Pooperační komplikace – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Pooperační komplikace

   Předmět: Obecná chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Pooperační komplikace

 

Pooperační komplikace

 • Pooperační komplikace zhoršují stav nemocného, zvyšují nákladnost léčby

 

Prevence komplikací

 • ˘ Anamnéza
 • ˘ Předoperační vyšetření
 • ˘ Dokonalá příprava pacienta k výkonu
 • ˘ Krevní obraz
 • ˘ Nutrice
 • ˘ Kompenzace komplikujících onemocnění – DM, ICHS, hypertenze…
 • Pravděpodobnost vzniku komplikací:
  • “ Stav pacienta
  • “ Trvání a závažnost operace
  • “ Otevření tělních dutin
  • “ Krevní ztráta
  • “ Podchlazení organismu
  • “ Ischemizace tkání…

Dělení:

 • “ Dle časového rozvoje – Časné a Pozdní
 • “ Dle postiženého orgánového systému
 • – Lokální – ranné, v místě operace
 • – Celkové
 • – Plicní
 • – Oběhové
 • – Zažívací trakt
 • – Urogenitální trakt
 • – Kůže – decubity

 

Časné komplikace

 • První 2 hodiny po operaci monitorace pacienta na dospávacím pokoji, nebo JIP, ARO – anestesiologická péče
 • Komplikace související s narkozou:
 • “ Respirační insuficience
  • Vliv CA
  • Monitorace SaO2, sledování dýchání – pravidelnost, objem
  • Opatření – podávání O2 maskou, podpůrná ventilace, UPV
 • “ Oběhová insuficience:
  • Vliv CA – porucha autoregulace, vazodilatace splanchniku ( hlavně u spinální, nebo epidurální anestesie )
  • Monitorace: TK, P, kapilární návrat -> 15 min
  • Komplikace op. výkonu – krvácení – pokles TK, bledost, tachykardie, prodloužení kapilárního návratu ( nad 2 s ) – málo vyjádřené příznaky vlivem doznívající CA!!!
  • Opatření – podpora oběhu, substituce ztrát – náhradní roztoky ( koloidy ), TRF, kardotonika
 • Prvních 24 hodin po operaci:
  • “ Krvácení – selhání, nebo nedokonalá hemostáza v operačním poli
  • Tachykardie, hypotenze, prodloužení kap. návratu, poruchy chování pacienta…
  • Klinické vyšetření pacienta, SONO
  • Nutná operační revize, dokonalá hemostaza
  • “ Cévní operace – kontrola pulsace periferně od místa operace
  • Trombóza rekonstrukce – vymizení pulsací. Doppler sono
  • Nutná revize a trombectomie
 • “ Pooperační nemoc – Stav pacienta související s proběhlou operací – reakce organismu na operační trauma
 • “ Lokálně – otok, zarudnutí, lymfostáza, bolesti
 • “ Celkově – zvýšená teplota ( 1-3 dny, subfebrilie ), zástava peristaltiky, oligurie, retence moči, tachykardie, pokles TK, tachypnoe, nespavost, nechutenství, žízeň, …
 • Odeznívá spontánně s návratem všech funkcí.
 • Pozor na plíživý rozvoj šokového stavu s minimální klinikou!!!

 

