Bolest u nemocných

ošetřovatelství

 

Otázka: Bolest u nemocných

Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

Přidal(a): Tsesa

 

= je to subjektivní pocit pacienta, každý vnímá bolest jinak (individuálně).

 

Typy bolesti dle místa vzniku

 • Somatická = vychází z kůže, je to povrchová bolest
 • Viscerální = útrobní, vychází z orgánu
 • Myofasciální = jinde to bolí, než je zdroj bolesti
 • Neurogenní = například fantomová bolest, vychází z podráždění nervových vláken
 • Analgie = zranění, která jsou za určitých situaci vnímané jako nebolestivé, například válečná zranění
 • Procedurální = instrumentální bolestivé výkony, například injekce, punkce, cévkování, ohleduplnost zdravotníku při výkonech
 • Psychická = je vyvolaná ztrátou citu, důvěry, naděje, ztráta lidi, co máme rádi

    

Typy bolesti z hlediska průběhu

 • Akutní = trvá méně než 6 měsíců
 • Chronická = trvá více jak 6 měsíců, opakující, rozvíjí se pomalu
 • Rekurentní = přechod mezi akutní a chronickou

 

Typy bolesti podle postižených orgánu a charakteru

 • Kolikovitá = při ledvinové či žlučníkové kolice
 • Ischemická = stenokardie, klaudikační bolest
 • Zánětlivá = při zánětu
 • Úrazová= při postižení tkáně
 • Fantomová – po amputaci

 

Charakteristika

 • Bodová
 • Putující
 • Řezavá
 • Silná
 • Křečovitá,
 • Dráždivá
 • Pálivá
 • Záchvatovitá
 • Svědivá
 • Ostrá
 • Škubavá
 • Vystřelující
 • Vyčerpávající

 

 • Umístění bolesti –  na lokalitu se ptáme, kde vás to bolí

 

Intenzita bolesti

 • Slabá, střední, silná, nesnesitelná

 

Metody

 • VAS – analogová stupnice bolesti – ptáme se na bolest od 0 do 10
 • Mapa bolesti – pacient zaznamená nejen místo bolesti, ale intenzitu
 • Metody používané u děti = škála výrazů obličeje, teploměr jako VAS

 

Časové určení bolesti

 • Po námaze = námahová bolest, v klidu = klidová bolest, v noci, při změně polohy, po jídle
 • Podle trvání bolesti rozlišujeme bolest stálou, přerušovanou, záchvatovitou
 • Náhlá, pozvolná bolest

 

Terapie bolesti – tradiční

 • Farmakologická léčba bolesti – podávání analgetik
 • Pouze dle lékaře, přesné dávky, analgetika jsou návyková
 • Neurochirurgická léčba – blokáda nervů
 • Kontinuální infuze, pumpa atd.

 

Terapie bolesti – netradiční

 • Placebo efekt – víra v účinek léku
 • Hypnóza, relaxace, aromaterapie, akupunktura, magnetoterapie, arteterapie, aplikace chladu a tepla, sugesce, psychoterapie


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!