Dosis refracta- rozdělená dávka jednotlivá podaná v krátké době (nejde dát naráz, podáváme všechny najednou, ale ne jiná místa)
 • Dávka denní (dosis pro die)-množství léku dávkované v průběhu 24 hodin
 • Dosis pro cura (dávka pro léčbu)-množství léku dávkovaného po celou dobu léčby
 • Dávka redukovaná- dávka snížená (kvůli stáří, březosti, mládí, jiné nemoci)
 • Dosis pro toto- dávka pro zvíře jednoho druhu (nekoukáme na hmotnost)

 

Dávka léčebná

Množství léku, který vyvolá optimální léčebný účinek.

-minimální dávka (prahová): nízké množství, které má léčebný účinek

-střední účinná dávka: ED50: ta která vyvolá chtěný účinek u 50%léčených zvířat

-maximální dávka:léčivé účinky, které zvíře snese bez poškození (toxicita)-největší množství léku

Dávka toxická

-množství léku, které zvíře nesnese, vyvolá toxické účinky OTRAVY

Dávka smrtelná (dosis letalis)

množství léku, které zabíjí

 

Terapeutická šíře

-rozsah mezi dávkou toxickou a dávkou léčebnou

 • Úzká: dávky jsou u sebe, nebezpečné
 • Široká: bezpečné, veliká šíře mezi dávkami

-parametr bezpečnosti léčiva

 

Dosologie-věda zabývající se problematikou dávek

Dávkování na hmotnost zvířete-řídíme se druhem a věkem zvířete (na 1kg, na 10 kg, na 100kg)

Dávkování na povrch/plochu zvířete

Opakované dávky léčiva-opakovaná stejná dávka než vyřešíme nemoc

Opakované podání–  léčivo se v těle kumuluje-zesiluje účinek léku, ale může působit i toxicky (kumuluje-tuk, játra)

 

Návyk– musíme zvyšovat dávky, abychom dosáhli stejného účinku

– může přejít do zvávyslosit

Rezistence-odolnost vůči léčivé látce (vrozená a získaná)

 

Rezidua léčiv

=zbytky léčiv v tkáních, nebo v živočišných produktech, odpady

 • Odpady: moč, trus (dostane do vody, půdy, rostlin), nepoživatelné produkty-ekologický význam
 • Produkty: mléko, vejce, med
 • Tkáně: maso (svalovina), kůže, tuk, orgány (játra, ledviny), v místě vpichu

-hormony, ATB (hlavně)

-můžou smyslově ovlivňovat barvu a chuť

 

Maximální reziduální limity:

=tolerované bezpečné množství reziduí vet. léčiv, stanovené pro jednotlivé druhy zvířat

-index AD (akceptovatelný denní příjem)-celkové množství reziduí, které můžeme přijmout za den

a neublíží nám

-podkladem pro stanovení ochranných lhůt u jednotlivých druhů zvířat a léčiv-

Ochranná lhůta:

-doba, po kterou tkáně a produkty se nesmí používat k lidské spotřebě, z důvodů vysokých reziduí

-OL musí být uvedena v příbalovém letáku, na krabičce

-pro každý druh a produkt zvlášť

Kontroluje- ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátu a léčiv

 • Potravinová zvířata-skot, prasata, kozy, ryby, koně, nutrie, pštros,…
 • Nepotravinové-pes, kočka, pet králíčci, koně,…

 

Účinky léčiv

-účinek léčiva=je funkční nebo morfologická změna, kterou tu změnu v organismu způsobí

 • Stimulační
 • Tlumící

-zvracení, průjem, teplota, zvýšený příjem vody a močení,..