Komplikace operační rány

 • “ Hematom v ráně:
  • Krvácení do oblasti rány, nejčastěji z podkoží
  • Hromadění krve – tlak, bolest, viditelný hematom, fluktuace, prosakování mezi stehy
  • Hematom v hlubších vrstvách laparotomie může způsobit i paralýzu střev
  • Preventivní drenáž případě rizika krvácení – velká ranná plocha…
  • Rozpuštění několika stehů, evakuace hematomu, tlakový obvaz, nezastaví-li se, pak revize rány s pečlivou hemostazou
 • “ Sérum v ráně:
  • Hromadění tkáňového moku, hlavně po operacích s velkou ranou plochou, nebo v oblasti s bohatou lymfatickou drenáží – ablace mammy, extirpace uzlin.
  • Retence, fluktuace v ráně, mírné zarudnutí, sekrece z rány…
  • Prevence – Redonova drenáž
  • Th – drenáž rány, časem sekrece ustane
 • “ Infekce rány:
  • Kontaminace rány při operaci – septické operace, otevírání GIT, nedokonalá desinfekce kůže, kontaminace operační skupinou, nástroji, vlivy prostředí ( vzduch …)
  • Bolesti v ráně, teplota, zarudnutí rány, fluktuace, sekrece, porucha střevní peristaltiky, leukocytóza, zvýšené CRP…
  • Prevence – dokonalá příprava pacienta,dodržování zásad asepse, chránění rány před kontaminací – roušky, folie…
  • Th – rozpuštění rány, evakuace hnisu, dokonalá toileta, drenáž, pravidelné převazy, eventuálně ATB
 • “ Fascitida:
  • Zánět fascie v operační ráně – nekróza, šíření do okolí
  • Septické teploty, bolesti, zarudnutí ve velkém rozsahu, poruchy perisatltiky, leukocytóza, CRP
  • Th – revize, incize, kontraincize, dokonalá toileta a drenáž, ATB
 • “ Nekróza rány:
  • Při velkém napětí okrajů rány, ischemizace…
  • Suché nekrózy okrajů
  • Odlehčovací nářezy okolní kůže
  • Necrectomie, resutura
 • Dehiscence rány:
  • Predispozicí jsou všechny předchozí stavy, špatný celkový stav pacienta, malnutrice…
  • “ Povrchní dehiscence – jen kůže a podkoží – hojení per secundam, nebo resutura
  • “ Dehiscence všech vrstev – eventrace – nutná okamžitá resutura, pojistné odlehčovací stehy (Ventrofil)
 • “ Kožní záněty v okolí operační rány:
  • Dráždění krycím materiálem, desinfekcí, lepenkami
  • Agresivní sekrety – stomie, píštěle…
  • Dokonalá péče o kůži, ochranné prostředky (Schiedenova pasta, Akutol …), tekutý pudr, oplachování nedráždivými roztoky – heřmánek, olej, …
  • Aktivní odsávání sekretů, jímání do speciálních sáčků…
  • Nedráždivé krytí ran, antialergické lepenky…

 

Respirační pooperační komplikace

 • CA:
 • – vyřazení obranných reflexů
 • – intubace – poškození sliznice, snadný vstup infekce
 • predispozice – chronická bronchitida, kouření, astma…
 • “ Laryngotracheitida:
  • Intubace – poškození sliznice
  • Pálení, bolest v krku, poruchy polykání, poruchy hlasu
  • Th: Priessnitzovy obklady, inhalace, eventuálně kortikoidy
 • “ Atelektáza:
  • = okrsek nevzdušné plicní tkáně, vznikající po uzávěru bronchu hromadění sekretu v dýchacích cestách, neschopnost odkašlat, poloha pacienta…
  • Bolesti na hrudi, dušnost, tachykardie, tachypnoe, cyanoza,…, teploty při sek. infekci
  • Závažnost symptomatologie závisí ne rozsahu atelektazy.
  • Th: prevence, cílena rehabilitace, mukolytika, odsávání z bronchiálního stromu, překrytí ATB
 • “ Aspirace:
  • Aspirace žaludečního obsahu, krve, …
  • Nejčastěji při úvodu a ukončování anestesie, při zvracení, ileus, atonie žaludku..
  • Náhlá bolest na hrudi, kašel, dušnost…
  • Prevence – vyprázdnit žaludek, premedikace, včasné zajištění dýchacích cest.
  • Th: odsávání z bronchiálního stromu, výplachy, inhalace O2, celková ATB
 • “ Plicní edém:
  • Selhávání levého srdce – hromadění krve před srdcem,. V malém oběhu filtrace přes bazální membránu.
  • Dušnost, kašel, vykašlávání růžového sputa, celková alterace.
  • Th:
  • – nekrvavá flebotomie – podvaz 3 končetin turniketem, střídání po 15 minutách.
  • – Diuretika, sledování denního příjmu a výdeje tekutin.
  • – Morphin pomalu i.v., sledování respirace a krevního tlaku.
 • “ Apnoe:
  • Při probouzení z anestesie
  • Zástava dechu
  • Resuscitace
 • “ Šoková plíce:
  • U šokujících poranění
  • Umělá plicní ventilace, monitorace
 • “ Záněty plic: bronchitida, bronchopneumonie…
  • Vlivem intubace snazší vstup infekce
  • Predisponují chronická plicní onemocnění.
  • Aspirace – aspirační bronchopneumonie.
  • Teploty, bolesti, dušnost, kašel, expektorace …
  • Prevence – dokonalá příprava pacienta
  • Th – mukolytika, odsávání, celkově ATB – dle citlivosti ze sputa, inhalace, dechová gymnastika

