Tělní pokryv a organismy – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Organismy a tělní pokryv

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): snopy303

 

 

 

 

Význam: udržuje stálé prostředí organismu, chrání před škodlivými vlivy prostředí, tvoří bariéru proti vnikání cizorodých látek, udržování stálé teploty, vylučování odpadních látek, sídlo smyslových orgánů

Bezobratlí:

 • většina má jednovrstevnou pokožku
 • povrch vylučuje pevnou kutikulu (hmyz) nebo vápenaté schránky (měkkýši, koráli)
 • na pokožce se nacházejí nejrůznější útvary např. brvy (ploštěnky), jehlice (ostnokožci) nebo přísavky (tasemnice)
 • ústí sem žlázy, např. snovací (pavoukovci), voskové (včely), jedové (klepítkatci) a pachové (ploštice)

 

Obratlovci

 • tělo je kryto kůží, která má 3 vrstvy:
 • pokožka (epidermis) – ektodermální původ
 • škára – mezodermální původ
 • podkožní vazivo
 • v průběhu evoluce se vytvořila řada derivátů zvyšující odolnost kůže:
 • plakoidní šupiny ryb (umožňující rychlý pohyb)
 • kostěné šupiny ryb (laterální kosti – tenké pružné)
 • rohovité šupiny ryby a štítky plazů (suchá pokožka rohovatí – chrání před vysycháním)
 • peří ptáků (vzniklo z šupin plazů, termoregulace, létání)
 • srst savců (tvořena keratinem, termoregulace)
 • kožního původu: drápy, kopyta, nehty, rohy, krunýře, zuby
 • součástí kůže jsou žlázy:
 • hlenové a slizové (mihule, ryby)
 • jedové (plazi, obojživelníci)
 • mazové (kostrční žláza ptáků)
 • potní (savci)
 • pachové (savci)
 • mléčné (savci)
 • zabarvení kůže je způsobeno pigmenty, funkce ochranná (mimikry), nebo sexuální (peří ptáků)

 

protisti

 • povrch většiny prvoků tvoří zesílená cytoplasmatická membrána zvaná pelikula

houby

 • ektoderm – vnější krycí vrstva
 • mezoglea – rosolovitá hmota mezi ektodermem a entodermem, nachází se tam měňavkovité buňky a jehlice
 • entoderm – límečkovité buňky, zajišťují proudění vody uvnitř těla

žahavci

 • jednovrstevný ektoderm, v něm jsou uloženy žahavé buňky, které mají spouštěcí brvy, a při dotyku vymrští žahavé vlána (hypnotoxin)
 • polyp má mezi ektodermem a entodermem slabou vrstvu mezogley
 • medůza má mezi ektodermem a entodermem masivní vrstvu mezogley

ploštěnci

 • pokožka vzniká z ektodermu (jednovrstevný)
 • původní holá pokožka se vyskytuje u mladých ploštěnců (a)
 • volně žijící ploštěnci: pokožka s brvami, které umožňují plazivý pohyb (b)
 • parazité: pokožka s kutikulou, ochranná vrstva proti šťávám hostitele (c)

měkkýši

 • jednovrstevná pokožka
 • slizové žlázy
 • Plži: pokožka spodní strany nohy je obrvená (umožňuje plazivý pohyb)
 • pokožka útrobního vaku = plášť a vylučuje vápenatou schránku
 • schránka může být nepárová = ulita, nebo tvořena 2 částmi = lastura
 • CaCO3, uvnitř těla je perleťová vrstva

kroužkovci

 • epidermis s kutikulou, z níž vyrůstají chitinové štětinky
 • v pokožce slizové žlázy vylučující ochranný sliz

členovci

 • epidermis s kutikulou, která je silně vyztužena chitinem a vytváří silný chitinový krunýř
 • krunýř slouží jako ochrana těla, ale i jako vnější kostra
 • nedá se zvětšovat, tudíž hmyz se musí svlékat – starý krunýř se oddělí od epidermis, živočich se zněj, svleče, zvětší se a postupně se nad epidermis vytvoří krunýř nový

ostnokožci

 • epidermis, ale také vrstva mezodermu (vyztužen CaCO3), v dospělosti často epidermis zaniká

ryby

 • tenká pokožka (vytváří ochranou slizovou vrstvu-imunitní proti parazitům) a mohutná škára
 • ve škáře jsou uloženy kostěné šupiny

obojživelníci

 • kůže holá
 • slizové žlázy, zvlhčují pokožku, čímž umožňují pomocné kožní dýchání
 • slizové žlázy se u některých druhů přeměnily na jedové (pralesnička)

plazi

 • silná kůže se zrohovatělou pokožkou, vytváří rohové šupiny
 • kožní žlázy chybí