 

Účinky léčiv:

 1. MÍRNÉ-nevyžadují změnu ani přerušení terapie, ani jinou léčbu (specifickou)
 2. STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ- změna léčby, změnit dávkování
 3. ZÁVAŽNÉ-vysazení terapie a řešíme vyvolaný problém

 

Nežádoucí (vedlejší) účinky

-ovlivní i jiné funkce, vyskytuje se téměř všude

 1. FARMAKOLOGICKÝ-při vyloučení z těla, vedlejší účinek končí
 2. PATOLOGICKÝ-poškodí tkáně, orgány
 3. GENETICKÝ- poškozuje DNA, mohou vzniknout vývojové vady, poruchy, nádory…

 

 • Vedlejší účinek pozdní-látka není v těle, ale účinek nastane i po vyloučení z těla
 • Účinek toxický-poškodí organismus
 • Účinek letální-způsobí smrt zvířete
 • Účinek placebový-pacient věří v léčbu, lék není lékem (hl. u lidí)

 

Lékové formy:

-polotovar z pomocné látky a léčivé látky, který nějakým technologickým postupem dáme do nějakého

léčivého přípravku (čípky, tablety, roztoky)

– typ lékové formy ovlivňuje farmakokinetiku léčiva

– dělení dle skupenství: tuhé

: polotuhé

: tekuté

: plynné

 

Rozdělení podle způsobu aplikace:

 1. EXTERNA-zevně aplikované lékové formy
 2. PARENTERALIA-(píchneme)-parentálně aplikovatelné l. f.
 3. PERORÁLIA-dám mu je do tlamy

 

EXTERNA:

 • APLIKACE DO DUTIN

 

 • OCULARIA (oční přípravky)
 • lékové formy k léčbě v oftalmologii
 • musí být nedráždivé, působí lokálně a rychle se vstřebávají
 • dáváme do spojivkového vaku nebo na bulbu
 • tekuté: oční kapky-maloobjemové a vody-velkoobjemové
 • polotuhé: oční masti a gely=do spojivkového vaku-ochrana oka
 • tuhé: diagnostické papírky
 • AURICULARIA (ušní přípravky
 • tekuté, polotuhé
 • do zvukovodu
 • uší vody, kapky (malé), (tekuté uší přípravky)
 • tuhé: zásypy (na vytrhávání chlupů z ucha) a tampony
 • NASALIA (nosní přípravky)
 • Kapky- vkapáváme nebo vytíráme nozdry
 • Tuhé nosní přípravky-tampony, houby proti krvácení
 • Inhalanda-plynné nosní přípravky (hl. koně) a inhalační narkotika
 • RECTALIA (aplikace do konečníku)
 • Léčiva pro akutní stavy a pro stavy křečové (epilepsie-tuba do konečníku)
 • Tuhé: čípky (tvarované-střelovitě, nosní materiál-parafín), rektální tablety
 • Polotuhé: masti a pěny
 • Tekuté: používají se při zácpách-olej, vody (např. yal)
 • VADINALIA (aplikace do pochvy
 • Při zánětech
 • Tuhé: kapsle, globule (kulatý čípek), tablety, tampony
 • Polotuhé:vaginální pěny
 • Tekuté: dezinfekce, vaginální výplach
 • INTRAMAMMARIA (přípravky do struku mléčné žlázy)
 • Měnit násadky abychom to nepřenesly
 • Stlačovací nádobky
 • Prevence, léčba, stání na sucho
 • PREPARÁTY NA VÝPLACH OTEVŘENÝCH RAN NEBO DUTIN
 • Roztoky, velkoobjemové, sterilní,
 • V plastových lahvích
 • Můžeme přidávat dezinf. přípravek
 • STYLI (tyčinky k aplikaci do ran a dutin)
 • Tuhé
 • Tají při teplotě těla
 • MEDIKAMENTOVANÉ TAMPONY
 • Do tělních dutin na určitou dobu
 • Musíme ho pak vyjmout

 

 • APLIKOVÁNA NA POVRCH TĚLA – na kůži, srst

 