 

Pooperační komplikace kardiální

 • Predisponují pacienti s anamnézou kardiálního onemocnění – IM, ICHS, hypertenze, nízká EF…
 • Vliv výkonu: hypotenze, nedostatečná ventilace s hypoxií, velké krevní ztráty…
 • Komplikace:
 • “ IM
 • “ Srdeční arytmie – komorová tachykardie a ž fibrilace, fibrilace síní…
 • “ Srdeční selhání
 • Změny na EKG, tachykardie, dušnost, bolest na hrudi, celková alterace
 • Prevence – zajištění dostatečné ventilace, minimalizace krevních ztrát, stabilizace TK, dokonalá monitorace během a po výkonu (rizikoví pacienti na JIP)
 • Th – odstranění příčiny, kardiotonika, antiarytmika, diuretika … resuscitace
 • Spolupráce s kardiologem

 

Tromboembolické komplikace

 • Srážení krve uvnitř cév
 • Příčiny:
  • ˘ Zpomalení krevního proudu
  • ˘ Zvýšená srážlivost – uvolnění srážlivých faktorů – traumatizace tkáně, tumory, kachexie…
  • ˘ Porušení endotelu cévy
  • ˘ Zvýšená viskozita krve – nedostatečná hydratace
 • “ Tromboflebitida:
  • Zánět žilní stěny s nasedající trombózou
  • Poškození stěny infekcí, toxicky, alergicky
  • Většinou povrchové žíly na DK – v oblasti VSM – varixy
  • Pruhovité, bolestivé, povrchové, teplé zarudnutí v průběhu žíly
  • Trombus pevně lnoucí – menší riziko embolizace
  • Možnost abscedování
  • Th: lokálně studené obklady, protizánětlivé masti – Ketazon, Heparoid ( okluzní krytí – s igelitem – pro lepší prostup do hloubky), bandáž, klidový režim.
  • ATB celkově – dle závažnosti
  • Hnisavá tromboflebitida – incize, evakuace hnisu, podvaz žíly nad hnisavým ložiskem
 • “ Flebotromboza:
  • Trombóza žíly, bez známek zánětu
  • Hlavně hluboké žíly DK
  • Začíná periferně, šíří se proximálně.
  • Trombus nasedá ke stěně žíly jen částečně – vyšší riziko embolisace
  • Klinika:
  • Dle lokalizace trombu
  • Otoky – perimaleolárně – lýtko – celá DK
  • Prattovy varovné žíly – rozšířené žíly na přední straně bérce
  • Typické známky:
   • “ Homansovo znamení – bolestivá dorsální flexe chodidla – při napětí lýtkového svalstva
   • “ Payrův příznak – planetární znamení – bolestivá palpace na plosce
   • “ Löwenbergovo znamení – bolestivá palpace lýtka
  • Další vyšetření:
   • “ Doppler SONO = duplexní sono – zobrazení proudění krve
   • “ Vyšetření pomocí fibrinogenu značeného radioaktivním I125 – hromadí se v místě trombózy
   • “ Flebografie – zobrazení rozsahu a lokalizace trombu
 • “ Ileofemorální flebotromboza:
  • Trombóza pánevních žil
  • Klinika:
   • “ Phlegmasia alba dolens:
   • Uzávěr žíly
   • Otok celé DK, končetina bledá ( alba ), kůže napjatá, vosková, bolest celé DK, porucha hybnosti, poruchy čití, alterace celkového stavu – výrazná bolest, tachykardie, tachypnoe, zmatenost…