ptáci

 • suchá tenká kůže
 • jediná žláza – kostrční žláza (voskovitý výměšek zvyšuje pružnost peří a jeho odolnost vůči vodě)
 • peří je tvořeno rohovinou
 • prachová peří – malá, jemná, spodní strana peří, tepelná izolace
 • obrysová peří – větší osu tvoří osten, dutá dolní část se nazývá brk, z něho vyrůstá prapor, tvořený paprsky a háčky
  • krycí pera – základní pokryv těla, spodní část obsahuje chmýří
  • letky – na křídlech, prapor nesouměrný
  • rýdovací – na ocase, slouží jako kormidla

savci

 • silná kůže, epidermis rozlišená na 2 vrstvy (živou a mrtvou)
 • vyvinutá srst, chlupy jsou tvořeny rohovinou
 • srst je rozlišena na krátkou podsadu (jemné krátké chlupy) a dlouhé pesíky (mechanická ochrana, určují zabarvení těla)
 • chlupy mohou sloužit jako hmatové vousy, nebo být přeměněny na ostny (ježek) nebo šupiny (luskoun)
 • z rohoviny jsou také drápy (kopyta, nehty) a toulec (vnější vrstva rohů)
 • velké množství kožních žláz:
 • mazové (ochrana proti vodě)
 • potní (ochlazování těla)
 • pachové (komunikace)
 • mléčné (vyvinuly se z potních žláz, vytvářejí mateřské mléko – směs vody, tuků, bílkovin a sacharidů)

 

ČLOVĚK

stavba pokožky:

 • epidermis
 • asi 1 milimetr slabá vrstva
 • zárodečná vrstva je tvořena stále se dělícími buňkami obsahující melanin (kožní pigment, pohlcující UV záření)
 • melaninové buňky vytlačují starší buňky na povrch, kde se zplošťují, rohovatí a odumírají
 • škára
 • pružná a pevná vazivová část
 • směrem do pokožky vybíhá v podobě papil
 • jsou zde uloženy cévy, nervy, kořeny vlasů a chlupů, potní a mazové žlázy, nervová zakončení, tukové buňky
 • žlázy:
 • mazové – ústí do pochvy vlasů a chlupů
 • potní – produkují pot, který se vytváří v tkáňovém moku
 • mléčné – párové žlázy, obalené tukovým pouzdrem, plně se vyvíjejí pouze u žen vlivem hormonů
 • volná nervová zakončení:
 • Krauseho tělíska – receptory dotyku a tlaku
 • Ruffiniho tělíska – receptory dotyku a tlaku
 • Meissnerova tělíska – receptory dotyku a tlaku
 • Vater-Paciniho tělíska – receptory tlaku, tahu, silných vibrací
 • podkožní vazivo
 • síť kolageních a elastických vláken
 • umožňuje ukládání tuku
 • chrání svalstvo, kosti, i jiné orgány
 • je zdrojem energie

 

funkce:

 • termoregulace, bariéra proti pronikání cizorodých látek do těla, ochrana před UV, smyslové receptory
 • jsme homoiotermní – dokážeme regulovat teplotu
 • udržujeme si stálou teplotu, nezávislou na vnějším prostředí
 • udržuje teplotu tělního jádra (srdce, mozek, ledviny, játra)
 • produkujeme teplo svalovými třesy (nesynchronizované záškuby svalstva), netřesovou reakcí (pomocí hnědého tuku)
 • teplo je vydáváno: vyzařováním do prostředí (infračervené záření), výparem, vedením, prouděním

poikilotermní – chladnokrevní, teplota se mění podle vnějšího prostředí

homoiotermní – dokážeme regulovat teplotu, nemění se podle vnějšího prostředí

 

ROSTLINY

krycí pletiva:

 • pokrývají povrch rostlinných orgánů
 • zprostředkovávají výměnu mezi rostlinou a vnějším prostředím

 

 • Pokožka – většinou 1 vrstva buněk, které k sobě přiléhají a neobsahují chloroplasty
 • na povrchu pokožky nadzemních rostlin je kutikula

 

 • chlupy (trichomy) – vyrůstají z pokožkových buněk
 • Krycí, žahavé (ulomení koncové části vede uvolnění pálivé tekutiny – kopřiva), žláznaté (vylučování látek – máta)

 

 • průduchy – regulují výměnu plynů a vypařování vody

 

 • vodní skuliny – vytlačování přebytečné vody (gutace)

 

 • korek – druhotné krycí pletivo, nahrazuje pokožku, která se při druhotné tloustnutí stonku trhá

 

rhizodermis – pokožka kořene

epidermis – pokožka nadzemních částí rostliny

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!