Dýchací systém – lékařství a ošetřovatelství

 

   Otázka: Dýchací systém

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Anatomie Dýchacích cest

 • Dutina nosní = (CAVUM NASI)
 • Nosohltan = (PHARYNX)
 • Hrtan = (LARYNX)
 • Průdušnice = (TRACHEA)
 • Průdušky = (BRONCHY)
 • Průdušinky = (BRONCHIOLY)
 • Plicní sklípky = (ALVEOLY)

 

Vyšetření

 • anamnéza (váha, kouření atd..)
 • fyzikální vyšetření (poslech, poklep, pohled)
 • funkční vyšetření (spirometrie, dechové objemy se měří v rámci spirometrie 6-7l)
 • endoskopické vyšetřovací metody (bronchoskopie, percutální biopsie před zahájením chemoterapie)
 • mikrobiologické vyšetření (mikroskopické, kultivační, sérologické)
 • cytologické vyšetření (ze sputa, z výpotku (exsudát transudát), punkce)
 • diagnostické kožní testy (tuberkulinový test, mantoux)
 • -radioizotopové vyšetřeni (perfuzní scintigrafie, ventilační scintigrafie)
 • -RTG vyšetřovací metody (skiagrafie, FTG, CT)
 • magnetická rezonance

 

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Akutní: náhlý
 • Apnoe: zástava dechu
 • Eupnoe: normální dýchání (14-16 dechů)
 • Cyanóza: modravé zbarvení kůže
 • Dyspnoe: ztížené dýchání
 • Hemoptoe : chrlení krve
 • Hemoptýza: vykašlávání krve
 • Hydratace: zavodnění
 • Hyperkapnie: zvýšená hladina oxidu uhličitého v krvi
 • Hipokapnie: snížená hladina oxidu uhličitého v krvi
 • Chronický: pozvolný, dlouhodobý
 • Obstrukce: uzavření
 • Ortopnoe: dušnost
 • Respirace: dýchání
 • Stridor: písklavý zvuk, chrčení
 • Tachypnoe: zrychlené dýchání nad 20 dechů/1 min
 • Bradypnoe: zpomalené dýchání pod 14 dechů/1 min
 • Hypoventilace : povrchní, mělké dýchání
 • Hyperventilace: hluboké dýchání
 • Alární dýchání: vdechování nosních chřipku (u dětí)

 

ZÁNĚTY DÝCHACÍCH CEST

 • Akutní zánět- klinické příznaky= subfebrilie až febrilie
 • Chronický zánět-klinické příznaky = afebrilní

 

Příčiny, které vyvolávají záněty dýchacích cest

 • fyzikální nebo chemické
  • neinfekční povahy
  • např. prach, dráždivé plyny, prochlazení, suchý vzduch
 • mikroorganismy s antigenním působením (různé respirační viry, bakterie, kvasinky, plísně)
 • rizikové faktory (např. hospitalizace -> vznik nozokomiálních nákaz, alkoholismus, předchozí onemocnění, antibiotika)

 

