Chirurgie žaludku – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Chirurgie žaludku

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Chirurgie žaludku

 

Chirurgie žaludku

Anatomie

 • “ Kardie
 • “ Fundus
 • “ Corpus
 • “ Antrum
 • “ Pylorus
 • o Svěrače:
  • “ Kardie
  • “ Pylorus
 • Histologie + fyziologie:
  • “ Parietální buňky = krycí – fundus + tělo žaludku – HCl, intrinsic factor ( pro vstřebávání vit. B12 ve střevě )
  • “ Hlavní buňky – fundus a tělo – pepsinogen
  • “ G buňky – antrum – gastrin – stimuluje sekreci HCl
  • “ Vedlejší bb. – epitel sliznice žaludku
 • Sekrece HCl:
  • Parietální bb.
 • Stimulace:
  • “ Centrální fáze – přes n. vagus – pohled na jídlo, čichové vjemy
  • “ Žaludeční fáze – napnutí stěny žaludku a chemické dráždění antra – produkce gastrinu a HCl
  • “ Intestinální fáze – dráždění střevní stěny – produkce látek snižujících sekreci gastrinu
 • Ochranné faktory žaludeční sliznice:
  • “ Neporušený epitel
  • “ Hlenová vrstva
  • “ Sekrece HCO3-
  • “ Slizniční mikrocirkulace

 

Vrozené vývojové vady žaludku

 • ˘ Ageneze
 • ˘ Stenozy
 • ˘ Pylorostenoza
 • ˘ Volvulus
 • ˘ Polypy
 • ˘ Divertikly…

 

Akutní gastritida

 • Silné podráždění – alkohol, léky – NSA, ASA, kortikoidy, cytostatika, kořeněná strava…
 • Zánětlivé změny sliznice
 • Erozivní gastritida:
 • “ Porucha mikrocirkulace sliznice – šok, popáleniny, pooperační stres…
 • “ Porucha výživy sliznice – povrchové defekty – slizniční krvácení různého rozsahu

 

Chronická gastritida

 • ˘ Typ A – tělo:
 • Autoimunní postižení, atrofie sliznice, achlorhydrie, nedostatek intrinsic factoru – perniciozní anemie
 • ˘ Typ B – antrum:
 • Infekce Helicobacter pylori – poškození antrální sliznice
 • ˘ Typ C – antrum:
 • Duodenogastrický reflux s příměsí žluči – dráždění antrální sliznice

 

Specifická gastritida

 • TBC, Crohn, lues…

 

Flegmonozní gastritida

 • postižení celé stěny – u celkově oslabených pacientů
 • Symptomatologie:
  • “ Bolesti v epigastriu
  • “ Nechutenství
  • “ Nevolnost
  • “ Zvracení kávové sedliny, melena – erozivní gastritida
  • “ Chronická atrofická gastritida – typ A – nedostatek intrinsic factoru – porucha resorbce vit B12 – perniciózní anemie, degenerativní změny zadních míšních provazců
 • Diagnostika:
  • ˘ Objektivní vyšetření
  • ˘ Fibroskopie + odběr histologie + ureázový test na zjištění přítomnosti HP
  • ˘ Hladina B12 v seru, protilátky proti parietálním bb.
 • Terapie:
  • “ Konzervativní
  • “ Vyloučení agresivních vlivů – léky, dieta…
  • “ Snížení žaludeční acidity:
  • “ Antacida – Anacid…
  • “ H2 blokátory – Ranisan, Ulcosan…
  • “ Blokátory protonové pumpy – Omeprazol
  • “ Infekce HP – typ B – eradikace HP – ATB kombinace
  • “ Krvácení – endoskopické ošetření – opich adrenalinem, elektrokoagulace, laserkoagulace, klip
  • “ Neřešitelné krvácení – operace – resekce žaludku, gastrectomie
  • “ Typ A – nedostatek vit. B12 – parenterální substituce

 

