Charta hospitalizovaných dětí

osetrovatelstvi

 

Otázka: Charta hospitalizovaných dětí

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Charta hospitalizovaných dětí

  • 1. Děti mají být přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují , nemůže být poskytnuta v domácím ošetřování či ambulantně
  • 2. Hospitalizované děti mají právo na neustálý kontakt s rodiči a sourozenci, na spoluhospitalizaci rodiče. Rodiče mají právo na informace o dítěti a na podílení se péče o ně
  • 3. Děti a/nebo rodiče mají právo na informace.Možnost otevřeného hovoření o potřebách s personálem
  • 4. Děti a/nebo rodiče mají právo podílet se na rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Dítě má být chráněno před zákroky, které nejsou pro ně nezbytné a zatěžující i po psychické stránce
  • 5. S dětmi se má zacházet s taktem a pochopení a má být respektováno jeho soukromí
  • 6. O děti má pečovat náležitě školený personál,který je si vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí všech věkových skupin
  • 7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít v nemocnici své věci
  • 8. O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny
  • 9. Děti mají být v prostředí, které odpovídá jejich vývojovým potřebám a požadavkům, bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti
  • 10. Děti mají mít plnou příležitost ke hře,odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!