 • TEKUTÁ FORMA
 • Roztoky, suspenze, emulze
 • Na kůži a srst (ale také na rohy, drápky, kopyta, paznehty…)
 • Lokální účinky, ale mohou se vstřebat a fungovat v celém těle
 • Šampóny, pěny, dezinfekční tekuté prostředky
 • Masťový základ-sádlo, vazelína+léčebná složka
 • POLOTUHÁ FORMA
 • Masti:měknou na povrchu těla, jsou plasticky neformovatelné
 • Pasty:je hutnější, více tuhé složky, hůře roztíratelná, dobře přilne
 • Gel:nemastí, dobře přilne, zgelovatělá tekutina
 • TUHÉ FORMY
 • Zásypy na povrch těla (pudr, zásyp)
 • Sypké léčivé látky
 • Nesmí navlhnout
 • Lahvička se sypátkem, dávkovač
 • Léčivé náplasti
 • PLYNNÁ FORMA
 • Léčivé spreje, tlaková nádobka, dávkovač,
 • Zvířata se bojí spreje

 

PARENTERÁLIA

 • Veškeré injekčně aplikovatelné preparáty
 • Celkový účinek-rychlá, vyšší účinnost, ale je to v těle a musí se to vyloučit samo

 

INJEKCE

INFUSE

IMUNOSÉRA

IMPLANTÁTY

VAKCÍNY

IMSULÍNOVÉ PREPARÁTY

KONCENTRÁTY + PRÁŠKY (pro přípravu ostatních)

 

 1. INJEKCE

Intra venosní (i.v.)

 • Jenom vodné roztoky (izotonické, sterilní, nedráždivé)
 • Nesmí se použít olejová suspenze
 • Nejrychlejší podání
 • Nejnebezpečnější (pomalu a postupné podání, dobře spočítaná dávka)
 • Do předloktí, vena sophina a jugularis
 • Dáváme pozor na intra arteriální podání

muskulárně (i.m.)

 • vodné roztoky, suspenze, olejovité roztoky
 • doba vstřebání je delší (podle prokrvení svalu)-necháme zvíře projít, zacvičit se svalem-urychlí vstřebání (30-40min.)
 • zpomalení vstřebání-přidáme adrenalin
 • větší množství rozdělit do více míst
 • aspirujeme=natáhneme zpět (když natáhneme krev-céva, nebo podkoží)
 • látky dráždivé-pálivé, bolestivé (dáme vědět majiteli)

sub cutálně (i.c.)

 • roztoky, emulze, olej
 • vstřebání je pomalejší, podkoží je méně prokrvené než svat
 • udělat si kožní řasu

dermálně (i.d.)

 • do kůže, při tuberkulinaci skotu, prasat a drůbeže-zdravotní zkoušky
 • alergologie

peritoneálně (i.p.)

 • píchnutí do dutiny břišní
 • roztoky, u zvířat, které nejdou napíchnout (křeček, malá koťata, špatný stav)-můžeme něco napíchnout (vyholit, dezinfekce)-akce život zachraňující

conjunktálně (i.cony.)

 • do spojivky

costálně (i.c.)

 • u malých zvířat, (pánev, stehenní kost)

 

 1. INFUZE
 • Vodné roztoky nebo stabilizované emulze
 • Stabilní, sterilní, prosté částic, nedráždivé
 • Nesmí mít antimikrobiální přísadu
 • Plastové a skleněné lahve
 • Infusní set (kanila, lahev s roztokem, difusní set)
 • Správná dávka a rychlost, dáváme savou podložku=mohou se pomočit
 • Kanila 2-3 dny

 

 1. IMUNOSÉRA
 • Hotové specifické látky
 • Když, není čas, aby si je zvíře zhotovilo samo
 • Při akutním ohrožení na nemoc
 • Musí být v lednici, pasivní imunizace

 

 1. IMPLANTÁT
 • Pevný nosič (i látka), subcutální aplikace (zůstává v těle a postupně se uvolňuje léčivo)=např.: chemická kastrace psů

 

