Korýši – maturitní otázka

biologie

 

   Otázka: Korýši (podkmen žabernatci)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Mutli21

 

 

Třída: korýši

 • převážně mořští
 • DS-žábry/celý povrch těla
 • TS-žvýkací žaludek-inkrustované ozubené destičky
 • CS-otevřená, váčkovité srdce
 • VS-modifikované metanefridie
 • RS-gonochoristé samci-(spermatofor)->samice
 • 2 páry tykadel
 • antenuly, antény
 • 3 páry ústních končetin

Vyšší—-krunýř=CaCO3–>karapax

 • většinou 3 tělní části(hlava-hruď-zadeček)
 • smysly: statocysty, metanoly, chemoreceptory, oči-jednoduché, naupilové
  • složená, fazetová

Nižší—-larva-naupilus<—RS-2 části

 • RS-přímý vývoj-rak
 • někdy péče o potomstvo
 • parthenogeneze-perloočky=vývoj z neoplozeného vajíčka
 • -během celého života se svlékají
 • význam: potrava
 • od 0,3mm do 70 cm

 

1- podtřída: žábrononožky

 • nemají karapax, 3 cm
 • vyskytují se v periodicky zaplavených tůňkách
 • nožky-kyslík
 • jsou sladkovodní
 • vyskytují se na dně, hřbetem dolů
 • zadeček nemá, končetiny tenší než hruď
 • různé zbarvení
 • žábronožka sněžní
 • jaro
 • žábronožka letní
 • květen–>září
 • žábronožka severní
 • Slovensko
 • žábronožka solná
 • moře

 

2. podtřída: lupenonožci

 • sladkovodní
 • karapax=krunýř
 • řád: listonošky
  • tropy->polární krajiny
  • až 10 cm, 70 párů končetin
  • dravé, živí se bezobratlými, pulci
  • listonoh jarní/letní
 • řád: perloočky
  • dvouchlopňová schránka
  • několik mm
  • 6 párů končetin
  • mohutné antény-pohyb
  • potrava pro akvarijní rybičky
  • heterogonie=pravidelné střídání generací vzniklých pohlavním rozmnožováním a parthenogenezí
  • tvarové změny u jednotlivých generací v závislosti na sezoně
  • hrotnatka obecná-mohutné antény
   • velké oko
   • průsvitná schránka
   • 1,5-4 mm
  • hrotnatka velká
  • hrotnatka průhledná

 

3. podtřída: lasturnatky

 • milimetrová velikost
 • dvouchlopňová schránka
 • mořské
 • indikátory naftových vrstev

 

4. podtřída: buchanky

 • do 3 mm
 • nemají schránku
 • slané i sladké vody
 • antenuly jsou velké
 • samičky-mají na zadečku hodně vajíček
 • součást planktonu
 • vznášivka obecná-antenuly do 90º
 • buchanka obecná-součást potravy
  • 2-3 mm
 • chlopek obecný-parazituje na žábrách ryb
 • červook kapří-červovité tělo
  • samec 0,7 mm
  • samice 22 mm
  • parazituje na kaprech
 • příchytka pstruží-na pstruzích
  • saje krev
  • 7 mm

 

5. podtřída: kapřivci

 • zespod bodec-jedové žlázy
 • ektoparazité ryb a pulců
 • ploché tělo
 • 3 týdny bez potravy

 

6. podtřída: svijonožci

 • mořští
 • přisedlí
 • hermafrodité
 • na těle kytovců
 • Balamus balanoides-1,5 cm
 • Vilejš stvolnatý-tělo 4 cm
  • 70 cm
  • tělo v dvouchlopňovém plášti

 

7. podtřída: rakovci

 • nejdokonalejší korýši
 • stálý počet tělních článků
 • 14000 druhů

 

řád: desetinožci

 • hlavohruď a zadeček
 • alespoň 1 pár hrudních končetin, má klepeta
 • Rak říční-kolem 10 cm
  • v čistých vodách a nižších polohách
 • hlavohruď chráněna karapaxem
 • po stranách žaludku rakůvky-váčky ve kterých si uchovává uhličitan vápenatý při svlékání
 • 21 tělních článků(19 párů končetin)
 • 5 párů žaber
 • TS: 2 části-svalnatý(uvnitř chitinové destičky)
  • žláznatý
 • CS: otevřená, srdce trubice, obsahuje oscie 3 páry
 • anterální žlázy-VS soustava
 • NS: žebříčkovitá
 • smysly: hmat, zrak(složené na stopkách), čich
 • RS: gonochoristé, matka vajíčka nosí
 • až 20 let, pohlavní dospělost ve 4. roce
 • regenerační schopnost
 • Rak říční, Rak bahenní, Rak kamenáč, kreveta
 • Garnát obecný, Langusta (nemá klepeta, dlouhý zadek)
 • Humr evropský, Rak poustevníček (zadeček měkký)
 • Poustevník palmový-až 30 cm, šplhá po palmách do 20 metrů,
 • Krab pobřežní – oválné tělo, široká hlavohruď, zadeček krátký
  • přes larvu Zoea
 • Krab říční-původem z číny, až 7 cm, občas i u nás, rozmnožování v moři
 • Velekrab japonský-hluboké japonské moře, rozpětí až 4 metry

 

 řád: stejnonožci

 • nemají karapax
 • v různých prostředích
 • beruška vodní-max 1 cm
  • delší antenuly
 • stínka zední, obecná-doma/venku
 • svinka obecná

 

řád: různonožci

 • nemají karapax, jenom vodní
 • blešivec obecný, potoční
 • vodní toky, pod kameny, ze stran zploštělý

 

řád: ústonožci

 • čelistní nožky
 • strašenk kudlankový-středozemní moře


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!