Celková a lokální anestetika a analgetika

chemie-léčiv

 

Otázka: Celková a lokální anestetika a analgetika

Předmět: Chemie léčiv

Přidal(a): Anet D.

 

 

Pojmy:

 • Sinecod – opioidní analgetikum (anodyna), ethylmorfin + butamirát
 • Paracetamol – analgeticko-antipyretická látka (deriváty anilinu a acetanilidu), bolest svalů, kloubů, tlumení horečky (děti) – nad 38°C, nedráždí
 • Morfin – opioidní analgetikum (anodyna), extrakt u nezralých makovic nebo makové slámy, návykový (morfinismus) – aplikace stále větších dávek, nežádoucí účinky: ospalost, nauzea, zácpa, zhoršené dýchání -> smrt
 • Desfluran kapalné anestetikum ze skupiny halogenovaných etherů používané k celkové anestezii vč. ambulantních výkonů
 • Benzokain – lokální anestetikum, někdy součást lékových forem používaných při onemocnění dutiny ústní a hltanu

 

Neurotransmitery

 • Látky, které se uvolňují ze zakončení neuronů a váží se na receptory další buňky.
 • Excitační neurotransmitery mají stimulující účinek. Inhibiční neurotransmitery mají tlumící účinek.

 

Definice anestetik a analgetik

Anestetika

Celková anestetika

= reverzibilně mizí pocit bolesti, svalové a šlachové reflexy

 • Úplná ztráta vědomí, ale je zachována funkce dýchání, krevního oběhu a látkové výměny
 • Reverzibilní = vratný, s možností uvést do předchozího stavu
 • Podle způsobu podání: inhalační, intravenózní
 • Podle délky účinku: krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá

 

Lokální anestetika

 • Tlumí, až blokují vedení vzruchu senzitivními do CNS
 • V místě aplikace vyvolávají místní znecitlivění
 • Prvním izolovaným lokálním anestetikem byl kokain (1860), poprvé byl klinicky použit k povrchové anestezii rohovky (1884)
 • Prokain byl syntetizován v roce 1905
 • Některá lokální anestetika lze použít systémově také jako antirytmika (k terapii poruch srdečního rytmu)
 • Čím je větší prokrvení tkáně a čím je vyšší koncentrace aplikovaného lokálního anestetika, tím je absorpce rychlejší a nežádoucí účinky se projeví i na jiné orgány
 • Lokální anestetika blokují otevření iontového kanálu a zabraňují pohybu Na+ iontů do nitra buňky – proces vedení vzruchu je na přechodnou dobu přerušen
 • Účinnost anestetika je významně ovlivněna pH
  • V alkalickém prostředí je účinnost vyšší
  • V kyselém prostředí (v zánětlivé tkáni) je účinnost nižší
 • Průmyslově vyráběna lokální anestetika často obsahují vazokonstrikční přísadu (snižuje rychlost resorpce lokálního anestetika v místě aplikace a tím prodlužuje jeho anestetický účinek) – adrenalin, nafazolin

 

Analgetika

 • Utišují pocit bolesti, nedochází ke ztrátě vědomí (tím se liší od celkových anestetik)
 • Mnohdy antipyretický (snižuje horečku), antiflogistický účinek (protizánětlivý)
 • Neléčí organismus, jen napomáhají vlastnímu léčení, snižují zánět organismu způsobenou zánětem a zvýšenou teplotou
 • Bolest – signály do mozku z nervových zakončení, na které působí uvolněné prostaglandiny z poškozené nebo nemocné tkáně

 

