Transfuzní oddělení – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Transfuzní oddělení

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Transfuzní oddělení

 

1. Charakteristika oše. jednotky

 • Jednotka odebírá a zpracovává krev od dobrovolných dárců, imunologicky, hematologicky a virologicky vyšetřuje darovanou krev
 • vydává různé krevní deriváty podle potřeby odděleních a operačních sálů
 • jednotka je rozdělena na odběrový a výrobní úsek, imunologický, hematologický a virologický úsek

 

2. Vybavení oše. jednotky vzhledem k jejímu zaměření

 • odběrová lůžka
 • odběrové váhy
 • velkoobjemová centrifuga
 • lis na přetlačení plasmy
 • svářečka (hadiček vaků)
 • komorová lednice (skladuje krevní přípravky a krevní deriváty)
 • mrazící zařízení
 • elektronické váhy
 • univerzální separátor krevních složek
 • laboratoř (mikroskop, pomůcky k určování krevních skupin a dalších krevních složek, pomůcky k určování kompatibility krve dárce a příjemce)

 

3. Personální obsažení služeb

 • celkový objem pracovníků
  • 1 sestra – 3x týdně hematologická poradna
  • 6 laborantek
  • 4 sestra – odběrový tým (včetně staniční sestry)
  • 1 lékařka
  • 1 virolog – 1x týdně
  • 3 sanitárky
  • 2 uklízečky
 • Na jednotce je nepřetržitý provoz.

 

4. Prevence nozokomiálních nákaz

 • 1x měsíčně – úklid, umytí a vydezinfikování skříní a polic
 • 2x týdně – dezinfekce odběrových lůžek
 • 1x týdně – úklid a dezinfekce mrazících zařízení, komorové lednice
 • 1x denně – vytření podlahy dezinfekčním roztokem
 • sledování teploty (17-27 °C) a vlhkosti (do 60 %)
 • pravidelní kontroly z OHESU (výsledky skladují 30 let)
 • při odběru a práci s biologickým materiálem (krví) používají pracovníci jednorázové nesterilní rukavice
 • likvidace nepoužitých krevních přípravků je prováděna spálením

 

5. Průběh darování a zpracování krve

 • Jednotka (popis):
  • 1 – vstup dárců na jednotku
  • 2 – šatna pro dárce
  • 3 – vstupní prohlídka
  • 4 – jídelna
  • 5 – vyšetřovna lékařka
  • 6 – odběrová box
  • 7 – zápis do karty dárce krve
  • A – kuchyňka
  • B, C – toalety
  • D – centrifuga
  • E – zpracovávání odebrané krve
  • F – dokumenty
  • G – laboratoř k zjištění kompatibility krve příjemce a dárce
  • H – příjem žádanek a vydávání vaků, evidence
  • I – mrazící zařízení
  • J – místnost sester
  • K – laboratoře a pracovna staniční sestry

 

I. Vstupní prohlídka

 • odběr moče (v místnosti označených jako B, C)
 • nalezení dokumentace dárce (místnost 3)
 • kontrola aktuálnosti dokumentace, odběr KO (nový dárce), změření TK, vyplnění dotazníku rizikových faktorů a chování – stvrzeno podpisem (místnost 3)
 • dárce se nasnídá – rohlík a hrnek čaje (místnost 4)
 • vyšetření lékařkou – poslech plic, kontrola mízních uzlin na krku pohmatem, posouzení výsledků KO a kontrola vyplněného dotazníku (místnost 5)

 

II. Odběrový box

 • vlastní odběr krve (místnost 6)
 • dárce se položí na odběrové lůžko
 • zkontroluje vyplněný dotazník a kartu a jméno dárce
 • sestra dle instrukce v dokumentaci vybere set na normální nebo deleukocytovaný odběr
 • po zavedení jehly do žíly odebere 2 zkumavky krve na poodběrové vyšetření krve
 • na set a do dokumentace nalepí štítek s kódem
 • vak se plní na odběrových váhách, které svým houpavým pohybem zabraňují sražení krve, při naplnění vaku se váhy ozvou zvukovým signálem
 • dárce po odstranění jehly zůstane chvíli sedět a poté odchází k sestře pro průkaz dárce krve a vitamíny následně odchází (prostor na chodbě -7)

 

III. Zpracování krve

 • všechny vaky jsou polepeny štítky s čárovým kódem
 • odvaření odběrové hadičky
 • centrifuga – oddělení plasmy a erytrocytů
 • separace krevních komponent lisem
 • odsátí plasmy
 • odsátí buffy-coatu – materiál po stočení v centrifuze, který je na rozhraní plasmy a erytrocytů -150ml
 • stečení sagmanitolu (výživa erytrocytů)k erytrocytům
 • zaštípnutí všech hadiček tlačkami
 • kontrola označení všech vaků a poté svářečkou se od sebe oddělí
 • plasmový vak – svařením hadičky toho vaku vzniknou 2 uzavřené trubičky, každá má vlastní štítek(stejné číslo jako na plasmovém vaku)
 • 1.trubička se skladuje 6 měsíců (do dalšího darování krve)
 • 2.trubička se skladuje 2 roky (k pozdější možné kontrole plasmy)
 • zvážení všech vaků – dokumentace hmotnosti a kvality
 • kvality plasmy:
  • norma – průsvitná žlutavá
  • nepoužitelná – žlutě zakalená, de červena a do zelena – je později zlikvidována
 • zmražení plasmy šokem v -50°C za 1 hodinu, kontrola teploty digitálním teploměrem
 • skladování plasmy a ostatních krevních složek v komorových lednicích
 • na každém vaku je nalepen obsah z poodběrových vyšetření krve:
  • kontrola krevní skupiny
  • screening nepravidelných protilátek
  • vyšetření ALT
  • virologické vyšetření

 

IV. Výrobky z krve

 • plasma
 • trombokoncentrát
 • trombocytový koncentrát z buffy-coatu
 • erytrocyty bez buffy-coatu
 • a to vše také z deloukocytované krve

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!