Chirurgie ileus – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Chirurgie ileus

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Chirurgie ileus

 

Chirurgie ileus

Anatomie:

 • ileus = neprůchodnost střevní
 • Etiologie a dělení:
  • Mechanický:
   • Překážka na střevě
  • ˘ Obturační:
   • “ Intraluminální
   • “ Intramurální
   • “ Extramurální
  • ˘ Strangulační
   • “ Uskřinutí pruhy
   • “ Uskřinutí v otvorech
   • “ Invaginace
   • “ Volvulus
  • Neurogenní:
   • ˘ Paralytický
   • ˘ Spastický
  • Cévní:
   • ˘ Arteriální – ischemický
   • ˘ Venozní – infarzace
 • Patofyziologie:
  • Střevní obstrukce
  • Dilatace střeva nad překážkou
  • Útlak cév – nejprve žíly, později i tepny – infarzace střeva, porucha vstřebávání živin a tekutin – ischemie, gangrena stěny střevní, prostupování střevních bakterií a toxinů – peritonitida
  • Dehydratace, toxemie – hypovolemický a septický šok, multiorgánové selhání
 • Mechanizmy:
  • Mechanický:
   • “ Obstrukce – uzávěr lumina střeva
   • “ Strangulace – uzávěr lumina a zaškrcení cév
  • Neurogenní:
   • “ Paralytický – zástava peristaltiky
   • “ Spastický – hyperperistaltika – křeč svaloviny
  • Cévní:
   • “ Žilní – infarzace
   • “ Arteriální – ischemie stěny
 • Symptomatologie:
  • Subjektivní:
   • “ Bolesti břicha
   • “ Nauzea, zvracení
   • “ Zástava odchodu větrů a stolice
  • Objektivní:
   • “ Vzedmuté břicho
   • “ Ztužování kliček
   • “ Překážková peristaltika, nebo paralýza
   • “ Per rectum prázdná prostorná ampula (není pravidlem), někdy příměs krve

 

Mechanický obstrukční ileus

 • “ Intraluminální:
 • “ Biliární – vycestovalý konkrement – uzávěr střeva nejčastěji v oblasti Bauhinské chlopně
 • “ Alimentární – nestrávené části potravy – pecky, citrusové slupky… – bezoáry
 • “ Cizí tělesa – samopoškození…
 • “ Paraziti – škrkavky…
 • “ Intramurální:
  • “ Nádory střevní stěny – leiomyomy, lymfomy, carcinomy…
  • “ Jizevnaté striktury – diverticulitida, M. Crohn…
 • “ Extramurální:
  • “ Tlak okolních orgánů – nádory, cysty, prorůstání nádorů
  • “ Plošné rozsáhlé srůsty – bez porušení cévního zásobení – mnohonásobné ohnutí střeva

 

Mechanický strangulační ileus

 • obstrukce s poruchou cévního zásobení:
 • “ Uskřinutí pruhy:
 • “ Přirozené – vejcovod, cíp omenta
 • “ Nově vzniklé – srůsty
 • “ Uskřinutí v otvorech:
 • “ Uskřinuté kýly:
  • Zevní
  • Vnitřní
 • “ Invaginace:
  • “ Vsunutí jedné části střeva do druhé – většinou orální do aborální
 • “ Volvulus – otočení střeva i s mesenteriem kolem osy
 • Symptomatologie:
  • Obstrukce:
   • “ Kolikovitá bolest – prodlužování intervalů až přechod v trvalou bolest z distenze střeva
   • “ Zvracení a zástava plynů a stolice:
   • Vysoký ileus – překážka v horním úseku GIT:
    • Časné zvracení, stolice a plyny mohou ještě nějaký čas odcházet
   • Nízký ileus – překážka na dolním GIT:
    • Časná zástava větrů a stolice, kolikovitá bolest, meteorismus, nauzea, pozdní zvracení až mizerere
  • Strangulace:
   • “ Náhle vzniklá šokující bolest s reflexním zvracením, příměs krve ve stolici ze střevní infarzace
 • Diagnostika:
  • Anamneza a objektivní vyšetření:
   • “ Vzedmuté břicho, ztužování kliček, poklep bubínkový, nebolestivý, pohmatově někdy resistence v místě obstrukce, poslechově překážková peristaltika, kovové zvuky kapající vody – později ticho – paralýza
   • “ Strangulace – známky peritoneálního dráždění – peritonitida vznikající při infarzaci, příměs krve ve stolici
  • RTG: nativní snímek břicha – hladinky, distenze kliček, aerobilie u cholecystoenterální píštěle ( biliární ileus )
  • Irigigrafie – vodnou kontrastní látkou – lokalizace nízké obstrukce, terapeutická metoda u invaginace
  • Pasáž kontrastní látky – lokalizace překážky
  • SONO – distenze kliček, příčina obstrukce, ztluštění stěny strangulovaného střeva
 • Terapie:
  • ˘ Zavést NG sondu a odčerpávat stagnující obsah
  • ˘ Parenterální rehydratace a náhrada živin
  • ˘ Monitorace stavu pacienta, diuréza
 • Operace:
  • Obstrukce – odstranit překážku
   • “ Intraluminální – enterotomie a odstranění překážky
   • “ Intramurální:
    • ˘ Resekce postiženého úseku s anastomozou v první, nebo druhé době
    • ˘ Založení stomie – trvalé, dočasné ( diverticuloza… )
    • ˘ Střevní bypass – obejití překážky
    • ˘ Strikturoplastika – u jizevnatých stenoz
   • “ Extramurální:
    • ˘ Odstranění příčiny
    • ˘ Resekce úseku s rozsáhlými adhezemi
  • Strangulace:
   • ˘ Odstranění příčiny
   • ˘ Resekce nekrotického střeva
   • Po operaci dále rehydratace a monitorece celkového stavu a metabolismu
  • Prevence recidivy:
   • U plošných adhezí
    • ˘ Fixace střeva v požadované poloze – operace dle Noble
    • ˘ Dlahování střeva dlouhou NG sondou

