Metabolismus (trávicí soustava) – otázka z biologie

 

   Otázka: Metabolismus

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Evca.cel<>seznam.cz

 

 

 

 

METABOLISMUS  =přeměna látek a energií

  1. anabolismus (syntéza, asimilace) → přeměna látek jednodušších na látky složitější

– spotřeba energie; endergonické reakce

– př. aminokyseliny-bílkoviny, glukóza-glykogen, fotosyntéza

  1. katabolismus (rozklad, štěpení, disimilace) → ze složitějších látek jednodušší

– uvolnění energie; exergonické reakce

→ oba děje probíhají současně

– mládí – převládá anabolismus; dospělost – rovnováha; stáří – převládá katabolismus

– využíváme pouze energii chem. vazeb – makroergní vazby ~ (mezi zbytky H3PO4 – fosfáty), E~ – 50kJ

 

ATP – adenosintrifosfát = universální přenašeč a dodavatel energie

– 3 části – adenin (báze – dusíkatá org. zásada), ribóza (pentóza – cukr o pěti C), 3 zbytky H3PO4

– defosforilace  – přeměna ATP na ADP + P~P nebo na AMP + P~P

– fosforilace – vznik ATP

– ADP – adenosindifosfát; AMP – adenosinmonofsfát

Katalyzátor chemické reakce – enzym (hl. bílkovinné povahy)

– 2 složky enzymu – bílkovinná (apoenzym) + nebílkovinná (koenzym, může chybět,př. vitamíny, prvky)

a) bazální metabolismus (základní) – zabezpečuje všechny základní životní fce

– nalačno (14hod. po jídle), naprostý klid, pokojový teplota (20 stupňů)

– závisí na věku (snižuje se s věkem), pohlaví (muži větší), váha, výška

b)celkový metabolismus – při vykonávání činnosti

– bazální metabolismus + energie spotřebovaná na práci

  • vyšší při svalové práci, vyšší teplotě prostředí, po jídle

– zdroj energie – přijaté látky

– schopnost přeměny jednoho typu látek v jiný(sacharidy v tuk, glycerol v glu, bílkoviny v sach. nebo tuky)

– všechny látky – dynamický katabolicko-anbolický ustálený stav

– neustálé odbourávání a vznik všech organických molekul; mimo DNA

Řízení metabolismu – nervové – př. mezimozek – hypotalamus

– hormonální – př. inzulin, tyroxin, horní dřeň nadledvinek

 

Metabolismus sacharidů

– glukóza – vznik – štěpením glykogenu, z aminokyselin, vstřebáním z potravy

– oxidace glukózy – vzniká CO2 + voda; mění se na glykogen nebo tuk

 

– glykémie – hladina glukózy v krvi, 4,5-6mmol/l – optimální; řízeno hormonálně – inzulin, adrenalin, glukagon

– hypoglykémie – snížená koncentrace glukózy; hyperglykémie – zvýšená koncentrace glukózy

– polysacharidy – nejdříve rozštěpení na monosacharidy

– glykogenolýza = rozklad glykogenu na glukózu, při nedostatku E

– glukoneogeneze = novotvoření GLU z AMK

 

Anaerobní glykolýza

– rozklad uhlíkatého řetězce glukózy (C6H12O6) – vzniká kyselina pyrohroznová (2 molekuly)

– energetický výtěžek – 2 molekuly ATP

– probíhá volně v cytoplazmě, u všech buněk; enzymy – volně v cytoplazmě

– může probíhat i bez přítomnosti kyslíku

– anaerobní podmínky – mléčné kvašení – kyselina mléčná – svalová únava (práce svalů na kyslíkový dluh)

– aerobní podmínky – vznik acetalkoenzym A (přeměňují se v něj všechny org.l.; aktivní kyselina octová)

Krebsův cyklus (cyklus kyseliny citrónové, citrátový cyklus) – biologická oxidace

– dekarboxylace – odbourávání CO2

– dehydrogenace – odbourávání H, sloučí se s O2 – vzniká voda (děj – dýchací řetězec)

– k odbourání 1 molekuly glukózy musí proběhnout krebsův cyklus 3x – energetický výtěžek (3×12) – 36 molekul ATP

– probíhá v matrixu (mitochondrie);enzymy vznikají v lamelách mitoch.; neprobíhá v prokaryotách

→ celkový energetický výtěžek – 36+2 – 38 molekul ATP

 

Metabolismus tuků

vzniká glycerol a mastné kyseliny

– glycerol – přeměna na GAP (glyceraldehydfosfat)

– mastné kyseliny – odbourání radikálu až na kyselinu octovou – sloučí se s koenzymem A – vzniká Acetylkoenzym A – ten je dál v C.C. odbouráván

– výskyt tukových kapének – lymfa – hl. triacylglyceroly – jsou v oběhu – ukládání do kůže, kolem orgánu v dutině břišní

– část tuků se přechodně uchovává v játrech – štěpení – glycerol+mastné kyseliny – oběh – tkáně – energetické využití

– lipémie – koncentrace tuků v krvi, 360-820mg/100cm3

– hormonální ovlivnění – tyroxin, růstový h., adrenalin, glukokortikoidy

 

Metabolismus bílkovin

– štěpení pomocí enzymů na bílkoviny

– odbourávání = deaminace

aminoskupina NH2 se odbourává v ornitinovém cyklu v játrech na močovinu (CO(NH)2) – 3.zplodina metabolismu (+ voda a CO2), součástí moči

– aminokyseliny buď do tkání (hl.svalová) – proteosyntéza (vznik bílkovin) nebo do jaterních buněk – deaminace – amoniak – močovina – krev – ledviny

– řízení nervové – hypotalamus; hormonální – růstové hormon, inzulin, testosteron

 

Výživa

– živiny – sacharidy, bílkoviny, lipidy

– 12 500 kJ/den

– 50-60% sacharidů, 15% bílkovin, 20-30% tuků

– sacharidy – hl. zdroj energie

– minerální látky: K a Na – vedení vzruchu – homeostáza; Ca – kosti, svaly, srážení krve; Mg – antagonista Ca ve svalech, myofibrily; Fe – hemoglobin, součást enzymů, přenašeč energie v membránách; P a Cl

– mikrobiogenní prvky: F – zuby (sklovina); I – štítná žláza; Zn a Cu– součást enzymů; Mo a Co

– toxické látky: Hg, Pb, Cd, As

  • vlákniny (celulóza) – podporuje pohyb střev, brání zácpě, snižuje střevní nádory, srdeční choroby, hladinu cholesterolu
  • bílkoviny – esenciální aminokyseliny – musíme přijímat v potravě, živočišné bílkoviny obsahují všechny
  • tuky – esenciální mastné kyseliny (kyselina linolová, linolenová – nenasycené kyseliny, dvojná vazba – v rostlinném oleji, snižují hladinu cholesterolu v krvi)

– hodně tuků – ateroskleróza, srdeční infarkt; rozpuštěny vitamíny – A,D,E,K

  • vitamíny – většinu musíme přijímat, nejsou zdrojem energie, ani stavebním kamenem, katalyzátory chemických reakcí
  • minerální látky; voda
  • dusíkatá bilance = poměr mezi příjmem a výdejem N

– optimální – rovnovážný stav; negativní – větší výdej než příjem, nedostatek bílkovin

– pozitivní – nižší výdej než příjem, v období růstu, rekonvalescence, těhotenství

– malnutrice – podvýživa

– hypervitaminóza – nadbytek vit.

– hypovitaminóza – částečný nedostatek vit.

– avitaminóza – úplný nedostatek vit.

– anorexie a bulimie (psychologický podtext)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!