Celková a lokální anestetika – příklady a výroba

Celková anestetika

 • Inhalační celková anestetika
  • Rajský plyn (N2O), cyklopropan, ethery (diethylether), chloroform (halogenderivát)
  • Dnes je rajský plyn součástí směsi plynů pro celkovou anestezii, pro krátkodobé operace ve stomatologii
  • Xenon -> výborný, ale drahý
  • Fluorované a chlorované uhlovodíky – vysoká účinnost, nízká toxicita, nehořlavost
  • Isofluran, sevofluran, desfluran (pro dlouhodobé operace)
 • Vlastnosti anestetik:
  • Chemická a metabolická stálost, vysoká účinnost, netoxické, nehořlavé, nesmí ovlivnit reprodukci, musí být teratogenní (způsobující vznik vrozených vývojových vad a defektů zrůdnosti), nesmí mít negativní vliv na játra
  • Isofluran – syntéza z trifluorethanolu
  • Sevofluran – z hexafluorpropan-2-olu
 • Intravenózní celková anestetika
  • Většinou velmi rychlý nástup účinku, poměrně rychle dokáže vymizet -> krátkodobé zákroky
  • Navození celkové anestézie před zavedením inhalačních anestetik
  • Rozdělení podle chemické struktury:
  • Barbiturová – deriváty barbiturové (thiobarbiturové) kyseliny – tiopental, dnes nahrazován nebarbiturovým preparátem propofolem
  • Ostatní – propofol (organismus se rychle a snáze zotavuje), ketamin, Propanidid (pro nežádoucí účinky se přestal používat)

 

Lokální anestetika

Typy lokální anestezie

 • Topická lokální anestezie (povrchová)
  • Aplikace ve formě roztoku, masti nebo gelu na kůži nebo sliznici
  • Po průniku k nervovým zakončením způsobí jejich znecitlivění
  • Použití – v oftalmologii (oční lékařství), otorinolaryngologii (ORL chirurgie – ušní, krční, nosní), urologii
  • (chirurgie – vylučující soustavy a mužských pohlavních orgánů) a v dermatologii (kožní lékařství)
 • Infiltrační lokální anestezie
  • Aplikuje se injekčně do podkoží a do svalstva – tzn. do okolí nebo přímo do místa zákroku
  • Použití – u menších chirurgických zákroků
 • Svodná anestezie – anestezie blokující nervové kmeny
  • Po aplikaci do blízkosti nervové kmene se přeruší vedení vzruchů oblasti, kterou kmen senzitivně zásobuje
  • Použití – ve stomatologii (zubní lékařství), při drobných chirurgických zákrocích
  • Epidurální anestezie – anestetikum se podává do epidurálního prostoru, kde působí na kořeny míšních nervů
 • Subarachnoideální (míšní, spinální, lumbální) anestezie
  • Aplikuje se do páteřního kanálu do prostoru likvoru (mozkomíšní mok), aby nedošlo k poranění míchy
  • Resorpce lokálního anestetika je při lumbální (bederní) anestezii velmi pomalá
  • Nepřidává se vazokonstrikční přísada
  • Použití – u zákroků v dutině břišní, v pánvi, na dolních končetinách, nelze-li použít celkovou anestezii

 

Rozdělní lokálních anestetik

 • Esterová lokální anestetika
  • Krátká doba účinku
  • Jsou metabolizována plazmatickou cholinesterázou (sekreční enzym)
 • Kokain
  • Pro svou návykovost se v praxi používá výjimečně
  • Spadá pod zákonná ustanovení o omamných a psychotropních látkách
  • Má dobrý anestetický a současně i vazokonstrikční účinek (zužuje cévy)
 • Prokain        
  • Působí krátkodobě
  • Zvyšuje účinek perfierních myorelaxancií
  • Používá se omezeně – riziko toxických účinků na játra a ledviny
 • Tetrakain
  • Je až 16x účinnější než prokain
  • Nástup účinku je rychlý, působení dlouhé
  • Je velmi toxický – od jeho použití se upouští
 • Benzokain 
  • Někdy součást lékových forem používaných při onemocnění dutiny ústní a hltanu
 • Amidová lokální anestetika
  • Vsoučasnosti nejvíce používaná
  • Menší výskyt alergických reakcí
  • Jsou metabolizována jaterními mikrozomálními enzymy – nepodávat pacientům s těžší poruchou jater
 • Trimekain
  • Středně dlouho působí
  • Nástup účinku je velmi rychlý
  • Využití při poruchách srdečního rytmu
 • Mepivakain
  • Ve stomatologii
  • Neměli by používat lidé s velmi nízkým tlakem
 • Bupivakain
  • Velmi účinný a dlouhodobě působící
  • Pro gynekologické a urologické operace
  • Nežádoucí účinek – kardiotoxický
 • Prilokain 
  • Kombinuje se s lidokainem
  • Nežádoucí účinek – může navodit methemoglobinemii
 • Artikain
  • Rychlý nástup účinku
  • Místo benzenového jádra má thiofen
  • Dobrá penetrace (průchod) do kostní tkáně
  • Využití ve stomatologii
 • Cinchokain
  • Jedno z nejúčinnějších i nejtoxičtějších lokálních anestetik
  • Vysoké riziko absorpce do krevního oběhu
  • Používá se výhradně k topické anestezii – součást mastí, krémů, čípků
  • Pouze k léčení bolestivých hemeroidů, trhlin v oblasti konečníku, u pásového oparu
 • Oxetakain 
  • V kombinaci s antacidy se používá pro anestezii žaludeční sliznice (např. u gastroduodenálního vředu)
  • Je účinný i při nízkém pH