   • “ Phlegmasia coerulea dolens:
   • Uzávěr žíly spolu s uzávěrem tepny.
   • Tepna buď reflektorický spazmus z podráždění trombotizovanou sousedící žilou, nebo přímý přestup zánětu na stěnu tepny s následnou trombózou.
   • Otok celé DK, kůže studená, modrá, mramorovaná, výrazná bolestivost, ztráta hybnosti a čití, tachykardie, tachypnoe, dušnost, zmatenost, pocení, příznaky šoku
  • Prevence:
   • ˘ Nácvik rehabilitace a cviků s DK již před výkonem
   • ˘ Preventivní miniheparinizace :
   • – 2-3x denně 2500 – 5000j. heparinu s.c., první dávka 2 hodiny před výkonem
   • – nízkomolekulární Heparin – 1x denně s.c. 0.1/10 kg – Fraxiparine, Clexan…
   • ˘ bandáže dolních končetin
   • ˘ šetrná operační technika, minimální traumatizace tkání
   • ˘ normovolemická hemodiluce – hematokrit v průběhu operace kolem 30% ( trochu naředěná krev – doplňování krevních ztrát elektrolyty)
   • ˘ Včasná mobilizace po výkonu
  • Terapie:
   • “ Heparinizace:
    • – Bolus 10000j i.v. ihned, dále kontinuální infuze 1000j /hod. Heparinu i.v., nebo dávkovaně – 4-6x denně 5000 j.- 10000j. heparinu za kontroly APTT
    • – Kontrola APTT á 6 hodin – požadujeme index 2 (2 násobek standardního času) – dle toho úprava dávky Heparinu
    • – Nízkomolekulární heparin:
    • – 0.1/ 10kg hmotnosti 2x denně á 12 hodin. = terapeutická dávka
    • – 3. – 4. Den zahájení převádění na Warfarin – společné podávání, dokud nedosáhne INR index ( Quick ) hodnotu 2 – 2.5
    • – Warfarin užívat 6 měsíců až rok, dle původního nálezu, pravidelné kontroly INR 1x za měsíc
   • “ klid na lůžku, lokálně Priessnitzovy obklady, DK ve vyvýšené poloze,
   • “ ústup otoku – naložení eastické bandáže na celou DK:
   • – zúžení průsvitu žil – rychlejší proud,
   • – přitištění trombu ke stěně – fixace trombu
   • “ Trombectomie – Odstranění trombu operační cestou – u rychle se rozvíjející vysoké trombózy
   • “ Trombolyza: ( Streptokinaza, Aktilyza ) aplikace přímo k trombu – trombolyza – nelze aplikovat brzo po operaci pro riziko krvácivých komplikací.
  • “ Plicní embolie:
   • Uzavření plicní arterie
   • “ Tromboembolie – trombem
   • “ Vzduchová – vzduchovou bublinou
   • “ Tuková – tukovými kapénkami
   • “ Tromboembolie:
    • Vmetení trombu z periferie přes pravé srdce do plicních arterií
   • Paradoxní embolie:
    • Průnik trombu z levé srdeční síně přes foramen ovale do pravého srdce – embolisace bez flebotrombozy ( nebo naopak- z pravého srdce do levého a embolisace do velkého oběhu )
    • Uzavření řečiště – plicní infarkt
    • Náhle vzniklá bolest na hrudi, dráždivý kašel, hemoptoe = vykašlávání krvavého sputa, dušnost, cyanoza, pocení, strach ze smrti, tachykardie, tachypnoe, hypotenze. Infekce ložiska – teploty, septický stav.
