Vodní režim rostlin – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Vodní režim rostlin

Předmět: Biologie

Přidal(a): Anonymus

 

Voda a její význam pro rostliny

 • Obsah vody v těle rostlin je průměrně 70 – 80%. Nejvíce vody je obsaženo v dužnatých plodech, nejméně ve zralých semenech a výtrusech.

 

Význam vody:  

 • důležité polární rozpouštědlo
 • transport látek
 • prostředí pro vodní rostliny
 • účastní se mnoha metabolických reakcí (fotosyntéza, respirace)
 • regulační funkce
 • rozšiřování plodů a semen
 • význam při oplození u výtrusných rostlin
 • Vodní režim rostlin zahrnuje: příjem, vedení a výdej vody.

 

Příjem vody

 • Nižší rostliny a vyšší vodní rostliny: celým povrchem těla
 • Vyšší suchozemské rostliny: kořeny, hlavně absorpční zónou kořene – kořenovými vlásky. Kořenové vlásky prorůstají do půdních skulin, kde je voda. Buňka má menší vodní potenciál, než půda -> buněčná stěna kořenových vlásků bobtná.
 • Příjem vody může být aktivní nebo pasivní.

 

Aktivní příjem vody

 • Při aktivním příjmu přechází ionty a molekuly vody z buněčné stěny kořenových vlásků do vnitřního prostoru buňky. Tento děj je náročný na energii, nazývá se symplastická cesta. Odehrává se v době, kdy rostlina nemá listy.

 

Pasivní příjem vody

 • Při pasivním příjmu proudí voda z kořenových vlásků volnými mezibuněčnými prostory. Tento způsob se nazývá apoplastická cesta. Rostlina nevynakládá vlastní energii, tu získává ze slunce. Tento děj je podporován transpirací – vypařováním. Voda je z půdy pasivně nasávána.
 • Na procesu příjmu a vedení vody se podílí difúze a osmóza.
 • Příjem vody dále ovlivňuje teplota (optimum 20-25 °C), půdní vlhkost, relativní vlhkost vzduchu, koncentrace živin v půdě, velikost půdních částic atd.

 

Vedení vody

 • Nižší rostliny bez vodivých pletiv: difúzí a osmózou od jedné buňky ke druhé.
 • Vyšší rostliny: svazky cévními:
  • xylem: transpirační proud od kořenových vlásků k průduchům
  • floem: asimilační proud; produkty fotosyntézy jsou odváděny na místo spotřeby

 

Na pohybu transpiračního proudu se podílí:

 • koheze vody (soudržnost molekul vody)
 • adheze vody (přilnavost ke stěnám cév)
 • kapilarita (vzlínavost vody v cévách)
 • transpirace (výpar)
 • kořenový vztlak (vytlačuje vodu z kořenových vlásků do výše položených pletiv)

Transpirační proud zajišťuje: zásobení buněk vodou a udržování turgoru, transport živin, ochranu před přehřátím atd.

 

Výdej vody

 • Transpirace
  • Jedná se o výdej vody ve formě vodní páry.
  • Je to pasivní děj, energii poskytuje slunce.
  • Transpirace je ovlivněna: složením kutikuly, tloušťkou buněčné stěny, teplotou, vlhkostí, množstvím vody v půdě.
  • Průduchová (stomatární) transpirace: nejdůležitější, 90% vody
  • Kutikulární transpirace: méně než 10% vody, u mladých listů s tenkou kutikulou více.
  • Transpirační koeficient = množství vody (v gramech) potřebné na produkci 1g sušiny
 • Gutace
  • Výdej vody v kapalném stavu hydatodami. Projevuje se hlavně časně zrána, po chladné noci, kdy je atmosféra nasycena vodními parami a není možná transpirace. Na gutaci se podílí kořenový vztlak. Gutační voda obsahuje
  • i minerální látky.
  • Za normálních podmínek je příjem a výdej vody v rovnováze. Je-li větší výdej, rostlina vadne.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!