Péče u nemocného s onemocněním cév dolních končetin

 

   Otázka: Péče u nemocného s onemocněním cév dolních končetin

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

Anatomie a fyziologie

 • Cévy jsou trubicovité orgány, rozvádějící krev do celého těla
 • Průtok krve orgány se mění dle metabolických nároků jednotlivých orgánů a je řízen z prodloužené míchy

 

Cévy dělíme na:  tepny, žíly, vlásečnice

Tepny (artérie) — cévy vedoucí krev od srdce

 

Stěna tepen je tvořena 

 • vnitřní vrstvou – ENDOTELEM, který zajišťuje hladký a nesmáčivý povrch cév,
 • střední vrstva je hladká svalovina, která umožňuje změnu průsvitu cévy
 • vnější obal cév je vazivový – probíhají zde nervy

Tepny mají silnou svalovou vrstvu

  

Žíly (vény) — cévy vedoucí krev do srdce

 • Stavba stěny je stejná jako u tepny.
 • Stěna tepen je však mnohem silnější, protože vedou krev
  vypuzenou srdcem, která má vyšší tlak.
 • žíly na nohou a rukou obsahuji chlopně, aby se krev nevracela zpátky a také aby netekla zpět
  do povrchového žilního systému
 • povrchový žilní systém sbírá krev z podkoží a odvádí ji do hlubokého žilního systému.
  Pokud se krev vrací zpět do povrchového žilního systému, mohou vznikat křečové žíly.
  Tomu brání právě chlopně (viz obrázek).

 

ONEMOCNĚNÍ TEPEN

 • ATEROSLKLERÓZA, ICHDK, TEP. UZÁVĚRY(příčinnou-trombus), VÝDUTĚ (aneurysma), NÁHLÉ CÉVNÍ PŘÍHODY(ruptura aneurismatu)

 

ONEMOCNĚNÍ ŽIL

 • VARIXY(křečové žíly), CHRONICKÁ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOST(obliterace hlubokých žil a nedostatečnost chlopní), FLEBOTROMBÓZA(zánět hlubokých žil), TROMBOFLEBITIDA(zánětlivé on. povrchových žil)

                                

Charakteristika onemocnění ICHDK:

 • Ischemická choroba DK je nedokrvení dolních končetin různého původu nejčastěji na podkladě aterosklerózy zúžení až uzávěru průsvitu tepny dochází tak ke snížení průtoku krve ischémie v končetině.

 

Rozeznáváme 2 formy postižení tepen podle rychlosti vzniku:

 • akutní uzávěry – příčinou je nejčastěji trombembolie z 80% , ve 20% vzniká na podkladě akutní trombózy, dochází k náhlému přerušení toku tepenné krve a končetina je bezprostředně ohrožena ischémií
 • chronická forma – průtok krve končetinou se zhoršuje postupně, čemuž odpovídá i postupný vznik příznaků z ischémie, je způsobena nejčastěji arteriosklerózou

 

Příčiny tepenných uzávěrů:

 1. trombus – nasedá na aterosklerotický plát
 2. embolus („putující trombus“)méně často, pochází ze srdce u akutního uzávěru!
 3. spazmus
 4. ateroskleróza – kornatění tepny – ukládání tukových látek ve stěně tepny – u chronického uzávěru

 

Příznaky akutního uzávěru:

 • prudká bolest v končetině – bolest připomíná jako „šlehnutí bičem
 • končetina je bledá, cyanotická, chladná
 • postupná ztráta citlivosti, nehmatný puls

 

Příznaky chronického uzávěru:

K posouzení stupně chronického uzávěru se používá klasifikace příznaků podle FONTAINA

 • I. stádium: bez příznaků – asymptomatické pocit studených nohou a mravenčení, parestézie
 • II. stádium: KLAUDIKAČNÍ BOLESTI – toto stádium také označujeme přechodným kulháním tzn. křeče svalstva dolních končetin, které je způsobeno nedostatečným prokrvením namáhaných svalů, zejména po námaze, v klidu odezní, nemocný končetinu odlehčuje, nebo se při chůzi zastavuje, toto stádium se dělí na:
  • IIa) ujde dále než 200m, než se objeví klaudikační bolest
  • IIb) interval je kratší než 200 m
 • III. stádium: klidové bolesti –  často neztišitelné, přicházejí i v noci ve spánku, zpočátku pomáhá nemocnému svěšení končetiny z postele  – čímž se zlepší prokrvení – ale poté přechází do trvalé bolesti = kritické ischémie
 • IV. stádium: trofických změn – kůže je studená, bledá, může být i skvrnitě cyanotická, ztenšuje se, olupuje se, vypadávají chlupy, deformují se nehty a je zvýšená náchylnost ke vzniku infekcí po sebemenším poranění a ke kožním plísňovým onemocněním = často vyústí v gangrénu