    • Klinika dle velikosti trombu a tedy velikosti neprokrveného ložiska:
    • Malý embolus – asymptomatický, nebo jen kašel a krvavé sputum
    • Opakované drobné embolisace = succesivní embolisace – postupný rozvoj dechové nedostatečnosti – dušnost, hypoxie…
    • Velký embolus – akutní cor pulmonale – prudká bolest na hrudi, dušnost, kašel, cyanoza obličeje a krku, tachykardie, tachypnoe, studený pot, strach, celková alterace, zvýšená náplň krčních žil, časná smrt
    • Diagnostika:
    • “ Klinický obraz
     • – Hemoptoe
     • – Cyanoza hlavy a krku
     • – Zvýšená náplň krčních žil
    • “ Vyšetřovací metody:
    • Laboratorní:
     • – EKG
     • – Ddimer
     • – Astrup
    • Zobrazovací :
     • – ECHO
     • – Scintigrafie plicní – ventilační, perfusní – zobrazí nevzdušné a neprokrvené ložisko
     • – Měření tlaku v plicnici
     • – Plicní angiografie
    • Terapie:
     • “ Zajištění dostatečné ventilace: O2 maskou, nebo intubace
     • “ Celková heparinizace
     • “ Odstranění embolu:
     • “ Streptokinaza – lokálně přímo k embolu
     • “ Odsátí embolu zavedeným katetrem
     • “ Embolectomie -Pro tyto metody je nutná angiografie k přesné lokalizaci embolu.
    • Prevence:
     • “ Prevence flebotrombozy
     • “ Prevence opakovaných embolií:
     • – Podvázání trombozované periferní žíly
     • – Uzávěr VCI – ligatura
     • – Cavoplikace – prošití, nebo zaklipováví VCI jednotlivými stehy, nebo svorkami – rozdělení průsvitu na menší kanálky – tromby jimy neprojdou
     • – Zavedení „deštníčku“ do VCI – katetrizačně
   • “ Vzduchová – plynová embolie:
    • Podmínky:
    • “ Nízký tlak v řečišti – operace na krku, pažích, hrudníku
    • “ Nekolabující žíly – lebeční splavy
    • “ Injekce plynu do oběhu – 20 – 40 ml plynu – bez klinické symptomatologie
    • ˘ Embolie do malého oběhu:
    • – nemožnost práce pravého srdce – vzduch smísený s krví
    • – embolisace plicního řečiště
    • – bolesti na hrudi, cyanoza, dušnost, strach, pocení, tachykardie, srdeční zástava
    • Počátek – jasné nasátí plynu žilou, poté šelest mlýnského kola – vzduch s krví v pravém srdci
   • ˘ Embolisace do velkého oběhu:
    • – Z poraněných plicních žil
    • – Přes foramen ovale
    • – Embolisace do mozku, do koronárních arterií
    • – Bolesti hlavy, vertigo, hučení v uších nevolnost – poté lokální příznaky dle místa embolisace – poruchy řeči, hybnosti, zraku …
    • – koronární řečiště – IM, zástava
    • Terapie – Poloha na levém boku – plyn do pravé síně, odtud odsávat punkcí, nebo katatrem, resuscitace
   • “ Tuková embolie:
    • Tukovými kapénkami
    • Hlavně z poraněné kosti – kostní dřeně – polytraumata