ZÁNĚTY HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH

 • RINITIDA- ZÁNĚT DUTINY NOSNÍ (rýma)
  • sekrece: vodnatá, hlenovitá, hnisavá, otok sliznice, zácpa nosu, zhoršení čichu, uslzené oči, bolest hlavy a za očima, huhňavá řeč, kašel, noční kašel
  • Komplikace: sinusitida
 • SINUSITIDA-ZÁNĚT VEDLEJŠÍCH DUTIN NOSNÍCH
  • Příznaky: bolest hlavy a za očima, otok víček, únava, horečka
  • Vyšetření: RTG dutin
  • Léčba: klid, teplo, antibiotika, punkce dutin
 • OTITIS MEDIA- ZÁNĚT STŘEDNÍHO UCHA
  • vzniká proniknutím zánětu Eustachovou trubicí z nosohltanu do středního ucha
  • Příznaky: bolest ucha, subfebrilie až febrilie, u malých dětí šahá si na ouško, tepání v uchu
  • při samovolné perforaci nastává úleva a výtok je krvavý a hnisavý, zánět kosti
  • Léčba: antibiotika
  • Propíchnutí ucha= PARACENTÉZA
 • NAZOPHARYNGITÍDA-ZÁNĚT NOSOHLTANU
  • faryngitida– zánět hltanu
  • Příznaky: pálení nosohltanu, zvýšena teplota, čepy na mandlích, bolest vystřelující až do ucha
 • LARYNGITIDA- ZÁNĚT HRTANU
  • Příznaky: projevuje se chrapotem, ztrátou hlasu, otok hrtanu, dráždění ke kašli, sucho v ústech, stridor,
  • Komplikace: epiglottida- zánět příklopky hrtanové, postihuje děti od 2-4 let projevuje se kašlem a stridorem
 • TONSILITIDA-ZÁNĚT KRČNÍCH MANDLÍ
  • zvětšení a zarudnutí mandlí
  • často jsou provázeny záněty horních cest dýchacích (tonsily patři k lymfatické tkáni, tvoří protiinfekční filtr „ANGÍNA“
  • Projevuje se: bolesti při polykání, teplotami, mandle jsou červené, a bíle čepy na mandlích
  • Léčba: antibiotika, kloktání, antiseptické bonbóny, léky na zvýšení imunity IMUNOMODULANCIA
  • při opakovaných zánětech vhodné vtrhnutí

 

ZÁNĚTY DOLNÍCH CEST DÝCHACÍCH

 • Společné příznaky: dráždivý suchý kašel, později je produktivní záchvatovitý s expektorací
 • akutní záněty jsou provázeny subfebriliemi

 

TRACHEITIDA- ZÁNĚT PRŮDUŠNICE

 • projevuje se retrosternální bolestí
 • noční kašel
 • tvoří se velké množství hlenu
 • vzniká dušnost až asfyxie
 • stridor; muže vzniknout až bezvědomí

 

BRONCHITIDA

 • časté opakované onemocnění
 • zpočátku se jedná o akutní respirační infekt dolních cest, u kterého se projevuje zvýšena produkce hlenovitého sekretu v bronších
 • je doprovázen kašlem s expektorací
 • Příznaky akutní bronchitidy:
  • jsou podobné chřipce je zvýšena teplota, bolest kloubu, slabost malátnost
  • je doprovázena ranním kašlem
  • velké množství sputa až 200 ml
 • Léčba:
  • u virového onemocnění se podávají ATB
  • expektorancia– bromelin, ACC long
  • antitusika– stoptusin, kodein
  • Mucolitika- mucosolvan, mucobene
  • antipyretika- paralen, acylpyrin
  • bakteriální – podání ATB
  • většinou širokospektrá- penicilín
 • u všech onemocnění nekouřit, dostatek tekutin, kloktat

 

Ošetřovatelská péče

 • většinou domácí prostředí
 • hospitalizace pokud stav přetrvává dlouho
 • hospitalizace většinou u dětí a u starých a chronických nemocných
 • klid na lůžku
 • v dosahu kyslíku

 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ S PNEUMONIÍ (ZÁNĚT PLICNÍ TKÁNĚ)

Průběh:

 • Akutní která je doprovázená tvorbou sekretu a
 • Chronickou-která je doprovázená proliferací (jizevnatění tkáně)=snižuje se funkce plic

Rozsah onemocnění

 • LOŽISKOVOU: je postižení bronchyol +přilehlých alveolami (bronchopneumonie)
 • LOBÁLNÍ : je postižen jeden lalok
 • ALÁRNÍ: je postiženo celé plicní křídlo

 

PŘÍČINY

 • Infekční
  • bakterie (streptokok pneumonie, hemofylus, stafylokok)
  • viry (respirační viry) = adenoviry, viry chřipky
  • chlamydie, kvasinky a plísně
 • Neinfekční
  • aspirace (aspirační pneumonie)
  • inhalační pneumonie (kysličník sodný, dusný, CO2, CO)
  • pneumonie v důsledku nedostatečné plicní ventilace
  • podpůrné faktory vzniku pneumonie: alkoholismus; prochlazení