 

Diagnostika:

Anamnéza

 • OA, RA, PA, FA

 

Fyzikální vyšetření

 • pohled, pohmat, vyšetření pulsu na končetině, auskultace cév

 

Doplerův ultrazvukový průtokoměr – sono cév

 • barevné zobrazení cévního systému
 • příprava pouze psychická

 

Angiografie

 • RTG metoda s použitím kontrastní látky, která se aplikuje do a. femoralis
  • Příprava: lačný, oholené místo vpichu, laboratoř – QUICK, APTT, KO, KS+ Rh faktor, poučit o výkonu
  • Po výkonu – komprese místa vpichu, 24 hodin klid na lůžku, kontrola FF + krvácení,

 

DSA  – DIGITÁLNÍ SUBTRAKČNÍ ANGIOGRAFIE

 • princip vyšetření je stejný jako u angiografie – kontrastní látka se podává do a. femoralis, provede se RTG zobrazení tepenného řečiště, které je pak počítačově vyhodnoceno, čímž je získaná vyšší kvalita obrazu
  • příprava před DSA: lačný, vyholené tříslo, laboratoř: Quick, APTT, krevní skupina + Rh faktor, pacient poučený o výkonu
  • po výkonu: 24 hod. klid na lůžku, komprese místa vpichu, kontrola FF + krvácení

 

Léčba:

 závisí na stupni poškození:

Konzervativní léčba

 • vazodilatancia – nejčastěji jako vazodilatační infuze -FR + Agapurin, Trental
 • Zásady aplikace vazodilatancií:
  • Během podání by měl být pacient přikrytý
  • na nohou by měl mít ponožky bez těsnící gumky
  • infúze by se měla podávat pomalu asi 30 kapek za minutu, aby nedošlo k centrální vazodilataci- která se projeví pocitem velkého horka, zarudnutím v obličeji, nauzeou až zvracením
  • po ukončení infúze by měl klient zůstat ještě 2 hodiny na lůžku minimum 60 minut
  • neměl by kouřit
  • Nemocného je nutno dostatečně poučit o dodržování těchto zásad.
 • analgetika

antikoagulantia – rozpouští trombus, antiagregantia  –  brání shlukování krevních destiček

 

Chirurgická:

 • By-pass – rekonstrukční operace – přemostění uzávěru
 • PTA – perkutánní transluminární angioplastika – dilatace zúžené cévy balónkem s možností zavedení stentu – výztuž stěny cévy v podobě síťky, který zabrání vzniku restenózy
  • Příprava před PTA – lačný, vyholená třísla, laboratoř: KO, QUICK, APTT, KS + rH faktor, HbsAg
  • po výkonu – komprese místa vpichu, 24 klid na lůžku, sledovat krvácení FF
 • Trombektomie – odstranění trombu
 • Embolektomie – odstranění embolu
 • Desobliterace tepny – incize a odsátí trombu

 

Ošetřovatelská péče:

Příjem

 • pacient je přijímán na standardní interní či chirurgické oddělení – záleží na způsobu zvolené léčby
 • pacient s akutním uzávěrem je samozřejmě přijímán na JIP chirurgického oddělení nebo oddělení cévní chirurgie

 

Poloha, pohybový režim:

 • Pohybový režim je bez omezení – bude limitován bolestí
 • Z důvodu šetrnosti k dolním končetinám je vhodné do lůžka vložit např. vzduchovou matraci, dekubu atd. ať nedojde k poškození integrity,
 • lůžko vybavené více přikrývkami,

 

Monitoruj:

 • Změny barvy kůže a nehtů – cyanóza
 • Změny teploty kůže DKK – nápadně teplá – studená
 • Monitoruj bolest – charakter, intenzitu, kdy se bolest vyskytuje v klidu, při námaze
 • Sleduj stav pokožky – napjatá, lesklá – zvýšené riziko poškození
 • Dále vzhledem k terapii
  • laboratorní výsledky
  • krvácivé projevy
  • účinek léků
  • periferní vstup
  • dodržování životosprávy