Peptický vřed žaludku

 • ˘ ULCUS = vřed – defekt pronikající přes lamina muscularis mucosae
 • ˘ EROZE – neproniká přes l.m.m.
 • Etiologie:
  • “ Vnitřní faktory:
   • ˘ Genetická predispozice
   • ˘ Onemocnění – Zollinger-Ellisonův syndrom (nádor z G bb. – nadprodukce gastrinu), hyperparathyreoidismus – Ca stimuluje sekreci gastrinu
  • “ Vnější faktory:
   • ˘ Stres
   • ˘ Helicobacter pylori
   • ˘ Léky – ASA, NSA, cytostatika, kortikoidy
   • ˘ Kořeněná dieta
   • ˘ Alkohol, kofein, nikotin
   • ˘ Šokové stavy – polytrauma, pooperační stavy, popáleniny…
 • Patofyziologie:
  • Není vředu bez kyseliny
  • Nerovnováha agresivních a protektivních faktorů
  • ˘ Agresivní faktory:
  • Nadprodukce HCl
 • ˘ Ochranné faktory:
  • “ Slizniční epitel
  • “ Mikrocirkulace
  • “ Hlenová vrstva
  • “ Sekrece bikarbonátu
   • Lokalizace:
    • o Malá curvatura – nejčastěji
    • o Antrum – HP
    • o Prepyloricky – reflux žluči
   • Symptomatologie:
    • Periodické obtíže – jaro, podzim
    • “ Zažívací obtíže, nevolnost, zvracení
    • “ Tlaky a bolesti v epigastriu – brzo po jídle!!! – čím je vřed blíž ke kardii, tím dřív po jídle se objeví bolest
    • “ Nechutenství, hubnutí – pacienti se bojí jíst pro bolest
   • Diagnostika:
    • “ Anamnéza, objektivní vyšetření
    • “ Fibroskopie – vyšetření žaludku a duodena + odběr histologie ( nutné k vyloučení ca. ) + test na HP
    • “ RTG – kontrastní vyšetření – změna reliefu slinice
    • “ Test sekrece HCl
   • Terapie:
    • “ Konzervativní:
     • “ Vyloučení agresivních vlivů – režimová a dietní opatření
    • “ Medikamentozní:
     • “ Antacida – Anacid, Maalox…
     • “ H2 blokátory – Ranisan, Ranital, Ulcosan…
     • “ Blokátory protonové pumpy – Omeprazol – Helicid
     • “ Slizniční protektiva – sucralfát
     • “ Eradikace Helicobactera – kombinace ATB
     • Nutná objektivní kontrola hojení vředu – Fibroskopie za 6 a 12 týdnů – není-li vřed do 3 měsíců zhojen – selhání konzervativní terapie a nutná operace
    • “ Operační:
     • “ Resekce žaludku:
      • Dvoutřetinová resekce žaludku – odstranění kyselinu secernující sliznice, ponechána část žaludku pro zachování funkce
      • Obnovení kontinuity traktu – anastomoza
     • ˘ Bilroth I:
      • Duodenogastroanastomoza – není slepá klička
      • Možnost interpozice (vmezeření) kličky jejuna – podporuje fyziologickou pasáž potravy svou peristaltikou
     • ˘ Bilroth II:
      • Gastroenteroanastomoza + slepý uzávěr duodena a enteroenteroanastomoza k napojení duodena
      • Vzniká slepá klička mimo fyziologickou střevní pasáž
     • “ Ostatní operace:
      • ˘ Vagotomie – přerušení n. vagus v oblasti kardie k vyřazení vagové stimulace sekrece HCl – málo efektivní – dnes již se neprovádí, navíc riziko vzniku pylorostenozy – doplnění pyloroplastikou
   • Komplikace žaludečního vředu:
    • “ Krvácení do GIT:
     • Hematemeza, melena
     • Dg: fibroskopie
     • Th: fibroskopie + opich adrenalinem, elektro-, nebo laserkoagulace, klip, nelze-li, pak nutná operační revize – opich cévy, resekce
    • “ Perforace:
     • Perotinitida – NPB
     • Prudce vzniklá bolest v epigastriu, peritoneální příznaky
     • Dg: RTG nativ – pneumoperitoneum
     • Th: operace – sutura vředu + omentoplastika, nebo resekce
    • “ Penetrace:
     • Penetrace vředu do okolních orgánů – nejčastěji pancreas
     • Dg: fibroskopie, SONO, CT
     • Th: konzervativní k dosažení regrese vředu, nelze-li, pak operace
    • “ Stenoza:
     • Nejčastěji v oblasti pyloru – obstrukce- nevolnost, zvracení
     • Dg: fibroskopie, RTG – pasáž, SONO
     • Th: 2/3 resekce žaludku – odstranění vředu a stenozy + prevence vzniku nového vředu
    • “ Maligní zvrat:
     • Vznik carcinomu
     • Dg: fibroskopie + histologie
     • Th: operace
   • Diferenciální Dg:
    • “ Carcinom – histologie
    • “ Duodenální vřed:
    • Bolesti na lačno!!!
    • Fibroskopie

 