 

Poruchy hemostázy

 • Rovnováha pro a antikoagulačních procesů
 • “ Operační výkon – uvolnění tromboplastických látek – prokoagulační efekt
 • “ Anestesie
  • – mělká – vyšší tonus sympatiku – hyperkoagulace
  • – hluboká – snížen tonus sympatiku – hypokoagulace
 • “ Léky:
  • – Hyperkoagulace – atropin, morfin, diuretika
  • – Hypokoagulace – penicilin, inzulin, dextran, salicyláty
 • “ Koagulopatické krvácení – Z porušení rovnováhy koagulačních a antikoagulačních mechanizmů
 • “ Z předoperační poruchy koagulace:
 • “ Vrozené – hemofylie, trombocytopenie
 • “ Získané – trombocytopenie při hypersplenismu, hypoproteinemie, avityminozy, poruchy cévní stěny při kolagenozách, alergiích…
 • Dokonalé vyšetření a předoperační příprava
 • “ Transfuzní koagulopatie:
  • Transfundovaná krev – nízká aktivita trombocytů, uvolnění tromboplastických látek, citrát v konzervě, dextran jako náhrada krve – hypokoagulace
  • Podání čerstvé krve, mražené plazmy
 • “ DIC = Diseminovaná Intravaskulární Coagulopatie
  • Globální porucha koagulace
  • Vlivy:
   • ˘ Uvolnění tromboplastických látek ( operace, trauma )
   • ˘ Porucha mikrocirkulace (šok)
   • ˘ Agregace trombocytů – působení endotoxinu, komplexů AgPl…
   • ˘ Generalizované poškození endotelu – sepse …
  • Stadia:
   • 1. Hyperkoagulace – diseminovaná intravaskulární aktivace koagulace
   • 2. Hypokoagulace – konsumpční – spotřebování fibrinogenu a destiček
   • 3. Fibrinolýza – generalizovaná ve všech oblastech, kde se v předchozím stadiu vytvořily fibrinové sraženiny
  • Symptomatologie: parenchymové krvácení ze všech lokalizací – hemoptýza, hematurie, melena, epistaxe, krvácení v operované oblasti, nitrolebeční krvácení…
  • Diagnostika:
   • “ Klinika
   • “ Koagulační vyšetření
   • – KO, trombocyty
   • – INR, APTT
   • – Fibrinogen, degradační produkty fibrinu – DD
   • – Další – hladina antitrombinu III…
  • Terapie:
   • ˘ Vyloučení příčiny, odstranění metabolických poruch (acidoza, hypoxie…) a anemie ( transfuze čerstvé krve )
   • ˘ Hyperkoagulační stadium :
   • – Heparinizace, reodextran
   • ˘ Hypokoagulační a fibrinolytické stadium:
   • – Podávat za stálé heparinizace fibrinogen, trombokoncentráty, inhibitiry fibrinolýzy (PAMBA), mražená plazma, antitrombin III.
 • “ Anemie z náhlé krevní ztráty:
 • “ Peroperační ztráty – hrazené náhradními roztoky
 • “ Pooperační anemie – hypoxie, dušnost, bledost, poruchy hojení
 • Podání transfuze

 

Časné komplikace

Teplota po operaci:

 • Operační trauma – zvýšený tonus sympatiku – teplota do 38 stupňů C
 • , paralýza GIT a močového měchýře – asi 3 dny po operaci
 • Infekční komplikace – většinou vzestup nad 38 stupňů C
  • “ 2.-3. Den – plicní komplikace
  • “ 3.-4. Den – tromboflebitida, IMC
  • “ 5.-6. Den – infekce rány
  • “ později – abscesy, empyemy
 • Klinické vyšetření, bakteriologické vyšetření (hemokultura, stěry), RTG S+P, SONO
 • Cílená ATB terapie, lokální ošetření

 

Časné komplikace

 • Alergické komplikace:
 • Reakce antigenu ( alergenu ) a protilátky
  • “ Exantem – dermatitida, zarudnutí, zduření kůže
  • “ Quinckeho edém – rychle vzniklý edém – oční víčka, hrtan…- hrozí asfyxie, dědičný výskyt
  • “ Sérová nemoc – bronchospazmus, intravaskulární hemolýza, koagulopatie, selhání ledvin a jater
  • “ Anafylaktický šok – šokový stav z poruchy mikrocirkulace
 • Prevence – dokonalá anamnéza, zabránit kontaktu s alergenem.
 • Terapie:
 • Antihistaminika, kalcium, tekutý pudr, kortikoidy, až KPR.

 

