Nervový systém – maturitní otázka

anatomie

 

   Otázka: Nervový systém

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Nervový systém

 

Nervový systém

 • zajišťuje spojení organismu s prostředím a spojení uvnitř organismu
 • to je umožněno vzrušivostí a vodivostí nervové tkáně
 • zajišťuje řízení spolu s endokrinní soustavou s nejvyšším řízením v cns
 • dělí se na:
 • 1/ cns – mozek a mícha
 • 2/ pns – periferní, obvodové nervy, vlákna odstředivá eferentní (hybná, motorická) a vlákna dostředivá aferentní (citlivá)
 • 3/ ans – autonomní, vegetativní nervy
 • vegetativní ns = autonomní – řídí vnitřní orgány a žlázy a hladkou svalovinu, sympatikus a parasympatikus

 

 Neuron

 • výběžky – vychlípeniny těla buňky, tvoří nervová vlákna
 • nerv – svazek nervových vláken, na povrchu vazivový obal
 • vlákna spojena vazivem
 • tvorba, vedení vzruchu = funkční jednotka

 

 Glie, neuroglie

 • pojivová funkce
 • výživná funkce
 • fagocitární funkce
 • dělí se na:
  • a/ astrocyty = makroglie
   • hvězdicové buňky
   • mají výběžky v endotelu kapilár a dalšími výběžky zajišťující výživu
   • mohou se množit
  • b/ aligodendroglie
   • malé buňky
   • v bezprostředním sousedství neuronu
   • tvoří myelin uvnitř cns
   • zajišťují výživu
  • c/ mikroglie
   • nejmenší buňky
   • drobné výběžky
   • schopny fagocytózy
 • nervové buňky jsou spojeny synapsí

 

 Synapse

 • synapsemi jsou spojeny nervové buňky
 • mediátor tvořen v nervových buňkách -> vyvolá změny chemické a elektrické rovnováhy
 • k vzniku vzruchu je třeba energie – kyslík + glukóza -> citlivé na jejich přísun
 • vzruch – funkční projev činnosti neuronu
 • podstatou vzruchu a jeho šíření je nerovnoměrné rozložení iontů na povrchu buněčné membrány neuronu

 

 Vzruch

 • vzruch – funkční projev činnosti neuronu
 • podstatou vzruchu a jeho šíření je nerovnoměrné rozložení iontů na povrchu buněčné membrány neuronu
 • => stálé napětí na buněčné membráně = polarizace
 • -> klidový membránový potenciál
 • vznik vzruchu:
  • dojde k podráždění, dojde difuzí k přesunu Na+ a K+ a koncentrace se vyrovnávají
  • klidový membránový potenciál se mění v akční membránový potenciál
  • => vzniká depolarizace
  • hodnota akčního potenciálu se blíží k nule
  • => stává se nedráždivou, nachází se v refrakterní fázi
  • obnova klidového membránového potenciálu aktivním transportem iontů pomocí Na K pumpy
 • fáze buňky – v klidu, ve fázi podráždění, v refrakterní fázi (obnova klidu)
 • rychlost vedení vzruchu je u každého vlákna jiná
 • motorická 80-120 m/s
 • senzitivní 30-50 m/s
 • vegetativní 1-20 m/s

 

 Stavba periferního nervu

 • nerv = svazek nervových vláken – axonů a dendritů
 • 1 nerv má sta až tisíce vláken
 • kryt vazivovým obalem
 • ve vazivu jsou cévy – výživa
 • dle funkce: senzitivní, motorické a smíšené nervy
 • dle výstupu: míšní hlavové
 • výběžky buněk cns -> autonomní = vegetativní – nevedou přímo k určitým orgánům, ale jde přes vmezeřené neurony

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!