 

Nežádoucí účinky lokálních anestetik

 • CNS – ospalost nebo euforie, neklid, nervozita, třes, křeče, zamlžené vidění nebo hučení v uších
 • Kardiovaskulární systém – působí kardiodepresivně (snížení srdeční aktivity, pokles krevního tlaku)
 • Methemoglobinemie – např. prilokain – při vysokých dávkách přeměna hemoglobinu na methemeglobin, což je nebezpečné u kardiaků a astmatiků
 • Alergické reakce – hypersenzitivní reakce – kožní exantémy, enantémy, edémy, někdy se může projevit astmatickým záchvatem, může dojít až k anafylaktickému šoku
 • Možnost senzibilizace zdravotnického personálu – opakované potřísnění pokožky

 

Analgetika – rozdělení, příklady, účinky

Podle typu účinku:

 • Narkoticky silně působící analgetika (morfinového typu) – silné bolesti – léčivo se váže na receptory buněk mozku a míchy (přenos signálu -> pacient bolest necítí), ve větších dávkách narkotické účinky
 • Nenarkoticky slabě působící (analgeticko-antipyretická) – působí v místě vzniku bolesti – látky blokují produkci prostaglandinů -> nevzniká bolest ani otok místa bolesti – potlačení mírnějších bolestí a horeček
 • Kombinovaná analgetika – směs mírných narkotik (kodein) s nenarkotickými analgetiky (Aspirin) – působí v mozku i v místě vzniku bolesti

 

ANALGETIKA OPIOIDNÍ = ANODYNA

 • Morfin
  • Extrakt u nezralých makovic nebo makové slámy
  • Návykový (morfinismus) – aplikace stále větších dávek
  • Nežádoucí účinky: ospalost, nauzea, zácpa, zhoršené dýchání -> smrt

Nové léky – požadavky: rovinný aromatický systém na centrálním atomu, přítomnost bazického dusíku

 • Kodein
  • Metylací hydroxyskupiny – méně návykový, menší analgetický účinek než morfin – tlumení kašle (antitusický účinek)
  • Kombinované analgetikum
 • Sinecod
  • = ethylmorfin + butamirát
 • Nalorfin
  • Náhrada methylové skupiny na dusíku za vyšší alkyl – opačný účinek než morfin -> diagnostika a léčení morfinismu
 • Heroin
  • Náhrada vodíkového atomu v hydroxyskupině acetylovou skupinou – vysoká návykovost, zneužíván k toxikomanii
 • Dolsin
  • U morfinu vznikl preparát pethidin (viz obrázek dole) – méně návykový, analgetický a spasmolytický (proti křečím) účinek pooperační stavy, v konečných stádií nemoci
 • Metadon
  • Z difenylacetonitrilu alkylací – méně návykové pooperační analgetikum

 

ANALGETICKO-ANTIPYRETICKÉ LÁTKY

 • Potlačují horečku

Deriváty salicylové kyseliny

 • Acetylsalicylová kyselina – Acylpyrin, Aspirin, Aspro – odstraňuje bolest a horečku, ve vyšších dávkách při léčení revmatoidních arthritid různého typu – bolest hlavy, zubů, krku, onemocnění z nachlazení
 • Snižuje agregační schopnosti krevních destiček, prevence srdečního infarktu nebo mrtvice
 • Vyšší dávky -> zvýšená krvácivost


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!