Poruchy funkce močového systému

 • “ Retence moči:
  • Paralýza močového měchýře:
  • Per a pooperační zvýšení tonu sympatiku, operování v blízkosti měchýře, účinek anestetik
  • Strach ze zapojení břišního lisu, bolest, poloha vleže, hypertrofie prostaty…
  • Klinika
  • Tlaky nad sponou, nucení na močení, vyklenutí nad sponou, bolestivá palpace
  • Terapie – nevymočí li se spontánně do 8 hodin po operaci, poloha v sedě, teplé obklady, puštění vody, cévkování, punkce
 • “ Poruchy funkce ledvin:
  • Snížená funkce ledvin – porucha vylučování
   • “ Retence tekutin
   • “ Retence kalia
   • “ Metabolická acidoza z poruchy vylučování H+ iontů
   • “ Hyperazotemie – hromadění produktů metabolismu dusíkatých látek
   • “ Hromadění léků, které se nevylučují – toxicita
  • Příčiny:
   • ˘ Prerenální – krevní ztráty, hypohydratace, šok, hypoxie
   • ˘ Renální – chronické záněty, toxické poškození, hypoxie, hemolýza
   • ˘ Postrenální – operační trauma, podvázání ureteru…
  • Terapie:
   • “ Vyloučení příčiny – TRF, náhrada tekutin, dostatečná oxygenace, vyloučení toxických látek…
   • “ Stimulace diurezy – furosemid, manitol…
   • “ Normalizace metabolických poruch :
   • – Snížení hladiny kalia – průjem, odsávání žaludku
   • – Normalizace acidozy – podání hydrogenkarbonátu
   • – Snížení hyperazotemie – hemodialyza – i odstranění kalia.
 • “ Záněty močových cest:
  • Vznik v souvislosti s katetrizací MM
 • “ Cystitis acuta:
  • Bolestivé, časté močení, bakterie a leukocyty v sedimentu
  • Léčba sulfonamidy, antibiotiky, spazmoanalgetika, dostatečná diureza
 • “ Pyelitis a cystopyelitis acuta:
  • Ascendentní infekce ledvinné pánvičky
  • Bolest v bedrech, teploty
  • Léčba antibiotiky, dostatečná diureza
 • “ Katetrová horečka:
  • Při manipulaci s katetrem – průnik latentní infekce do krve
  • Vysoké teploty
  • Léčba antibiotiky

 

Poruchy funkce jater

 • Snížená perfuze a oxygenace jater – krevní ztráty při operaci
 • Krevní převody – poškození jaterní mikrocirkulace
 • Přímá traumatizace jater
 • Toxické poškození – anestetika ( chloroform, halotan, thiopental )
 • “ Jaterní selhání:
  • Příznaky :
   • – Icterus
   • – hromadění amoniaku – zmatenost, agresivita, křeče až jaterní koma a smrt
   • – Leukocytoza, pokles fibrinogenu, trombcytopenie, elevace hodnot JT
  • Prevence:
   • Normalizace vnitřního prostředí, dostatečná oxygenace a hrazení krevních ztrát v průběhu výkonu.
   • Vyloučení použití hepatotoxických léků, nebo minimální dávky
  • Terapie:
   • – Bezbílkovinná a beztuková dieta – sní žení tvorby amoniaku
   • – Normalizace vnitřního prostředí
   • – Oxygenace krve protékající játry – hyperbaroxie, podávání O2 sondou do střeva, podávání okysličené krve do rekanalizované pupeční žíly
   • – L-glutamin – zlepšení metabolismu
   • – Klyzmata, neomycin ( nevstřebává se střevem ) – snížení tvorby amoniaku
 • “ Jaterní absces:
  • Vysoké teploty, bolest v podžebří
  • RTG – paréza pravé bránice, hladinka v oblasti jater
  • SONO, CT
  • Leukocytoza, CRP, anemie
  • Terapie – incize, evakuace, drenáž, ATB cíleně

 