 

Neurogenní ileus

 • Paralytický:
  • “ Intraabdominální příčina:
   • Peritonitida, pooperační stavy, tupá poranění…
  • “ Extraperitoneální příčiny:
   • Poranění CNS, intoxikace, urémie, sepse, renální kolika…
 • Spastický:
  • Poranění CNS a onemocnění nervového systému ( tabes dorsalis )
  • Hyperparathyreoidismus
  • Intoxikace…
 • Symptomatologie a diagnostika:
 • Paralytický:
  • Vzedmuté břicho, meteorismus, zástava větrů a stolice, malá bolest ze střevní distenze, pozdní zvracení nahromaděného střevního obsahu, neslyšitelná peristaltika, prázdná rozfouklá ampula, na RTG difuzně hladinky s distendovanými kličkami
 • Spastický – stejně jako obstrukční
 • Terapie:
  • Paralytický:
  • Odstranění příčiny:
   • ˘ peritonitida – operační revize
   • ˘ ostatní – uremie, sepse… – konzervativní postup
   • “ Podpora peristaltiky – Syntostigmin, Ubretid…
   • “ NG sonda
   • “ Náhrada tekutin, živin
 • Spastický:
  • Známe-li příčinu – konzervativní postup
  • Nejasná příčina – operační revize

 

Cévní ileus

 • Etiologie:
  • “ Embolie – srdeční arytmie, stp IM – výdutě myokardu, clopenní vady – tvorba trombů – systémová embolizace – nejčastěji do a. mesenterica superior
  • “ Tromboza – tepenná, žilní
 • Patofyziologie:
  • Porucha cévního zásobení střeva – ischemie, infarzace – zástava peristaltiky, stagnace obsahu a stagnace krve ve střevní stěně – hypovolemie, absorbce toxinů a porušení střevní stěny – nekroza – difuzní peritonitida – další hypovolemie, toxemie, bakteriemie – rozvoj hypovolemického a septického šoku s difuzní peritonitidou
 • Symptomatologie a diagnostika:
  • “ Náhle vzniklá prudká bolest břicha, reflexní zvracení, zástava plynů a stolice, příměs krve ve stolici
  • “ Předcházející „abdominální angína“ – obdoba klaudikačních bolestí – občasné křečovité bolesti břicha
  • “ Velké subjektivní obtíže s minimálním objektivním nálezem – břicho přifouklé, měkké, difuzně citlivé, poslechově paralýza, později rozvoj peritonitidy a šoku
  • “ RTG – distenze kliček, difuzně hladinky
  • “ SONO – DUS mesenteriálních cév – porucha průtoku
 • Terapie:
  • Operační revize:
   • o Časná:
    • “ Desobliterace cévy – embolectomie, trombectomie
   • o Pozdní:
    • “ Již nekrotické střevo – resekce postiženého úseku s ponecháním dobře prokrveného úseku – často second look revize – k ověření zachovalého cévního zásobení
   • Monitorace stavu, heparinizace, substituce tekutin a živin, prevence šoku a sepse, trvalá warfarinizace
   • Obecně velmi špatná prognoza, vysoká letalita

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!