Ontogeneze člověka – maturitní otázka z biologie (2)

 

   Otázka: Ontogeneze člověka

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kamila

 

Ontogeneze

 • Vývoj jedince od početí až po smrt

 

Prenatální období

 • od početí do narození
 • oplození (=početí) -> splynutí gamet (= splynutí vajíčka a spermií)
  • oplození probíhá ve vejcovodu
  • uhnízdění v děloze -> nidace (uhnízdění) do 7 dnů => početí
  • od početí začíná těhotenství

 

Těhotenství – Gravidita

 • průměrně 40 týdnů / 282 dnů /
 • počítá se od prvního dne poslední menstruace – 9 měsíců
 • dělí se na trimestry – 1,2,3
 • 2 období:
  1. embryonální vývoj
   • trvá prvních 8 týdnů (2 měsíce)
   • začíná nidací vajíčka do děložní sliznice
   • následuje vývoj základu všech orgánových soustav
   • na konci e.v. má kolem 1 cm a lze rozpoznat srdeční ozvy
   • nejkritičtější období = možnost potratu (= přirozená schopnost vyloučení špatného embrya)
  2. fetální vývoj
   • od 3 do 9 měsíce
   • na konci měří kolem 50 cm a 3 kg
   • zakládá se zde placenta
    • výživa plodu, výměna dýchacích plynů, exkrece
    • tvoří ochranou barieru a produkuje hormony, které udržují těhotenství (choriový gonadotropin)
    • je spojen s pupeční šňůrou
    • končí porodem – proces kdy je vypuzován plod z matky

Porod

 • může trvat i 24 hodin
 • má 3 fáze
  • Fáze otevírací
   • děložní stahy (kontrakce)
   • končí otevření děložního hrdla (otevření na 8-9 cm)
   • u prvorodiček může trvat i více, jak 12 hodin
   • u vícerodiček může trvat i méně, jak 8 hodin
  • Fáze vypuzování
   • vypuzení plodu
   • rozevření branky děložní -> dokončení porodního kanálu (děložní hrdlo, pochva)
   • působí stahy a břišní lis (bránice+svaly břicha)
   • délka okolo 1 hodiny (vytlačení plodu okolo 15-20 min.)
  • Fáze lůžková
   • po vypuzení plodu
   • porozením placenty a plodových obalů

 

Postnatální období

 • začíná přestřižením pupečníku
 • navazuje na prenatální období

 

období novorozenecké (neonatální)

 • první 4 týdny
 • začíná přestřižením pupečníku a končí 28. dne života
 • adaptace podmínkám mimo dělohu
 • orgány začínají fungovat samostatně
 • vysoká dechová frekvence (40-50 dech./min.)
 • dochází ke změně složení krve – dochází k redukci vysokého množství č. krvinek
 • smolka – první stolice
 • trávicí soustava je přizpůsobena pouze pro tekutou potravu
 • velice nezralá nervová soustava
 • hmotnost 3-4 kg, 50 cm
 • velká hlava, dlouhý trup, krátké končetiny

 

období kojenecké

 • trvá od 2. měsíce do 1. roku života
 • základní potravou v prvním třetině k.o. = mateřské mléko (alespoň 4-6 měsíců)
  • obsahuje živiny v optimálním poměru
  • má to unikátní složení – imunita, vitaminy, více cukry, méně tuků a bílkovin, solí
  • vytvoření pouta mezi matkou a dítětem
 • intenzivní psychomotorický vývoj dítěte
  • zvedání hlavičky, lezení, stavění
 • nejprudší růstové tempo (vyroste o 25 cm)
 • osifikace kostry, vývoj páteře -> dvojesovité prohnutí – vzpřimování dítěte (po narození rovná páteř)
 • první zuby dočasného chrupu (5.- 9. měsíc)

 

období batolivé

 • 2.- 3. rok života
 • osamostatňování dítěte v základních živ. funkcí (chůze, řeč, udržování čistoty)
 • hmotnost 3 dítěte kolem 15 kg
 • zpomaluje se růstové tempo
 • první období vzdoru – já sám, uvědomování si samo sebe
 • vývoje řeči -> rozumový a sociální vývoj

 

předškolní věk

 • 3.- 6. rok života
 • socializování
 • pomalé plynulé růstové tempo
 • hlavní činností je hra -> rozvoj myšlení, paměti, představivosti, řeči, jemné a hrubé motoriky
 • postupná přeměna chrupu na trvalý
 • v 6 letech okolo 117 cm, 21 kg (chlapci v průměru o 1 cm vyšší a 0,5 kg těžší)

 

školní věk

 • 7.- 14. rok života
 • mladší a starší školní věk
 • hlavní náplní je učení (znalosti, povinnosti, práva)
 • první známky vývoje druhotných pohlavní znaků
  • od 12 roku u žen spouštění menstruace
 • intelektualizace řeči
 • dokončuje se prořezávání zubů trvalého chrupu
 • Filipínská míra – fyzická zralost (přes hlavu si dosáhne na ucho)

 

Adolescence

 • – 18. rok života
 • dosaženo pohlavní dospělosti
 • dokončují se pubertální změny
 • emoční rozkolísanost, hledání sama sebe

 

Období plné dospělosti

 • 18 – 30 let
 • definitivní výška, nárůst výkonnosti i tukové vrstvy
 • sociální osamostatnění

 

Období zralosti

 • 30 – 45 let
 • stabilita, dosažení tělesného rozvoje

 

Období středního věku

 • 45 – 60 let
 • maximální psychická výkonnost (využití zkušenosti)
 • končí reprodukční život u žen (menopauza)

 

Období stáří

 • 60+
 • prodlužuje se aktivní stáří
 • dobrá tělesná i duševní výkonnost při zdravém životním stylu zachována až do vysokého stáří

 

Kmetský věk

 • 90+


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!