Anémie – ošetřovatelská péče (2)

ošetřovatelství

 

Otázka: Anemie

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): elbelkonel

 

Anémie = syndrom z poklesu erytrocytů, hemoglobinu a hematokritu, nebo vitaminu B12

 

Anatomie

Krev je složena ze 45 % krvinkami a ostatních 55 % je krevní plazma= nažloutlá tekutina, tekutá složka krve. Normální hodnota pH je 7,35 až 7,45.

 

Červené krvinky =erytrocyty

 • Obsahují hemoglobin = červené krevní barvivo, funkce: přenášet kyslík z plic ke tkáním
 • vznikají v kostní dřeni v kmenových buňkách
 • Erytrocyt koluje v krvi asi 3 měsíce a pak zaniká, z hemoglobinu vzniká bilirubin
 • Pokles počtu erytrocytů se nazývá anémie
 • Funkce: přenos kyslíku z plic do tkání a oxidu uhličitého v opačném směru

 

Bílé krvinky =leukocyty

 • Vznikají v kostní dřeni v kmenových buňkách
 • Funkce: vytváření imunitního systému
 • Dělíme leukocyty na granulocyty a agranulocyty
 • Granulocyty se dělí na: Neutrofilní, Eosinofilní a Basofilní
 • Agranulocyty se dělí na lymfocyty a monocyty
 • Lymfocyty se dělí na T – lymfocyty a B – lymfocyty

 

Krevní destičky = trombocyty

 • vznikají v kostní dřeni z megakaryocytů
 • funkce: podílejí se na zástavě krvácení (hemostáza), udržují cévy bez trhlin, hojí poraněné cévy

 

Plazma

 • složená z 90 % vody, organické a anorganické látky
 • funkce:
 • obrana organismu proti infekci,
 • zajištění dobré srážlivosti krve,
 • přenos živin a odvod zplodin metabolismu,
 • regulace acidobazické a osmotické rovnováhy,
 • podpora zachování osmotického tlaku
 • Plazma a krvinky spolu tvoří nenewtonskou tekutinu

 

Fyziologie

Produkce a rozklad

 • Krevní buňky produkuje kostní dřeň v procesu zvaném hematopoezie. Proteinová složka je produkována většinou v játrech, zatímco hormony produkují endokrinní žlázy
 • Krevní buňky se rozkládají v slezině

Transport kyslíku

 • Množství kyslíku rozpuštěného v krvi je přímo úměrné parciálnímu tlaku kyslíku (O2) – zkratka PO2 – v krvi.
 • Molekula hemoglobinu je primární transportér kyslíku v krvi. 98,5 % kyslíku je chemicky kombinováno s hemoglobinem – Hb. Jen 1,5 % je fyzicky rozpuštěno.

Transport oxidu uhličitého CO2

 • Když arteriální (tepnová) krev proudí přes kapiláry, oxid uhličitý se rozpouští z tkáně do krve. Většina oxidu uhličitého je transportována krví ve formě ionů bikarbonátu.

Charakteristika

 • Je to syndrom= soubor příznaků
 • Snížené množství: hemoglobinu, hematokritu, erytrocytů

Rozdělení anemií dle příčiny

 • sideropenická = z nedostatku železa
 • perniciózní= z nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové
 • aplastická= z poruchy krvetvorby = z útlumu kostní dřeně (hladina všech složek se sníží)
 • hemolytická = z rozpadu erytrocytů (hemolýza=rozpad erytrocytů)
 • posthemoragická = z krevních ztrát

 

Sideropenická anemie

 • etiologie
  • krvácení:
   • do GIT – jícnové varixy, hemoroidy
   • gynekologické – menstruace, myomy = nezhoubné nádory vzniklé z děložní svaloviny, nádory
  • léky – kortikoidy, antirevmatika, KCL
  • nedostatečný přísun železa – Crohnova choroba, celiakie, po resekcích žaludku
  • dárcovství krve
  • těhotenství – během a při kojení
 • diagnostika:
  • hematologie – hemoglobin (snížený), MCV (střední objem erytrocytu), MCH (střední množství hemoglobinu v erytrocytu), sérové železo (nízké)
  • endoskopické vyšetření k určení zdroje krvácení
 • terapie:
  • léčit příčinu chudokrevnosti
  • dodávat železo = ferronat retard tbl.