Carcinom žaludku

 • Etiologie:
  • “ Genetické faktory
  • “ Predisponující onemocnění – chronická atrofická gastritida typ A, Ménétrierova choroba ( hyperplazie žaludeční sliznice – obří řasy, nadprodukce hlenu, ztráty bílkovin – hypoproteinemické otoky )
  • “ Karcinogeny v potravě – nitrosaminy – uzeniny, pečené potraviny
  • “ Duodenogastrický reflux s příměsí žluči – po resekcích žaludku
  • Výskyt – nejvíce Japonsko a Skandinávie – stravovací návyky
  • Po 50. roce, častěji muži
 • Histologie:
  • “ Adenocarcinom
  • “ Adenoskvamozní ca.
  • “ Nediferencovaný ca. – nejhorší prognóza
 • Dělení:
  • “ Časný karcinom = early cancer:
  • Povrchový – neproniká přes sumukozu!!!, ale může již metastazovat!!!
  • “ Vyklenutý
  • “ Povrchový
  • “ Excavovaný – vykotlaný
  • “ Pokročilý karcinom:
  • Proniká přes submukozu
  • “ Polypozní
  • “ Exulcerovaný
  • “ Exulcerovaný infiltrující
  • “ Difuzně infiltrující
 • Dle typu růstu:
  • “ Polypózní – exofytický růst – lokalizovaný – lepší prognóza
  • “ Infiltrativní – infiltruje stěnu – šíří se do okolí – horší prognóza
  • Lokalizace – nejčastěji antrum a prepylorická oblast
  • Samostatný, mnohočetný – zřídka
 • Metastazování:
  • “ Hematogenně – játra, plíce, kosti, mozek
  • “ Lymfogeně – LU perigastricky, omentum majus, truncus coeliacus, paraaortální, slezinný hilus, peripankreatické, přes ductus thoracicus až do nadklíčkových uzlin vlevo – Virchowova uzlina
  • “ Per continuitatem – prorůstání do okolí – játra, pancreas, ligamentum hepatoduodenale, carcinoza peritonea, ascites
 • Symptomatologie:
  • “ Dlouho asymptomatický
  • “ Bolesti v epigastriu – podobné, jako u vředu
  • “ Nechutenství, odpor k masu, nevolnost, zvracení, krvácení do GIT – melena, hematemeza, anemie, hubnutí, slabost, celkové chátrání
  • “ Stenoza pyloru
  • “ Ascites
 • Diagnostika:
  • o Anamnéza, objektivní vyšetření
  • o Fibroskopie + odběr histologie – více vzorků
  • o RTG s kontrastem, pasáž
  • o SONO
  • o CT
  • o Staging – játra, plíce, mozek, kosti
 • Terapie:
  • “ Chirurgická:
   • Operabilní nález:
    • ˘ Resekce do zdravé tkáně – 7-10 cm nad i pod tumor
    • “ Gastrectomie + omentectomie + odstranění LU u truncus coeliacus + splenectomie + dle rozsahu doplnit odstranění kaudy pancreatu, levého jaterního laloku a colon transversum
    • “ U distálních tumorů – 4/5 resekce žaludku + odstranění omenta a sleziny
    • “ U tumorů v oblasti kardie – dvoudutinový výkon – resekce jícnu
    • ˘ Obnovení kontinuity traktu:
    • “ vmezeření jejuna – jícen, jejunum, duodenum, jejunum
    • “ Y anastomoza dle Roux – oesophagojejuno a duodenojejunoanastomoza
   • Inoperabilní nález:
    • Paliativní gastroenteroanastomoza – pro obejití překážky
   • “ Konzervativní terapie – paliativní :
    • zprůchodnění žaludku
    • “ Zavedení stentu do místa tu.
    • “ Zprůchodnění laserem
    • “ PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie – výživová sonda
    • “ Chemoterapie
   • “ Doplňující terapie:
    • Substituce B12 – parenterálně
 • Následná dispenzarizace:
 • Pravidelné fibroskopické kontroly!!
 • Prognóza:
  • Včasná diagnóza!!!
  • Časný karcinom – 5-leté přežití po radikální operaci 95%
  • Pokročilý karcinom – 5-leté přežití dle rozsahu původního onemocnění – 25-40%
 • Komplikace:
  • “ Masivní krvácení
  • “ Penetrace
  • “ Perforace
  • “ Stenoza
  • “ Karcinoza peritonea
 • Diferenciální Dg.:
  • Žaludeční vřed – fibroskopie + histologie

 

Ostatní nádory žaludku

 • Benigní – polypy, adenomy, leiomyomy, lipomy…
 • Maligní – non Hodgkinský lymfom – MALT (mucosa associated lymphoid tissue) lymfom, sarkom = GIST (gastrointestinal stromal tumor)
 • Onemocnění operovaného žaludku:
 • Hlavně po resekcích typu B II.
 • “ Dumping syndrom:
  • “ Časný – rychlé vyprázdnění potravy ze žaludku do tenkého střeva
  • Hyperosmolární obsah – natahuje vodu – průjmy, hypovolemie, bolesti břicha, příznaky šoku
  • “ Pozdní – hypoglykemie po jídle pro nekoordinované nadměrné uvolnění inzulínu – nevolnost, pocení, poruchy vědomí ( 1-3 hodiny po jídle )
 • “ Syndrom přívodné kličky:
  • Stagnace obsahu v přívodné kličce – bakteriální osídlení, hromadění žlučových a pancreatických šťav – nechutenství, nevolnost, zvracení, pocit plnosti
 • “ Syndrom odvodné kličky:
  • Zůžení anastomozy – obstrukce – pocit plnosti, zvracení
 • “ Syndrom slepé kličky:
  • Stagnace obsahu, rozklad potravy, degradace žlučových kyselin, poruchy trávení, nedostatek vit. B12 – steatorea, průjem, perniciozní anemie
 • Terapie komplikací:
  • ˘ Konzervativní:
   • Stravovací návyky – dieta bohatá na bílkoviny a tuky, omezení cukru, čatější menší dávky potravy, parenterální substituce vit. B12
  • ˘ Operační – přeměna B II na B I

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!