Ošetřování nemocného s diagnostikou pneumonie – maturitní otázka

 

   Otázka: Ošetřování nemocného s diagnostikou pneumonie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Simon Konewka

 

DEKUBITY – JEJICH PŘÍČINY, PREVENCE, OŠETŘOVÁNÍ

-Zánět plic je časté akutní onemocnění charakterizované zánětlivými změnami v plicní tkáni.

 

Dělení podle rozsahu plicního zánětu:

  1. Lobární pneumonie: zánět postihuje celý plicní lalok
  2. Bronchopneumonie: zánět postihuje drobnější okrsky plic, obvykle přestupuje z bronchů na plicní tkáň
  3. Intersticiální pneumonie: postihuje převážně vmezeřenou plicní tkáň

 

Příčiny:

  • Mikroorganizmy (respirační vyri, bakterie, chlamydie, kvasinky a plísně)
  • Inhalace dráždivých plynů a par
  • Prochlazení, suchý vzduch

 

Příznaky:

  • Náhlý začátek, kašel (z počátku suchý, později s expektorací)
  • Febrilie, často s třesavkou a zimnicí
  • Tachypnoe (rychlené dýchání, dušnost, bolest na hrudi)
  • Únava, bolesti hlavy, klubů, někdy opar na rtu

 

Vyšetřovací metody:
-anamnéza
-fyzikální vyšetření
-odběry biologického materiálu (bakteriologické vyšetření sputa, výtěry, CRP, sedimentace) –RTG plic

 

Léčba: ATB, klid na lůžku, symptomatická léčba (antipyretika, antitusika, expektorancia, vitamin C, zinek- zvyšují imunitu, dostatek tek., při dušnosti bronchodilatancia, kyslík)

 

Oše. plán.: klid na lůžku, zvýšená Fowlerova poloha, dle stavu pacienta, dopomoc při hygieně, zajistit častou výměnu prádla (pocení), nutnost častého smrkání a vykašlávání, prevence přenosu nákazy,poskytni emitní misku s buničinou, zajistit dostatek tekutin, vhodné nápoje (čaj, minerální vody, ovocné šťávy), výživa obohacená vitamínem C a zinkem, dechová cvičení v rozsahu 5 x 10 min., sleduj tělesnou teplotu stav dýchání, FF, hydrataci pacienta, projevy onemocnní

 

OXYGENOTERAPIE – PODÁVÁNÍ KYSLÍKU

ANATOMIE :
Kyslík je přenášen pomocí barviva zvaného hemoglobin. Dýchací centrum je uloženo v prodloužené míše. Dechový objem je při normálním nádechu 0.5l a celý plicní objem bez mrtvého prostoru je cca 3.3l. Vdech je aktivní děj a výdech je děj pasivní. Dýchací cesty mají tyto části : nosní dutinu, nosohltan, hrtan, průdušnici, průdušky a plíce. Stavební úprava dutiny nosní umožní vdechovaný vzduch ohřát na tělesnou teplotu. Voda obsažená v hlenu nosní sliznice je schopná zvlhčit vydechovaný vzduch. Povrch sliznice nosu je schopen zbavit vzduch mechanických nečistot.

 

ÚVOD K PODÁVÁNÍ KYSLÍKU :
– léčba kyslíkem, tzv. oxygenoterapie je ordinována lékařem, který určí způsob a rychlost podání. Kyslík je možné aplikovat z tlakové lahve nebo prostřednictvím centrálního rozvodu kyslíku..

 

KYSLÍKOVÁ TERAPIE JE INDIKOVÁNA ZEJMÉNA PŘI :

-při obstrukci dýchacích cest, bezvědomí a zástavě dýchání
-při onemocnění dýchacích cest (záněty, obstrukční onemocnění)
-při onemocnění srdce
-při poškození prodloužené míchy a mozku
-při otravách
-při šokových stavech
-při nedostatku červených krvinek
-v prostředí nedostatku přirozeného přívodu kyslíku (vysokohorské prostředí)

– Rychlost podání kyslíku je zpravidla 4-6 litrů za minutu. Může být i vyšší do 10 litrů za minutu. Zpětnou kontrolou léčby kyslíkem je monitorování saturace pomocí čidla přístroje a vyšetřením ASTRUP. Požadovaná saturace kyslíku by neměla klesnout pod 85procent. Dlouhodobé a nadměrné dávky koncentrací kyslíku mohou mít vážné následky pro lidské zdraví.
– Procentuální zastoupení kyslíku ve vzduchu je 21%.

 

POJMY :
– hypoxie – nedostatečné množství kyslíku pro organismus
– anoxie – úplné chybění kyslíku v organismu
– hypoxemie – nedostatek kyslíku v krvi
– anoxemie – úplný nedostatek kyslíku v krvi
– asfyxie – dušení způsobené nedostatkem vzduchu
– saturace – nasycení kyslíkem udávané v procentech

 

KYSLÍKOVÁ LÁHEV :

-Kyslíková láhev je silnostěnná kovová nádoba, která má různý objem (1-40litrů) a je plněna kyslíkem pod tlakem 15MPA – atmosfér. Malé kyslíkové láhve se využívají jako přenosné, např. k zásahům záchranné služby terénu, v sanitkách nebo pro nemocné v domácí péči s kyslíkovou terapií.
kyslíková láhev musí být :
-skladována na místě k tomu určeném
-řádně fixována proti pádu řetězem, ohrádkou, stojanem
-uchráněna proti požáru a přímému slunci
-řádně označena – bílý kříž, nápis 02, horní část lahve bílá
-opatřena uzávěrem

 

PRAKTICKÉ UŽITÍ KYSLÍKOVÉ LAHVE :
– při manipulaci s kyslíkovou láhví je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny pro používání tlakových láhví, a to zejména :
– nepoužívat otevřený ohen
– láhev zajistit proti pádu
-obsluha nemá mastné ruce
– na lahvový uzávěr s bezpečnostním ventilem kyslíkové láhve je třeba nainstalovat redukční ventil

 

CENTRÁLNÍ ROZVOD KYSLÍKU :
-Kyslík je přiváděn na ošetřovací jednotku z výměníkové stanice kyslíku, která je umístěna mimo budovu. Kyslík je pak rozveden na jednotlivé pokoje. Výhodou centrálního rozvoje je rychlá a bezpečnější manipulace a lepší pocit pro nemocného, který může mít obavy z kyslíkové láhve v blízkosti lůžka.

 

KOMPLIKACE :
-Jednou z vážných komplikací při udržování oxygenoterapie je vysušování sliznic dýchacích cest s následným drážděním a poškozením. Dráždění může obtěžovat nemocné kašlem, tvorbou hlenových zátek a ucpáváním dýchacích cest. Dáchací cesty jsou pak ohroženy infekcí a celkový stav nemocného se tak zhoršuje.
-Kyslík musí být zvlhčován. Zvlhčuje se pomocí zvlhčovací nádobky se sterilní destilovanou vodou, nebo se využívá nebulizátor. Nebulizátor kyslík i zahřeje.

 

POMŮCKY :
kyslíková maska-průtok kyslíku je 3-15l za minutu
nosohltanový katétr – nelatonův katétr, zavádí se nosem
-inkubátor, kyslíkový stan, kyslíková krabice, dýchací stroje k umělé plicní ventilaci aj.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!