Termodynamické zákony – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Termodynamické zákony

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

 

– I. termodynamický zákon

– Vykoná-li okolí na systému práci o velikost W a přijme-li systém z okolí teplo o velikosti Q, pak se vnitřní energie systému změní o součet těchto hodnot.

ΔU = W+Q

– vnitřní energie je absolutně téměř nevyjádřitelná => uvažujeme jen její změny

 

– objemová (mechanická) práce

– práce vykonaná např. na píst expanzí plynu za konstantního tlaku

– W =  pΔV                  – izotermický děj => W=-RTln(V1/V2)

 

– elektrická práce

– práce nutná pro přenos elektrického náboje Q mezi místy o potenciálovém rozdílu U

– W = Q.U

 

– chemická práce:

– práce měnící množství chemické látky o Δn při chemické reakci

– W = μΔn

– m = chemický potenciál

 

– teplo

– všechna přeměněná energie, která není prací

 

– II. termodynamický zákon

– Nelze sestrojit periodicky pracující stroj, který by pouze odebíral teplo zásobníku a přeměňoval je na ekvivalentní práci, aniž by určité množství tepla přešlo z teplejšího na chladnější těleso = perpetum mobile druhého druhu.

– jiná varianta

– Změna entropie v izolovaném systému může být jedině kladná.

platí, že ΔS≥Q/T

 

– entropie S

– vyjadřuje míru neuspořádanosti systému a sekundárně směr termodynamických dějů

– závisí na poštu možných uspořádání systému => Boltzmanův vztah: S = k lnW

k = Boltzmanova konstanta

W = počet mikrostavů tvořících existující makrostav

– maximální za termodynamické rovnováhy

– zvyšuje se zvýšením rozpadem, táním, vypařováním, rovnoměrným rozložením kvality

 

– III. termodynamický zákon

– Žádným konečným procesem nelze systém přivést k teplotě absolutní nuly.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!