Členovci – Branchiata – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Členovci – Branchiata

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): TS

 

 

 

 

Oddělení Kusadlovci (Amandibulata)

podkmen Žabernatci (Branchiata)

třída Korýši (Crustacea)

– 20 000 druhů

– velikost: 0,14-60 cm

– tělo: hlava (Caput) –

  1. článek Acron, nenese končetiny ani přívěsky
  2. článek nese pár tykadel = Antenuly
  3. článek nese pár tykadel = Anteny
  4. článek mandibuly = Kusadla
  5. a 6. dva páry maxil = čelisti (drcení potravy)

 

hruď (Thorax) – 2-70 článků, na každém jeden pár končetin

zadeček (Abdobem) – různý počet článků a končetinami nebo bez nich,

poslední část (teslon)= řitní otvor

po celém těle pevná a silná kutikula inkrustovaná uhličitanem vápenatým

někdy karapax = hlavohruďový štít

– dýchací soustava: žábry na hrudních a zadečkových končetinách, někdy celým tělem

– rozmnožovací soustava: gonochoristé, vývoj- anamorfóza (líhnou se s menším počtem článků a končetin)

– epimorfóza (kompletní jedinec, ale menší)

– výskyt: parazité člověka, vodní živočichové

-význam: mezihostitelé, potrava člověka, význam v potravním řetězci

 

podtřída Lupenonožci (Branchiopoda)

– 1 000 druhů

– velikost: 0,2- 10cm

– tělo: karapax, lupenité končetiny

 

řád Listonožky (Notostraca)

– tělo: dlouhé vidlicovité výběžky= furka, dlouhý karapax,

40-70 párů končetin

– dravci

– zástupci: Listonoh jarní, Listonoh letní

 

řád Perloočky (Cladocera)

– velikost: 1mm

– tělo: ve dvouchlopňové schránce, ze stran zploštělé,

antény- dlouhé, tenké, větvené

-liché, temenní, složené oko

-zástupci: Hrotnatka obecná

 

podtřída Žábronožky (Anastroca)

– 145 druhů

– velikost: 1-7 cm

– tělo: protáhlé, ze stran zploštělé, bez karapaxu, 11-19 párů končetin

– planou břichem vzhůru

– zástupci: Žábronožka slanomilná, Žábronožka letní

 

podtřída Lasturnatky (Ostracoda)

– fosilní druhy

– tělo: dvouchlopňová schránka, nejvíce 7 párů končetin

– zástupci: Lasturnatka velká

 

podtřída Klanonožci (Capepoda)

– 1 800 druhů

– velikost: 1mm – 1cm

– tělo: hruškovité bez karapaxu, štíhlý zadeček bez končetin zakončený furkou

antenuly= dlouhé, anteny= krátké, dvouvětevké končetiny k veslování

– ♀ jeden nebo dva vaječné vaky

– zástupci: Vznášivka obecná, Buchanka obecná

 

podtřída Kopřivci (Branchiura)

– parazité na kůži ryb, sají krev

– tělo: nápadně ploché, kryté karapaxem, redukovaný zadeček a tykadla

dvoulaločnatý přůvěsek, z maxil→1. pár přísavka

→2. pár jednovětevné končetiny

– zástupci: Kopřivec obecný

 

podtřída Svijonožci (Crripedia)

– mořští, pevně přisedlý nebo endoparazité

– hermafrodité

– přisedlý hlavou= cementová žláza

– zástupci: Vilejš svalnatý, Svijonožec, příleptový

 

podtřída Rakovci (Malocostrocea)

– 14 000 druhů

– velikost: 1-60 cm

– tělo: 6 hlavocých článků, 8 hrudních (3 páry maxilipodů= čelistní nožky, 5 párů

kráčivých končetin), 6-7 zadečkových článků (6 párů konřetin)

– mají karapax

 

řád Desetinožci (Decapoda)

– mocný krunýř, který kryje i boky a v dutině ukrývá žábry

– trávicí soustava: objemný žaludek, 2 vápenitá tělíska = rakůvky (zásobárna vápníku→ tvorba nové schránky)

–  cévní soustava: namodralá nebo bezbarvá krev

– zástupci: Garnát obecný, Kreveta baltská, Rak říčním Rak říční

 

řád Stejnonožci

– dorzoventrálně zploštělé tělo bez karakaxu

– zástupci: Beruška vodní, Svinka obecná, Stínka zední

 

řád. Různonožci

– tělo: laterálně (bočně) zploštělé, bez karapaxu

– rychle se pohybují do strany

– zástupci: Blešivec potoční, Blešivec Studniční

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!