Pentely – maturitní otázka

 

   Otázka: Pentely

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Mutli21

 

 

N-dusík

Výskyt

 • 78 % ve vzduchu
 • anorganické soli-NaNO3, NH3
 • var: -33,4 C
 • tání: -77,7 C

Vlastnosti

 • nereaktivní

Inertní atmosféra

 • s argonem-plnění žárovek
 • surovina anorganických sloučenin
 • výroba hnojiv

výroba dusíku:

 • a) ze vzduchu-frakční destilace zkapalněného vzduchu
 • b)haber-boschova syntéza, výroba hned

příprava:

 • v laboratoři – rozdělit dusík=rozložit dusitany

 

Sloučeniny dusíku (N)

NH3 – amoniak

 • plyn
 • čpavý zápach
 • snadno zkapalnitelný
 • hořlavý
 • kadeřnictví, hnojiva, chladící kapalina
 • tvoří řetězce

NH4CL

 • elektrolyt v bateriích
 • před pájením čistí povrch

(NH4)2SO4 – síran amonný

 • hnojivo

NH2Cl

 • dezinfekce proti žloutence
 • chloramin
 • dezinfekční činidlo

NI3.NH3-jododusík

 • labilní
 • černá krystalická látka
 • součást doma vyráběných výbušnin

NH2-NH2-hydrazin

 • raketové palivo

HN3 -azoimid (kyselina azidovodíková)

 • jedovatá
 • explozivní
 • soli-azidy(rozbušky, náboje)

N2O -“rajský plyn“

 • způsobuje narkózu, někdy jako droga
 • ve šlehačkových bombičkách

NO-oxid dusnatý

 • bezbarvý
 • velmi reaktivní

N2O – oxid dusičitý

 • vyšší teplota=monomer
 • nižší teplota=dimer
 • silné oxidační činidlo
 • zdraví škodlivý-kyselé deště
 • váže vodu
 • bezbarvý
 • hydratační účinek
 • redukční činidlo
 • DISPROPORCIACE=jeden prvek se zároveň oxiduje i redukuje

N2O5

 • hydroskopický

HNO3

 • koncentrace 68 %
 • čistá=bezbarvá
 • uchovávat v temných lahvích
 • silné oxidační činidlo, rozpouští kovy
 • rozpouští i kovy ušlechtilé (Au, Pt)=jako lučavka královská
 • Užití
  • dusíkatá hnojiva
  • výbušniny, střelný prach
  • NO3-barviva, léčiva
  • Vitrace-org. chemie(vnášení NO2)–>TNT, TNF…=trhaviny
 • Výroba
  • 1) zbavit NH3 a O2 příměsí, prachu, vlhkosti=filtrace
  • 2) NH3 + 02–>NO + H2O
  • 3) 2NO + O2–>2NO2
  • 4) N2O4 + H2O–>HNO3 + HNO2
  • 5) dokoncentrování
  • destilace v přítomnosti H2SO4

 

P-fosforečnany-apatit, fosforit

Výskyt:

 • kosti, zuby, nukleové kyseliny ATP(DNA, RNA)

Vlastnosti:

 • několik modifikací
 • bílý fosfor: prudce jedovatý, samozápalný, uchovává se pod vodou=nerozpustný, snadno se vypařuje=páry světélkují, v zápalných bombách, pod vodou jako světlo
 • červený fosfor: stálejší než bílý, není jedovatý, na zápalkách-po škrtnutí přechází na bílý
 • černý fosfor: kovové vlastnosti, černý, lesklý, vodivý, netoxický

 

Sloučeniny P

P2O3 – fosfan

 • páchne jako česnek
 • redukční činidlo

P4O6 -oxid fosforitý

 • dimerní
 • sušidlo

P4O10 -oxid fosforečný

 • sušidlo
 • kyseliny fosforečné:
  • P4O10 + H2O
  • HPO3, H4P2O7 = nejběžnější

H3PO4 – kyselina trihydrogen fosforečná

 • prodává se jako roztok, 85% vodný roztok
 • v cocacole=protikorozní úprava

Ca3(PO4)2 – fosforečnan vápenatý

 • hnojivo

Na5P3O10 – trifosforečnan pentasoditý

 • změkčovadlo vody

 

AS

 • kov
 • většinou ve sloučeninách
 • NiAs-nikelin
 • As2s3-auripigment
 • vlastnosti polokovů
  • 3 modifikace
  • žlutý, černý, šedý(kov)
 • BCHL -bojová látka(clark I, II)
  • methyldick
  • léky-spavá nemoc, příjice
 • As4O6 -arseník=otrušík=utreich

 

Sb – antimon

 • 1 kovová modifikace
 • slitiny

 

Bi

 • kov
 • vzácný
 • křehký
 • jedovatý
 • slitiny
 • liteřina


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!