 1. VAKCÍNY
 • Látky pro aktivní imunizaci, nastartují tvorbu protilátek
 • V lednici, správné rozpuštění (sypká a tekutá složka)
 • Dávkovací pistole, injekčně
 • V lahvičce-více dávek-vzteklina
 • Jedna dávka
 • Nesmí přemrznout, v chladu a suchu

 

 1. INSULÍNOVÉ PREPARÁTY
 • V chladu a suchu
 • Inzulínové stříkačky, inzulínové pumpy, pera
 • V lahvičkách

 

 1. KONCENTRÁTY A PRÁŠKY
 • Naředíme

 

PERORÁLIA

 • Lékové formy do tlamy (s vodou, krmivem, přímo, s podavačem-konec měkký a ohebný)
 • Nástup účinku je nejdelší (ovlivňuje-nalačno, po jídle, jaké jídlo…)
 • ENTEROSOLVENTNÍ-projdou žaludkem a u skotu předžaludky
 • Nejjednodušší způsob podání
 • Nesmí dráždit zažívání (nesmí zvracet)

 

Pevná:

 • Tvarovaná
 • Netvarovaná

 

NETVAROVANÁ

 • PRÁŠEK
 • Jemný, sypký, pevná látková forma
 • Vzniká rozemletím léčivé látky+pomocné látky (cukry)
 • Hrubý nebo jemný
 • Jednoduchý nebo vícesložkový
 • Prachovnice-plastová lahvička s víčkem
 • Vitamínové preparáty, kloubní výživa
 • Tobolky, sáčky
 • GRANULE
 • Prášek, ale větší zrnitost
 • Lépe se aplikují
 • Pytle, granulovnice
 • MEDIKOVANÉ KRMNÉ SMĚSI (PREMIX)
 • Léčebná látka v krmivu
 • Podáváme terapeuticky nebo preventivně
 • Vitamíny, minerální látky, synchronizace…
 • TRIPTURACE:trojí míchání léčiva v krmivu (aby se léčivo dostalo všude)
 • Barevné indikátory-vidíme složení v barvách
 • V temnu, suchu, chránit před hlodavci

 

 • ČAJOVÉ SMĚSI
 • Části léčebných rostlin-(nadrcené, nasušené)-urologické směsi, směsi do bachoru
 • Použití a) zevní-obklady, koupele  b) vnitřní-odvar, nálev, inhalace

 

TVAROVANÁ

 • Tablety, tobolky neboli kapsle

 

 • TABLETY
 • Vznikají lisováním z tabletoviny (směs z léčivých a pomocních látek + kluzivé látky, barviva, chuťové přísady)
 • Různé tvary, rýhy na dělení (kulaté, oválné, čtvrtící a půlicí s rýhou)
 • Obdukované-potažené
 • Enterosolventní-rozpustí a vstřebají se až ve střevě
 • Orální tableta-pod jazyk a rozpustí se
 • KAPSLE
 • Forma-obsahuje prášek, gel, granule, tekuté
 • Barevné
 • Oválné, kulovité
 • 2 části obalu
 • Enterosolventní

 

NEOFICIÁLNÍ VET.  LÉKOVÉ FORMY

-nejsou oficiální v lékopise

 • BOLUS
 • Velký jak vejce, pingpongový míček
 • Extra velká tableta pro koně
 • Rukou nebo podavačem
 • MEDICIÁLNÍ LIZ
 • Kostka slisované soli + vitamíny a minerální látky
 • Na pastvě, v lese
 • PERORÁLNÍ PASTA
 • HVLP přípravek, na kořen jazyka
 • Antiparazitika

 

Tekutá

 • Roztoky, emulze, suspenze, sirup
 • Do tlamy
 • V lahvičce s uzávěrem + stříkačka
 • Lahvička je temná (nebo schovaná v krabičce pře světlem)
 • Extrakty-výtažky z léčivých rostlin-vyluhujeme
 • Tinktura-vylouhování v alkoholu (lihu)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!