 

 • Péče o žilní vstupkaždý den aseptické ošetření, přelepení, sledování místa vpichu, doba zavedení 48 –72 hodin

 

Hygienická péče:

 • Dle schopnosti nemocného, je nutné dbát o zvýšenou hygienu dolních končetin a to :
  • Omývat končetiny vlažnou vodou,
  • otírat do sucha ne však dřít
  • před koupelí zkontrolovat teplotu vody rukou vzhledem k poškozenému čití a nebezpečí poranění DK,
  • měl by mít na nohou neustále ponožky i v noci a to vlněné bez gumičky,
  • včas rozpoznat plísň. onem.
 • POZOR: při stříhání nehtů nebezpečí zastřihnutí a rozvoje defektu – proto ihned sterilně ošetřit a sledovat průběh hojení

 

Výživa

 • pokud se nejedná o diabetika tak racionální 3
 • omezit příjem tuků
 • zajistit dostatečný přísun vlákniny
 • hydrataci klienta
 • diabetik 9, 9S
 • dostatek ovoce, zeleniny a bílkovin,
 • zákaz kouření

 

Vyprazdňování:

 • sleduj kvalitu vyprazdňování, prevence zácpy

 

Spánek, odpočinek:

 • zajistit vhodnou aktivizaci během dne, a zajistit kvalitní a nerušený spánek

 

Bolest:

 • vycházet z intenzity bolesti, snažit se zmírnit odstranit klidovou bolest aplikací analgetik dle ordinace lékaře,
 • snažit se odpoutat pozornost od bolesti, při dekompenzaci bolesti včas informuj lékaře
 • Možnost aplikace opiátů – zásady:
  • způsobují hypotenzi, ovlivňují dechové centrum, jejich použití podléhá přesné evidenci – musí se odepsat v opiátové knize + stvrdit podpisem sestry a indikaci musí vždy podepsat lékař

 

Rehabilitace:

 • Dle kondice nemocného po konzultaci s lékařem provádíme kondiční cvičení aktivní i pasivní – zlepšuje prokrvení končetin
 • Např: flexe a extenze prstů, chodidla celé nohy, výpony na špičkách, chůze

 

Edukace

 • Poučit nemocného aby sledoval projevy onemocnění – prokrvení, bolest, teplotu
 • Zákaz dlouhého sezení a stání na jednom místě
 • Pravidelný trénink – každý den chůze alespoň 2km
 • Zákaz kouření + dodržování diety
 • Návštěva PODIATRICKÉ AMBULANCE – péče o DKK nemocných – převazy ran, možnosti kompenzačních pomůcek, opatěnky do bot, obuv – ušití přímo na míru,

 

Péče o nohy:

 • Dokonalá hygiena – omývání vlažnou vodou, denně výměna ponožek, zvýšená péče o nehty
 • Zákaz: chůze naboso, prevence úrazu DK, těsná obuv, podpatky, promočení, provlhnutí + prochladnutí DKK,
 • Obuv: teplá, suchá, volná, s širokým podpatkem, pohodlná, v chladném prostředí dbát na dokonalé prohřátí končetin- nosit vlněné ponožky venku i doma, zákaz nošení ponožek z umělých tkanin – nesají pot, ponožky s gumičkou – škrtí atd.
 • Zákaz: používání termoforů a vyhřívacích deček: ztráta čití – nebezpečí poškození kůže
 • Doporučit používání vhodných podložek pod končetiny – ovčí rouno, dekuba atd.
 • Pravidelné lékařské kontroly

 

KONTROLNÍ OTÁZKY

 1. Definuj rozdíl mezi trombem a embolem
 2. Co je to klaudikační bolest
 3. Zásady pro aplikaci vazodilatační terapie
 4. V čem spočívá péče o nohy u nemocného s ICHDK
 5. Které vyšetření nám zobrazí průchodnost tepenného systému

 

Ošetřovatelská péče u nemocného s flebotrombózou

Tato část otázky je zpracována zde:

https://biologie-chemie.cz/osetrovatelska-pece-u-nemocneho-s-flebotrombozou/

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!