 

Perniciózní anemie:

 • etiologie:
  • je vyvolaná chyběním vnitřního faktoru (srážlivost), který se tvoří v žaludku – umožnuje totiž vstřebávání vitaminu B12 a kyselin listové které jsou nepostradatelné pro vznik erytrocytů v kostní dřeni a jelikož při poruše vyzrávání erytrocytů vznikají v kostní dřeni velké erytrocyty = megaloblasty = nezralé formy erytrocytů tak se tahle anemie jmenuje taky megaloblastová
  • při perniciózní anemii je nedostatek vitaminu B12 a kyseliny listové z důvodu:
   • poruchy jejich vstřebávání
   • zvýšená potřeba v těhotenství – tedy jeho nedostatku
   • malnutrice
   • alkoholismus
   • onemocnění zažívacího traktu
 • diagnostika:
  • laboratorní vyšetření – KO
  • gastroskopie
  • sternální punkce
 • terapie:
  • vitamín B12 i.m.

 

Aplastická anemie:

 • etiologie:
  • útlum kostní dřeně – v kostní dřeni se tvoří všechny složky krve – při útlumu se hladina složek snižuje
  • léky
 • diagnostika:
  • KO
  • Punkce kostní dřeně
 • Terapie:
  • Transplantace kostní dřeně
  • Imunosupresiva a cytostatika

 

Hemolytická anemie:

 • etiologie:
  • zkrácené přežívání erytrocytů v krvi z důvodu hemolýzy = rozpad erytrocytů
  • kostní dřeň nestíhá produkovat erytrocyty, protože oni zanikají rychleji než se stačí tvořit
 • dělí se na:
  • dědičné – příčina hemolýzy je v erytrocytu
  • získané – příčina hemolýzy je mimo erytrocyt
 • terapie:
  • transfuze
  • transplantace kostní dřeně

 

Post hemoragická anemie:

 • etiologie:
  • ruptura velkých cév, jícnových varixů
  • velká operace
  • mimoděložní těhotenství
 • sternální punkce:
  • = Sternální punkce je výkon, při kterém lékař proniká speciální jehlou do hrudní kosti a nasaje z ní malé množství kostní dřeně. Vzorek kostní dřeně se pak vyšetřuje v laboratoři.
  • Proč: na základě výsledků lze diagnostikovat onemocnění, odhalit stadium nemoci či sledovat léčbu u některých krevních onemocnění
 • příprava pacienta:
  • Psychická příprava pacienta
   • informovat pacienta o průběhu a podstaty zákroku
   • informovaný souhlas
   • zjistit alergie
  • Fyzická příprava
   • zhodnotím celkový stav pacienta
   • změřím fyziologické funkce (TK, P)
   • hygiena místa vpichu
   • informovat pacienta, aby měl vyprázdněný močový měchýř
   • oholit místo vpichu
   • zajistit pevný základ lůžka a polohu pacienta (vleže, rovně na zádech)
 • zásady správného odběru krve:
  • příprava pomůcek + odběrových zkumavek
  • edukace pacienta
  • bezpečnostní zásady – použití rukavic, aseptický postup
  • identifikace pacienta: Jak se jmenujete? Kdy jste se narodil/a? (při shodě jmen), ověření identifikačního náramku pacienta
  • pořadí odběru – sérologie, biochemie, hemokoagulace, hematologie, sedimentace erytrocytů
 • klinický obraz (projevy):
  • únava, spavost, snížená fyzická výkonnost
  • palpitace, tachykardie, dušnost, hučení v uších
  • bolest hlavy
  • bledost kůže a sklér (= proužek očního bělma)
  • hladký červený jazyk = glositida
  • lámavé nebo třepivé nehty
  • předčasné šedivění vlasů
 • druhy transfúzních přípravku k léčbě anemie:
  • erytrocytové
 • typy posttransfuzních reakcí:
  • transfuzí přenosné infekce – bakteriální infekce, virové infekce, parazitární infekce
  • imunní – hemolytická reakce = když se neslučují, febrilní nehemolytická potransfuzní reakce, akutní poškození plic způsobené transfuzí, transfuzí indikovaná reakce štěpu proti hostiteli
  • alergická reakce
  • potransfuzní trombocytopenická purpura
  • kardiovaskulární a metabolická komplikace
 • podávání preparátů železa:
  • per os – během jídla ! , edukace že bude mít černou stolici
  • i.m. aplikace – riziko anafylaktického šoku = extrémně silná alergická reakce
  • acidum folicum= kyselina listová, B – komplex