 

PŘÍZNAKY

 • bolesti hlavy; svalů; kostí
 • febrilie spojené s třesavkou
 • kašel suchý, později produktivní z vykašlávání hnisavého sangvilem
 • dušnost, někdy může přejít až k akutní respirační tísni
 • bolest na hrudi, která je vázána na dýchací pohyby (zesiluje při nádechu)

 

DIAGNOSTIKA

 • fyzikální vyšetření (poklep, poslech)
 • -nativní snímek plic, RTG srdce a plic
 • -CRP, Sedimentace, KO-leukocytóza, INR, Vyšetření sputa
 • -bronchoskopie za léčebným účelem

 

LÉČBA

 • důležité podání léků (ATB,Mukolytika,Antitusika)
 • u opakovaných zánětů podáváme IMUNOSTYMULANCIA (Biostim, Ribomunyl)

 

OSE PÉČE

 • pacient je hospitalizován na interním oddělení
 • poloha Fowlerova, režim klidový
 • péče o hygienu
 • tekutiny a výživa
 • sledování FF (dušnosti, teplota, vědomí)
 • sledování výskytu bolesti
 • rehabilitace dechu (poklepová masáž)

 

PREVENCE

 • nekouřit
 • bránit se prochlazení
 • otužování
 • nepodceňovat prochlazení
 • dostatek minerálů, vitamínů
 • dostatek tekutin
 • lázeňská léčba
 • solné jeskyně

 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÝCH S TUBERKULÓZOU

 • Tuberkulóza je specifický zánět
 • Původce mykobakterium tuberkulózy (KOCHŮV BACIL)
 • Nejčastější formou tuberkulózy je plicní zánět, který se hojí jizvou. Větší počet je na ložiskách, snižuje funkci plic
 • Zdrojem nákazy je člověk a přenos nákazy je kapénkovou infekcí (kašlání…)
 • Ložiskový zánět–> zjizveníà ložisko zesýrovatí à vyprázdní se do průdušek (vykašle ho)à vzniká dutina (kaverna stává se zdrojem infekce)à dojde-li k nahlodání cévy, vzniká chrlení krve

 

PŘÍZNAKY

 • kašel: suchý později s hlenem
 • únava, subfebrilie, nechutenství
 • noční pocení
 • bolest na hrudníku

 

DIAGNOSTIKA

 • fyzikální vyšetření = poklep, poslech
 • Laboratorní vyšetření= výtěry, mikrobiologické vyšetření sputa, RTG plic
 • kožní tuberkulózní test (MANTOUX 0,6 -1,2) zjišťuji se protilátky proti tuberkulóze

 

LÉČBA

 • ANTITUBERKULOTYKY= podává se kombinace dvou až tří ATB
 • INICIÁLNÍ FÁZE: podává se RIFAMPICIN, STREPTOMYCIN, PIRAMIDAZIT, podává se 2 měsíce kombinace těchto 3 léků
 • nežádoucí účinek- poškození sluchu

 

PRVNÍ POMOC PŘI HEMOPTÝZE (vykašlávání krve)

 • studený obklad na hrudník, emitka
 • uklidnit pacienta, při větším množství transfúze

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ POTŘEBY

 • poučit o smrkání do papírových kapesníků
 • odkašlávání do buničiny, do sputovek
 • při kašlání zavírat ústa
 • často si umývat ruce
 • při hospitalizaci umožnit kontakt s rodinou
 • péče o psychiku pacienta
 • aktivní zapojení pacienta do léčby
 • prevence hospitalismus
 • pacient je propuštěn do domácí léčby v případě, že je BK NEGATIVNÍ
 • KALMETIZACE = očkování proti TBC 3 den po narození


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!