Gastrointestinální komplikace

 • Zvýšený tonus sympatiku
 • Prvních 24 hodin – zvracení, paralýza střev – vždy
 • “ Akutní dilatace žaludku:
  • Zvýšený tonus sympatiku, operační trauma – paralýza žaludku a duodena při zachovalé sekreci
  • Hromadění sekretů ( žaludeční a duodenální šťáva, pankreatická šťáva ) – dilatace žaludku
  • Ischemie sliznice – průnik pomnožených bakterií, tvorba erozí a vředů.
  • Klinika – Bolesti a tlaky v epigastriu, nucení na zvracení, „přetékání“ žaludku i bez nauzey, krvácení ze sliznice
  • Terapie – Zavedení NG sondy, odčerpání obsahu, substituce odčerpaných tekutin, výplachy vlažným bujonem, prokinetika (Syntostigmin, Ubretid)
 • “ Stresové eroze a vředy:
  • Žaludek, méně v duodenu, jícnu, tenkém střevě
  • Vždy jen na sliznici
  • Častěji při dlouho zavedené sondě, při hyperaciditě
  • Riziko krvácení do GIT, perforace zřídka
  • Prevence: antacida
  • Terapie: odstranění příčiny, antacida, H2 blokátory, beta adrenolytika – vyřazení vlivu sympatiku
 • “ Ileus:
  • = neprůchodnost střevní – hromadění tekutého obsahu a plynu – hladinky na RTG
  • “ neurogenní – paralytický
  • “ cévní – obstrukce arterie, nebo vény
  • “ mechanický:
  • – uzávěr jen lumen střeva
  • – uzávěr lumen a zaškrcení mesenteria s cévami = strangulace
  • Paralýza střeva po operaci břišní, nebo i jiném velkém výkonu vždy – zvýšený tonus sympatiku – odezní do 3-4 dnů
  • Neodezní-li, nebo opět po obnovení peristaltiky vznikne paralýza = komplikace
  • “ Paralytický ileus:
   • Při každém břišním výkonu, i po jiných velkých operacích
   • Klinika:
    • Vzedmuté nebolestivé břicho, tlak v epigastriu, říhání, nucení na zvracení až zvracení, zástava plynů a stolice, neslyšitelná peristaltika, dehydratace, minerálový rozvrat, dušnost ze zvýšeného stavu bránice
    • RTG – nativ, laterogram – hladinky
   • Terapie:
    • Vyprázdnění střeva – sonda, kapací klyzmata k provokaci peristaltiky, prokinetika – syntostigmin
    • Substituce tekutin, iontů, živin
  • “ Mechanický ileus:
   • Uzavření lumen střeva – srůsty
   • Strangulace – i obstrukce cév – ischemie a nekróza stěny střeva
   • Klinika:
    • Křečovité bolesti, zvracení, celková alterace, dehydratace, vzedmuté břicho, hyperperistaltika před překážkou
    • Strangulace – šokový stav
    • RTG – hladinky
   • Terapie – operační odstranění překážky, eventuálně resekce nekrotického střeva
 • “ Zánět příušní žlázy:
  • U nemocných ve špatném celkovém stavu – kachexie, dehydratace, staří lidé
  • Po operaci nedostatečná ústní hygiena, snížený slinotok
  • Vstup infekce – ascendentně vývodem, metastaticky hematogenně, lymfogenně
  • Zduření žlázy, bolest, teploty, absces, provalení do zvukovodu, navenek, meningitis, flegmona krku
  • Terapie: důkladná hygiena, podpora slinění ( bonbony, žvýkačky ) dostatek tekutin, cíleně ATB, lokálně Priessnitzovy obklady, incize abscesu, šetření lícního nervu
 • “ Škytavka = singultus
  • Křeč bránice se stažením hlasivek
  • Podráždění n. phrenicus, nebo n. vagus, nebo centrální dráždění
  • Centrálně – mozek – tumor, trauma, zánět ( meningitis ), toxické vlivy ( uremie, sepse, alkohol ) hysterie, neuróza
  • Periferně – patologie v mediastinu, perikard, plíce, pohrudnice – zánět, dráždění bránice – subfrenický absces, dilatace žaludku, trauma jater, nebo sleziny…
  • Terapie: Chlorpromazin ( Plegomazin ) , inhalace CO2 ( dýchání do vaku 3-5 min. ), reflexně – kapka dietyléteru do nosu, nebo katetr do oblasti měkkého patra nosem

 

Nervové poruchy

 • “ Centrální :
 • CMP – embolisace, hypoxie při krevní ztrátě
 • Toxické poškození mozku – vliv anestetik, toxických metabolitů – uremie, diabetes, hyperazotemie…
 • Diagnostika a léčba ve spolupráci s neurologem a internistou
 • “ Poruchy periferních nervů:
  • Poškození při výkonu:
  • “ n. laryngeus reccurens – operace štítné žlázy
  • “ n. radialis – fixace humeru
  • “ plexus brachialis – při dlouhé elevaci paže
  • “ n. ulnaris, n. peroneus – tlak podložky
 • Klinické vyšetření, elektromyografie
 • Rehabilitace, neurochirurgická rekonstrukce

 

Duševní poruchy

 • Staří pacienti, ASC, alkoholici, duševně nemocní pacienti
 • Stavy zmatenosti, manie, agresivita, nebo naopak, deprese, akutní demence
 • Konsilium psychiatra, psychiatrická terapie


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!