 

Léčebná výživa u sideropenická anemie

 • výživa
  • nesmí chybět maso pac je základním zdrojem železa pro naše tělo
  • vejce
  • listová zelenina – špenát
  • hořká čokoláda
  • dostatek vitamínů hlavně vitamínu C, B12 a E
  • dieta č. 3 racionální
  • dostatek ovoce a zeleniny
 • stanovení problému nemocného a jeho řešení:
  • dušnost
   • řešení:
    • fowlerova poloha, nezatěžovat zbytečnými aktivitami, sledování FF, oxygenace, transfuze
 • psychosociální aspekty onemocnění:
  • únava
  • úzkost
  • deprese
  • poruchy spánku
  • psychotické poruchy
  • podrážděnost
 • evalvace a devalvace v komunikaci:
  • Evalvace v sociálním styku znamená projev úcty, vážnosti, respektu, pochopení a je opakem devalvace.
  • příklady:
   • projevit úctu; chovat se taktně; jednat s respektem; někoho pochválit, kladně ohodnotit (čin, postoj, výrok, vztah); zastat se někoho, obhájit; někoho odměnit; někoho vzít na vědomí, naslouchat mu; mít slovo uznání; vyjádřit dík, poděkovat za něco; mít pro někoho „obdivný pohled“
 • devalvace v sociálním styku znamená projev neúcty, nevážnosti, snižování a ponižování druhých osob. Je opakem evalvace.
  • příklady:
   • záměrné křivé obvinění člověka
   • někdo byl neprávem obviněn či podezírán a osoba, která se dosud k takovému člověku chovala přátelsky od něj odstoupila
   • zneužití důvěry
   • podezírání a osočování člověka před osobami, na nichž dotyčnému záleží
   • šikana a záměrné kladení překážek („házení klacků pod nohy“)
   • urážení a nactiutrhání člověka před druhými
   • hrubé a necitlivé chování k člověku
   • vysmívání se člověku v přítomnosti druhých, používání sarkasmů a ironie
   • záměrné porušení norem pro získání výhody nad osobou
 • diagnostika:
  • hematologické – KO! – zjistíme sníženou hladinu hb, ht, ery
  • biochemické – odběr krve, zaškrtneme železo
  • vyšetření kostní dřeně – sternální punkce
  • endoskopické – kolonoskopie, gastroskopie – jestli tam není nález který způsobuje anemii
 • ošetřovatelská péče:
  • posthemoragická – dávat pozor na možné další akutní krvácení,
   • sledovat: místo možného krvácení, vědomí, celková stav, FF
  • perniciózní
   • sledovat: pohyblivost, různé druhy potíží v končetinách, závratě a psychické změny
  • aplastická – nebezpečí vzniku infekcí, takže chránit před poraněním a přenosem infekcí
   • sledovat: projevy krvácení
   • jinak monitorování příznaků
  • zajištění potřeb nemocného
   • dieta 3 racionální
   • strava bohatá na vitamin C, železo
  • sledovat vyprazdňování stolice
  • informovat, před propuštěním do domácí péče je pacient edukován:
   • jak užívat léky
   • dispenzarizace = pravidelné návštěvy lékaře
   • nebude se fyzicky přetěžovat
   • úprava životosprávy a výživy


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!